ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
679 Про Національний банк України
2121 Про банки і банківську діяльність
382 Положення про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства
1576 Про господарські товариства
841 Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні
3125 Про аудиторську діяльність
189 Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів на керівників банків та інших фінансово-кредитних установ у разі невиконання ними законних вимог Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правов
62 Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів
272 Про окремі питання регулювання діяльності банків
384 Про затвердження Змін до глави 14 розділу VI Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства
621 Про затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні
228 Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства
869 Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України
595 Про затвердження Положення про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України
639 Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України
1449 Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства
960 Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних банків України
2740 Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
369 Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства
388 План рахунків бухгалтерського обліку банків України
129 Iнструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України (07.07.94)
3723 Про державну службу (16.12.93)
780 Про затвердження Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України
56 Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам банків у разі їх ліквідації
1201 Про цінні папери і фондову біржу (18.06.91)
710 Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні (10.12.97)
327 Про "Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання"
1 Про затвердження Iнструкції з діловодства в центральному апараті та установах НБУ (04.01.98)
1222 Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України
753 Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства
1034 Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства
1222 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
424 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань аудиту банків
3273 Про іпотечні облігації
2658 Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні
Текст документа N 1646500 - 04z
755 Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
121 Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369
444 Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства
617 Про затвердження Правил резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів
823 ЗМІНИ до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства
93 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
280 Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
170 Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства
269 ЗМІНИ до розділу III Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства
475 ЗМІНИ до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства
476 ЗМІНИ до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок
832 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
815 Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства
2171 Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) (06.03.92)
1101 Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства
334 Про оподаткування прибутку підприємств
395 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
471 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
753 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
836 Про затвердження Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
850 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
514 Про акціонерні товариства
1435 Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства
1590 Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group