ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Верховний Суд України /грудень 2008/
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
6-14975св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої неналежним постачанням електроенергії (01/12/2008)
6-22557ск08. Про визнання спадкоємцями неналежної черги на спадкування (01/12/2008)
6-22598ск08 Про стягнення матеріальної і моральної шкоди, заподіяної ДТП (01/12/2008)
6-25240ск08 Про пошкодження здоров`я на виробництві (01/12/2008)
6-25447ск08 Про визнання права на майно в порядку спадкування за законом (01/12/2008)
6-11890св08 Про виселення з гуртожитку (02/12/2008)
6-20892св08 Про виселення без надання іншого жилого приміщення (02/12/2008)
6-23105св08 Про витребування коштів з чужого незаконного володіння (02/12/2008)
6-25246ск08 Про визнання права власності на рибальський будинок (02/12/2008)
6-25956сво08 Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом виселення та знесення жилого будинку (02/12/2008)
6-5147св07 Про визнання недійсним договору дарування, відновлення порушеного права на житло та стягнення моральної шкоди; за зустрічним позовом - про усунення перешкод в користуванні та виселеня (02/12/2008)
6-9030св08 Про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок отримання тілесних ушкоджень (02/12/2008)
6-10497св08 Про поділ будинку в натурі та визначення порядку користування земельною ділянкою (03/12/2008)
6-10834св07 Про визнання договору дарування частки квартири й договору купівлі-продажу автомобіля недійсними (03/12/2008)
6-10891св07 Про визнання розірвання договору інвестиції незаконним (03/12/2008)
6-10981св08 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (03/12/2008)
6-11016св08 Про визнання права власності на спадкове майно (03/12/2008)
6-11150св08 Про усунення перешкод у здійсненні права на працю (03/12/2008)
6-1115св08 Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою (03/12/2008)
6-11402св08 Про усунення перешкод у користуванні водопроводом, встановлення земельного сервітуту (03/12/2008)
6-12783св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП (03/12/2008)
6-13493св08 Про стягнення невиплаченої заробітної плати (03/12/2008)
6-13613св08 Про стягнення коштів за договором купівлі-продажу (03/12/2008)
6-14005св08 Про стягнення збитків за порушення Правил користування електричною енергією (03/12/2008)
6-14023св08 Про відшкодування шкоди внаслідок трудового каліцтва (03/12/2008)
6-14236св07 Про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок ДТП (03/12/2008)
6-14584св08 Про відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок порушення Правил користування електричною енергією для населення (03/12/2008)
6-14759св07 Про стягнення заборгованості за спожиту електроенергію (03/12/2008)
6-14948св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок залиття квартири (03/12/2008)
6-15380ск08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП (03/12/2008)
6-15603св08 Про встановлення порядку користування земельною ділянкою; за зустрічним позовом - про визнання договору купівлі-продажу недійсним та поновлення права власності на частину житлового будинку (03/12/2008)
6-15673св07 Про стягнення суми завданих збитків, заподіяних у зв’язку зі споживанням електричної енергії без приладів обліку (03/12/2008)
6-15688св08 Про відшкодування моральної шкоди, завданої врезультаті нещасного випадку на виробництві (03/12/2008)
6-15882св07 Про усунення перешкод у здійсненні права власності на квартиру та виселення; за зустрічним позовом - про визнання договору купівлі-продажу недійсним (03/12/2008)
6-16321св07 Про визнання неправомірними дій (бездіяльності) посадових осіб Державної виконавчої служби та зобов'язання виконати дії спрямовані на примусове виконання рішення суду (03/12/2008)
6-17348св08 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (03/12/2008)
6-17889св07 Про стягнення боргу за кредитним договором (03/12/2008)
6-19067св08 Про встановлення факту родинних відносин (03/12/2008)
6-19758ск08 Про незаконні дії та зобов'язання відновити енергопостачання та про відшкодування збитків та заборгованості за спожиту електроенергію (03/12/2008)
6-20947св07 Про захист честі, гідності, ділової репутації (03/12/2008)
6-21115св08 Про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання та попереднього слідства (03/12/2008)
6-21399св07 Про визнання договору купівлі-продажу квартири дійсним та про захист права власності (03/12/2008)
6-21642ск08 Про визнання дійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки та про витребування з незаконного володіння документів на земельну ділянку (03/12/2008)
6-21770св07 Про виселення без надання та з наданням іншого жилого приміщення (03/12/2008)
6-21840св08 Про стягнення аліментів (03/12/2008)
6-22028ск08 Про стягнення з відповідача авансу та штрафу за неналежне виконання умов договору купівлі-продажу (03/12/2008)
6-22245св07 Про повернення коштів за угодою про матеріальну відповідальність (03/12/2008)
6-22293св08 Про усунення перешкод у користуванні житлом (03/12/2008)
6-22651св08 Про відшкодування майнової шкоди, завданої неналежним виконанням договору зберігання (03/12/2008)
6-22703ск08 Про визнання недійсним наказу про звільнення (03/12/2008)
6-22799св08 Про відшкодування моральної шкоди, завданої смертю фізичної особи (03/12/2008)
6-22840ск08 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нежилого приміщення (03/12/2008)
6-22877св08 Про стягнення заробітної плати та відшкодування моральної шкоди (03/12/2008)
6-22943ск08 Про стягнення грошової компенсації за невидані продовольчі пайки в період проходження військової служби в ЗСУ (03/12/2008)
6-22978св07 Про відшкодування збитків внаслідок ДТП (03/12/2008)
6-23059св07 Про відшкодування моральної та моральної шкоди внаслідок ДТП (03/12/2008)
6-23235св07 Про визнання права власності на будинок (03/12/2008)
6-23260св07 Про визнання договору про відступлення права вимоги за договором застави дійсним (03/12/2008)
6-23272ск08 Про встановлення земельного сервітуту (03/12/2008)
6-23282ск08 Про відшкодування шкоди за угодою купівлі-продажу (03/12/2008)
6-23400св08 Про встановлення факту проживання однією сім'єю та відшкодування матеріальної й моральної шкоди заподіяної дорожньо-транспортною пригодою (03/12/2008)
6-23498ск08 Про визнання права власності на частину квартири (03/12/2008)
6-23604св07 Про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним (03/12/2008)
6-23677св08 Про визнання акта про порушення правил користування електричною енергією незаконним, про стягнення вартості використаної поза обліком електричної енергії (03/12/2008)
6-23918ск08 Про матеріальну відповідальність завдану при виконанні трудових обов*язків (03/12/2008)
6-24836св08 Про визнання договору купівлі-продажу недійсним, витребування майна від добросовісного набувача, визнання права власності (03/12/2008)
6-2511св08 Про вилучення земельної ділянки з постійного користування (03/12/2008)
6-26180св07 Про надання житлового приміщення (03/12/2008)
6-26215св07 Про встановлення факту, що має юридичне значення, зобов'язання зарахувати пільговий стаж роботи та стягнення матеріальної шкоди (03/12/2008)
6-26259св07 Про стягнення страхового відшкодування (03/12/2008)
6-26910св07 Про відшкодування збитків, спричинених порушенням правил користування електричною енергією для населення (03/12/2008)
6-27021св07 Про визнання недійсними договору дарування, визнання недійсним свідоцтва на право власності на житловий будинок (03/12/2008)
6-28409св07 Про визнання права власності на земельну ділянку (03/12/2008)
6-3021св08 Про страхове відшкодування (03/12/2008)
6-3269св08 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу корпоративних прав (03/12/2008)
6-3380св07 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди внаслідок ДТП (03/12/2008)
6-5517св08 Про встановлення порядку користування квартирою (03/12/2008)
6-5935св08 Про спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди (03/12/2008)
6-6315св08 Про визнання недійсною відмови від спадщини, визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину за законом (03/12/2008)
6-7977св07 Про визнання недійсними рішення адміністрації та профспілкового комітету товариства (03/12/2008)
6-8708св08 Про встановлення факту прийняття спадщини (03/12/2008)
6-8991св06 Про визнання права власності на спадщину (03/12/2008)
6-9042св08 Про визнання недійсними свідоцтва про право на спадщину за законом (03/12/2008)
6-9060св08 Про розірвання договору купівлі-продажу (03/12/2008)
6-9118св08 Про стягнення аліментів; за зустрічним позовом - про визначення місця проживання дитини (03/12/2008)
6-23684св08 Про визнання недійсними договорів купівлі-продажу автомобільного транспорту (04/12/2008)
6-25770сво08 Про визнання інвестиційного договору недійсним, визнання права власності на квартиру (04/12/2008)
6-21637св08 Про захист честі, гідності та ділової репутації (05/12/2008)
6-21834ск08 Про стягнення суми страхового відшкодування (05/12/2008)
6-22041ск08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП (05/12/2008)
6-22628ск08 Про поділ майна подружжя (05/12/2008)
6-22665ск08 Про встановлення факту нещасного випадку пов'язаного з виробництвом (05/12/2008)
6-23039ск08 Про визнання договору дарування земельної ділянки недійсним, визнання акта на право власності на земельну ділянку недійсним, усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом демонтування паркана (05/12/2008)
6-23288св08 Про визнання біржового контракту купівлі-продажу дійсним (05/12/2008)
6-25193ск08 Про визнання свідоцтва про право власності на нерухомість недійсним та визнання права власності на частину будинку (05/12/2008)
6-25206ск07 Про прийняття спадщини (05/12/2008)
6-25399сво08 Про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду (05/12/2008)
6-25507ск08 Про поновлення на роботі та відшкодування моральної шкоди (05/12/2008)
6-25766сво08 Про стягнення недоплачених страхових сум та зобов`язання видачі довідки (05/12/2008)
6-22093ск08 Про відшкодування моральної шкоди (08/12/2008)
6-23139св08 Про внесення запису до трудової книжки та стягнення розрахунку при звільненні (08/12/2008)
6-25208ск08 Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу (08/12/2008)
6-25982ск08 Про визнання заповіту, свідоцтва про право на спадщину та договору дарування недійсними (08/12/2008)
6-26285ск08 Про поділ майна (08/12/2008)
6-18642св08 Про зобов'язання провести перерахунок пенсії (09/12/2008)
6-20239ск08 Про поновлення на роботі та стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу (09/12/2008)
6-22824сво08 Про стягнення аліментів (09/12/2008)
6-23911св08 Про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним та повернення земельної ділянки (09/12/2008)
6-25519ск08 Про захист честі, гідності, спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди (09/12/2008)
6-25637ск08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (09/12/2008)
6-26348ск08 Про визнання права на земельний пай (09/12/2008)
6-11155св08 Про визнання частково недійсним кредитного договору (10/12/2008)
6-11792св08 Про стягнення винагороди за загальними підсумками роботи (10/12/2008)
6-12130св08 Про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням (10/12/2008)
6-12580св08 Про порушення правил користування електричною енергією (10/12/2008)
6-12905св08 Про відшкодування збитків за несплачену використану електроенергію (10/12/2008)
6-13036св08 Про визнання договору купівлі-продажу дійсним, визнання права власності на майно (10/12/2008)
6-13180св08 Про стягнення заробітної плати та компенсації за затримку розрахунку при звільненні (10/12/2008)
6-13272св08 Про повернення коштів та відшкодування моральної шкоди (10/12/2008)
6-13470св08 Про стягнення заборгованості за водовідведення та водопостачання (10/12/2008)
6-13948св07 Про відшкодування моральної шкоди, заподіяної неправомрними діями правоохоронних органів (10/12/2008)
6-13988св08 Про стягнення боргу за договором поставки (10/12/2008)
6-15013св07 Про визнання свідоцтва про право на спадщину частково недійсним, визнання права власності у порядку спадкування та встановлення факту родинних відносин (10/12/2008)
6-15140св08 Про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним (10/12/2008)
6-15333св07 Про усунення перешкод у користуванні жилим приміщенням та визнання права на користування жилим приміщенням (10/12/2008)
6-15672св08 Про визнання договорів купівлі-продажу квартири та іпотеки недійсними (10/12/2008)
6-16006св07 Про усунення порушень реконструкції житла (10/12/2008)
6-16231св07 Про визнання наймачем житла та про виселення (10/12/2008)
6-16704св08 Про відібрання дитини від матері без позбавлення батьківських прав та про визначення місця проживання, передання дитини та стягнення аліментів на неповнолітню дитину (10/12/2008)
6-17327св07 Про відшкодування шкоди завданої в ДТП (10/12/2008)
6-18142св08 Про стягнення неустойки за несвоєчасну сплату аліментів (10/12/2008)
6-18562св08 Про поновлення на роботі (10/12/2008)
6-19779св08 Про відшкодування шкоди за незаконне звільнення (10/12/2008)
6-19964св08 Про стягнення заборгованості за проживання в гуртожитку та спожиту електроенергію (10/12/2008)
6-19980св08 Про стягнення збитків за порушення правил електрокористування (10/12/2008)
6-20287св08 Про вселення за договором утримання (10/12/2008)
6-21139св07 Про визнання права користування жилим приміщенням; за зустрічним - про виселення (10/12/2008)
6-21175св07 Про визнання права на земельну частку (пай) (10/12/2008)
6-22197св08 Про поновлення на роботі (10/12/2008)
6-22566ск08 Про стягнення заборгованості за теплопостачання (10/12/2008)
6-22842св08 Про визнання біржової угоди купівлі-продажу недійсною (10/12/2008)
6-24545св07 Про визнання права власності на будинок у порядку спадкування (10/12/2008)
6-24941св07 Про поділ будинку (10/12/2008)
6-25426св07 Про усунення перешкод у користуванні житловим будинком і земельною ділянкою (10/12/2008)
6-26716св07 Про встановлення факту прийняття спадщини, поділ спадкового майна та про визнання біржового контракту недійсним та виклчення майна із спадкової маси (10/12/2008)
6-29270св07 Про відшкодування збитків за недотримання правил користування електричною енергією (10/12/2008)
6-29275св07 Про стягнення винагороди (10/12/2008)
6-3690св08 Про стягнення страхових виплат (10/12/2008)
6-4796св08 Про розірвання договору купівлі-продажу та повернення коштів (10/12/2008)
6-4925св08 Про визнання свідоцтва про право на спадщину за законом і договору купівлі-продажу недійсним та виселення (10/12/2008)
6-5080св08 Про стягнення страхових виплат (10/12/2008)
6-5655св08 Про стягнення недонарахованих щомісячних страхових виплат (10/12/2008)
6-5890св08 Про прийняття електропроводки в експлуатацію (10/12/2008)
6-7176св08 Про перерахунок та стягнення заборгованості з виплат надбавок за вислугу років і допомоги на оздоровлення (10/12/2008)
6-7523св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди заподіяна незаконними діями органів дізнання, досудового слідства (10/12/2008)
6-7567св08 Про перерахування розміру щомісячних страхових виплат (10/12/2008)
6-7579св08 Про перерахування розміру щомісячних страхових виплат (10/12/2008)
6-8196св08 Про перерахування щомісячних страхових виплат (10/12/2008)
6-8391св08 Про визнання права власності на спадкове майно (10/12/2008)
6-8431св08 Про встановлення факту прийняття спадщини (10/12/2008)
6-13549св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП (11/12/2008)
6-22010св08 Про стягнення збитків, завданих внаслідок ДТП (11/12/2008)
6-22858св08 Про захист порушеного конституційного права на землю (11/12/2008)
6-23064ск08 Про визнання розпорядження незаконним, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (11/12/2008)
6-22084св08 Про стягнення заборгованості по заробітній платі, середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні та відшкодування моральної шкоди (12/12/2008)
6-23067ск08 Про визнання права на користування квартирою та встановлення порядку користування житлом (12/12/2008)
6-23525св08 Про стягнення майнової та моральної шкоди, пов'язаної із залиттям квартири (12/12/2008)
6-26393ск08 Про зміну договору найму жилого приміщення та про визнання осіб такими, що втратили право користування жилим приміщенням (12/12/2008)
6-26831ск08 Про стягнення заробітної плати, невиплачених сум та відшкодування моральної шкоди (12/12/2008)
6-11170св08 Про зміну умов договору житлового найму (15/12/2008)
6-15129св08 Про витребування майна з чужого незаконного володіння (15/12/2008)
6-17492св08 Про визнання договору купівлі-продажу нерухомості недійсним (15/12/2008)
6-18912св08 Про визнання права власності на квартиру (15/12/2008)
6-19776св08 Про зміну договору найму жилого приміщення, усунення перешкод у користуванні жилим приміщенням (15/12/2008)
6-20022св08 Про визнання недійсним договору про надання послуг (15/12/2008)
6-20203св08 Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою, за зустрічним позовом ОСОБА_2, ОСОБА_3 до ОСОБА_1, Кам'янської сільської ради Кам'янець-Подільського району, земельного відділу Кам'янець-Подільської райдержадміністрації про визнання недійсним Державного акту на право власності на земельну ділянку, (15/12/2008)
6-22574св08 Про визнання факту прийняття спадщини та права власності на спадкове майно, за зустрічним позовом визнання права на спадщину (15/12/2008)
6-23003ск08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (15/12/2008)
6-23898ск08 Про поновлення строку на касаційне оскарження (15/12/2008)
6-24103св08 Про визнання договору купівлі-продажу укладеним, визнання права власності на будинок (16/12/2008)
6-10505cв08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди заподіяної внаслідок ДТП (17/12/2008)
6-11179св08 Про стягнення заборгованості за користування тепловою енергією (17/12/2008)
6-11182св08 Про визначення частки в праві спільної сумісної власності (17/12/2008)
6-11280св08 Про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дитини (17/12/2008)
6-12979св08 Про поділ майна та за зустрічним позовом про припинення права на частку в спільному майні подружжя (17/12/2008)
6-13088св08 Про захист прав споживача та відшкодування моральної шкоди (17/12/2008)
6-13831св08 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (17/12/2008)
6-15072св08 Про усунення перешкод у користуванні житловим будинком та земельною ділянкою (17/12/2008)
6-15200св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, спричиненої ДТП (17/12/2008)
6-15287св08 Про визнання права власності на будівельні матеріали та виключення майна з акта опису та арешту (17/12/2008)
6-17584св08 Про переведення прав та обов'язків покупця за договором купівлі-продажу акцій (17/12/2008)
6-17805св08 Про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним (17/12/2008)
6-18557св07 Про відшкодування майнової та моральної шкоди (17/12/2008)
6-18907св08 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (17/12/2008)
6-19262св08 Про визнання наказу про звільнення недійсним та поновлення на роботі (17/12/2008)
6-19469св08 Про виділення зі складу пайового фонду майна (17/12/2008)
6-19613св08 Про визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину за законом (17/12/2008)
6-19629св08 Про визнання договору довічного утримання дійсним та визнання права власності на будинок (17/12/2008)
6-19809св08 Про відшкодування моральної шкоди та принесення офіційного вибачення за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності (17/12/2008)
6-19856св08 Про стягнення боргу за договором позики (17/12/2008)
6-20195св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (17/12/2008)
6-20468св08 Про стягнення вартості одержаного товару згідно з договором купівлі-продажу (17/12/2008)
6-21334св08 Про визнання договору купівлі-продажу акцій недійсним та про зобов'язання внести зміни до реєстру власників іменних цінних паперів (17/12/2008)
6-21475св08 Про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди (17/12/2008)
6-21655ск08 Про скасування та визнання незаконними наказів про звільнення та накладення дисциплінарних стягнень, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, премії та заробітної плати, відшкодування моральної шкоди і зобов'язання опублікувати судове рішення в пресі (17/12/2008)
6-21676св08 Про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням (17/12/2008)
6-22487св07 Про встановлення факту прийняття спадщини, визнання права власності на частину спадкового майна (17/12/2008)
6-22495св07 Про визнання втрати право користування жилим приміщенням (17/12/2008)
6-22575св08 Про стягнення надміру отриманих сум державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (17/12/2008)
6-22660св08 Про поновлення на роботі, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу (17/12/2008)
6-23847св08 Про усунення перешкод у користуванні жилим приміщенням, та за зустрічним позовом визнання ордеру на жиле приміщення недійсним (17/12/2008)
6-24154св07 Про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним (17/12/2008)
6-24294св08 Про визнання права власності на майно (17/12/2008)
6-25284св07 Про поділ майна, що є спільною сумісною власністю подружжя (17/12/2008)
6-25682св07 Про відшкодування матеріальної шкоди в наслідок скоєння ДТП (17/12/2008)
6-26395св07 Про стягнення недонарахованих щомісячних страхових виплат (17/12/2008)
6-28031св07 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої внаслідок ДТП (17/12/2008)
6-28315св06 Про виселення (17/12/2008)
6-29017св07 Про відшкодування матеріальної й моральної шкоди заподіяною ДТП (17/12/2008)
6-29158св07 Про визнання договору дарування частки житлового будинку і земельної ділянки недійсним та про визнання права власності (17/12/2008)
6-29221св07 Про поділ майна подружжям (17/12/2008)
6-5354ск08 Про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок професійного захворювання (17/12/2008)
6-5367cв08 Про визнання договорів купівлі-продажу нежилого будинку недійсним (17/12/2008)
6-6307св07 Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою (17/12/2008)
6-7107св08 Про перерахування штрафу та відшкодування моральної шкоди за незаконне користування електричною енергією (17/12/2008)
6-7317св08 Про знесення самочинно встановленого гаража (17/12/2008)
6-7457св08 Про розірвання договору купівлі-продажу та відшкодування моральної шкоди (17/12/2008)
6-9398св08 Про визнання особи такою, що втратила право на користування жилим приміщенням (17/12/2008)
Про знесення самочинно встановленого металевого гаража (17/12/2008)
6-20469св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (18/12/2008)
6-22710св08 Про стягнення заборгованості та розірвання договору оренди земельної ділянки (18/12/2008)
6-23682св08 Про поділ спільного майна подружжя (18/12/2008)
6-24498св08 Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу (18/12/2008)
6-25016ск08 Про стягнення аліментів (18/12/2008)
6-19769св08 Про визнання права спільної сумісної власності, визначення частки, визнання договору довічного утримання частково недійсним та визнання права власності на частку будинку (19/12/2008)
6-21002св08 Про визнання незаконною приватизації квартири, недійсним свідоцтва про право власності на квартиру, визнання недійсним договору купівлі-продажу та виселення (19/12/2008)
6-24478ск08 Про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок ДТП (19/12/2008)
6-20603ск08 Про виділ майна в натурі та визнання права власності на ½ частину земельної ділянки (23/12/2008)
6-23426св08 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (23/12/2008)
6-29271св09 Про зобов’язання укласти договір щодо надання послуг із централізованого опалення (23/12/2008)
6-10171св08 Про стягнення розрахункових сум та відшкодування моральної шкоди (24/12/2008)
6-10677св08 Про відібрання дитини; за зустрічним позовом - про визначення місця проживання дитини (24/12/2008)
6-11726св08 Про стягнення винагороди за загальними підсумками роботи за рік (24/12/2008)
6-12628св08 Про стягнення страхового відшкодування, пені та відшкодування моральної шкоди в наслідок ДТП (24/12/2008)
6-12687св07 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди за невиконання грошового переказу (24/12/2008)
6-12843св08 Про стягнення заборгованості за кредитним договором за правонаступництвом (24/12/2008)
6-13081св08 Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою та знесення самочинно збудованих будівель і споруд (24/12/2008)
6-1328св08 Про визнання недійсними договорів дарування та купівлі-продажу квартири (24/12/2008)
6-13290св08 Про відшкодування моральної шкоди (24/12/2008)
6-13468св08 Про стягнення винагороди за підсумками роботи за (24/12/2008)
6-14134св07 Про визнання права власності на частину квартири (24/12/2008)
6-14860св08 Про стягнення заробітку, втраченого внаслідок ушкодження здоров'я (24/12/2008)
6-15019св08 Про визнання наймачем жилого приміщення та про виселення (24/12/2008)
6-15191св07 Про захист прав споживачів та відшкодування моральної шкоди (24/12/2008)
6-15249ск07 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяних внаслідок продажу товару неналежної якості (24/12/2008)
6-15632ск07 Про  стягнення  страхової  виплати  на  відшкодування  моральної шкоди, заподіяної наслідками професійного захворювання (24/12/2008)
6-16231св08 Про визнання незаконним та відміну рішення селищної ради (24/12/2008)
6-16847св08 Про визнання незаконними акта про порушення Правил користування електричною енергією для населення; за зустрічним позовом про стягнення штрафу (24/12/2008)
6-17282св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди за неправомірні дій прицівників органів досудового слідства (24/12/2008)
6-17519св08 Про стягнення середньомісячної заробітної плати за час затримки розрахунку при звільненні та відшкодування моральної шкоди (24/12/2008)
6-1751св08 Про визнання протиправними дій і скасування рішення обласної ради, визнання недійсними статуту та свідоцтва про державну реєстрацію, зобов'язання вчинити дії (24/12/2008)
6-17598св08 Про визнання договору купівлі-продажу дійсним і визнання права власності на об'єкт нерухомого майна (24/12/2008)
6-17630св08 Про стягнення пені за  відмову у виплаті страхового відшкодування (24/12/2008)
6-18416св07 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяних внаслідок нещасного випадку на виробництві (24/12/2008)
6-18621св08 Про стягнення вартості робіт по відновленню автомобіля та відшкодування моральної шкоди (24/12/2008)
6-19275св08 Про видачу виконавчого документа за рішенням постійно діючого третейського суду (24/12/2008)
6-19426св08 Про стягнення заборгованості із заробітної плати, компенсаційних виплат, зобов'язання внесення до дубліката трудової книжки запису про трудовий стаж, зміну дати звільнення та внесення тексту оригіналу наказу про звільнення, визнання недійсним попереднього запису про звільнення та відшкодування моральної шкоди (24/12/2008)
6-19664св07 Про переведення заставленого права (24/12/2008)
6-19682св08 Про розірвання договору купівлі-продажу та відшкодування матеріальної та моральної шкоди (24/12/2008)
6-19702св08 Про визнання незаконними договорів, наказу, плану санації, протоколів дії та публікації; за зустрічним позовом - про визнання власником, правомірності володіння та визнання майна таким, що не підлягає витребуванню (24/12/2008)
6-19706св08 Про стягнення заборгованості за угодою про надання послуг стільникового мобільного зв'язку (24/12/2008)
6-20139св08 Про визнання права на позачергове забезпечення житлом (24/12/2008)
6-20791св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданих внаслідок продажу недоброякісного товару (24/12/2008)
6-21055св08 Про усунення перешкод у користуванні квартирою, зняття з реєстраційного обліку; за зустрічним позовом - про визнання права власності на частину квартири (24/12/2008)
6-21492св08 Про визнання договору купівлі-продажу земельної ділянки недійсним (24/12/2008)
6-21687св08 Про усунення перешкод у користуванні нерухомим майном і відшкодування матеріальної та моральної шкоди (24/12/2008)
6-21779св07 Про визнання авторства (24/12/2008)
6-21846св08 Про стягнення заборгованості за теплопостачання (24/12/2008)
6-22096св07 Про розірвання договору побутового підряду, відшкодування матеріальної та моральної шкоди; за зустрічним позовом - про стягнення боргу (24/12/2008)
6-22887св08 Про надання земельної ділянки (24/12/2008)
6-23170св08 Про визнання договору дарування житла недійсним (24/12/2008)
6-23913св08 Про відшкодування моральної шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я (24/12/2008)
6-24164св07 Про відшкодування моральної шкоди, завданої неправомірними діями та про відшкодування збитків, завданих позаобліковим споживанням електричної енергії (24/12/2008)
6-24762св06 Про визнання недійсним рішення зборів товариства з обмеженою відповідальністю, поновлення в правах засновників товариства,  визнання ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю недійсною, визнання договору купівлі - продажу будинку недійсним,  визнання частково недійсним установчого договору в частині визначення часток у статутному фонді підприємства (24/12/2008)
6-24774cв08 Про спонукання до виконання умов договору найму; за зустрічним позовом - про визнання договору в частині зобов'язання про безоплатну передачу квартири у власність нікчемним (24/12/2008)
6-26520св07 Про розірвання договору купівлі-продажу, відшкодування матеріальної та моральної шкоди (24/12/2008)
6-29453св08 Про поновлення на роботі, скасування наказів, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (24/12/2008)
6-3877св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (24/12/2008)
6-5287св08 Про визнання частково недійсним наказу про звільнення та поновлення на посаді (24/12/2008)
6-6169св08 Про визнання права на наукову пенсію, нарахування та стягнення пенсії, відшкодування моральної шкоди (24/12/2008)
6-6450св08 Про розірвання договору купівлі-продажу, відшкодування матеріальної та моральної шкоди (24/12/2008)
6-7148св08 Про здійснення благоустрою наданого житла (24/12/2008)
6-7190св07 Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою та про відновлення меж земельної ділянки, визнання недійсним державного акта про право власності на земельну ділянку (24/12/2008)
6-759св08 Про усунення перешкод у користуванні квартирою та про відшкодування матеріальної й моральної шкоди (24/12/2008)
6-10973сво08 Про неналежне виконання умов договору про надання інформаційно-технічних послуг (25/12/2008)
6-12428вов08 Про відшкодування збитків за незаконно використану електроенергію (25/12/2008)
6-13148вов08 Про стягнення заборгованості за послуги зв'язку та санкції за дострокове розірвання договорів та про визнання недійсними договорів про надання послуг мобільного зв'язку (25/12/2008)
6-15920вов08 Про стягнення вартості побутового вугілля на користь місцевої громади та відшкодування моральної шкоди (25/12/2008)
6-16710сво07 Про відшкодування моральної шкоди за втрату працездатності в наслідок нещасного випадку на виробництві (25/12/2008)
6-19804сво08 Про зміну порядку стягнення аліментів на неповнолітню дитину (25/12/2008)
6-19804сво08 Про зміну порядку стягнення аліментів на неповнолітню дитину (25/12/2008)
6-21590св08 Про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень (перегляд у зв'язку за винятковими обставинами) (25/12/2008)
6-22165вов08 Про визнання недійсним акта про порушення правил користування електроенергією та визнання неправомірним нарахування боргу (25/12/2008)
6-27564ск08 Про визнання недійсним наказу, зміну формулювання підстав звільнення та зобов'язання донарахувати заробітну плату (25/12/2008)
6-28818св06 Про стягнення заборгованості по щомісячним (страховим) виплатам відшкодування втраченого заробітку, компенсаційних виплат та моральної шкоди (25/12/2008)
6-5602вов08 Про визнання прилюдних торгів та свідоцтва про право власності на арештовану квартиру недійсними (25/12/2008)
6-21201св08 Про поновлення на роботі та стягнення заробітку за час вимушеного прогулу (26/12/2008)
6-24592св08 Про поділ спільного майна подружжя, визначення порядку користування квартирою та вселення; за зустрічним позовом - про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням (26/12/2008)
6-27081ск08 Про зміну дати та формулювання причини звільнення та відшкодування моральної шкоди (29/12/2008)
6-22708св08 Про стягнення заборгованості та розірвання договору оренди земельної ділянки (30/12/2008)
6-23782св08 Про поновлення на роботі та виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу (30/12/2008)
6-27469ск08 Про визнання наказу незаконним, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (30/12/2008)
6-27925ск08 Про стягнення заборгованості за спожиту електроенергію (30/12/2008)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group