ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС
3425 Про нотаріат (02.09.93)
2709 Про міжнародне приватне право
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС
СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
1576 Про господарські товариства
561 ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС
720 Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям (08.08.95)
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС
007-93 Про державне мито (21.01.93)
962 Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні
4 Про практику розгляду судами України справ про спадкування (24.06.83)
13 Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ (25.12.96)
15 Про внесення змін і доповнень у деякі постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах (25.05.98)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group