ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
5076 Про адвокатуру та адвокатську діяльність
КОНСТИТУЦІЯ
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС
3723 Про державну службу (16.12.93)
2453 Про судоустрій і статус суддів
30 ПОЛОЖЕННЯ про автоматизовану систему документообігу суду
4038 Про судову експертизу (25.02.94)
2135 Про оперативно-розшукову діяльність (18.02.92)
2790 Про статус народного депутата України (17.11.92)
1861 Про Регламент Верховної Ради України
3855 Про державну таємницю (21.01.94)
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
1000 Про затвердження Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
5288 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури
4050 Про державну службу
2493 Про службу в органах місцевого самоврядування
222 Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України
314 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб
406 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи
КОДЕКС ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
725 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного кримінального провадження
721 Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян
732 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України
767 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року
1235 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку притягнення до кримінальної відповідальності
1207 Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України
746 Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції
1261 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України
1631 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції
1104 Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України
1700 Про запобігання корупції
1702 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
1698 Про Національне антикорупційне бюро України
1697 Про прокуратуру
1689 Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
119 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності покарання осіб, які переховуються на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції
198 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції
218 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб
192 Про забезпечення права на справедливий суд
191 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)
576 Про Рахункову палату
629 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку
835 Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
901 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Національну поліцію"
1404 Про виконавче провадження
1774 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
1798 Про Вищу раду правосуддя
63 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу
889 Про державну службу
1798 ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
772 Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
1019 Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візовог
1021 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовн
1403 Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів
1492 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених
1791 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році
2136 Про Конституційний Суд України
2147 Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів
2213 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування
2227 Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами
2234 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів
1645 Про захист населення від інфекційних хвороб
1868 Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки
3782 Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві (23.12.93)
794 Про Державне бюро розслідувань
575 Про електроенергетику
2633 Про теплопостачання
2918 Про питну воду та питне водопостачання
2121 Про банки і банківську діяльність
4452 Про систему гарантування вкладів фізичних осіб
4651 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group