ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
575 Про електроенергетику (16.10.97)
598 Про Міністерство палива та енергетики України
272 Про затвердження "Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок"
93 Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (10.02.98)
231 Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою
203 Про затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів
37 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99
42 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99
667 Про затвердження Правил підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН)
418 Про затвердження Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики
714 Про затвердження Правил застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження частоти в енергосистемах
1410 Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні
1148 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України
368 Про затвердження Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань п
343 Про затвердження Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
154 Про затвердження Інструкції про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача
417 Про затвердження Правил користування електричною енергією
113 Про метрологію та метрологічну діяльність (11.02.98)
1631 Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами
1399 Про внесення змін до Правил користування електричною енергією
929 Про посилення контролю за режимами споживання електричної і теплової енергії (07.08.96)
127/151 Про затвердження Положення про професійне навчання кадрів на виробництві
1112 Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
3745 Про пожежну безпеку (17.12.93)
209 Про затвердження Правил охорони електричних мереж (04.03.97)
91 Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій з метою надання їм права проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці
198 Про затвердження Державних санітарних правил і норм при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС
131 Про внесення змін до Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії
270 Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
1107 Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
1232 Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України
540 Про затвердження та введення в дію нормативного документа "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ. Настанова"
11 Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок
2245 Про об'єкти підвищеної небезпеки
350 Про внесення змін та доповнень до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
687 Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
461 Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
1370 Про затвердження Правил введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об'єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ
2020 Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
273 Про внесення змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
124 Про технічні регламенти та оцінку відповідності
5403 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
236 Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group