ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
КОНСТИТУЦІЯ
2780 Про основи містобудування
280 Про місцеве самоврядування в Україні
3792 Про авторське право і суміжні права
1407 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС
3370 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законодавчими актами України у сфері ліцензування
58 Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність"
1699 Про планування і забудову територій
208 Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування (14.10.94)
1026 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві
903 Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури
509 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву
800 Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва
4-рп/2009 РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 1, 4, 8, 10, підпункту "б" підпункту 2 пункту 13, пунктів 14, 17
79 Про затвердження графіка проведення кваліфікаційних іспитів сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарських експертів-дорадників
726 Про затвердження Положення про Архітектурно-будівельну атестаційну комісію
3038 Про регулювання містобудівної діяльності
554 Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури
4220 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності
878 Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію
5459 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, і
5496 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності
406 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи
222 Про ліцензування видів господарської діяльності
320 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства
791 a Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (27.02.91)
1817 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності
1472 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи
2020 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності
2059 Про оцінку впливу на довкілля
2137 Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів
2407 Про акредитацію органів з оцінки відповідності
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group