ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Закони Верховної Ради України
Закони Української РСР
ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
61а-01 Про перетворення Ради Народних Комісарів Української РСР на Раду Міністрів Української РСР і Народних Комісаріатів Української РСР на Міністерства Української РСР (30/08/1946)
Про зміни і доповнення тексту Конституції (Основного Закону) Української РСР (28/06/1947)
Про внесення доповнень в ст. ст. 73 та 76 Конституції (Основного Закону) Української РСР (13/03/1948)
1000-05 Про затвердження Кримінально-процесуального кодексу Української РСР (28/12/1960)
2000-05 Про затвердження Кримінального кодексу Української РСР (28/12/1960)
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради УРСР "Про утворення обласних (промислових) і обласних (сільських) Рад депутатів трудящих Української РСР" (12/04/1963)
1500-06 Про затвердження Цивільного процесуального кодексу Української РСР (18/07/1963)
Про затвердження Цивільного кодексу Української РСР (18/07/1963)
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про об'єднання обласних (промислових) і обласних (сільських) Рад депутатів трудящих Української РСР" (23/12/1964)
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про примусове лікування і трудове перевиховання злісних п'яниць" (24/12/1966)
2006-VII Про затвердження Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР (20/06/1969)
2009-VII Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про примусове лікування і трудове перевиховання хворих на наркоманію" (20/06/1969)
2874-VII Про затвердження Земельного кодексу Української РСР (08/07/1970)
3325-VII Про затвердження Виправно-трудового кодексу України (23/12/1970)
322-VIII Про затвердження Кодексу законів про працю Української РСР (10/12/1971)
771-VIII Про затвердження Водного кодексу Української РСР (09/06/1972)
3377-VIII Про державний нотаріат (25/12/1974)
483-IX Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР, якими внесено зміни і доповнення до діючого законодавства Української РСР (12/12/1975)
1486-IX Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про перетворення деяких органів державного управління і про внесення змін до статей 45 і 49 Конституції (Основного Закону) Української РСР (19/11/1976)
3600-IX Про охорону і використання пам'яток історії та культури (13/07/1978)
4157-IX Про Раду Міністрів Української РСР (19/12/1978)
4830-IX Про вибори до місцевих Рад народних депутатів Української РСР (27/06/1979)
32-X Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про перетворення Головного управління по транспорту і постачанню нафтопродуктів при Раді Міністрів УРСР у Державний комітет Української РСР по забезпеченню нафтопродуктами" (26/03/1980)
1051-X Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких кодексів Української РСР (31/10/1980)
1052-X Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР, якими внесено зміни до деяких законодавчих актів Української РСР (31/10/1980)
2022-X Про судоустрій України (05/06/1981)
2023-X Про вибори районних (міських) народних судів Української РСР (05/06/1981)
2029-X Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про утворення союзно-республіканського Міністерства плодоовочевого господарства Української РСР" та про внесення доповнення до статті 24 Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР" (05/06/1981)
2819-X Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про перетворення Комітету Української РСР по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду у Державний комітет Української РСР по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду" та про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР" (27/11/1981)
3739-X Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких кодексів Української РСР (09/07/1982)
4399-X Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про відділи і управління виконавчих комітетів обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів Української РСР" (30/11/1982)
5466-X Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР (30/06/1983)
6421-X Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1984 рік (13/01/1984)
6423-X Про Державний бюджет Української РСР на 1984 рік (13/01/1984)
6425-X Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР (13/01/1984)
6426-X Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про перетворення деяких органів державного управління та про внесення змін і доповнень до статей 24 і 28 Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР" (13/01/1984)
7131-X Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР (15/06/1984)
7132-X Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про самооподаткування сільського населення" (15/06/1984)
8068-X Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1985 рік (06/12/1984)
8075-X Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про затвердження Положення про порядок і умови виконання в Українській РСР кримінальних покарань, не зв'язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених" (07/12/1984)
8076-X Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР (07/12/1984)
30-XI Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР (27/03/1985)
1405-XI Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про зміни в системі органів управління агропромисловим комплексом Української РСР" (04/12/1985)
1407-XI Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР (04/12/1985)
2515-XI Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986-1990 роки (12/07/1986)
2516-XI Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про внесення змін і доповнень до Законів Української РСР "Про обласну Раду народних депутатів Української РСР" і "Про районну Раду народних депутатів Української РСР" (12/07/1986)
2517-XI Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про перетворення Комітету по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів Української РСР у Державний комітет Української РСР по фізичній культурі і спорту" та внесення доповнень і змін до Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР" (12/07/1986)
2518-XI Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР (12/07/1986)
3195-XI Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1987 рік (27/11/1986)
3197-XI Про Державний бюджет Української РСР на 1987 рік (27/11/1986)
3203-XI Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР (28/11/1986)
3204-XI Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про об'єднання Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії Української РСР і Міністерства промислового будівництва Української РСР в Міністерство будівництва Української РСР" (28/11/1986)
4277-XI Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про вибори до місцевих Рад народних депутатів Української РСР" і "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про вибори районних (міських) народних судів Української РСР" (11/07/1987)
4278-XI Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про перетворення Державного арбітражу при Раді Міністрів Української РСР у Державний арбітраж Української РСР і державних арбітражів при виконавчих комітетах обласних, Київської міської Рад народних депутатів у державні арбітражі областей і м. Києва" (11/07/1987)
4279-XI Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР (11/07/1987)
4907-XI Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про перетворення і ліквідацію деяких органів державного управління Української РСР і про внесення змін до статей 24, 26 і 28 Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР" (13/11/1987)
5743-XI Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР (18/04/1988)
5744-XI Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про внесення доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР" (18/04/1988)
5745-XI Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про ліквідацію Головного управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості Української РСР" та внесення змін до статті 28 Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР" (18/04/1988)
6008-XI Про народне обговорення важливих питань державного життя Української РСР (04/06/1988)
6009-XI Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР (04/06/1988)
6831-XI Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР (12/11/1988)
6832-XI Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про зміни в системі органів управління Української РСР та про внесення змін до Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР" (12/11/1988)
8303-XI Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР (27/10/1989)
8304-XI Про вибори народних депутатів Української РСР (27/10/1989)
8305-XI Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР (27/10/1989)
8312-XI Про мови в Українській РСР (28/10/1989)
8314-XI Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 14 квітня 1989 року "Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР" (28/10/1989)
8315-XI Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР (28/10/1989)
8316-XI Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про ліквідацію Головного управління Української РСР по іноземному туризму" та внесення змін до статті 28 Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР" (28/10/1989)
8467-XI Про Державний бюджет Української РСР на 1990 рік (01/12/1989)
8473-XI Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до до деяких законодавчих актів Української РСР (01/12/1989)
8816-XI Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР (17/02/1990)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group