ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Судова практика
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ /квітень 2012/
ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
6-43082св11 Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою (04/04/2012)
6-44206св11 Про визнання права власності на земельну ділянку, визнання рішення виконавчого комітету частково недійсним (04/04/2012)
6-45981св11. Про стягнення аліментів (04/04/2012)
6-4721св12 Про визнання права власності на спадкове майно (04/04/2012)
6-4752св12 Про відшкодування збитків, завданих енергопостальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення (04/04/2012)
6-48098св11 Про визнання недійсними рішення виконавчого комітету та державного акта на право приватної власності на землю (04/04/2012)
6-4841св12 Про визнання незаконним рішення загальних зборів, визнання недійсним державного акта на право власності на земельну ділянку (04/04/2012)
6-5720св12 Про повернення самовільно зайнятої земельної ділянки, зобов'язання привести земельну ділянку у придатний для використання стан (04/04/2012)
6-7887св12 Про поділ майна подружжя (05/04/2012)
6-8601св12 Про зміну формулювання причин звільнення, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (09/04/2012)
6-1296св12 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (10/04/2012)
6-5600св12 Про визнання додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки недійсною та стягнення коштів (10/04/2012)
6-9302св12 Про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки (10/04/2012)
6-2143св12 Про визнання права власності на спадкове майно, визнання договорів купівлі-продажу та дарування житлового будинку недійсними (11/04/2012)
6-2296св12 Про стягнення матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок порушення трудових обов‘язків (11/04/2012)
6-2450св12 Про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями і діями органів дізнання і прокуратури (11/04/2012)
6-25589св11 Про стягнення заборгованості за за договором про здійснення факторингу (11/04/2012)
6-27128св11 Про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (11/04/2012)
6-2844св12 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої неналежним виконанням умов договору зберігання (11/04/2012)
6-28679св11 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (11/04/2012)
6-37268св11 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (11/04/2012)
6-39789св11 Про визнання квартири спільною сумісною власністю подружжя, визнання права власності на частину квартири у порядку спадкування за законом (11/04/2012)
6-40516св11 Про скасування рішення комісії з трудових спорів (11/04/2012)
6-43006св11 Про визнання інвестиційно-будівельного договору частково недійсним (11/04/2012)
6-43281ск11 Про визнання відомостей неправдивими, захист честі, гідності та ділової репутації (11/04/2012)
6-43665ск11 Про захист прав споживача, повернення боргу та стягнення пені (11/04/2012)
6-769ск12 Про стягнення відсотків за користування коштами, пені, інфляційних нарахувань та відшкодування моральної шкоди (11/04/2012)
6-9856св12 Про стягнення заборгованості за кредитом (11/04/2012)
6-1406св12 Про стягнення суми боргу за договором позики та відсотків (13/04/2012)
6-5756св12 Про визнання права власності на самочинно побудовані нежитлові приміщення (16/04/2012)
6-226св12 Про стягнення депозитного вкладу, відсотків, відшкодування майнової та моральної шкоди (17/04/2012)
6-1555св12 Про розірвання кредитного договору, стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки (18/04/2012)
6-2368ск11 Про визнання договору поруки недійсним (18/04/2012)
6-41237св11 Про повернення суми боргу (18/04/2012)
6-4247св10 Про стягнення заборгованості за кредитним договором та звернення стягнення на предмет іпотеки (18/04/2012)
6-43332св11 Про визнання права власності на транспортний засіб (18/04/2012)
6-43594св11 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири (18/04/2012)
6-43983св11 Про визнання договору купівлі-продажу житлового будинку дійсним та визнання права власності (18/04/2012)
6-4995ск12 Про поновлення на роботі та стягнення заборгованості із заробітної плати (18/04/2012)
6-13323св11 Про відшкодування збитків, завданих дорожньо-транспортною пригодою (19/04/2012)
6-7167св12 Про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором (19/04/2012)
6-8771св12 Про визнання недійсними договору застави майнових прав, договору відступлення права вимоги та стягнення коштів (19/04/2012)
6-9019св12 Про визнання недійсними заповіту та свідоцтва про право на спадщину (19/04/2012)
6-1717св12 Про визнання недійсними та скасування кредитного договору та договору застави нерухомого майна (23/04/2012)
6-48209св11 Про знесення самочинного будівництва та повернення землі (23/04/2012)
1314св11 Про усунення порушень у користуванні земельною ділянкою (24/04/2012)
6-31283св11 Про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди (24/04/2012)
6-35907св11 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (24/04/2012)
6-40535св11 Про визнання частково недійсним заповіту та визнання права власності на частку спадкового майна (24/04/2012)
6-41043св11 Про стягнення грошової компенсації вартості частини квартири (24/04/2012)
6-43106св11 Про визнання права власності на квартиру та витребування її з чужого незаконного володіння (24/04/2012)
6-48528св11 Про усунення перешкод у розпорядженні майном шляхом припинення дії договорів іпотеки та виключення запису з державних реєстрів (24/04/2012)
6-5259св11 Про визначення місця проживання малолітньої дитини (24/04/2012)
6-10298св12 Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинно зведеної будівлі (25/04/2012)
6-1030св12 Про визнання права власності на частину квартири (25/04/2012)
6-12181св11 Про поділ спільного майна подружжя (25/04/2012)
6-1343св12 Про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (25/04/2012)
6-1487св12 Про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні (25/04/2012)
6-1872св12 Про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна недійсним і скасування державної реєстрації (25/04/2012)
6-2206св12 Про відшкодування майнової та моральної шкоди, заподіяної внаслідок самовільного використання земельної ділянки (25/04/2012)
6-2552св12 Про стягнення збитків, завданих підприємству недостачею майна (25/04/2012)
6-3157св12 Про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок залиття квартири (25/04/2012)
6-3411св12 Про поділ майна подружжя (25/04/2012)
6-3518св12 Про визнання незаконною згоди профспілкового комітету на звільнення, визнання звільнення незаконним і поновлення на роботі (25/04/2012)
6-35588св11 Про стягнення боргу за договором позики (25/04/2012)
6-3850св12 Про відшкодування збитків (25/04/2012)
6-3869св12 Про стягнення суми премії (25/04/2012)
6-3898св12 Про зобов'язання вчинити дії та надати житло (25/04/2012)
6-40764св11 Про стягнення грошової компенсації за частину самочинної прибудови до житлового будинку (25/04/2012)
6-43384св11 Про визнання правочинів недійсними, визнання права власності на квартиру та виселення (25/04/2012)
6-43546св11 Про стягнення заборгованості за контрактом чартеру (25/04/2012)
6-4395св12 Про скасування рішення, визнання недійсним дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки, відшкодування матеріальної та моральної шкоди (25/04/2012)
6-44352ск11 Про визнання недійсною довіреності (25/04/2012)
6-44408св11 Про розподіл особових рахунків (25/04/2012)
6-4450св12 Про стягнення суми страхової виплати та відшкодування моральної шкоди (25/04/2012)
6-4514св12 Про захист честі, гідності та ділової репутації, відшкодування моральної шкоди (25/04/2012)
6-4540св12 Про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок неналежного виконання умов договору підряду (25/04/2012)
6-45792св11 Про усунення перешкод у користуванні елінгом та визнання недійсним свідоцтва про право власності (25/04/2012)
6-46240св12 Про визнання будинку спільною сумісною власністю подружжя (25/04/2012)
6-47034ск11 Про захист прав споживача та спонукання до виконання договору (25/04/2012)
6-47288св11 Про стягнення грошових коштів за договором позики (25/04/2012)
6-47364ск11 Про визнання частково недійсним положення кредитного договору (25/04/2012)
6-47389св11 Про приведення в належний стан централізованої системи опалення (25/04/2012)
6-47810св11 Про виділ спадщини в натурі та визнання права власності на частину садиби (будинку) і земельної ділянки в порядку спадкування за заповітом (25/04/2012)
6-48330св11 Про стягнення грошових коштів за договором комісії та відшкодування моральної шкоди (25/04/2012)
6-5015св12 Про усунення перешкод в користуванні житловим приміщенням (25/04/2012)
6-5045св12 Про усунення перешкод у користуванні приватною власністю, відшкодування матеріальної та моральної шкоди (25/04/2012)
6-5163св12 Про стягнення кредитної заборгованості шляхом звернення стягнення на заставлене майно (25/04/2012)
6-600св12 Про припинення дії кредитного договору, стягнення заборгованості (за зустрічним позовом) (25/04/2012)
6-6387св12 Про визнання недійсними пунктів договору добровільного страхування, визнання неправомірною бездіяльності, зобов'язання скласти страховий акт (25/04/2012)
6-688св12 Про визнання недійсними договорів іпотеки, купівлі-продажу житлового будинку та виключення житлового будинку з акта опису й арешту майна (25/04/2012)
6-760св12 Про поновлення авторських прав, припинення дій, що порушують авторське право, та стягнення компенсації (25/04/2012)
6-914св12 Про захист прав споживача, повернення коштів із депозитного (накопичувального) рахунку, процентів за договором, пені, та відшкодування моральної шкоди (25/04/2012)
6-9392св12 Про визнання права власності на нерухоме майно (25/04/2012)
6-9946св12 Про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням (26/04/2012)
6-4697св12 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, витребування майна з чужого незаконного володіння (27/04/2012)
6-5049св12 Про стягнення боргу за договором позики (27/04/2012)
6-7395скв12 Про зменшення розміру аліментів та звільнення від сплати заборгованості (27/04/2012)
6-8938св12 Про стягнення боргу за договором позики (27/04/2012)
6-46747св11 Про визнання недійсним договору дарування житлового будинку (28/04/2012)
6-9491св12 Про визнання договору купівлі-продажу автомобіля дійсним (30/04/2012)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group