ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
Офіційний Вісник України 2004, 13 від 16.04.2004
ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
1577 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції (04/03/2004)
1578 Про внесення змін до Закону України "Про нафту і газ" (04/03/2004)
1580 Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст (04/03/2004)
1582 Про правовий статус закордонних українців (04/03/2004)
1593 Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (04/03/2004)
1594 Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (щодо оподаткування доходів особистих селянських господарств) (04/03/2004)
1595 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування (04/03/2004)
1624 Про розвиток автомобільної промисловості України (18/03/2004)
1655 Про розроблення і затвердження державної програми реконструкції та модернізації державних спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів Міністерства аграрної політики України (23/03/2004)
350 Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 06.04.2001 N 161/137 (23/03/2004)
353 Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства (23/03/2004)
1660 Про внесення змін до окремих положень Регламенту Верховної Ради України (щодо прийняття рішень) (24/03/2004)
362 Про внесення змін до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів (24/03/2004)
363 Про внесення змін до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів (24/03/2004)
365 Про затвердження Типової форми договору доручення на виконання функцій з управління пакетом акцій, що належить державі (24/03/2004)
366 Про надання Українському державному морському технічному університету імені адмірала Макарова статусу національного (25/03/2004)
366 Щодо затвердження Положення про порядок розгляду звернень громадян в органах державної податкової служби України (25/03/2004)
368 Про внесення змін та доповнень до Порядку взаємного інформування органів державної контрольно-ревізійної служби України та органів державної податкової служби України про факти фінансових порушень та вжиті заходи (25/03/2004)
369 Про затвердження змін та доповнень до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння (25/03/2004)
370 Про вдосконалення профілактики та оздоровлення дітей з порушенням зору (25/03/2004)
371 Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на виконання програм селекції в рослинництві та селекції сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва (25/03/2004)
372 Про внесення змін і доповнень до Порядку виплати пенсій працівникам установ Національного банку України, які виходять на пенсію за віком як державні службовці (25/03/2004)
373 Про внесення змін і доповнень до Положення про склади тимчасового зберігання (26/03/2004)
374 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держнаглядохоронпраці України від 02.06.99 N 102 (26/03/2004)
375 Про затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного перевізника (26/03/2004)
376 Про затвердження Змін і доповнень до Інструкції про організацію проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів, затвердженої наказом ГоловКРУ України від 26.11.99 N 107 (із змінами) (26/03/2004)
372 Про внесення змін до деяких указів Президента України (29/03/2004)
373 Про внесення зміни до пункту 10 Положення про проходження військової служби солдатами (матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України (29/03/2004)
377 Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (29/03/2004)
378 Про внесення змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (29/03/2004)
379 Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (29/03/2004)
380 Про внесення змін до наказів МНС України від 19.06.03 N 201 та від 17.11.03 N 441 (29/03/2004)
381 ЗМІНИ до Положення про Центральну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації державних аварійно-рятувальних служб та рятувальників (29/03/2004)
382 Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на 2004 рік, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості електроенергії, спожитої сільськогосподарськими підприємствами для поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях та заповнення водою земель для вирощування рису (29/03/2004)
383 Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення (29/03/2004)
384 Про втрату чинності спільного наказу від 10.09.96 N 77/44 (29/03/2004)
385 Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України (30/03/2004)
386 Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 28 січня 2002 року N 84 (30/03/2004)
387 Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.2002 N 528 (30/03/2004)
388 Про затвердження Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації осіб, які претендують на право здійснення функцій управління корпоративними правами держави, та Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які претендують на право здійснення функцій управління корпоративними правами держави (30/03/2004)
389 ПОЛОЖЕННЯ про порядок роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які претендують на право здійснення функцій управління корпоративними правами держави (30/03/2004)
390 Про Норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертизи, що проводиться за рахунок коштів державного бюджету (30/03/2004)
391 Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 15.05.2001 N 201 (30/03/2004)
392 Про затвердження форми звітності про пожежі та їх наслідки на об'єктах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій; форми акта про пожежу (30/03/2004)
393 АКТ ПРО ПОЖЕЖУ (30/03/2004)
394 Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 26.12.2000 N 353 (30/03/2004)
395 Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.11.2001 N 511 (30/03/2004)
396 Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.1998 N 78 (30/03/2004)
397 Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 7 березня 2001 року N 46 (30/03/2004)
398 Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 11 квітня 2001 року N 102 (30/03/2004)
399 Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї (30/03/2004)
400 Про затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України (30/03/2004)
401 Про затвердження форми акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину та Інструкції про порядок його заповнення (30/03/2004)
405 Про затвердження Порядку і нормативу відрахування до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) господарськими організаціями за результатами фінансово-господарської діяльності у 2003 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році (30/03/2004)
188 Про встановлення квоти імміграції на 2004 рік (31/03/2004)
198 Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 365 (31/03/2004)
378 Про затвердження Угоди про співробітництво між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією у сфері геологічних досліджень (31/03/2004)
379 Про внесення зміни до статті 1 Указу Президента України від 26 лютого 2002 року N 181 (31/03/2004)
402 Про затвердження Порядку відкриття в органах Державного казначейства України окремих реєстраційних рахунків та обороту коштів через ці рахунки (31/03/2004)
403 Про Порядок надання погодження на видачу ліцензії на сільськогосподарські та продовольчі товари, імпорт з Республіки Македонія яких підлягає ліцензуванню у 2004 році (31/03/2004)
404 Про внесення змін до Повідомлень щодо обслуговування повітряного руху - Авіаційні правила України, частина 85 (31/03/2004)
405 Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для підтримки розвитку м'ясного скотарства сільськогосподарським підприємствам через виплати доплат за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності (31/03/2004)
407 Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 23 березня 2004 р. N 359 (31/03/2004)
408 Про створення галузевого державного архіву Міністерства закордонних справ (31/03/2004)
409 Про внесення змін до Порядку декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України (31/03/2004)
410 Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек (31/03/2004)
411 Про затвердження Положення про Державний реєстр лікарських засобів (31/03/2004)
412 Про затвердження переліку суб'єктів космічної діяльності, що звільняються від сплати земельного податку в 2004 році (31/03/2004)
415 Про доповнення пункту 2 примірного переліку управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної в місті Києві державної адміністрації (31/03/2004)
416 Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд (31/03/2004)
418 Про членів правління Пенсійного фонду (31/03/2004)
419 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 (31/03/2004)
420 Про внесення зміни до пункту 3 Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (31/03/2004)
421 Про доповнення переліку товарів (включаючи машинокомплекти), що використовуються для будівництва та виробничої діяльності підприємств з виробництва автомобілів і комплектуючих виробів до них, під час ввезення (пересилання) яких на митну територію України в період до 1 січня 2008 р. не справляються ввізне мито і податок на додану вартість, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України (31/03/2004)
429 Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах (01/04/2004)
399 Про внесення змін до Указу Президента України від 10 червня 1997 року N 503 (08/04/2004)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group