ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Верховний Суд України /вересень 2008/
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
6-12611св08 Про визнання недійсним державного акту на право власності на земельну ділянку, зобов'язання видати розпорядження про виділення земельної ділянки та державний акт (01/09/2008)
6-10333cв08 Про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (03/09/2008)
6-11722св08 Про визнання недійсними договорів оренди землі (03/09/2008)
6-12266св07 Про визнання недійсним договір купівлі - продажу об'єкта  незавершеного будівництва - жилого будинку (03/09/2008)
6-1663св08 Про визнання права власності на обов'язкову частку у спадщині (03/09/2008)
6-18342ск08 Про визнання особи такою, яка втратила право користування жилим приміщенням (03/09/2008)
6-19022ск08 Про визнання права користування жилим приміщенням та укладення договору найму (03/09/2008)
6-21948cв07 Про визнання договору оренди недійсним та усунення перешкод у користуванні нежитловим приміщенням (03/09/2008)
6-22288св07 Про визнання рішень зборів незаконними (03/09/2008)
6-22622св07 Про усунення перешкод у здійсненні права власності, виселення, визнання недійсним договору оренди жилого приміщення (03/09/2008)
6-23169св06 Про визнання права на пільгову пенсію (03/09/2008)
6-2344св08 Про стягнення втраченого заробітку у зв'язку з трудовим каліцтвом (03/09/2008)
6-25351св07 Про встановлення фактів перебування на утриманні та проживання однією сім'єю, визнання права користування жилим приміщенням, зобов'язання укласти договір найму жилого приміщення та усунення перешкод у користуванні приміщенням (03/09/2008)
6-25595св07 Про визнання договору купівлі-продажу автомобіля дійсним, визнання добросовісним набувачем, визнання права власності на автомобіль, визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину (03/09/2008)
6-2639св08 Про відшкодування збитків, завданих позаобліковим споживанням електроенергії (03/09/2008)
6-28767св07 Про стягнення недонарахованих щомісячних страхових виплат (03/09/2008)
6-2910св08 Про визнання рішення сільської ради й державного акта про право приватної власності на земельну ділянку недійсними, зобов'язання вчинити певні дії (03/09/2008)
6-30796св06 Про відшкодування майнової та моральної шкоди (03/09/2008)
6-3827св07 Про визнання недійсним договору дарування квартири (03/09/2008)
6-54466св08 Про визнання права власності на землю, визнання незаконними державних актів на право власності на землю (03/09/2008)
6-6674св08 Про стягнення збитків, заподіяних позаобліковим споживанням електроенергії (03/09/2008)
6-6920cв08 Про захист прав споживача, заміну товару неналежної якості, стягнення неустойки та відшкодування моральної шкоди (03/09/2008)
6-7661св08 Про перерахунок та стягнення шкоди у зв'язку з ушкодженням здоров'я (03/09/2008)
6-8181cв08 Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом виселення та знесення жилого будинку (03/09/2008)
6-8329св07 Про визнання договору купівлі-продажу земельної ділянки недійсним (03/09/2008)
6-8360св08 Про визнання недійсними установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію, акцій та випуску акцій (03/09/2008)
6-8508св08 Про визнання права власності на частину спадкового майна та визнання недійсними свідоцтва про право власності й договору довічного утримання (03/09/2008)
6-8952св08 Про надання додаткової відпустки (03/09/2008)
6-9298св08 Про виселення з кімнати гуртожитку без надання іншого жилого приміщення (03/09/2008)
6-9603св08 Про визнання батьківства (03/09/2008)
6-9640ск08 Про визнання звільнення незаконним, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу (03/09/2008)
6-11962ск08 Про стягнення боргу за договором позики та відшкодування моральної шкоди (04/09/2008)
6-12499ск08 Про втрата на право користування жилим приміщення, за зустрічним позовом про вселення та зміну умов договору найму жилого приміщення (04/09/2008)
6-3765св07 Про стягнення неустойки за договором позики і моральної шкоди; за зустрічним позовом - про оспорювання договорів позики та стягнення суми (04/09/2008)
6-19041ск08 Про право власності на спадщину (05/09/2008)
6-19460ск08 Про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконно нарахованих коштів (05/09/2008)
6-16425св08 Про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним (08/09/2008)
5-2872км08 Про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (09/09/2008)
6-18932ск08 Про захист прав споживача, відшкодування матеріальної та моральної шкоди (09/09/2008)
6-19870ск08 Про стягнення грошової суми за договором підряду (09/09/2008)
6-10232св08 Про визнання договору купівлі-продажу нежитлової будівлі недійсним (10/09/2008)
6-10540св08 Про стягнення середнього заробітку за час затримки видачі трудової книжки (10/09/2008)
6-11063св08 Про визнання недійсними договорів купівлі-продажу та дарування квартири (10/09/2008)
6-11479св08 Про стягнення аліментів (10/09/2008)
6-12174св07 Про зміну розміру аліментів (10/09/2008)
6-12737св08 Про визнання недійсними свідоцтва про право власності на нежиле приміщення та договору купівлі-продажу (10/09/2008)
6-13105св08 Про стягнення аліментів (10/09/2008)
6-13192св08 Про визнання договору дарування неукладеним (10/09/2008)
6-13872ск08 Про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди (10/09/2008)
6-14047св07 Про підключення будинку до електричної енергії та відшкодування моральної шкоди (10/09/2008)
6-18216св07 Про стягнення недонарахованих щомісячних страхових виплат (10/09/2008)
6-21844св07 Про стягнення недонарахованих щомісячних страхових виплат (10/09/2008)
6-22047cв07 Про визнання права власності в порядку спадкування (10/09/2008)
6-23св08 Про перерахування розміру щомісячних страхових виплат та стягнення заборгованості (10/09/2008)
6-2664св07 Про визнання права на знижку плати за електроенергію, визнання дій протиправними, зобов'язання провести перерахунок плати за послуги з електропостачання та застосування знижки плати за послуги з електропостачання (10/09/2008)
6-27341св07 Про зміну договору найму (10/09/2008)
6-29339св07 Про перерахунок пенсії та відшкодування моральної шкоди (10/09/2008)
6-3616св07 Про зобов'язання прийняти рішення про видачу автомобіля та стягнути вартість автомобіля, для його придбання (10/09/2008)
6-4461св08 Про визнання незаконним та скасування висновку про надання згоди на передачу у власність земельної ділянки, відшкодування моральної шкоди (10/09/2008)
6-5768св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної в результаті перепаду напруги в електромережі (10/09/2008)
6-6135св08 Про відшкодування моральної шкоди, у зв'язку з професійним захворюванням (10/09/2008)
6-6156св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП (10/09/2008)
6-6585св08 Про стягнення страхових сум (10/09/2008)
6-7274св08 Про усунення перешкод у користуванні квартирою та виселення, відшкодування моральної шкоди; за зустрічним позовом - про визнання угод недійсними (10/09/2008)
6-7300св08 Про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження майном і виселення (10/09/2008)
6-7831св07 Про визнання рішення та протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю недійсними (10/09/2008)
6-7962св08 Про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої дитині війни в 2007 році законом, що звужує його права, який визнано неконституційним (10/09/2008)
6-9644cв08 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (10/09/2008)
5-3096км08 Про зайняття забороненими видами господарської діяльності (11/09/2008)
6-10728св08 Про визнання недійсним договір довічного утримання (11/09/2008)
6-11710св08 Про встановлення порядку користування жилим будинком та господарськими побудовами (11/09/2008)
6-18816ск08 Про визнання права на користування жилим приміщенням та вселення (11/09/2008)
6-19541ск08 Про стягнення сум, належних працівнику при звільненні, та середнього заробітку (11/09/2008)
6-19956ск08 Про стягнення аліментів (11/09/2008)
6-9940св08 Про захист честі, гідності, ділової репутації, відшкодування моральної шкоди (11/09/2008)
6-11190св08 Про визнання недійсними довіреностей, договору купівлі-продажу квартири (12/09/2008)
6-12815ск08 Про зобов'язання звільнити самовільно зайняту частину земельної ділянки (12/09/2008)
6-13636св08 Про захист честі і гідності та відшкодування моральної шкоди (12/09/2008)
6-2135св07 Про визнання права користування земельною ділянкою (12/09/2008)
6-19490ск08 Про вселення (15/09/2008)
6-19565ск08 Про визнання удаваним договору користування земельною ділянкою (15/09/2008)
6-20664сво08 Про усунення перешкод у користуванні жилим приміщенням і вселення та за зустрічним позовом визнання ордеру частково недійсним та зняття з реєстраційного обліку (15/09/2008)
5-3312км08 Про вчинення розбійного нападу який поєднаний з проникненням у житло (16/09/2008)
6-11173ск08 Про виселення із жилого приміщення без надання іншого жилого приміщення (16/09/2008)
6-16410св08 Про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди (16/09/2008)
6-16623св08 Про стягнення компенсації за затримку розрахунку при звільненні та відшкодування моральної шкоди (16/09/2008)
6-17506св08 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (16/09/2008)
6-1076св08 Про визнання незаконним виконавчого напису про стягнення подвійної суми завдатку (17/09/2008)
6-11390св07 Про визнання частково недійсними договору купівлі-продажу квартири та свідоцтва про право на спадщину (17/09/2008)
6-11449св08 Про поділ будинку та встановлення порядку користування земельною ділянкою (17/09/2008)
6-11961св08 Про скасування постанови нотаріуса про відмову у вчиненні виконавчого напису (17/09/2008)
6-12009св08 Про знесення самочинного будівництва (17/09/2008)
6-12480св07 Про уточнення ідеальних часток у власності (17/09/2008)
6-13944св08 Про захист честі, гідності та ділової репутації, відшкодування моральної шкоди (17/09/2008)
6-14112ск08 Про визнання втрати право користування жилим приміщенням (17/09/2008)
6-1459св07 Про встановлення факту батьківства та визнання права власності на квартиру (17/09/2008)
6-14976св08 Про визнання недійсними свідоцтв про право на спадщину за законом і заповітом (17/09/2008)
6-16394св08 Про визнання незаконними протоколу загальних зборів кооперативу та рішень виконавчого комітету міської ради, визнання недійсними заповітів (17/09/2008)
6-16561св08 Про поновлення на роботі, стягнення заборгованості по заробітній платі, середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (17/09/2008)
6-16580св08 Про поновлення на роботі, стягнення заборгованості по заробітній платі, середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (17/09/2008)
6-16613св08 Про усунення перешкод у користуванні квартирою та відшкодування моральної шкоди (17/09/2008)
6-17381св07 Про визнання нещасного випадку, пов'язаного з виконанням трудових обов'язків (17/09/2008)
6-1803св08 Про встановлення порядку користування квартирою та витребувати свідоцтво про право власності на квартиру (17/09/2008)
6-19132ск07 Про переведення прав і обов'язків покупця (17/09/2008)
6-1929св08 Про визнання права власності на частину будинку за набувальною давністю (17/09/2008)
6-19349ск08 Про виділ в натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності, зобов'язання не чинити перешкод у користуванні земельною ділянкою (17/09/2008)
6-19472св07 Про стягнення недоплати в рахунок відшкодування шкоди та перерахунок розміру щомісячної страхової виплати (17/09/2008)
6-2126св08 Про розірвання договору купівлі-продажу транспортного засобу (17/09/2008)
6-22993св07 Про поновлення права користування жилим приміщенням (17/09/2008)
6-23444св07 Про встановлення факту нещасного випадку на виробництві (17/09/2008)
6-23839св07 Про визнання частково недійсними свідоцтв про право власності на квартиру та визнання права власності на частину квартири (17/09/2008)
6-2425св07 Про виділення майнових паїв (17/09/2008)
6-2458св08 Про захист честі, гідності та ділової інформації, відшкодування моральної шкоди (17/09/2008)
6-26736св07 Про відшкодування матеріальної шкоди завданої внаслідок ДТП (17/09/2008)
6-27898св07 Про поділ жилого будинку та визначення порядку користування земельною ділянкою; за зустрічним позовом - про визнання права власності на самовільні будівлі, визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину за законом (17/09/2008)
6-28268св07 Про стягнення частки (паю) майна у зв'язку  з  виходом  зі  складу  учасників  товариства та визнання права власності (17/09/2008)
6-28955св07 Про поділ майна (17/09/2008)
6-28971св07 Про стягнення заборгованості із заробітної плати, суми відпускних, компенсації за невикористані дні відпустки (17/09/2008)
6-29554св07 Про виселення із службового приміщення (17/09/2008)
6-3957св08 Про скасування санітарно-гігієнічної характеристики умов праці та зобов'язання скласти акт (17/09/2008)
6-430св08 Про спонукання до вчинення певної дії, яка випливає з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу (17/09/2008)
6-4621св08 Про визнання договору дарування та свідоцтва про право власності на жилий будинок недійсними (17/09/2008)
6-5031св08 Про визнання недійсними доручення, договору купівлі-продажу квартири, визнання права власності, вселення та виселення; за зустрічним позовом - про визнання права власності та визнання добросовісним набувачем (17/09/2008)
6-6764св08 Про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я (17/09/2008)
6-6941св08 Про визнання недійсним договору дарування та договору про спільну діяльність (17/09/2008)
6-7051св08 Про визнання договору купівлі-продажу дійсним та за зустрічним позовом про виселення із займаного жилого приміщення (17/09/2008)
6-7145св08 Про визнання договору дарування квартири частково недійсним (17/09/2008)
6-7302св07 Про стягнення середнього заробітку за затримку виконання рішення суду про поновлення на роботі (17/09/2008)
6-8115св08 Про визнання незаконним рішення загальних зборів та стягнення вартості частки в майні кооперативу (17/09/2008)
6-828св07 Про стягнення страхового відшкодування (17/09/2008)
6-8907св07 Про визнання права власності на частину земельної ділянки та частково недійсним державного акта на право власності на земельну ділянку (17/09/2008)
6-9492св07 Про встановлення факту постійного проживання на території України на момент проголошення незалежності України (17/09/2008)
6-9638cв08 Про стягнення заборгованості за надані послуги з теплопостачання (17/09/2008)
6-10723сво08 Про усунення перешкод у користуванні жилим будинком (18/09/2008)
6-11247сво08 Про порушення Правил користування електричною енергією (18/09/2008)
6-12245вов08 Про відшкодування збитків, завданих порушенням Правил користування електричною енергією (18/09/2008)
6-12256сво08 Про відшкодування збитків, заподіяних електропостачальнику внаслідок порушення споживачем правил користування електроенергією (18/09/2008)
6-12478сво08 Про зобов'язання приступити до виконання обов'язків директора товариства (18/09/2008)
6-12562сво08 Про стягнення коштів за порушення прав на раціоналізаторську пропозицію (18/09/2008)
6-13938сво08 Про відшкодування моральної шкоди, завданої виробничою травмою (18/09/2008)
6-14272ск08 Про зобов'язання видати диплом державного зразка, відшкодування матеріальної та моральної шкоди (18/09/2008)
6-27415вов07 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу приміщення (18/09/2008)
6-3214вов08 Про стягнення заборгованості за аліментами (18/09/2008)
6-4284вов08 Про скасування акта про нещасний випадок на виробництві (18/09/2008)
6-5834св08 Про зобов'язання видати диплом спеціаліста, стягнення пені за несвоєчасне виконання зобов'язання та відшкодування заподіяної моральної шкоди (18/09/2008)
6-7359вов08 Про відшкодування моральної шкоди, у зв'язку з професійним захворюванням (18/09/2008)
6-8034вов08 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу частини будівлі кіноконцертного комплексу й скасування рішення про реєстрацію права власності (18/09/2008)
6-8686вов08 Про стягнення недонарахованих щомісячних страхових виплат (18/09/2008)
6-8901сво08 Про відшкодування моральної шкоди (перегляд у зв'язку з винятковими обставинами) (18/09/2008)
6-1009св08 Про визнано частково недійсними державні акти на право приватної власності на земельну ділянку (19/09/2008)
6-12423св07 Про стягнення заробітної плати за час вимушеного простою і вихідної допомоги (19/09/2008)
6-12517св08 Про зарахування на навчання (19/09/2008)
6-15168св08 Про відшкодування матеріальної і моральної шкоди (19/09/2008)
6-18240св07 Про розірвання договору довічного утримання та визнання заповіту недійсним (19/09/2008)
6-20535ск08 Про вселення (19/09/2008)
6-4113св06 Про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (19/09/2008)
6-14509св08 Про розкриття банківської таємниці (22/09/2008)
6-14532ск08 Про розірвання договору купівлі-продажу, стягнення вартості товару та відшкодування моральної шкоди (22/09/2008)
6-14654сво08 Про визнання дійсним договору купівлі-продажу майногового комлекс (22/09/2008)
6-15687св08 Про поділ спільного майна подружжя та відшкодування витрат на будівництво (22/09/2008)
6-16954св08 Про звільнення та поновлення на роботі (22/09/2008)
6-20252ск08 Про відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника (22/09/2008)
5-2842км08 Про незаконне виготовлення особливо небезпечний наркотичний засіб (23/09/2008)
5-2851км08 Про зловживання службовим становищем (23/09/2008)
6-13404св08 Про стягнення боргу за договором позики (23/09/2008)
6-14328св08 Про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, виселення, стягнення заборгованості за комунальні послуги та відшкодування моральної шкоди (23/09/2008)
6-14782св08 Про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні (23/09/2008)
6-10173св08 Про стягнення вартості безпідставно отриманої теплової енергії (24/09/2008)
6-11264св08 Про поновлення на роботі та відшкодування моральної шкоди (24/09/2008)
6-11767св08 Про визнання права на реєстрацію за місцем проживання (24/09/2008)
6-12019св08 Про визнання договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості недійсними (24/09/2008)
6-12520св08 Про усунення перешкод у роботі ліквідаційної комісії та витребування документів, печатки й штампу (24/09/2008)
6-13830св07 Про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням (24/09/2008)
6-14100св08 Про визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину за заповітом (24/09/2008)
6-14510св06 Про скасування постанови ДВС про відмову у відкритті виконавчого провадження (24/09/2008)
6-15773св07 Про стягнення заборгованості по оплаті за утримання житла і комунальні послуги (24/09/2008)
6-15997св07 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу простих іменних акцій (24/09/2008)
6-16315св08 Про стягнення страхової суми (24/09/2008)
6-17499св07 Про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я; за зустрічним позовом -  про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди (24/09/2008)
6-17594св08 Про визначення ідеальних часток у праві власності та за зустрічним позовом визнання недійсним договору дарування частини дому та свідоцтва про право власності на спадщину (24/09/2008)
6-18274св08 Про визнання незаконною постанови державного виконавця (24/09/2008)
6-18832ск08 Про визнання майна спільною власністю (24/09/2008)
6-19151сво08 Про визнання права власності на садкове майно та припинення права власності на частку у спільному майні (24/09/2008)
6-1928св08 Про стягнення збитків у зв'язку затопленням приміщення (24/09/2008)
6-19343св07 Про стягнення невиплаченої частини заробітної плати (24/09/2008)
6-19631сво08 Про визнання права власності на квартиру (24/09/2008)
6-20080сво08 Про визнання недійсним та скасування рішення, державного акту про право власності на земельну ділянку (24/09/2008)
6-20884св07 Про визнання права власності на грошові вклади та стягнення суми (24/09/2008)
6-21470св07 Про визнання недійсним договір поруки (24/09/2008)
6-22192св07 Про втрату права на користування жилим приміщенням (24/09/2008)
6-22492св07 Про порушення правил користування електричною енергією (24/09/2008)
6-2315св08 Про захист прав споживача (24/09/2008)
6-23385св07 Про відшкодування шкоди, завданої затопленням квартири (24/09/2008)
6-2341св08 Про визнання незаконним та скасування наказу про звільнення, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (24/09/2008)
6-26964св07 Про визнання шлюбу недійсним (24/09/2008)
6-27565св07 Про стягнення аліментів (24/09/2008)
6-2778св08 Про усунення перешкод у користуванні будинком шляхом виселення (24/09/2008)
6-28182св07 Про визнання приватизації житла недійсною (24/09/2008)
6-29625св07 Про спростування недостовірної інформації (24/09/2008)
6-5700вно08 Про переведення прав та обов'язків покупця, визнання недійсним договору дарування частини квартири (24/09/2008)
6-5735св06 Про визнання акта приватизації частково недійсним та усунення перешкод в користуванні комунальними приміщеннями (24/09/2008)
6-5906св08 Про стягнення заборгованості по оплаті житлово-комунальних послуг (24/09/2008)
6-5917св06 Про визнання дійсним договір купівлі-продажу квартири (24/09/2008)
6-6176св08 Про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні та відшкодування моральної шкоди (24/09/2008)
6-6927св08 Про визначення порядку користування квартирою (24/09/2008)
6-7210св08 Про визнання втрати право користування жилим приміщенням та за зустрічним позовом усунення перешкод у користуванні жилим приміщенням (24/09/2008)
6-7633св08 Про визнання права власності на частину майна (24/09/2008)
6-7832св07 Про поновлення на роботі, надання щорічної відпустки зі збереженням місця роботи та заробітної плати (24/09/2008)
6-7951св08 Про видачу належного майна згідно зі свідоцтвами на майнові паї (24/09/2008)
6-7965св08 Про стягнення недоплачених страхових сум (24/09/2008)
6-7965св08 Про стягнення недоплачених страхових сум та відшкодування моральної шкоди (24/09/2008)
6-7970св08 Про стягнення недоплачених страхових сум та зобов'язання видачі довідки (24/09/2008)
6-81св07 Про визнання незаконним рішення міськвиконкому та визнання недійсним державного акта на право власності на землю (24/09/2008)
6-8440св07 Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою (24/09/2008)
6-8472св07 Про виселення з будинку за недодержанням умов договору купівлі-продажу (24/09/2008)
6-852св08 Про визнання договору купівлі-продажу квартири дійсним та за зустрічним позовом про усунення перешкод у користуванні власністю й виселення (24/09/2008)
6-9347св08 Про поділ квартири, що знаходиться у спільній частковій власності та за зустрічним позовом визнання недійсними заповіту та свідоцтва про право на спадщину за заповітом (24/09/2008)
6-9672св07 Про стягнення невиплаченої частини заробітної плати (24/09/2008)
6-10181св08 Про відшкодування шкоди (25/09/2008)
6-14633св08 Про витребування приміщення спільного користування (25/09/2008)
6-15579сво08 Про скасування державного акту про право власності на землю та визнання права власності на земельну ділянку (25/09/2008)
6-15682св08 Про виселення (25/09/2008)
6-16968св08 Про розірвання шлюбу (25/09/2008)
6-19170ск08 Про визнання незаконним рішення та зобов'язання передати на приватизацію земельну ділянку (25/09/2008)
6-19270ск08 Про визнання права власності на нежиле приміщення (25/09/2008)
6-19347ск08 Про визначення додаткового строку, достатнього для подання заяви про прийняття спадщини (25/09/2008)
6-20019ск08 Про втрату права на користування жилим приміщенням (25/09/2008)
6-20386к08 Про оспорювання батьківства особою, яка записана батьком дитини (25/09/2008)
6-8065св06 Про визнання членом садівничого кооперативу, визнання права власності на будинок і частку земельної ділянки, визнання частково незаконним рішення селищної ради і визнання недійсним державного акту про право приватної власності на землю; за зустрічним позовом - про усунення перешкод у користуванні власністю, звільнення земельної ділянки, відшкодування матеріальної та моральної шкоди (25/09/2008)
6-14865ск08 Про визнання недійсним ордеру на вселення та надання жилого приміщення у користування (26/09/2008)
6-15369ск08 Про припинення права власності, визнання права власності на майно та визнання недійсним договору купівлі-продажу (26/09/2008)
6-15393св08 Про стягнення суми боргу за договором позики (26/09/2008)
6-16955ск08 Про визнання частково недійсним свідоцтва про право на спадщину, визнання права власності на частину квартири (26/09/2008)
6-20514ск08 Про визнання права власності на найменування, зобов'язання внести зміни в протокол установчих зборів (26/09/2008)
6-20590ск08 Про відшкодування шкоди в порядку регресу (26/09/2008)
6-2620св08 Про розірвання договору купівлі-продажу акцій (26/09/2008)
6-2981св08 Про захист честі, гідності та спростування недостовірної інформації (26/09/2008)
6-11866св08 Про стягнення боргу за договором позики (29/09/2008)
6-19793ск08 Про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним (29/09/2008)
6-20637ск08 Про позбавлення батьківських прав (29/09/2008)
6-7395св08 Про стягнення заборгованості за договором надання позики (29/09/2008)
6-10496св08 Про захист честі, гідності, ділової репутації, стягнення моральної шкоди (30/09/2008)
6-12744сво08 Про визнання недійсним державного акта про право приватної власності на земельну ділянку (30/09/2008)
6-20050ск08 Про визнання права користування жилим приміщенням (30/09/2008)
6-20809ск08 Про стягнення суми страхового відшкодування (30/09/2008)
6-21042ск08 Про відшкодування моральної шкоди (30/09/2008)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group