ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
72 Про затвердження Положення про Комітет по науково-технічному прогресу при Кабінеті Міністрів України (12.02.92)
1988 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
1290 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань
336 Про затвердження норм добового забезпечення продуктами харчування засуджених до позбавлення волі, а також осіб, ... (16.06.92)
102 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. N 336
1074 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань
393 Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу
731 Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади (28.12.92)
637 Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній (12.08.93)
302 Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни
508 Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" (26.07.94)
1454 Про невідкладні заходи щодо залучення до праці осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі (02.12.96)
1607 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
1183 Про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств (28.10.97)
1150 Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад
1893 Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави (27.11.98)
2026 Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ-інфекції та СНІД
653 Про заходи щодо забезпечення діяльності Державного департаменту з питань виконання покарань (22.04.99)
1109 Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні
2255 Про Порядок формування та розподілу квот на закупівлю вовни, овчин, каракулю і смушків у вівчарських господарствах та відшкодування різниці між регульованими і діючими цінами на них
1393 Про створення галузевого державного архіву Державного департаменту з питань виконання покарань
35 Про затвердження Положення про порядок надання Прикордонним військам та виконання ними доручень правоохоронних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України
702 Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри
2398 Про державну реєстрацію актів цивільного стану
1348 Про норми годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої системи
1450 Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації
14 Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки
319 Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації
426 Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань
1298 Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
1371 Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна
1616 Про затвердження Типового положення про архівний відділ районної, районної у місті Києві і Севастополі державної адміністрації
1641 Про затвердження Типового положення про державний архів області, міста Києва і Севастополя
1740 Про затвердження Порядку здійснення добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу
61 Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів
132 Про використання та підтримання у контрольному стані довідників суб'єктів формування Єдиної державної автоматизованої паспортної системи
327 Про створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування
1831 Деякі питання відрядження осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, кримінально-виконавчої системи та податкової міліції до органів виконавчої влади, інших цивільних установ
2030 Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідків
177 Про забезпечення щорічної виплати разової грошової допомоги, передбаченої Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
410 Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек
429 Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах
785 Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян
890 Про моніторинг і оцінку ефективності заходів, що забезпечують контроль стану епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу за національними показниками
1112 Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
1215 Про підвищення рівня пенсійного забезпечення
1649 Про затвердження Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду
266 Про порядок реалізації м'яса з державного резерву
143 Про затвердження Умов і порядку проведення конкурсу та критеріїв відбору його переможців з виконання бюджетної програми "Селекція в рослинництві"
952 Про виконання на території України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей
1594 Про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки
657 Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" на період до 2010 року
1013 Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. N 657
192 Про доповнення плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до 2011 року
915 Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи
1004 Про проведення експертизи цінності документів
1017 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та установами Державної кримінально-виконавчої служби
1064 Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
1068 Про затвердження типових положень про службу у справах дітей
45 Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 лип
594 Про затвердження Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки
728 Про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України
842 Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення
874 Про утворення Міжвідомчої комісії з питань проведення оборонного огляду
953 Про затвердження Положення про Комісію з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій та її складу
1002 Про затвердження плану заходів, спрямованих на виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи
1153 Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України
1402 Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року
519 Про затвердження Порядку навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів
630 Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади
740 Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року
895 Про заходи щодо забезпечення виконання деяких положень Закону України "Про Державний реєстр виборців"
1226 Про посвідчення і нагрудний знак "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України"
1249 Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки
1262 Про затвердження плану першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області
1284 Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують державні органи, які здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, органи і підрозділи цивільного захисту, Державної спеціальної служби транспорту, Державної
12 Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань здійснення заходів щодо перенесення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів за межі центральної частини міст
2154 Про затвердження плану заходів з проведення Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року
592 Про систему органів юстиції
2027 Про утворення в системі органів Міністерства юстиції служби громадянства та реєстрації фізичних осіб
1257 Про Державний департамент з питань виконання покарань
834 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
390 Про утворення Державного департаменту у справах релігій
1577 Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України
1143 Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади
101 Про внесення змін до деяких положень про центральні органи виконавчої влади
774 Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 листопада 1999 р. N 1257 та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р. N 76
161 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
531 Питання посилення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з підготовки та прийняття нормативно-правових актів
996 Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики
938 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації
1232 Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України
767 Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року
1399 Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади
733 Про схвалення остаточного звіту за результатами реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні"
150 Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 2011 року
99 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
162 Про затвердження Основних напрямів запобігання бездомності до 2017 року
180 Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України
824 Деякі питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
1046 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1752 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
280 Про затвердження Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
710 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України
862 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2026 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group