ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
КОНСТИТУЦІЯ
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС
КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА
698 Про підприємництво (07.02.91)
887 Про підприємства в Україні (27.03.91)
1932 Про Оборону України (06.12.91)
1647 Про правовий режим воєнного стану
1550 Про правовий режим надзвичайного стану
162 Про виключну (морську) економічну зону України
997 Про концесії
2673 Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон (13.10.92)
93 Про режим іноземного інвестування (19.03.96)
959 Про зовнішньоекономічну діяльність (16.04.91)
МИТНИЙ КОДЕКС
2097 Про Єдиний митний тариф (05.02.92)
3125 Про аудиторську діяльність (22.04.93)
85 Про страхування (07.03.96)
2121 Про банки і банківську діяльність
679 Про Національний банк України
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС
1023 Про захист прав споживачів (12.05.91)
507 Про ціни і ціноутворення (03.12.90)
437 Про промислово-фінансові групи в Україні
2009 Про селянське (фермерське) господарство (20.12.91)
1576 Про господарські товариства (19.09.91)
3356 Про колективні договори і угоди (01.07.93)
2424 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
3659 Про Антимонопольний комітет України (26.11.93)
2908 Про кредитні спілки
531 Про благодійництво та благодійні організації
988_007 Международные правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС 2000
2452 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
2454 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
2505 Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України
2668 Про внесення змін до Господарського кодексу України
2664 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових гарантій захисту фінансових інтересів держави
2705 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо досудового врегулювання спорів
2738 Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність"
1490 Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
3164 Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності
3202 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна
3201 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
3205 Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та інших законодавчих актів України
3480 Про цінні папери та фондовий ринок
3528 Про холдингові компанії в Україні
3541 Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів щодо виконання судових рішень
133 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу
483 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів
549 Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо порядку відчуження державного майна
424 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
358 Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність"
523 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності
514 Про акціонерні товариства
639 Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України
973 Про фермерське господарство
800 Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва
1070 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації статистичних спостережень
1509 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
1617 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків
2709 Про міжнародне приватне право
1837 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань міжнародного приватного права
1873 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування статутних капіталів господарських товариств
2289 Про здійснення державних закупівель
2435 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
2457 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Бюджетного кодексу України
2522 Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні" та внесення змін до деяких законодавчих актів України
2510 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо факторингу
2592 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України
2756 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України
755 Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
2755 ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
2850 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу
3269 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин
3263 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва
3262 Про доступ до судових рішень
2343 Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
3384 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням
3686 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення спільної діяльності
3569 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку розрахунків за житлово-комунальні послуги
3531 Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі
3322 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спільної діяльності
3610 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг
3713 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження майна суб'єктів господарювання державного сектору економіки
4220 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності
4212 Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
1182 Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю
185 Про управління об'єктами державної власності
4498 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління об’єктами державної власності
4618 Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні
4835 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної реєстрації іноземних інвестицій
5007 Про ціни і ціноутворення
5044 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель
5060 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення умов поставок
5042 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери
5063 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження господарської діяльності із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових о
5080 Про інститути спільного інвестування
5203 Про адміністративні послуги
5204 Про державні лотереї в Україні
5178 Про депозитарну систему України
5213 Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку
5405 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов’язань
5463 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується че
5480 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок
5073 Про благодійну діяльність та благодійні організації
245 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України
399 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повернення державного контролю та виробництва державними підприємствами документів та бланків, які потребують використання спеціальних елементів захисту
406 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи
802 Про затвердження Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство
575 Про електроенергетику
663 Про засади функціонування ринку електричної енергії України
4495 МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
763 Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України"
1197 Про здійснення державних закупівель
1255 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів
1206 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу
1258 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за заявницьким принципом
642 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
1315 Про стандартизацію
1602 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
1700 Про запобігання корупції
1702 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
1701 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів
1508 Про співробітництво територіальних громад
1555 Про державну допомогу суб’єктам господарювання
198 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції
222 Про ліцензування видів господарської діяльності
191 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)
300 Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки
629 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку
289 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів
310 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації харчування особового складу Збройних Сил України
922 Про публічні закупівлі
1390 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій
1405 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності
1540 Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
1670 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління державними підприємствами, що виготовляють бланки цінних паперів, документи та бланки, які потребують використання спеціальних елементів захисту
1982 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями
2002 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я
2019 Про ринок електричної енергії
2210 Про відмову у видачі ліцензії на мовлення з використанням 46 ТВК у м. Шепетівці Хмельницької обл.
192 Про трубопровідний транспорт
2735 Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції
2736 Про загальну безпечність нехарчової продукції
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group