ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Спір про надання жилого приміщення у зв'язку зі знесенням будинку(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
8073 КОДЕКС ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
995_004 Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Перший протокол та протоколи N 1, 4, 6, 7, 9, 10 та 11 до Конвенції
КОДЕКС ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
3477 Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини
994_175 Рекомендація N R (2000) 2 Комітету Міністрів Ради Європи "Щодо перегляду справ і відновлення провадження справ на внутрішньодержавному рівні у зв'язку з рішеннями Європейського суду з прав людини"
КОНСТИТУЦІЯ
9306-XI Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group