ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
109 Про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій"
434 Про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій"
996 Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
703 Про внесення зміни до Закону України "Про планування і забудову територій"
1026 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві
40 Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів
509 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву
800 Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва
4-рп/2009 РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 1, 4, 8, 10, підпункту "б" підпункту 2 пункту 13, пунктів 14, 17
978 Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю
692 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництво житла
522 Про затвердження Порядку проведення державної експертизи містобудівної документації
489 Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування
1474 Про внесення змін до Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" та інших законодавчих актів України
1104 Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт
923 Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
1424 Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі і внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
2367 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла
2504 Про внесення змін до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва"
2625 Про внесення змін до статті 27-1 Закону України "Про планування і забудову територій" щодо будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного та оздоровчого призначення
3038 Про регулювання містобудівної діяльності
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group