ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
5 Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. N 4 "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди"
КОНСТИТУЦІЯ
2657 Про інформацію
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС
3792 Про авторське право і суміжні права
1023 Про захист прав споживачів
1501 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
3759 Про телебачення і радіомовлення
2135 Про оперативно-розшукову діяльність
7 Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій (28.09.90)
3 Про внесення змін і доповнень у деякі постанови Пленуму Верховного Суду Української РСР в кримінальних справах (04.06.93)
4 Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди (31.03.95)
14 Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 28.09.90 N 7 "Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації... " (25.12.96)
12 Про внесення змін і доповнень у деякі постанови Пленуму Верховного Суду України (03.12.97)
2782 Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні
540 Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів
266 Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду
6 Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди
5 Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів
995_690 Конвенція про захист прав людини та основних свобод
995_004 Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Перший протокол та протоколи N 1, 4, 6, 7, 9, 10 та 11 до Конвенції
1 Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group