ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Законодательство Украины
Офіційний Вісник України 2003, 17 від 08.05.2003
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
651 Про внесення змін до Митного тарифу України (03/04/2003)
652 Про внесення змін до Митного тарифу України (03/04/2003)
653 Про внесення зміни до статті 69 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (03/04/2003)
658 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (03/04/2003)
659 Про внесення змін до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (03/04/2003)
660 Про внесення змін до Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (03/04/2003)
661 Про Державну прикордонну службу України (03/04/2003)
662 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (03/04/2003)
663 Про внесення змін до Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (03/04/2003)
665 Про внесення змін до Закону України "Про плату за землю" (03/04/2003)
666 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності у сфері цивільної оборони та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій (03/04/2003)
667 Про внесення зміни до статті 168 Кодексу України про адміністративні правопорушення (03/04/2003)
668 Про внесення зміни до статті 333 Кримінального кодексу України (03/04/2003)
669 Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (03/04/2003)
670 Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про державне оборонне замовлення" (03/04/2003)
673 Про внесення змін до Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" (03/04/2003)
674 Про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" (03/04/2003)
675 Про внесення змін до Земельного кодексу України (03/04/2003)
686 Про внесення змін до Закону України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав" (03/04/2003)
703 Про внесення змін до деяких законів України (03/04/2003)
716 Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (03/04/2003)
717 Про прийняття зміни до Конвенції про права дитини (03/04/2003)
718 Про ратифікацію Додаткового протоколу до Європейської Конвенції про передачу засуджених осіб (03/04/2003)
719 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Індія про сприяння та взаємний захист інвестицій (03/04/2003)
720 Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Міждержавну програму створення мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року (03/04/2003)
7-рп/2003 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої статті 17, частини другої статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України" (справа про гарантії діяльності народного депутата України) (10/04/2003)
8-рп/2003 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої статті 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) (10/04/2003)
301 Про затвердження змін та доповнень до деяких нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації України (15/04/2003)
305 Про затвердження Положення про державний нагляд за використанням радіочастотного ресурсу України (15/04/2003)
308 Про внесення змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (16/04/2003)
309 Про внесення змін до Порядку складання звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями (16/04/2003)
310 Про затвердження Програми підготовки авіаційного персоналу в галузі авіаційної безпеки (17/04/2003)
9-рп/2003 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини сьомої статті 3 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (справа про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим) (17/04/2003)
311 Про затвердження Інструкції з обслуговування аварійно-рятувальними службами масових вибухів на вугледобувних і гірничорудних підприємствах (18/04/2003)
312 Про затвердження змін до Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків, затвердженого рішенням Комісії від 22.11.2001 N 338 (18/04/2003)
339 Про День Європи (19/04/2003)
313 Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2001 N 611 (21/04/2003)
314 Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 11.10.99 N 1322 (21/04/2003)
315 Про затвердження Порядку проведення оцінки фінансового стану бенефіціара та визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій (21/04/2003)
316 Про затвердження Тарифів на роботи і послуги, пов'язані з проведенням технічного нагляду за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства (21/04/2003)
320 Про затвердження Інструкції з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення (22/04/2003)
557 Про норматив і порядок відрахування до спеціального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) державними некорпоратизованими, казенними підприємствами та їх об'єднаннями (22/04/2003)
218 Про внесення зміни до плану роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в 2003 році (23/04/2003)
219 Про погашення заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року (23/04/2003)
224 Про схвалення Концепції екологічного оздоровлення басейну р. Сіверський Донець (23/04/2003)
229 Про присвоєння Інституту невідкладної та відновної хірургії Академії медичних наук імені В.К. Гусака (23/04/2003)
231 Про схвалення Концепції розвитку санаторно-курортної галузі (23/04/2003)
242 Про реорганізацію Київського державного інституту театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого (23/04/2003)
245 Про присвоєння Чортківському педагогічному училищу імені Олександра Барвінського (23/04/2003)
252 Про внесення зміни у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2002 р. N 685 (23/04/2003)
322 Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) під час провадження діяльності з проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів (НП 306.5.02/2.069-2003) (23/04/2003)
323 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, впровадження, сертифікаційних випробувань, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів (23/04/2003)
324 Про затвердження Порядку авансового фінансування потреб в електроенергії для покриття екологічної броні електропостачання підприємств, установ та організацій, об'єкти яких утримуються за рахунок коштів державного бюджету (23/04/2003)
325 Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України (23/04/2003)
326 Про затвердження Порядку надання роз'яснень окремих положень податкового законодавства (23/04/2003)
567 Про запровадження марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів (23/04/2003)
568 Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку водних ресурсів (23/04/2003)
569 Про затвердження Порядку повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України (23/04/2003)
570 Про затвердження нового складу спостережної ради Державної акціонерної компанії "Хліб України" (23/04/2003)
571 Про внесення змін до Переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію (23/04/2003)
573 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. N 271 і від 12 травня 1999 р. N 805 (23/04/2003)
574 Про затвердження Порядку відшкодування витрат, пов'язаних із залученням митними органами спеціалістів та експертів для участі в здійсненні митного контролю, та у справі про порушення митних правил (23/04/2003)
575 Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2002 р. N 1636 (23/04/2003)
577 Про внесення змін у додатки 1, 2 і 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2000 р. N 339 (23/04/2003)
578 Про зміну складу Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення (23/04/2003)
579 Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1995 р. N 392 (23/04/2003)
580 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України (23/04/2003)
581 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 р. N 865 (23/04/2003)
583 Про внесення зміни до переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях (23/04/2003)
584 Про затвердження Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України (23/04/2003)
585 Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (23/04/2003)
586 Про затвердження переліку платних послуг, які надаються організаціями системи державного резерву (23/04/2003)
587 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2001 р. N 15 (23/04/2003)
588 Про соціальний захист громадян України, які працюють у Комісії з економічних питань при Економічній раді Співдружності Незалежних Держав та у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав (23/04/2003)
590 Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків (23/04/2003)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group