ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
Офіційний Вісник України 2003, 26 від 11.07.2003
ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
899 Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) (05/06/2003)
900 Про захист прав покупців сільськогосподарських машин (05/06/2003)
903 Про внесення зміни до Кримінально-процесуального кодексу України (05/06/2003)
904 Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (05/06/2003)
905 Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (05/06/2003)
906 Про внесення змін до деяких законів України з питань відкриття та функціонування банківських рахунків (05/06/2003)
909 Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (05/06/2003)
913 Про внесення зміни до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (05/06/2003)
914 Про внесення змін до статті 45 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (05/06/2003)
916 Про внесення змін до Митного тарифу України (05/06/2003)
917 Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (05/06/2003)
921 Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (05/06/2003)
922 Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (05/06/2003)
923 Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (05/06/2003)
941 Про внесення змін до Закону України "Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків" (05/06/2003)
942 Про ратифікацію Конвенції між Кабінетом Міністрів України і Урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень (05/06/2003)
943 Про приєднання України до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) (05/06/2003)
944 Про ратифікацію Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про міждержавний обмін відправленнями спеціального зв'язку від 23 грудня 1993 року та затвердженого нею Положення про міждержавний обмін відправленнями спеціального зв'язку (05/06/2003)
945 Про ратифікацію Угоди про дружбу та співробітництво між Україною та Португальською Республікою (05/06/2003)
946 Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок (05/06/2003)
947 Про ратифікацію Торговельної Угоди між Урядом України та Урядом Малайзії (05/06/2003)
948 Про ратифікацію Угоди про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва (05/06/2003)
951 Про внесення зміни до статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (05/06/2003)
484 Про затвердження Збірника укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи (13/06/2003)
540 Про внесення зміни до Указу Президента України від 15 грудня 1999 року N 1572 (19/06/2003)
498 Про затвердження Державних санітарних правил та норм "Підприємства вугільної промисловості" (20/06/2003)
499 Про втрату чинності наказу від 13 грудня 2002 р. N 392 (20/06/2003)
500 Про затвердження змін до Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання (20/06/2003)
501 Про затвердження Інструкції про порядок та умови виплати щомісячної надбавки за безперервну службу в Управлінні державної охорони України (20/06/2003)
502 Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29.11.2000 N 319 (20/06/2003)
926 Про розміри плати за марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів (20/06/2003)
931 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 856 (20/06/2003)
937 Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі молодіжної політики (20/06/2003)
969 Про внесення змін до Порядку погодження в Кабінеті Міністрів України кандидатур на посади керівників структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади (20/06/2003)
374 Про визначення Державного агента із забезпечення заставних закупок зерна (21/06/2003)
503 Про внесення змін до Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (23/06/2003)
504 Про затвердження Положення про Центр європейського та порівняльного права (23/06/2003)
505 Про затвердження змін та доповнень до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів (23/06/2003)
506 Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на проведення робіт із селекції в рибному господарстві (23/06/2003)
507 Про затвердження Порядку використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України на міжнародну діяльність в галузі рибного господарства (23/06/2003)
508 Про затвердження змін та доповнень до Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів (24/06/2003)
509 Про внесення змін до Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення дії або розірвання договору оренди (24/06/2003)
510 Про окремі питання регулювання діяльності банків (24/06/2003)
511 Про внесення змін та доповнень до Положення про призначення, звільнення та компетенцію податкового керуючого (24/06/2003)
512 Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації (24/06/2003)
953 Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду (24/06/2003)
960 Про правління Пенсійного фонду (24/06/2003)
513 Про внесення змін і доповнень до наказу Мінекоресурсів України від 25.12.2002 N 521 "Про затвердження лімітів використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2003 році" (25/06/2003)
517 Про внесення змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (26/06/2003)
518 Про затвердження Порядку видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить (26/06/2003)
519 Про відміну наказу Мінекобезпеки України від 29.05.96 N 53 (26/06/2003)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group