ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Верховний Суд України /листопад 2008/
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
6-17835ск08 Про скасування державної реєстрації нерухомого майна та усунення перешкод в користування майном (03/11/2008)
6-21253ск08 Про визнання відсторонення від роботи незаконним, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (03/11/2008)
6-23343ск08 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (03/11/2008)
6-23500ск08 Про стягнення заборгованості за теплову енергію (03/11/2008)
6-13358св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними діями органів досудового слідства та прокуратури (04/11/2008)
6-14635св08 Про визнання договору підряду недійсним (04/11/2008)
6-16829св08 Про повернення майна із чужого незаконного володіння; за зустрічним позовом - про визнання права власності на спадкове майно (04/11/2008)
6-20954св08 Про визнання незаконним дисциплінарного стягнення (04/11/2008)
6-23662ск08 Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу (04/11/2008)
6-1002св07 Про визнання договору купівлі-продажу дійсним (05/11/2008)
6-100св08 Про визнання технічного паспорта на житловий будинок недійсним (05/11/2008)
6-10215св08 Про поновлення на роботі, стягнення заборгованості із заробітної плати, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (05/11/2008)
6-10259св08 Про визнання інвестиційного договору недійсним, визнання права власності на квартиру (05/11/2008)
6-10784св08 Про стягнення заборгованості за спожитий природній газ (05/11/2008)
6-11284св08 Про визнання частково недійсним договору купівлі-продажу та визнання права власності на квартиру (05/11/2008)
6-1169св07 Про визначення порядку користування земельною ділянкою (05/11/2008)
6-12158св08 Про повернення виплаченого страхового відшкодування (05/11/2008)
6-12598св08 Про стягнення заборгованості за надання комунальних послуг з теплопостачання (05/11/2008)
6-12897св08 Про поділ спільного майна подружжя (05/11/2008)
6-13078св08 Про визнання неправомірними дій посадових осіб по складенню акту про порушення Правил користування електричною енергією для  населення (05/11/2008)
6-13233св07 Про визнання права власності на будівлю (05/11/2008)
6-13410св08 Про визнання права власності на самочинно побудовані господарські споруди (05/11/2008)
6-14716св08 Про захист авторських прав (05/11/2008)
6-14722св08 Про визнання розпорядження незаконним та поновлення на роботі (05/11/2008)
6-14789св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди внаслідок заподіяною ДТП (05/11/2008)
6-15108св08 Про визнання недійсними договору купівлі-продажу комунального майна та свідоцтва про право власності на нерухоме майно (05/11/2008)
6-15633св08 Про визнання договору купівлі-продажу  недійсним та витребування майна (05/11/2008)
6-15914св08 Про визнання співвласником квартири і визначення частки в ній (05/11/2008)
6-1612св08 Про усунення порушень права власності на земельну ділянку (05/11/2008)
6-16191св07 Про стягнення коштів за договором зберігання транспортного засобу (05/11/2008)
6-16411св08 Про стягнення боргу за позиковим зобов'язанням (05/11/2008)
6-16826св08 Про стягнення компенсації за невикористані відпустки, середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні (05/11/2008)
6-16861св08 Про визнання договору купівлі-продажу жилого будинку недійсним (05/11/2008)
6-17062св08 Про визнання права власності на будинок (05/11/2008)
6-1713св08 Про перерахунок та стягнення втраченого заробітку (05/11/2008)
6-17311св07 Про усунення перешкод у приватизації земельної ділянки та відшкодування моральної шкоди (05/11/2008)
6-18368сво08 Про визнання договору купівлі-продажу жилого приміщення частково недійсним (05/11/2008)
6-18684св07 Про видачу трудової книжки чи її дублікату, зміну дати звільнення з роботи, стягнення вихідної допомоги, та виплати вихідної допомоги (05/11/2008)
6-18797ск08 Про визнання права власності на нежиле приміщення, за зустрічним позовом розірвання договору купівлі-продажу нежилого приміщення (05/11/2008)
6-19117св08 Про відшкодування шкоди, заподіяної безобліковим споживанням електроенергії (05/11/2008)
6-19561св08 Про визнання недійсним договорів купівлі-продажу (05/11/2008)
6-19564св08 Про визнання права власності на частину квартири (05/11/2008)
6-19719св08 Простягнення невиплачених сум одноразової допомоги на оздоровлення (05/11/2008)
6-19871св08 Про відшкодування моральної шкоди завданої професійним захворюванням (05/11/2008)
6-19917св08 Про визнання права власності на будинок за зустрічним позовом про визнання права власності в порядку спадкування за заповітом (05/11/2008)
6-2022св08 Про захист права власності шляхом встановлення земельного сервітуту (05/11/2008)
6-20677св08 Про визнання дійсним договору про сплату аліментів на неповнолітню дитину (05/11/2008)
6-20846св07 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок скасування авіарейсу (05/11/2008)
6-20867св07 Про визнання недійсним заповіту та встановлення факту неналежності правовстановлюючого документа (05/11/2008)
6-22224св07 Про визнання втрати право на користування житловим приміщенням (05/11/2008)
6-23491ск08 Про стягнення пені за затримку надання товару згідно договору купівлі-продажу (05/11/2008)
6-25152св07 Про стягнення заборгованості із заробітної плати (05/11/2008)
6-2743св08 Про поновлення права на отримання наукової пенсії (05/11/2008)
6-3568св08 Про відшкодування в порядку регресу матеріальної шкоди, завданої внаслідок ДТП (05/11/2008)
6-3611св08 Про визнання рішення органу приватизації та свідоцтва про право власності на житловий будинок незаконними (05/11/2008)
6-4025св08 Про стягнення вартості спожитої з порушенням діючих правил поза обліком електричної енергії (05/11/2008)
6-5385св08 Про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (05/11/2008)
6-5532св08 Про поділ майна подружжя; за зустрічним позовом - про визнання договору про розподіл майна дійсним та визнання права власності на жилий будинок (05/11/2008)
6-5533св08 Про перерахунок та стягнення страхових виплат (05/11/2008)
6-5594св08 Про поділ спільного майна подружжя (05/11/2008)
6-5634св07 Про визнання недійсним договору дарування та визнання права власності в порядку спадкування (05/11/2008)
6-5992св08 Про звільнення майна з-під арешту (05/11/2008)
6-6095св08 Про визнання договорів купівлі-продажу квартир недійсними (05/11/2008)
6-6336св08 Про захист честі, гідності та ділової репутації, стягнення  моральної шкоди, (05/11/2008)
6-6433св07 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (05/11/2008)
6-6642св08 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири (05/11/2008)
6-7086св08 Про демонтаж самовільно збудованих цегляних зблокованих гаражів (05/11/2008)
6-7196св08 Про зобов'язання видати акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом (05/11/2008)
6-7933св07 Про усунення перешкод у користуванні житловим будинком та встановлення попередніх меж користування присадибною земельною ділянкою (05/11/2008)
6-8197св08 Про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нерухомого майна та визнання права власності (05/11/2008)
6-855св08 Про зобов¢язання припинити дії, що порушують право використання та право інтелектуальної власності на розроблений продукт; за зустрічним позовом - про визнання та поновлення авторського права на об'єкт інтелектуальної власності (05/11/2008)
6-8752св08 Про знесення самочинно побудованого будинку та усунення перешкод у користуванні його власністю (05/11/2008)
6-8874св08 Про визнання договору купівлі-продажу майна недійсним (05/11/2008)
6-9061св07 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (05/11/2008)
6-9785св08 Про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні спірним житлом шляхом виселення та зняття з реєстрації (05/11/2008)
6-9861св07 Про визнання договору купівлі-продажу частини будинку дійсним (05/11/2008)
6-986св08 Про усунення перешкод у користуванні квартирою та вселення (05/11/2008)
6-9904св07 Про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок ДТП (05/11/2008)
5-3219км08 Про зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (06/11/2008)
5-3350км08 Про вчинення крадіжки яка поєднанна з проникненням у житло (06/11/2008)
6-1280св08 Про визнання недійсними та скасування актів, повернення майна та усунення перешкод у користуванні майном (06/11/2008)
6-17868ск08 Про стягнення недоплаченої страхової суми та відшкодування моральної шкоди (06/11/2008)
6-18467св08 Про скасування акта технічного обстеження облаштування лоджії (06/11/2008)
6-21599ск08 Про стягнення коштів за невиконання договору підряду (06/11/2008)
6-22504ск08 Про розірвання договорів оренди земельних ділянок (06/11/2008)
6-22585ск08 Про поновлення на роботі (06/11/2008)
6-12072св08 Про визнання права власності на частину спадкового майна (07/11/2008)
6-13108св08 Про визнання недійсними приватизації будівлі за конкурсом та договору купівлі-продажу будівлі (07/11/2008)
6-16061св08 Про визнання недійсними договору купівлі-продажу, визнання недійсним акту прийому -передачі житлового фонду та виселення (07/11/2008)
6-17857ск08 Про визнання права власності на спадкове майно (07/11/2008)
6-23230ск08 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (07/11/2008)
6-23540ск08 Про визнання недійсними довіреності та спотового біржового контракту (07/11/2008)
6-14015св08 Про визнання довіреності недійсною (10/11/2008)
6-18732ск08 Про стягнення заборгованості за надані послуги з опалення та водонагрівання (10/11/2008)
6-19031св08 Про усунення перешкод у праві користування майном (10/11/2008)
6-20309св08 Про стягнення заборгованості (10/11/2008)
6-21207св08 Про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на утримання дитини (10/11/2008)
6-24090ск08 Про перерахунок і стягнення коштів, в рахунок відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю на виробництві (10/11/2008)
6-14517св08 Про спростування недостовірної інформації, захист честі, гідності та ділової репутації (11/11/2008)
6-17637св08 Про усунення перешкод у користуванні жилим будинком (11/11/2008)
6-17841св08 Про зменшення розміру аліментів та за зустрічним позовом про збільшення розміру аліментів (11/11/2008)
6-19075св08 Про визнання особи такою, що втратила право на користування жилим приміщенням; за зустрічним позовом - про визнання договору дарування недійсним, визнання права власності на 1/2 частку квартири і поділ майна в натурі (11/11/2008)
6-19085св08 Про усунення перешкод у користуванні будинком; про визнання права часткової власності на будинок (11/11/2008)
6-19291св08 Про скасування результатів атестації робочого місця, визнання незаконними наказів, зобов'язання встановлення скороченої норми робочого часу та стягнення належних виплат (11/11/2008)
6-19388св08 Про зміну розміру аліментів (11/11/2008)
6-19585ск08 Про визнання заповіту недійсним (11/11/2008)
6-24038ск08 Про відшкодування шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою (11/11/2008)
6-6296св08 Про відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП (11/11/2008)
6-6371св08 Про захист честі, гідності і ділової репутації та відшкодування моральної шкоди (11/11/2008)
6-7589св08 Про витребування майна з чужого незаконного володіння (11/11/2008)
6-8343св08 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, стягнення заборгованості по заробітній платі (11/11/2008)
6-16091св08 Про встановлення факту перебування на утриманні, стягнення страхових виплат (12/11/2008)
6-19478св08 Про визнання права на спадкове майно (12/11/2008)
6-19660св08 Про визнання вчинених нотаріальних дій незаконними (скарга у зв`язку з винятковими обставинами) (12/11/2008)
6-20098св08 Про стягнення заборгованості (12/11/2008)
6-20556св08 Про відшкодування моральної шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я (12/11/2008)
6-21432ск08 Про визнання незаконним наказу щодо накладення дисциплінарного стягнення (12/11/2008)
6-21819св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, спричиненої дорожньо-транспортною пригодою (12/11/2008)
5-2873км08 Про порушення правил безпеки дорожнього руху (13/11/2008)
5-2972км08 Про вчинення умисного вбивства (13/11/2008)
5-3246км08 Про заподіяння середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження (13/11/2008)
5-3536км08 Про незаконне придбання особливо небезпечний наркотичний засіб (13/11/2008)
6-10247св08 Про стягнення заборгованості за проживання в гуртожитку, спонукання укласти договір найму житлового приміщення; за зустрічним позовом - про визнання права користування і права відокремленого проживання та про застосування пільг за користування житлом і комунальними послугами (13/11/2008)
6-12069св08 Про відшкодування моральної шкоди, заподіяної відмовою щодо виплати страхового відшкодування (13/11/2008)
6-18128св08 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу частини нежилої будівлі (13/11/2008)
6-19375ск08 Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою та відшкодування моральної шкоди (13/11/2008)
6-13353св08 Про стягнення грошової компенсації вартості частини квартири (14/11/2008)
6-22741ск08 Про захист особистих немайнових прав та відшкодування моральної шкоди (14/11/2008)
6-23871ск08 Про переселення в інше житлове приміщення в гуртожитку; за зустрічним позовом - про визнання неправомірною реконструкції гуртожитку, усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням (14/11/2008)
6-24285сво08 Про визнання недійсними довіреностей на право розпорядження майном (14/11/2008)
6-24505ск08 Про поновлення на роботі та стягнення заборгованості по заробітній платі (14/11/2008)
6-13195св08 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (17/11/2008)
6-19333св08 Про визнання недійсним договорів дарування та стягнення матеріальної і моральної шкоди (17/11/2008)
6-24178ск08 Про визначення місця проживання дитини (17/11/2008)
6-6362св08 Про скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно та поновлення права власності на приміщення магазину (17/11/2008)
6-7709св08 Про відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП (17/11/2008)
6-9708св08 Про визнання договору купівлі-продажу гаража і посвідчення про його реєстрацію недійсними, визнання права власності на нежитлове приміщення; за зустрічним позовом - про визнання права власності на майно, усунення перешкод у користуванні власністю, відшкодування моральної шкоди (17/11/2008)
6-12636св08 Про визнання права користування земельною ділянкою, встановлення межових знаків та усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою (18/11/2008)
6-15239св08 Про відшкодування шкоди, заподіяної у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (18/11/2008)
6-16153св08 Про визнання недійсними договорів купівлі-продажу і дарування земельних ділянок (18/11/2008)
6-21496св08 Про визнання та звернення до примусового виконання арбітражного рішення Лондонського Міжнародного Третейського Суду (18/11/2008)
6-24422ск08 Про визнання осіб такими, що втратили право користування жилим приміщенням (18/11/2008)
6-24518ск08 Про встановлення порядку користування земельною ділянкою (18/11/2008)
6-24571ск08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (18/11/2008)
6-10879св08 Про поновлення на роботі та визнання незаконними рішень загальних зборів учасників товариства (19/11/2008)
6-11171св07 Про стягнення безнадійної дебіторської заборгованості (19/11/2008)
6-11259св07 Про переведення прав та обов'язків покупця за договором купівлі-продажу (19/11/2008)
6-11688св08 Про визнання права власності на нежиле приміщення (19/11/2008)
6-12177св07 Про поділ майна подружжя та усунення перешкод у користуванні власністю (19/11/2008)
6-12770св07 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок ДТП (19/11/2008)
6-12912св08 Про визнання права власності на майно, визнання недійсними зборів співвласників майнових паїв (19/11/2008)
6-131св08 Про стягнення недонарахованих щомісячних страхових виплат (19/11/2008)
6-13268св08 Про зобов'язання вчинити певні дії, відшкодування моральної шкоди (19/11/2008)
6-13413св08 Про визнання дійсним договору купівлі-продажу та визнання права власності на квартиру (19/11/2008)
6-13556св08 Про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (19/11/2008)
6-13776св08 Про визнання неправомірними та скасування рішень та дозволів про припинення користування земельною ділянкою та на будівництво житлового будинку (19/11/2008)
6-14094св08 Про грубе порушення адвокатської етики під час перегляду справи (19/11/2008)
6-14131св08 Про захист прав споживачів, відшкодування моральної шкоди (19/11/2008)
6-14269св08 Про визначення додаткового строку для прийняття спадщини (19/11/2008)
6-14270св08 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (19/11/2008)
6-14371св08 Про визнання договору купівлі-продажу нежитлового  приміщення недійсним (19/11/2008)
6-14644св07 Про стягнення страхової суми (19/11/2008)
6-14715св07 Про визнання угод купівлі-продажу цінних паперів недійсними, визнання права власності та витребування майна (19/11/2008)
6-15310св08 Про визнання недійсним правовстановлюючого документу на землю (19/11/2008)
6-15538св08 Про поновлення на  роботі  та стягнення  моральної шкоди (19/11/2008)
6-16551св08 Про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу (19/11/2008)
6-16654св08 Про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (19/11/2008)
6-16907св07 Про вселення, встановлення порядку користування жилим приміщенням та усунення перешкод в користуванні жилим приміщенням (19/11/2008)
6-17135св08 Про поновлення на черзі громадян, які потребують поліпшення житлових умов (19/11/2008)
6-17754св07 Про стягнення заборгованості по оплаті праці (19/11/2008)
6-18044св07 Про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням; за зустрічним позовом - про визнання права на спадкове майно (19/11/2008)
6-18085св07 Про перерахунок щомісячних страхових виплат (19/11/2008)
6-19055св07 Про усунення перешкод у користуванні власністю, знесення самовільно збудованого приміщення та відшкодування моральної шкоди (19/11/2008)
6-19251св08 Про перерахунок сум відшкодування шкоди у зв'язку з ушкодженням здоров'я при виконанні трудових обов'язків (19/11/2008)
6-20333cв08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (19/11/2008)
6-21664ск08 Про визнання мирової угоди (19/11/2008)
6-2198св08 Про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (19/11/2008)
6-22180св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП (19/11/2008)
6-23649св07 Про визнання незаконними актів про нещасний випадок на виробництві (19/11/2008)
6-24502ск08 Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою (19/11/2008)
6-24720св07 Про стягнення недонарахованих щомісячних страхових виплат (19/11/2008)
6-26303св07 Про стягнення недонарахованих щомісячних страхових виплат (19/11/2008)
6-27438св07 Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу (19/11/2008)
6-27505св07 Про стягнення недонарахованих щомісячних страхових виплат (19/11/2008)
6-29050св07 Про стягнення суми недонарахованих та невиплачених щомісячних страхових виплат (19/11/2008)
6-29551св07 Про відшкодування збитків, завданих внаслідок пошкодження автомобіля (19/11/2008)
6-3700св08 Про відшкодування моральної шкоди в зв'язку з смертю фізичної особи під час виконання трудових обов'язків (19/11/2008)
6-6622св08 Про визнання недійсним  доручення, дублікату цього доручення та визнання недійсним договору купівлі-продажу житлового будинку (19/11/2008)
6-6844св08 Про перерахунок щомісячних страхових виплат та стягнення заборгованості (19/11/2008)
6-7291св08 Про визнання договорів купівлі-продажу нерухомості недійсними та відшкодування моральної шкоди (19/11/2008)
6-8148св08 Про укладення договору міни земельних ділянок (19/11/2008)
6-8657св08 Про поділ спільного сумісного майна подружжя, встановлення порядку користування квартирою (19/11/2008)
6-8667cв08 Про поділ жилого будинку; за зустрічним позовом - про визнання недійсним договору купівлі-продажу жилого будинку (19/11/2008)
6-9356св08 Про  стягнення  страхової  виплати  на  відшкодування  моральної шкоди, заподіяної наслідками професійного захворювання (19/11/2008)
6-9425св08 Про визначення місця проживання дитини (19/11/2008)
6-9725св08 Про витребування земельних ділянок з чужого незаконного володіння (19/11/2008)
6-9907св08 Про захист права власності на нежитлові приміщення (19/11/2008)
5-2884км08 Про перевищення службовим повноваженням (20/11/2008)
5-2968км08 Про незаконне проникнення в приміщення (20/11/2008)
6-13417вов08 Про визнання права власності на частку в майні орендного підприємства, витребування частки майна (20/11/2008)
6-13464вов08 Про стягнення страхового відшкодування (20/11/2008)
6-13719вов08 Про відшкодування моральної шкоди (20/11/2008)
6-13952вов08 Про відшкодування моральної шкоди (20/11/2008)
6-14894вов08 Про зміну порядку стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей (20/11/2008)
6-15823сво08 Про захист гідності, честі та ділової репутації, відшкодування моральної шкоди (20/11/2008)
6-19157ск08 Про визнання договору позики недійсним (20/11/2008)
6-19623ск08 Про визнання дій неправомірними, а прилюдних торгів такими, що не відбулися (20/11/2008)
6-21911св08 Про спростування недостовірної інформації (20/11/2008)
6-25307сво07 Про визнання договору купівлі-продажу земельної ділянки недійсним та усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою (20/11/2008)
6-27993вов07 Про відшкодування матеріальної шкоди за договором застави (20/11/2008)
6-6837вов08 Про визнання права власності на майновий пай (20/11/2008)
6-8037вов08 Про вселення, усунення перешкоду у користуванні квартирою; зазустрічним позовом - про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням (20/11/2008)
6-8553вов08 Про відшкодування державою шкоди, завданої незаконними діями органів прокуратури і суду (20/11/2008)
6-19334ск08 Про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання інформації недостовірною та її спростування (21/11/2008)
6-21574св08 Про тлумачення заповіту (21/11/2008)
6-21826св08 Про відібрання дитини та визначення місця її проживання (21/11/2008)
6-21901св08 Про відшкодування шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою (21/11/2008)
6-24079ск08 Про визнання права власності на самочинно збудовані споруди (21/11/2008)
6-24277св08 Про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним та за зустрічним позовом визнання права власності на нерухоме майно,недійсним (21/11/2008)
6-24281ск08 Про відшкодування моральної шкоди та зобов'язання принести публічне вибачення в друкованих засобах масової інформації (21/11/2008)
6-24385ск08 Про відшкодування моральної шкоди (21/11/2008)
6-24451ск08 Про розірвання договору надання послуг та відшкодування збитків і моральної шкоди (21/11/2008)
6-20563ск08 Про визнання договору дарування недійсним (24/11/2008)
6-21778ск08 Про захист ділової репутації (24/11/2008)
6-21801ск08 Про розірвання спадкового договору (24/11/2008)
6-24820ск08 Про визнання договору застави недійсним (24/11/2008)
6-25291ск08 Про поділ майна подружжя (24/11/2008)
6-13612св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої ДТП (25/11/2008)
6-21825ск08 Про відшкодування матеріальної шкоди (25/11/2008)
6-22369ск08 Про поділ земельної ділянки (25/11/2008)
6-6061св08 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (25/11/2008)
6-10467св08 Про визнання права власності на частину спадкового майна (26/11/2008)
6-10738св07 Про визнання частково недійсним договору реструктуризації боргу (26/11/2008)
6-11435св08 Про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним (26/11/2008)
6-11506св07 Про визнання права власності на частину будинку (26/11/2008)
6-11689св08 Про стягнення заборгованості по виплаті компенсації витрат на додаткове харчування (26/11/2008)
6-12777св08 Про виключення майна з акту опису (26/11/2008)
6-13284св08 Про стягнення доходу, втраченого внаслідок ушкодження здоров'я, та відшкодування витрат на лікування (26/11/2008)
6-13442св08 Про визнання незаконним державного акту на землю і його скасування, про встановлення порядку користування земельною ділянкою (26/11/2008)
6-13763св08 Про розірвання договору оренди майна (26/11/2008)
6-15122св08 Про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди (26/11/2008)
6-15258св08 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу (26/11/2008)
6-15317св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП (26/11/2008)
6-15791св07 Про розподіл сумісно нажитого майна, визнання права власності на частину будинку (26/11/2008)
6-16133св07 Про відшкодування вартості викраденого майна (26/11/2008)
6-16169св07 Про визнання права на майновий пай, виділ його в натурі, стягнення вартості обігових коштів та стягнення майна (26/11/2008)
6-16327св08 Про визнання недостовірною інформацію, що принижує гідність, честь, та ділову репутацію, зобов'язання спростувати (26/11/2008)
6-1640св08 Про визнання таким, що втратив право користування житловим приміщенням (26/11/2008)
6-17321св07 Про визнання договору дарування недійсним (26/11/2008)
6-18197ск08 Про визнання частково недійсним заповіту, визнання незаконним та скасування свідоцтва про право власності на будинок (26/11/2008)
6-18398св08 Про стягнення заборгованості по заробітній платі, середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати (26/11/2008)
6-18747св08 Про визнання дійсним попереднього договору та переведення прав та обов'язків покупця за договором купівлі-продажу земельної ділянки (26/11/2008)
6-18964св08 Про стягнення матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок ДТП (26/11/2008)
6-19624св08 Про визнання права власності на спадкове майно (26/11/2008)
6-19699св08 Про стягнення заборгованості за комунальні послуги (26/11/2008)
6-20394св08 Про витребування майна з чужого незаконного володіння (26/11/2008)
6-22815ск08. Про визнання права власності на частку житлового приміщення (26/11/2008)
6-23007св07 Про стягнення боргу за договором позики; за зустрічним позовом - про визнання зобов'язання виконаним (26/11/2008)
6-24362ск08 Про доплату заробітної плати (26/11/2008)
6-24986ск08 Про звільнення від сплати аліментів за станом здоров*я та безробіття (26/11/2008)
6-25008сво08 Про захист честі, гідності та ділової репутації (26/11/2008)
6-29712св07 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої внаслідок недбалості лікарів (26/11/2008)
6-3436св08 Про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок нещасного випадку на виробництві (26/11/2008)
6-3633св08 Про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні та відшкодування моральної шкоди (26/11/2008)
6-3934св08 Про виділення частки зі спільного майна внаслідок розлучення (26/11/2008)
6-4180св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок злочину (26/11/2008)
6-5492св08 Про оголошення особи померлою та визнання права власності на квартиру в порядку спадкування за заповітом (26/11/2008)
6-5588св08 Про стягнення незаконно виплаченої пенсії та про стягнення заборгованості з пенсійних виплат у зв*язку втрати годувальника (26/11/2008)
6-57св08 Про стягнення заборгованості із заробітної плати (26/11/2008)
6-5996св07 Про визнання права користування земельною ділянкою (26/11/2008)
6-59св08 Про стягнення заборгованості із заробітної плати (26/11/2008)
6-6696cd08 Про визнання недійсним договору дарування (26/11/2008)
6-7515св08 Про усунення порушень, не пов`язаних з позбавленням володіння та встановлення земельного сервітуту (26/11/2008)
6-7622св08 Про визнання недійсними рішень загальних зборів правління, протоколів, зобов'язання видати ордер на житлове приміщення, стягнення моральної шкоди (26/11/2008)
6-8088св07 Про поділ майна подружжя; за зустрічним позовом - про визнання права власності на частину будинку та поділ будинку в натурі (26/11/2008)
6-8194св08 Про визнання недійсним договору про спільну діяльність (26/11/2008)
6-8414св07 Про визнання недійсними установчих документів та свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (26/11/2008)
6-8869св08 Про визнання права власності на майно, витребування його з чужого незаконного володіння та усунення перешкод у користуванні майном (26/11/2008)
6-9062св07 Про визнання неправомірними дій та бездіяльності приватного підприємця, стягнення недоотриманого ринкового збору (26/11/2008)
6-9535св08 Про усунення перешкод у користуванні квартирою (26/11/2008)
6-9595св08 Про стягнення аліментів (26/11/2008)
6-15465св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок ДТП (27/11/2008)
6-17482ск08 Про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди (27/11/2008)
6-19742ск08 Про визнання відмови у приватизації житлового приміщення незаконною, усунення перешкод у приватизації та визнання права на приватизацію (27/11/2008)
6-20461св08 Про стягнення матеріальної та моральної шкоди внаслідок смерті дитини (27/11/2008)
6-21542ск08 Про виселення та про визнання права користування житловим приміщенням (27/11/2008)
6-21593ск08 Про стягнення аліментів (27/11/2008)
6-23929ск08 Про визнання  права власності на самочинно збудоване нерухоме майно (27/11/2008)
6-25038ск08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (27/11/2008)
6-25048ск08 Про визначення місця проживання дитини (27/11/2008)
6-25272ск08 Про зобов'язання ознайомити з наказом про звільнення та видачу трудової книжки (27/11/2008)
6-11541ск08 Про стягнення страхового відшкодування, витрат на додаткове харчування (28/11/2008)
6-19739ск08 Про стягнення подвійної суми завдатку (28/11/2008)
6-21362ск08 Про зобов'язання відновити електропостачання (28/11/2008)
6-22517ск08 Про визначення меж земельних ділянок, знесення самовільно побудованих господарських будівель та стягнення моральної шкоди (28/11/2008)
6-22646ск08 Про визнання переважного права купівлі неповнолітнім частки в спільній власності (28/11/2008)
6-22832ск08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди за невиконання страхового договору (28/11/2008)
6-22909ск08 Про визнання договору купівлі-продажу частково недійсним, визнання права власності на нерухоме майно (28/11/2008)
6-23521ск08 Про визнання права власності на будинок (28/11/2008)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group