ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
1707 Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
1807 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
1829 Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
3422 Про внесення змін до деяких законів України
419 Про затвердження Порядку подання фінансової звітності
2457 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Бюджетного кодексу України
2756 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України
2755 ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
3024 Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків
3614 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
3332 Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
4652 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України
4224 Про внесення змін до деяких законів України щодо акредитації органів з оцінки відповідності
5406 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання угод про розподіл продукції
1039 Про угоди про розподіл продукції
5463 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується че
663 Про засади функціонування ринку електричної енергії України
1669 Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції
1702 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
652 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій
852 Про електронний цифровий підпис
675 Про електронну комерцію
1405 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності
2019 Про ринок електричної енергії
2210 Про відмову у видачі ліцензії на мовлення з використанням 46 ТВК у м. Шепетівці Хмельницької обл.
1090 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин"
2456 БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
2939 Про доступ до публічної інформації
3480 Про цінні папери та фондовий ринок
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group