ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Законодательство Украины
Офіційний Вісник України 2003, 31 від 15.08.2003
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
1025 Про внесення змін до Кодексу України про надра (09/07/2003)
1045 Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (09/07/2003)
1064 Про внесення змін до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (09/07/2003)
1103 Про внесення зміни до статті 82 Земельного кодексу України (10/07/2003)
1145 Про внесення зміни до переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях (24/07/2003)
1146 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (24/07/2003)
1148 Про доповнення пункту 2 переліку центральних органів виконавчої влади, у яких в межах установленої граничної чисельності працівників вводиться посада першого заступника керівника у зв'язках з Верховною Радою України (24/07/2003)
1149 Про затвердження Типового положення про державний історико-культурний заповідник (24/07/2003)
1150 Про недоліки у роботі окремих органів виконавчої влади із забезпечення продовольчої безпеки та заходи щодо стабілізації ринку основних продовольчих товарів (24/07/2003)
1151 Про порядок визначення заробітку для обчислення пенсії та нарахування надбавки до пенсії (24/07/2003)
1152 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України (24/07/2003)
1154 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (24/07/2003)
1155 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 (24/07/2003)
1156 Про затвердження Стратегії розвитку системи державного фінансового контролю, що здійснюється органами виконавчої влади (24/07/2003)
1157 Деякі питання відрядження працівників Української державної корпорації по транспортному будівництву "Укртрансбуд" та будівельної корпорації "УкрАзіаБуд" до Туркменистану (24/07/2003)
1158 Про затвердження Меморандуму про взаєморозуміння щодо спрощення автомобільних перевезень вантажів в регіоні Чорноморського Економічного Співробітництва (24/07/2003)
1164 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. N 1336 (24/07/2003)
456 Про відкриття пунктів контролю через державний кордон (24/07/2003)
459 Про схвалення Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності (24/07/2003)
637 Про внесення змін та доповнень до Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України (24/07/2003)
640 Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, ведення реєстру аварійно-рятувальних служб і тимчасового зупинення діяльності неатестованих аварійно-рятувальних служб та рятувальників (24/07/2003)
1160 Про внесення змін до переліку особливо небезпечних підприємств, припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу (25/07/2003)
1161 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (25/07/2003)
1162 Про затвердження Державної програми забезпечення населення лікарськими засобами на 2004-2010 роки (25/07/2003)
1172 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. N 40 (25/07/2003)
641 Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель (25/07/2003)
1165 Про застосування коефіцієнта до такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні (28/07/2003)
1166 Про затвердження порядку справляння і розміру плати за видачу документів у галузі державного експортного контролю (28/07/2003)
1167 Деякі питання грошового забезпечення військово-службовців Державної прикордонної служби (28/07/2003)
1168 Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. N 228 (28/07/2003)
1169 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2002 р. N 1367 (28/07/2003)
1170 Про затвердження переліку особливо важливих об'єктів електроенергетики, які підлягають охороні відомчою воєнізованою охороною у взаємодії із спеціалізованими підрозділами інших центральних органів виконавчої влади (28/07/2003)
1173 Про внесення змін до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (28/07/2003)
1174 Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки (28/07/2003)
1180 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами (28/07/2003)
642 Про затвердження змін та доповнень до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98 N 60 (зі змінами та доповненнями) (28/07/2003)
643 Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.12.1997 N 27 (28/07/2003)
644 Про внесення змін до Положення про Центр європейського та порівняльного права, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2003 р. N 68/5 (28/07/2003)
645 Про внесення змін до наказу Держкомархіву України від 15.05.2001 N 39 (28/07/2003)
646 Про внесення змін до наказу Держкомархіву України від 05.05.2001 N 37 (28/07/2003)
647 Про затвердження змін та доповнень до Типового статуту відкритого акціонерного товариства (28/07/2003)
648 Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу на надання часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (28/07/2003)
754 Про відкликання українського миротворчого контингенту з Косово (28/07/2003)
649 Про внесення зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (29/07/2003)
650 Про внесення доповнень до наказу Держкомкордону України від 16.01.2003 N 34 (29/07/2003)
651 Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.08.2001 N 332 (29/07/2003)
652 Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.06.2000 N 142 (29/07/2003)
653 Про затвердження Інструкції про схвалення типів суднового радіо і навігаційного обладнання (29/07/2003)
654 Про видачу витягів з Державного реєстру застав рухомого майна, що свідчать про наявність або відсутність у ньому запису про податкову заставу (29/07/2003)
655 Про затвердження Положення про складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (29/07/2003)
656 Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій (29/07/2003)
657 Про затвердження змін та доповнень до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.1998 N 61 (зі змінами та доповненнями) (30/07/2003)
768 Про передислокацію 19 окремого батальйону радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України з території Держави Кувейт у Республіку Ірак (30/07/2003)
769 Про орден Данила Галицького (30/07/2003)
1190 Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1144 (31/07/2003)
659 Про затвердження змін і доповнень до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1Ф (31/07/2003)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group