ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
2344 Про введення в дію Закону України "Про банкрутство"
3292 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні"(17.06.93)
4036 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про банкрутство"
90 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України
177 Про внесення змін до деяких законів України
784 Про внесення змін до Закону України "Про банкрутство"
1240 Про зупинення дії Закону України "Про банкрутство" щодо банкрутства вугледобувних, вуглепереробних та шахтовуглебудівних підприємств вугільної промисловості України
2163 Про приватизацію державного майна
2171 Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)
803 Про зайнятість населення
561 ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС
698 Про підприємництво (07.02.91)
1251 Про систему оподаткування
509 Про державну податкову службу в Україні
АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (06.11.91)
872 Про банки і банківську діяльність (20.03.91)
2181 Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами
2238 Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років
2740 Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
2922 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про банки і банківську діяльність"
3088 Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
594 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи"
672 Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
762 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
1096 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності профспілок
1294 Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту економічної конкуренції
1499 Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
1713 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
2354 Про внесення зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
2121 Про банки і банківську діяльність
КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ
2454 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
2453 Про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення захисту житлових прав громадян, які проживають у гуртожитках
2597 Про внесення змін до статті 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
597 Про внесення змін до деяких законів України (щодо банкрутства гірничих підприємств)
2801 Про внесення змін до деяких законів України
2658 Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні
3108 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
3107 Про внесення змін до деяких законів України щодо уповноваженої особи господарського товариства в процедурах банкрутства
3201 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
979 Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати
978 Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю
3273 Про іпотечні облігації
2711 Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу
489 Про Державний бюджет України на 2007 рік
435 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань загальнообов'язкового державного соціального страхування
398 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування
585 Про внесення зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
515 Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств
107 Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України
5-рп/2007 РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства "Кіровоградобленерго" про офіційне тлумачення положень частини восьмої статті 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржн
309 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
675 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо черговості задоволення вимог страхувальників у разі ліквідації страховика
10-рп/2008 РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 65 розділу I, пунктів 61, 62, 63, 66 розділу II, пункту 3 розді
1442 Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об'єднання "Масандра"
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС
1790 Про внесення зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
2435 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
2464 Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
2850 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу
3265 Про внесення змін до деяких законів України щодо іпотечних облігацій
3795 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг
4038 Про судову експертизу (25.02.94)
КОНСТИТУЦІЯ
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС
КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
3855 Про державну таємницю (21.01.94)
1775 Про ліцензування певних видів господарської діяльності
85 Про страхування
2864 Про введення мораторію на примусову реалізацію майна
755 Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
2709 Про міжнародне приватне право
514 Про акціонерні товариства
606 Про виконавче провадження
3674 Про судовий збір
4212 Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
4442 Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування
4452 Про систему гарантування вкладів фізичних осіб
4650 Про особливості приватизації вугледобувних підприємств
2343 Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
4711 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"
3206 Про засади запобігання і протидії корупції
5083 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні
5213 Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку
5410 Про внесення змін до деяких законів України щодо необхідності обов’язкового надання витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
5405 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов’язань
5518 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів
38 Про затвердження Порядку погодження умов і порядку проведення санації державних підприємств до порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування
5493 Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно
2133 Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо здійснення управління підприємством-боржником (банкрутом)
155 Про внесення зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо заборони на порушення справ про банкрутство гірничих підприємств
331 Про затвердження Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду,
224 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики
245 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України
1064 Про затвердження Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство та вимог щодо їх розроблення
406 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи
1179 Про затвердження Порядку визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих
1065 ВИМОГИ щодо розроблення мирової угоди боржника відповідно до Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство
1113 Про затвердження Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
238 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі
1258 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за заявницьким принципом
148 Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації)
1702 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
6 Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючи
77 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці
1571 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі
112 Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
835 Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
848 Про наукову і науково-технічну діяльність
901 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Національну поліцію"
1404 Про виконавче провадження
1403 Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів
1414 Про фінансову реструктуризацію
1983 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах
2147 Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group