ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
КОНСТИТУЦІЯ
422 Про Конституційний Суд України (16.10.96)
802 Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин
7 Регламент Пленуму Верховного Суду України
1861 Про Регламент Верховної Ради України
22 Про Вищу раду юстиції
3723 Про державну службу (16.12.93)
2235 Про громадянство України
1105 Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
2862 Про статус суддів (15.12.92)
3018 Про судоустрій України
1625 Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України
2863 Про порядок введення в дію Закону України "Про статус суддів" (15.12.92)
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС
КОДЕКС ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
2343 Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС
606 Про виконавче провадження
КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
1789 Про прокуратуру
108 Про оплату праці
1977 Про наукову і науково-технічну діяльність
2790 Про статус народного депутата України (17.11.92)
755 Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
2181 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження
2011 Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей (20.12.91)
2453 Про судоустрій і статус суддів
2456 Про природно-заповідний фонд України
2756 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України
1691 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов'язаних із соціальними виплатами
2856 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
2748 Про внесення змін до розділу XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо передачі справ, пов'язаних із соціальними виплатами
2982 Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
1349 Про затвердження форми Декларації про майновий стан судді, членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом та Порядку її заповнення
3668 Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи
1058 Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
3932 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розгляду справ Верховним Судом України
7-рп/2011 РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду юс
9-рп/2011 РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і стату
4094 Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо удосконалення положень про статус членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
4168 Про внесення зміни до статті 98 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
17-рп/2011 РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ У справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально-проце
8-рп/2011 РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
4661 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо впорядкування податкового декларування
3206 Про засади запобігання і протидії корупції
112 Про затвердження Положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності
4652 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України
4711 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"
4847 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права особи на перегляд судових рішень
4874 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності суддів
5041 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції
16-рп/2012 У справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, статті 171-1, частини першої статті 180 Кодексу адміністративного судочинства Ук
5288 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури
5314 Про внесення змін до деяких законів України щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру
4651 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
3-рп/2013 У справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 2, абзацу другого пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про заходи що
4-рп/2013 У справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень частини п’ятої статті 127 Конституції України у системному зв’язку з частиною третьою цієї статті, статті 65 Закону України "Про су
224 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики
373 Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України
5 Про затвердження Регламенту Пленуму Верховного Суду України
1532 Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи
721 Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян
716 Про внесення зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
10-рп/2013 У справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 103, 109, 131, 132, 135, 136, 137, підпункту 1 пункту 2 розділу XII "Прикінцеві положення", абзацу четвертого пункту 3,
12 про затвердження Положення про Державну судову адміністрацію України, відповідно до статті 113, частини 5 статті 127, частини 6 статті 145 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачергови
732 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України
767 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року
769 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань судоустрою та статусу суддів
1166 Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні
1188 Про відновлення довіри до судової влади в Україні
1682 Про очищення влади
1697 Про прокуратуру
1700 Про запобігання корупції
887 Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо компетенції Верховного Суду України
76 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України
30 ПОЛОЖЕННЯ про автоматизовану систему документообігу суду
33 Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України
5076 Про адвокатуру та адвокатську діяльність
11 Про бюджетну класифікацію
192 Про забезпечення права на справедливий суд
213 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення
3551 Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (22.10.93)
580 Про Національну поліцію
4050 Про державну службу
911 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
766 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національної поліції
928 Про Державний бюджет України на 2016 рік
889 Про державну службу
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group