ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
Офіційний Вісник України 1998,36 від 24.09.98
ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
535 Про затвердження Інструкції про порядок заповнення форми заяви на отримання повноважень на здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю (28/08/1998)
540 Про затвердження Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків (01/09/1998)
542 Про затвердження форми державної статистичної звітності N 1-витрати (місячна) з додатками до неї та Інструкції щодо її заповнення (01.09.98) (01/09/1998)
543 Про затвердження Порядку забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами (02.09.98) (02/09/1998)
544 Про внесення змін до Порядку контролю та митного оформлення вантажів міжнародної технічної допомоги, затвердженого спільним наказом Національного агентства України з реконструкції та розвитку і Державної митної служби України від 15 жовтня 1997 року N 42/505 (02.09.98) (02/09/1998)
545 Про затвердження Порядку оприлюднення частини регулярної інформації про емітента (02.09.98) (02/09/1998)
546 (a) Про затвердження Порядку передачі інформації від установ банків до органів державної податкової служби електронними засобами (02/09/1998)
546 Про порядок передачі інформації від установ банків до органів державної податкової служби електронними засобами (02.09.98) (02/09/1998)
547 Про затвердження Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки (02/09/1998)
548 Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (02.09.98) (02/09/1998)
1375 Про граничну чисельність працівників системи Міністерства юстиції (03.09.98) (03/09/1998)
974 Про скасування Указу Президента України "Про заходи щодо регулювання вивезення з України насіння соняшнику" (03.09.98) (03/09/1998)
1385 Про передплату періодичних друкованих видань на 1999 рік (04.09.98) (04/09/1998)
549 Про використання державного майна, яке не увійшло до статутних фондів (04/09/1998)
1388 Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок (07/09/1998)
1389 Про Порядок погодження з Державним агентством з авторських і суміжних прав документів, пов'язаних з імпортом, експортом і оптовою торгівлею аудіовізуальними творами та примірниками фонограм (07.09.98) (07/09/1998)
1392 Про формений одяг працівників органів прокуратури, яким присвоєно класні чини (07/09/1998)
550 Про затвердження порядку погашення сільськогосподарськими товаровиробниками заборгованості за спожиту електроенергію шляхом поставок сільськогосподарської продукції (07.09.98) (07/09/1998)
551 Про внесення змін і доповнень до наказу МЗЕЗторгу від 25.06.96 N 351 "Про заходи щодо організації роботи по видачі ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами підприємствам споживчої кооперації та господарюючим суб'єктам, які надають послуги у сфері громадського харчування" (07.09.98) (07/09/1998)
982 Про регулювання розміру плати за користування тимчасово вільними залишками бюджетних коштів і коштів державних позабюджетних фондів (07.09.98) (07/09/1998)
1400 Про забезпечення діяльності Державного комітету з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (09.09.98) (09/09/1998)
984 Про особливості застосування Закону України "Про податок на додану вартість" для сільськогосподарських товаровиробників Глобинського району Полтавської області - платників єдиного (фіксованого) податку (09.09.98) (09/09/1998)
1409 Про окремі питання розвитку селекції та насінництва сільськогосподарських культур на сучасному етапі (10.09.98) (10/09/1998)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group