ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
2456 БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
КОНСТИТУЦІЯ
2181 Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами
679 Про Національний банк України
2289 Про здійснення державних закупівель
1060 Про освіту (23.05.91)
1906 Про міжнародні договори України
889 Про податок з доходів фізичних осіб
350 Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим (23.12.98)
401 Про столицю України - місто-герой Київ
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС
3551 Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (22.10.93)
1584 Про жертви нацистських переслідувань
180 Про захист рослин (14.10.98)
32 Про бібліотеки і бібліотечну справу
1127 ГІРНИЧИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС
2017 Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії
2801 Основи законодавства України про охорону здоров'я (19.11.92)
2117 Основи законодавства України про культуру (14.02.92)
2592 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України
2756 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України
2755 ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
886 Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему
1868 Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки
2856 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
1132 Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів
2456 Про природно-заповідний фонд України
110 Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень
1861 Про Регламент Верховної Ради України
59 Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи
3172 Про внесення зміни до пункту 3 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України
1037 Про затвердження Порядку зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном
501 Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
420 Про платну адміністративну послугу, яка надається Фондом державного майна
3612 Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві
3396 Про фінансове оздоровлення державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"
106 Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету
3614 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
3480 Про цінні папери та фондовий ринок
3038 Про регулювання містобудівної діяльності
2778 Про культуру
3668 Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи
3828 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
460 Про затвердження Порядку визначення розміру та виду майнового забезпечення під час надання кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії
643_077 Угода між Урядом Російської Федерації та Урядом України про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України
643_255 УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Ро
4318 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
415 Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету
3-рп/2012 РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті
1001 Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери правління міністерств
11 Про бюджетну класифікацію
47 Про паспорти бюджетних програм
327 Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету
403 Щодо затвердження форм фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів
1149 Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
256 Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету
467 Про затвердження Порядку призупинення бюджетних асигнувань
255 Про затвердження Порядку зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів
1201 Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства
1203 Про затвердження Порядку надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення
778 Деякі питання надання молодіжним та дитячим громадським організаціям державної підтримки для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї
4731 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
4875 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо рекомендаційних переліків структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій
21 Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами
651 Про затвердження Порядку формування і використання закордонними дипломатичними установами України коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном і внесення змін до постанови Кабінету Мініст
5059 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню
5063 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження господарської діяльності із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових о
656 Питання державного фонду регіонального розвитку
5083 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні
5204 Про державні лотереї в Україні
5081 Про екстрену медичну допомогу
5067 Про зайнятість населення
5290 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту
949 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
5213 Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку
2487 Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
2269 Про оренду державного та комунального майна (10.04.92)
5302 Про внесення змін до статті 16 Бюджетного кодексу України
5428 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
5463 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується че
5492 Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
5518 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів
5496 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності
6 Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках
1204 Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів
1557 Про затвердження переліку закладів мистецтва та переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету
242 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку із створенням органів доходів і зборів
763 Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України"
719 Про Державний бюджет України на 2014 рік
1210 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
1165 Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"
1621 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
1636 Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України
1622 Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"
1207 Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України
163 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо визначення деяких доходів бюджету
665 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо коштів від використання (реалізації) державної частини виробленої продукції відповідно до угод про розподіл продукції
688 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення вугіллям або торф’яними брикетами
398 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
1588 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів
1592 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування орендної плати за водні об’єкти до місцевих бюджетів
1697 Про прокуратуру
1698 Про Національне антикорупційне бюро України
71 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи
1197 Про здійснення державних закупівель
796 Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
2195 Про соціальний захист дітей війни
1282 Про індексацію грошових доходів населення (03.07.91)
2262 Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб
3721 Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні (16.12.93)
1556 Про вищу освіту
651 Про загальну середню освіту
1841 Про позашкільну освіту
2628 Про дошкільну освіту
345 Про підвищення престижності шахтарської праці
2728 Про дипломатичну службу
1227 Про Суспільне телебачення і радіомовлення України
1045 Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності
КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ
2605 Про театри і театральну справу
249 Про музеї та музейну справу
2694 Про охорону праці (14.10.92)
1977 Про наукову і науково-технічну діяльність
3808 Про фізичну культуру і спорт (24.12.93)
2453 Про судоустрій і статус суддів
3460 Про безоплатну правову допомогу
2402 Про охорону дитинства
280 Про місцеве самоврядування в Україні (21.05.97)
400 Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України (17.10.90)
103 Про професійно-технічну освіту (10.02.98)
540 Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів (23.09.97)
375 Про оздоровлення та відпочинок дітей
4050 Про державну службу
1700 Про запобігання корупції
2232 Про загальний військовий обов'язок і військову службу (25.03.92)
1275 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації
2011 Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей (20.12.91)
876 Про Національну гвардію України
3543 Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (21.10.93)
1223 Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою
79 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин
176 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
118 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо уточнення та приведення окремих положень у відповідність із нормами діючого законодавства
212 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
80 Про Державний бюджет України на 2015 рік
217 Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"
1560 Про інвестиційну діяльність (18.09.91)
2939 Про доступ до публічної інформації
1555 Про державну допомогу суб’єктам господарювання
595 Про місцеві вибори
141 Про військово-цивільні адміністрації
185 Про управління об'єктами державної власності
714 Про внесення змін до пункту 24 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України
700 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реструктуризації державного та гарантованого державою боргу та його часткового списання
666 Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо експерименту в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях з фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних дор
542 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України
491 Про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення
486 Про внесення зміни до статті 67-2 Бюджетного кодексу України
437 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом"
416 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо рішень Уповноваженого органу з питань державної допомоги
328 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації
313 Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступу до інформації про бюджетні показники у формі відкритих даних
288 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів
1562 Про джерела фінансування дорожнього господарства України
928 Про Державний бюджет України на 2016 рік
848 Про наукову і науково-технічну діяльність
1727 Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
1058 Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
1801 Про Державний бюджет України на 2017 рік
2344 Про автомобільний транспорт
8073 КОДЕКС ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
1977 Про державну підтримку кінематографії в Україні
228 Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ
2145 Про освіту
2168 Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення
157 Про добровільне об'єднання територіальних громад
856 Про систему іномовлення України
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group