ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
Офіційний Вісник України 2002,08 від 07.03.2002
ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
2984 Про вищу освіту (17/01/2002)
2988 Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства (17/01/2002)
111 Про внесення змін та доповнень до спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства культури і мистецтв України від 24.10.98 N 771/428 (06/02/2002)
123 Про визнання таким, що втратив чинність, розділу 5 Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом (11/02/2002)
123 Про додаткові заходи щодо вдосконалення роботи органів виконавчої влади з іноземними інвесторами (14/02/2002)
130 Про внесення змін до Положення про Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України (14/02/2002)
145 Про внесення зміни та доповнення до наказу Міністерства транспорту України від 22.04.97 N 145 (14/02/2002)
146 Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25.05.2001 N 240 (14/02/2002)
142 Деякі питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру (15/02/2002)
145 Про порядок визначення амортизації свердловин, які використовуються для розробки нафтових та газових родовищ і були введені в експлуатацію до 1 січня 2002 року (15/02/2002)
146 Про додаткові заходи щодо проведення експерименту з підвищення ефективності роботи державних цільових фондів (15/02/2002)
147 Про внесення зміни до Збірника тарифів на роботи та послуги, які надаються вантажовласникам морськими портами України (15/02/2002)
148 Про Порядок приймання Національним депозитарієм України первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів, та Порядок приймання Національним депозитарієм України реєстру власників іменних цінних паперів (15/02/2002)
150 Про затвердження Переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які здійснюється переміщення транспортних засобів (15/02/2002)
151 Про Порядок увезення незареєстрованих лікарських засобів на митну територію України з метою проведення доклінічних досліджень, клінічних випробувань та державної реєстрації (15/02/2002)
152 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (15/02/2002)
152 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом (15/02/2002)
153 Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (15/02/2002)
155 Про затвердження Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом (15/02/2002)
156 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1177 (15/02/2002)
157 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. N 238 (15/02/2002)
158 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України (15/02/2002)
159 Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості (15/02/2002)
160 Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України (15/02/2002)
161 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1352 (15/02/2002)
163 Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1620 (15/02/2002)
164 Про перейменування Луганського інституту внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України (15/02/2002)
167 Про затвердження Програми подальшого реформування та державної підтримки кримінально-виконавчої системи на 2002-2005 роки (15/02/2002)
169 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців (15/02/2002)
170 Про внесення змін до Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок (15/02/2002)
171 Про затвердження Порядку розподілу та узгодження обсягів інвестицій, які спрямовуються на будівництво і придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей (15/02/2002)
173 Про звільнення від обкладення прибутковим податком з громадян грошової частини одержаної щорічної премії Президента України для молодих вчених Національної академії наук (15/02/2002)
174 Про затвердження Програми розвитку Державної служби медицини катастроф на 2002-2005 роки (15/02/2002)
175 Про затвердження Тимчасової методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру (15/02/2002)
181 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 634 (15/02/2002)
184 Про внесення змін у додаток до Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення (15/02/2002)
185 Про внесення змін у додаток до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки (15/02/2002)
70 Про утворення Кримського науково-дослідного інституту судових експертиз (15/02/2002)
143 Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян (18/02/2002)
153 Про внесення змін до Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій) (18/02/2002)
154 Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень (18/02/2002)
155 Про приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до чинного законодавства (18/02/2002)
156 Про втрату чинності наказів Держстандарту України (18/02/2002)
157 Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно (18/02/2002)
194 Про затвердження Положення про Державний департамент фінансового моніторингу (18/02/2002)
199 Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування (18/02/2002)
147 Про додаткові заходи щодо соціального захисту жителів гірських районів України та підвищення ефективності використання земель лісового фонду (19/02/2002)
152 Про внесення змін до Мережі та кількісного складу суддів місцевих судів (19/02/2002)
153 Про оголошення 2003 року Роком культури в Україні (19/02/2002)
155 Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України (19/02/2002)
158 Про затвердження Положення про порядок створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав, особливості їх закриття та здійснення нагляду (19/02/2002)
159 Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення тимчасового ввезення/вивезення повітряних суден, що здійснюють міжнародні перевезення (19/02/2002)
160 Про внесення змін і доповнень до Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень (19/02/2002)
161 Про нову редакцію додатків до наказу Держкомархіву України від 05.05.2001 N 37 (19/02/2002)
162 Про доповнення до додатка до Інструкції про порядок виплати військовослужбовцям Прикордонних військ України посадових окладів, підвищених на 25 відсотків, за службу в підрозділах, які підпадають під статус гірських (19/02/2002)
198 Про Українську національну комісію з питань правопису (19/02/2002)
200 Про затвердження Тимчасового порядку внесення змін до алгоритму оптового ринку електричної енергії та здійснення контролю за його дотриманням (19/02/2002)
78 Про затвердження переліків відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких підлягають продажу в 2002 році (19/02/2002)
163 Щодо відповідності умов випуску та обігу облігацій національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" вимогам чинного законодавства України (20/02/2002)
164 Про внесення змін до Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.12.98 N 199 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.03.99 за N 149/3442 (20/02/2002)
166 Про внесення змін до спільного наказу МВС України і Державного департаменту України з питань виконання покарань від 23 квітня 2001 р. N 300/73 "Про заходи щодо дотримання законності при затриманні осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обранні щодо них запобіжного заходу у вигляді взяття під вартою та додержанні встановлених законом строків з (20/02/2002)
167 Про внесення змін і доповнень до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 13.02.2001 N 52 (21/02/2002)
170 Про внесення доповнень до наказу Міністерства праці України від 02.10.96 N 77 (21/02/2002)
172 Про впорядкування умов оплати праці працівників Національного центру управління та випробувань космічних засобів, представництв генерального замовника - Національного космічного агентства України (21/02/2002)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group