ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
КОНСТИТУЦІЯ
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС
ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС
1201 Про цінні папери і фондову біржу (18.06.91)
2654 Про заставу (02.10.92)
2658 Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні
85 Про страхування (07.03.96)
606 Про виконавче провадження
3201 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
2171 Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) (06.03.92)
1953 Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва
3273 Про іпотечні облігації
3480 Про цінні папери та фондовий ринок
800 Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва
1276 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"
2435 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
2518 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини
410 Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек
2677 Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)
3610 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг
3795 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг
4188 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за укладенням договорів застави та іпотеки земельних ділянок та прав на них
5059 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню
5037 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно
5042 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери
574 Про Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації
857 Про стандартну (типову) форму бланка заставної
422 Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання
402 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із запровадженням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
1206 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу
1253 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засвідчення вірності копій документів і виписок з них та справжності підпису на документах
1404 Про виконавче провадження
1414 Про фінансову реструктуризацію
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group