ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
Урядовий кур'єр 2003, N124 від 09.07.2003
ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
161 Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва (03/06/2003)
871 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (04/06/2003)
899 Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) (05/06/2003)
900 Про захист прав покупців сільськогосподарських машин (05/06/2003)
905 Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (05/06/2003)
941 Про внесення змін до Закону України "Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків" (05/06/2003)
942 Про ратифікацію Конвенції між Кабінетом Міністрів України і Урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень (05/06/2003)
943 Про приєднання України до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) (05/06/2003)
944 Про ратифікацію Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про міждержавний обмін відправленнями спеціального зв'язку від 23 грудня 1993 року та затвердженого нею Положення про міждержавний обмін відправленнями спеціального зв'язку (05/06/2003)
945 Про ратифікацію Угоди про дружбу та співробітництво між Україною та Португальською Республікою (05/06/2003)
946 Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок (05/06/2003)
947 Про ратифікацію Торговельної Угоди між Урядом України та Урядом Малайзії (05/06/2003)
948 Про ратифікацію Угоди про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва (05/06/2003)
523 Про внесення зміни до Указу Президента України від 25 березня 2003 року N 267 (10/06/2003)
900 Про затвердження Положення про спеціальні звання працівників і курсантів навчальних закладів митної служби (16/06/2003)
905 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (16/06/2003)
906 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (16/06/2003)
911 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2002 р. N 685 (16/06/2003)
953 Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду (24/06/2003)
554 Про символіку Державної митної служби України (27/06/2003)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group