ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
679 Про Національний банк України
1576 Про господарські товариства
2740 Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
872 Про банки і банківську діяльність (20.03.91)
873 Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про банки і банківську діяльність"(20.03.91)
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
2056 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям законів України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження"
485 Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
835 Про внесення зміни до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
914 Про внесення змін до статті 45 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
1294 Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту економічної конкуренції
1828 Про внесення змін до статті 88 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
2631 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність із Цивільним кодексом України
3127 Про внесення змін до статті 96 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
3163 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму
3201 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
979 Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати
978 Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю
3273 Про іпотечні облігації
3205 Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та інших законодавчих актів України
1490 Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
3541 Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів щодо виконання судових рішень
133 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу
358 Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність"
532 Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
997 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України
639 Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України
661 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку
2181 Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами
1617 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків
1533 Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи
2258 Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
2289 Про здійснення державних закупівель
2478 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку України
2522 Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні" та внесення змін до деяких законодавчих актів України
2510 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо факторингу
2755 ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
2756 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України
606 Про виконавче провадження
2677 Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)
2856 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
3011 Про внесення змін до статті 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
КОНСТИТУЦІЯ
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
3024 Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків
3265 Про внесення змін до деяких законів України щодо іпотечних облігацій
3394 Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі
3385 Про прийняття за основу проекту Закону України про особливості введення в цивільний оборот об'єктів права інтелектуальної власності, створених з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів, спеціальних та державних фондів цільового призн
2664 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
3795 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг
1066 Деякі питання надання банкам державної фінансової допомоги та її використання
4452 Про систему гарантування вкладів фізичних осіб
1058 Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
1057 Про недержавне пенсійне забезпечення
4841 Про внесення змін до деяких законів України щодо убезпечення пенсійних активів
4652 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України
5080 Про інститути спільного інвестування
5042 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери
3480 Про цінні папери та фондовий ринок
5178 Про депозитарну систему України
5410 Про внесення змін до деяких законів України щодо необхідності обов’язкового надання витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
5248 Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо державного земельного банку
5463 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується че
245 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України
406 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи
2121 Про банки і банківську діяльність
719 Про Державний бюджет України на 2014 рік
1166 Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні
1170 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації"
1261 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України
1587 Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках
1586 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи
1507 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
1323 Про внесення змін до деяких законів України щодо найменування національних комісій, що здійснюють державне регулювання у сфері ринку цінних паперів та ринків фінансових послуг
401 Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу та умов функціонування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках
2120 Про Державний бюджет України на 2001 рік
2905 Про Державний бюджет України на 2002 рік
380 Про Державний бюджет України на 2003 рік
762 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
1280 Про телекомунікації
1344 Про Державний бюджет України на 2004 рік
1876 Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"
2119 Про внесення зміни до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"
2285 Про Державний бюджет України на 2005 рік
2505 Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України
3200 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвідувальних органів України
3235 Про Державний бюджет України на 2006 рік
3317 Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
3380 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сфери телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України
3428 Про внесення змін до деяких законів України щодо Державної спеціальної служби транспорту
3475 Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України
489 Про Державний бюджет України на 2007 рік
107 Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України
10-рп/2008 РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 65 розділу I, пунктів 61, 62, 63, 66 розділу II, пункту 3 розді
309 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
885 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з перейменуванням центральних органів виконавчої влади
1519 Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" щодо забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу
2299 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду в галузі зв'язку
2391 Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"
3205 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця
3566 Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг
3610 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг
4311 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення
5081 Про екстрену медичну допомогу
5316 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності
5459 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, і
1193 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру
1208 Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України
815 Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України
995_099 Статут Міжнародного союзу електрозв'язку
995_100 Конвенція Міжнародного союзу електрозв'язку
175 Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ
993 Про затвердження Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування
2406 Про підтвердження відповідності
322 Про затвердження Переліку стандартів і норм, яким повинні відповідати радіоелектронні засоби (РЕЗ), що можуть застосовуватися в Україні
113 Про метрологію та метрологічну діяльність (11.02.98)
200 Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України
3759 Про телебачення і радіомовлення (21.12.93)
538 Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення (23.09.97)
1588 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів
1698 Про Національне антикорупційне бюро України
1702 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
1700 Про запобігання корупції
34 Про затвердження Класифікатора іноземних валют
1197 Про здійснення державних закупівель
КОДЕКС ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
78 Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків
80 Про Державний бюджет України на 2015 рік
218 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб
629 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку
911 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
541 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України
901 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Національну поліцію"
928 Про Державний бюджет України на 2016 рік
1404 Про виконавче провадження
514 Про акціонерні товариства
772 Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
794 Про Державне бюро розслідувань
1414 Про фінансову реструктуризацію
1734 Про споживче кредитування
1736 Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг
1801 Про Державний бюджет України на 2017 рік
1983 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах
2210 Про відмову у видачі ліцензії на мовлення з використанням 46 ТВК у м. Шепетівці Хмельницької обл.
2704 Про організацію формування та обігу кредитних історій
922 Про публічні закупівлі
2297 Про захист персональних даних
КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
2658 Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні
2147 Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group