ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
326 Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну прог- раму переходу на міжнародну систему обліку і статистики (04.05.93)
697 Про власність (07.02.91)
97 Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів
887 Про підприємства в Україні (27.03.91)
698 Про підприємництво (07.02.91)
1576 Про господарські товариства (19.09.91)
2265 Про споживчу кооперацію
2269 Про оренду державного та комунального майна (10.04.92)
2009 Про селянське (фермерське) господарство (20.12.91)
2460 Про об'єднання громадян
987 Про свободу совісті та релігійні організації (23.04.91)
55-93 Про режим іноземного інвестування
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group