ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
Відомості Верховної Ради України 2003, N38 від 19.09.2003
ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
846 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації" (22/05/2003)
883 Про Рекомендації парламентських слухань "Наслідки і перспективи приватизації в Україні" (22/05/2003)
886 Про Рекомендації парламентських слухань "Про функціонування української мови в Україні" (22/05/2003)
890 Про обрання народного депутата України Шуфрича Н.І. членом Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (05/06/2003)
891 Про обрання народного депутата України Борзова В.П. членом Комітету Верховної Ради України (05/06/2003)
892 Про обрання народного депутата України Чеботарьової Ю.С. членом Комітету Верховної Ради України (05/06/2003)
893 Про надання згоди на звільнення Президентом України з посади члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Головка А.Т. (05/06/2003)
895 Про призначення Зайця А.П. членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (05/06/2003)
896 Про призначення Зубця Г.І. членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (05/06/2003)
897 Про схвалення рішення Президента України про направлення миротворчого контингенту для участі України у міжнародній миротворчій операції в Республіці Ірак (05/06/2003)
898 Про іпотеку (05/06/2003)
899 Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) (05/06/2003)
900 Про захист прав покупців сільськогосподарських машин (05/06/2003)
903 Про внесення зміни до Кримінально-процесуального кодексу України (05/06/2003)
904 Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (05/06/2003)
905 Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (05/06/2003)
906 Про внесення змін до деяких законів України з питань відкриття та функціонування банківських рахунків (05/06/2003)
908 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне втручання в роботу мереж електрозв'язку (05/06/2003)
913 Про внесення зміни до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (05/06/2003)
914 Про внесення змін до статті 45 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (05/06/2003)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group