ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
КОНСТИТУЦІЯ
107 Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України
422 Про Конституційний Суд України (16.10.96)
2862 Про статус суддів (15.12.92)
3018 Про судоустрій України
108 Про оплату праці
2863 Про порядок введення в дію Закону України "Про статус суддів" (15.12.92)
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
15-рп/2000 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про чинність Закону України "Про Рахункову палату", офіційно
6-рп/2007 РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої с
2371 Про Митний тариф України
5-рп/2005 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу Укра
8-рп/2005 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України та 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого пункту 13 розділу
489 Про Державний бюджет України на 2007 рік
4-рп/2007 РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 36, пунктів 20, 33, 49, 50 статті 71, статей 97, 98, 104, 105 Зак
001Z РЕГЛАМЕНТ Конституційного Суду України (05.03.97)
250 Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі
981_049 Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі
179 Про запровадження марок акцизного збору нового зразка для алкогольних напоїв
481 Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами
15-рп/2004 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'як
2-рп/2005 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону України "Про порядок погашення зобов'
5-рп/2007 РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства "Кіровоградобленерго" про офіційне тлумачення положень частини восьмої статті 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржн
995_004 Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Перший протокол та протоколи N 1, 4, 6, 7, 9, 10 та 11 до Конвенції
995_015 ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
995_042 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права
1251 Про систему оподаткування (25.06.91)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group