ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
1554 Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації
1366 Про внесення змін до Методики оцінки вартості майна під час приватизації
585 Про внесення змін до Методики оцінки вартості майна під час приватизації
1075 Про правовий режим майна у Збройних Силах України
2171 Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) (06.03.92)
2658 Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні
1723 Про Державну програму приватизації
18-432 Методичні рекомендації щодо визначення підприємствами й організаціями показників вступного сальдо балансу (графа 3) у 2000 році
396 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
1554 Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації
98 Про патентування деяких видів підприємницької діяльності
1114 Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації
1953 Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва
904 Про доповнення пункту 45 Методики оцінки майна
1126 Про внесення змін до Методики оцінки майна
348 Питання реалізації нерухомого військового майна Збройних Сил у 2009 році
225 Про внесення змін до Методики оцінки майна
909 Про внесення змін до Методики оцінки майна
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС
1440 Про затвердження Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав"
1253 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оцінки майна
4650 Про особливості приватизації вугледобувних підприємств
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС
3613 Про Державний земельний кадастр
1378 Про оцінку земель
32 Про затвердження Порядку повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу такій об'єктів
158 Про затвердження Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державни (02.03.93)
2163 Про приватизацію державного майна
1442 Про затвердження Національного стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна"
1531 Про експертну грошову оцінку земельних ділянок
1185 Про затвердження Національного стандарту N 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"
3392 Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
132 КОДЕКС ПРО НАДРА
1655 Про затвердження Національного стандарту N 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів"
290 Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі
514 Про акціонерні товариства
284 Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
1207 Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України
726 Про затвердження Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності
242/855 Про затвердження Порядку оцінки вартості дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння під час приватизації
725 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1365 Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань
1074 Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group