ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Документи, що укладені в рамках Ради Європи
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
Статут Ради Європи (05/05/1949)
Генеральна угода про привілеї та імунітети Ради Європи (укр/рос) (02/09/1949)
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (04/11/1950)
Резолюції щодо Статуту, ухвалені Комітетом міністрів на його восьмій та дев'ятій сесіях з метою їх подальшого включення до переглянутого Статуту і Резолюція Комітету міністрів, ухвалена на його восьмій сесії (травень 1951 року) (30/08/1951)
1 Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (20/03/1952)
Протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи (укр/рос) (06/11/1952)
15 Європейська конвенція щодо еквівалентності дипломів, що дають доступ до університетів (ETS N 15) (11/12/1953)
Європейська Конвенція про формальні вимоги до заявки на патент (11/12/1953)
Європейська конвенція про міжнародну патентну класифікацію (19/12/1954)
Європейська культурна конвенція 1954 року (укр/рос) (19/12/1954)
Другий протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи (15/12/1956)
Європейська конвенція про еквівалентність періодів університетської освіти (ETS N 021) (15/12/1956)
ETS Європейська угода про правила, що регулюють пересування осіб між державами-членами Ради Європи (ETS N 25 ) (укр/рос) (13/12/1957)
Європейська конвенція про видачу правопорушників (13/12/1957)
Європейська угода про обмін лікувальними субстанціями людського походження (15/12/1958)
Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах (20/04/1959)
Європейська конвенція про академічне визнання університетських кваліфікацій (ETS 032) (14/12/1959)
Європейська Угода про захист телерадіомовлення (22/06/1960)
ETS Європейська соціальна хартія ( ETS N 35 ) (укр/рос) (18/10/1961)
Європейська угода про подорожування молодих осіб за колективними паспортами між державами-членами Ради Європи (16/12/1961)
Четвертий протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи Париж, 16 грудня 1961 року (16/12/1961)
(62) 2 Резолюція (62) 2 Комітету міністрів державам-членам відносно виборчих, громадянських та соціальних прав ув'язнених (01/02/1962)
2 Протокол N 2 про надання Європейському суду з прав людини повноважень робити консультативні висновки (06/05/1963)
4 Протокол N 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї (укр/рос) (16/09/1963)
64/225/ЄЕС Директива Ради 64/225/ЄЕС "Щодо скасування обмежень на свободу заснування діяльності і свободу надання послуг у сфері перестрахування і ретроцесії" (25/02/1964)
ETS Європейський кодекс соціального забезпечення (16/04/1964)
Протокол до Європейської конвенції щодо еквівалентності дипломів, що дають доступ до університетів (ETS N 49) (03/06/1964)
Конвенція про розробку Європейської фармакопеї (22/07/1964)
Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками (ETS 051) (30/11/1964)
ETS N 58 Європейська конвенція про усиновлення дітей (ETS N 58) (24/04/1967)
Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства (07/06/1968)
Європейська конвенція про захист тварин при міжнародному перевезенні (13/12/1968)
ETS N 66 Європейська Конвенція про охорону археологічної спадщини ( ETS N 66 ) (06/05/1969)
428 (1970) Резолюція N 428 (1970) Консультативної асамблеї Ради Європи "Стосовно Декларації про засоби масової інформації та права людини" (23/01/1970)
70/220/ЄЕС Директива Ради Європи 70/220/ЄЕС з питань зближення законодавств Держав-Членів ЄС, яка стосується заходів, що уживаються проти забруднення повітря вихлопними газами автотранспортних засобів, обладнаних двигунами з нагнітаючим запалюванням від 20 березня 1970 року (20/03/1970)
ETS-70 Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків (укр/рос) (28/05/1970)
(72) 2 Резолюція (72) 2 Комітету міністрів Ради Європи (18/01/1972)
ETS Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах (ETS N 73) (15/05/1972)
ETS N 76 Європейська конвенція про обчислення строків (ETS N 76) (16/05/1972)
ETSN77 Конвенція про запровадження системи реєстрації заповітів (16/05/1972)
Європейська конвенція про незастосування строків давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів (укр/рос) (25/01/1974)
748 (1975) Рекомендація 748 (1975) Парламентської асамблеї Ради Європи "Щодо ролі національного мовлення та управління ним" (01/01/1975)
75/436/Євратом/ЄСВС/ЄЕС Рекомендація Ради 75/436/Євратом, ЄСВС, ЄЕС "Про розподіл витрат та участь органів державної влади в галузі навколишнього середовища" від 3 березня 1975 року (03/03/1975)
ETS85 Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом (ETS N 85) (укр/рос) (15/10/1975)
Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників (15/10/1975)
ETS Європейська угода про передачу заяв про правову допомогу (27/01/1977)
ETSN90 Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) (27/01/1977)
77/713/ЄЕС Рекомендація Ради 77/713/ЄЕС "Щодо раціонального споживання енергії промисловими підприємствами" від 25 жовтня 1977 року (25/10/1977)
ETS Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів (укр/рос) (24/11/1977)
Європейська конвенція про вручення за кордоном документів з адміністративних питань ETS N 094 (24/11/1977)
Додатковий протокол до Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного законодавства (15/03/1978)
Додатковий Протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (17/03/1978)
Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників (17/03/1978)
79/167/ЄСВС,ЄЕС,Євратом Рекомендація Ради 79/167/ЄСВС, ЄЕС, Євратом "Про зменшення енергетичних потреб для споруд Співтовариства" від 5 лютого 1979 року (05/02/1979)
Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (19/09/1979)
(80)2 Резолюція (80) 2 Комітету міністрів Ради Європи "Утворення групи з співробітництва у боротьбі проти зловживання та незаконного транспортування наркотиків (Група Помпіду)" (27/03/1980)
Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми (20/05/1980)
Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями (21/05/1980)
(80)15 Резолюція (80) 15 Комітету міністрів Ради Європи "Додаток, що вносить поправки до Резолюції (80) 2, яка утворює групу з співробітництва у боротьбі проти зловживання та незаконного транспортування наркотиків (Група Помпіду)" (17/09/1980)
Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних (28/01/1981)
81/972/ЄЕС Рекомендація Ради 81/972/ЄЕС "Про повторне використовування відходів паперу і використовування паперу, виготовленого з паперових відходів" від 3 грудня 1981 року (03/12/1981)
Експлуатаційна угода Європейської Організації Супутникового Зв'язку "EUTELSAT" (15/07/1982)
Конвенція, що засновує Європейську Організацію Супутникового Зв'язку "EUTELSAT" (15/07/1982)
Конвенція про передачу засуджених осіб (21/03/1983)
6 Протокол N 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари (укр/рос) (28/04/1983)
820 (1984) Резолюція 820 (1984) Парламентської асамблеї Ради Європи "Про стосунки парламентів держав-членів Ради Європи із засобами масової інформації" (01/01/1984)
II Резолюція N II Ради Європи про Європейську декларацію стосовно завдань у галузі культури (23/05/1984)
84/549/ЄЕС Рекомендація Ради 84/549/ЄЕС "Щодо запровадження гармонізації у сфері телекомунікацій" від 12 листопада 1984 року (12/11/1984)
7 Протокол N 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (укр/рос) (22/11/1984)
(85) 7 Рекомендація R (85) 7 Комітету міністрів державам-членам про викладання та вивчення прав людини у школах (14/05/1985)
ETS N 120 Європейська конвенція про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів (ETS N 120) (укр/рос) (19/08/1985)
Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи (укр/рос) (03/10/1985)
Європейська хартія місцевого самоврядування (15/10/1985)
Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (18/03/1986)
Європейські пенітенціарні (в'язничні) правила (12/02/1987)
Європейська конвенція про захист домашніх тварин (13/11/1987)
Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (26/11/1987)
ETS Конвенція про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах (ETS 127 ) (25/01/1988)
ETS N 128 Додатковий протокол до Європейської соціальної хартії (05/05/1988)
Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про рівноправність жінок та чоловіків" (16/11/1988)
ETS(132) Європейська конвенція про транскордонне телебачення (укр/рос) (ETS N 132) (05/05/1989)
ETS N 135 Антидопінгова конвенція ( укр/poc ) (16/11/1989)
(90)6 Резолюція (90) 6 щодо Часткової Угоди про Європейську Комісію "За демократію через право" (10/05/1990)
П'ятий протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи (ETS N 137) (18/06/1990)
9 Протокол N 9 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини (укр/рос) (06/11/1990)
конвенція щодо загальної еквівалентності періодів університетського навчання (06/11/1990)
Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (08/11/1990)
91/288/ЄЕС Рекомендація Ради 91/288/ЄЕС "Про координоване запровадження європейського цифрового безпровідного зв'язку (DECT) у Співтоваристві" від 3 червня 1991 року (03/06/1991)
Протокол про внесення поправок до Європейської соціальної хартії (21/10/1991)
91/674/ЄЕС Директива Ради від 19 грудня 1991 року про річну звітність і консолідовану звітність страхових підприємств (91/674/ЄЕС) (19/12/1991)
ETS N 143 Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута) (ETS N 143) (16/01/1992)
Протокол N 10 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини (укр/рос) (25/03/1992)
92/382/ЄЕС Рекомендація Ради 92/382/ЄЕС "Про гармонізоване надання мінімального набору послуг мережі з пакетною комутацією даних (PSDS) у відповідності до принципів положення про мережу загального користування (ONP)" від 5 червня 1992 року (05/06/1992)
Європейська конвенція про спільне кінематографічне виробництво (02/10/1992)
Європейська хартія регіональних мов або мов меншин (05/11/1992)
93/83/ЄЕС Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" (27/09/1993)
1 Протокол N 1 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (укр/рос) (04/11/1993)
2 Протокол N 2 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (укр/рос)(ETS N 152 ) (04/11/1993)
11 Протокол N 11, який передбачає перебудову контрольного механізму, створеного Конвенцією про захист прав і основних свобод людини (11/05/1994)
1246 (1994) Рекомендація N 1246 (1994) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про скасування смертної кари" (04/10/1994)
Рекомендація N (94) 12 "Незалежність, дієвість та роль суддів" (13/10/1994)
Політична декларація про засоби масової інформації в демократичному суспільстві (08/12/1994)
ETS N 156 Угода про незаконний обіг на морі, укладена на виконання статті 17 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин (ETS N 156) (31/01/1995)
Рамкова конвенція про захист національних меншин (01/02/1995)
Директива N 508 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про дотримання державами-членами Ради Європи своїх зобов'язань" (26/04/1995)
Резолюція до Угоди про збереження кажанів в Європі, підписаної в Лондоні 4 грудня 1991 року (20/07/1995)
190(1995) Висновок N 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи (26/09/1995)
ETS Додатковий протокол до Європейської соціальної хартії, який передбачає систему колективного оскарження (09/11/1995)
Додатковий протокол до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями (09/11/1995)
Європейська конвенція про здійснення прав дітей (25/01/1996)
1078(1996) Резолюція 1078 (1996) Парламентської Асамблеї Ради Європи по економічній ситуації у Бєларусі, Росії і Україні (26/01/1996)
Європейська угода про осіб, які беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини (05/03/1996)
Шостий протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи (ETS N 162) (05/03/1996)
96/9/ЄС Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Про правовий захист баз даних" (11/03/1996)
96/С/131/01 Рекомендація Ради 96/C 131/01 "Щодо керівних принципів з попередження та недопущення безпорядків у зв'язку з проведенням футбольних матчів" (22/04/1996)
ETS N 163 Європейська соціальна хартія (переглянута) (03/05/1996)
96/61/ЄС Директива Ради 96/61/ЄС "Щодо всеохоплюючого запобігання і контролю забруднень" (24/09/1996)
Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину (04/04/1997)
Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (11/04/1997)
(97)10 Резолюція (97)10 Комітету міністрів Ради Європи "Правила здійснення нагляду відповідно до статей 24 - 26 Рамкової конвенції про захист національних меншин, ухвалені Комітетом міністрів" (17/09/1997)
ETS N 166 Європейська конвенція про громадянство (укр/рос) (06/11/1997)
R(97)24 Резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи "Про двадцять принципів боротьби з корупцією" (06/11/1997)
Додатковий протокол до Європейської Конвенції про передачу засуджених осіб (ETS N 167) (18/12/1997)
1145(1998) Резолюція 1145 (1998) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Виконання Україною смертних вироків" (27/01/1998)
2 Протокол N 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, який стосується міжтериторіального співробітництва (05/05/1998)
Заключне комюніке 102-го засідання Комітету міністрів Ради Європи (05/05/1998)
Європейська хартія про закон "Про статус суддів" (10/07/1998)
Пояснювальна записка до Європейської хартії про статус суддів (Модельний кодекс) (10/07/1998)
ETS N 171 Протокол про внесення змін до Європейської конвенції про транскордонне телебачення (укр/рос) (ETS N 171) (09/09/1998)
ETS173 Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) (27/01/1999)
Декларація про європейську політику в галузі нових інформаційних технологій (06/05/1999)
Будапештська декларація за Велику Європу без розподільчих ліній (07/05/1999)
Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (04/11/1999)
Меморандум про домовленість Генеральних прокурорів 11 європейських країн (членів Ради Європи), представлених на зустрічі в Каста-Пап'єрніка 7 - 9 грудня 1999 року (09/12/1999)
(200)1 Рекомендація (2000) 1 Комітету міністрів Ради Європи "Про сприяння транскордонному співробітництву в галузі культури між територіальними громадами або владами" (12/01/2000)
1455(2000) Рекомендація 1455 (2000) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Репатріація та інтеграція кримських татар" (05/04/2000)
Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ) (укр/рос) (26/05/2000)
Правила , додані до Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ) ( Додаток) (26/05/2000)
Правила, додані до Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ) (26/05/2000)
Резолюція 3.7 Поправка до Угоди про збереження кажанів в Європі (26/07/2000)
ETS Європейська ландшафтна конвенція (укр/рос) (20/10/2000)
12 Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177) (укр/рос) (04/11/2000)
Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Радою Європи щодо створення в Україні Бюро інформації Ради Європи та його правового статусу (09/11/2000)
Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про культурну різноманітність" (07/12/2000)
1(2001) Висновок N 1 (2001) Консультативної ради європейських суддів для Комітету міністрів Ради Європи про стандарти незалежності судових органів та незмінюваність суддів (01/01/2001)
1239(2001) Резолюція 1239 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Свобода вираження поглядів та переконань і функціонування парламентської демократії в Україні" (25/01/2001)
1497(2001) Рекомендація 1497 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Свобода вираження поглядів та переконань і функціонування парламентської демократії в Україні" (25/01/2001)
1506(2001) Рекомендація 1506 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Свобода слова та інформації в засобах масової інформації в Європі" (25/01/2001)
1244(2001) Резолюція 1244 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Виконання обов'язків і зобов'язань, взятих Україною при вступі до Організації" (26/04/2001)
1246(2001) Резолюція 1246 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "П'ятнадцять років після Чорнобиля: фінансування вирішення проблеми" (26/04/2001)
1513(2001) Рекомендація 1513 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Виконання обов'язків і зобов'язань, взятих Україною при вступі до Організації" (26/04/2001)
2001/458/ЄС Рекомендація Ради 2001/458/ЄС "Щодо вживання алкогольних напоїв молоддю, особливо дітьми та підлітками" від 5 червня 2001 року (05/06/2001)
2001/C/187/02 Рекомендація Ради 2001/C 187/02 "Щодо пунктів з цілодобової підтримки служби боротьби зі злочинами у сфері високих технологій" від 25 червня 2001 року (25/06/2001)
1262(2001) Резолюція 1262 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Виконання обов'язків та зобов'язань Україною" (27/09/2001)
Остаточний текст резолюції ПАРЄ щодо дотримання обов'язків та зобов'язань Україною (27/09/2001)
Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних (08/11/2001)
Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (укр/рос) (08/11/2001)
Конвенція про кіберзлочинність (23/11/2001)
2000/348/JHA Рішення Ради 2000/348/JHA "Щодо безпеки на футбольних матчах міжнародного масштабу" (25/04/2002)
13 Протокол N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин (03/05/2002)
2002/549/ЄС Рекомендація Ради 2002/549/ЄС "Про загальні керівні принципи економічних політик держав-членів та Співтовариства" від 21 червня 2002 року (21/06/2002)
2002/549/ЄС Рекомендація Ради 2002/549/ЄС "Про загальні керівні принципи економічних політик держав-членів та Співтовариства" від 21 червня 2002 року (Додаток) (21/06/2002)
Керівні принципи в галузі прав людини та боротьби з тероризмом (11/07/2002)
ETS N 188 Додатковий протокол до Антидопінгової Конвенції ( ETS N 188 ) (12/09/2002)
2003/54/ЄС Рекомендація Ради 2003/54/ЄС "З питань запобігання курінню та ініціатив з покращення контролю над тютюном" від 2 грудня 2002 року (02/12/2002)
Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи ( укр/рос ) (28/01/2003)
190 Протокол, що вносить зміни до Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом (ETS N 190) (укр/рос) (15/05/2003)
ETS Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 191) (укр/рос) (15/05/2003)
ETSN192 Конвенція про контакт з дітьми (ETS N 192) (укр/рос) (15/05/2003)
Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Гарантувати довгострокову ефективну діяльність Європейського суду з прав людини" (15/05/2003)
2003/488/ЄС Рекомендація Ради 2003/488/ЄС "Про запобігання та зменшення шкоди здоров'ю, пов'язаної із наркотичною залежністю" від 18 червня 2003 року (18/06/2003)
Резолюція про боротьбу з тероризмом (10/10/2003)
2003/C/281/01 Резолюція Ради 2003/С 281/01 "Про використання державами-членами заборон щодо входу в місця проведення футбольних матчів міжнародного масштабу" від 17 листопада 2003 року (17/11/2003)
2003/878/ЄС Рекомендація Комісії 2003/878/ЄС "Про обстеження на виявлення ракових захворювань" від 2 грудня 2003 року (02/12/2003)
2004/С/116/06 Резолюція Ради 2004/С 116/06 "Про безпеку на засіданнях Європейської Ради та інших аналогічних подіях" (29/04/2004)
Rec(2004)4 Рекомендація Rec(2004)4 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці (12/05/2004)
Rec(2004)5 Рекомендація Rec(2004)5 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо перевірки законопроектів, існуючих законів та адміністративної практики на відповідність стандартам, викладеним в Європейській конвенції з прав людини (12/05/2004)
14 Протокол N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який змінює контрольну систему Конвенції (13/05/2004)
Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (16/05/2005)
Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму (16/05/2005)
Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми (16/05/2005)
1461 (2005) Резолюція 1461 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Куршська коса, нафта та навколишнє середовище" (01/09/2005)
1722(2005) Рекомендація 1722 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною" (05/10/2005)
ETS Рамкова конвенція Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства (27/10/2005)
2006/112/ЄС Директива Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про спільну систему податку на додану вартість (28/11/2006)
1549(2007) Резолюція 1549 (2007) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні" (19/04/2007)
2007/C/164/01 Рекомендація Ради 2007/C 164/01 "Щодо запобігання травмуванню та сприяння безпеці" від 31 травня 2007 року (31/05/2007)
CM/Rec(2007)14 Рекомендація CM/Rec(2007)14 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам (Щодо створення та діяльності неурядових організацій) (10/10/2007)
Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (25/10/2007)
440/2008 Регламент Ради (ЄС) N 440/2008 "Що встановлює методи тестування відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH)" (30/05/2008)
440/2008 Регламент Ради (ЄС) N 440/2008 "Що встановлює методи тестування відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH)" (Малюнки) (30/05/2008)
План дій Ради Європи для України 2008-2011 (25/06/2008)
765/2008 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 765/2008 від 9 липня 2008 року про встановлення вимог до акредитації та ринкового нагляду, пов'язаних з реалізацією продуктів, та про скасування Регламенту (ЄЕС) № 339/93 (09/07/2008)
Додаток до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС ) N 765/2008, що встановлює вимоги для аредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції та скасовує Регламент(ЄЕС) N 339/93 (09/07/2008)
Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута) (27/11/2008)
14-bis Протокол N 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (27/05/2009)
Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів (18/06/2009)
3 Протокол N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС) (16/11/2009)
Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах місцевого органу влади (16/11/2009)
Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування (16/11/2009)
Утрехтська декларація про добре місцеве та регіональне врядування в неспокійний час: проблеми змін (17/11/2009)
1225/2009 Регламент Ради (ЄС) N 1225/2009 "Про захист від демпінгового імпорту з країн, які не є членами Європейського Співтовариства" від 30 листопада 2009 року (30/11/2009)
Інтерлакенська декларація (19/02/2010)
Протокол про внесення змін і доповнень до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах (27/05/2010)
197 Список декларацій Договору N 197 (Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми) (11/06/2010)
1755(2010) Резолюція 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні" (04/10/2010)
Третій додатковий Протокол до Європейської Конвенції про видачу правопорушників (10/11/2010)
(2010)12 Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки (17/11/2010)
Висновок "Про конституційну ситуацію в Україні" (17/12/2010)
Коментарі Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Міністрів Ради Європи щодо проекту Закону України "Про гарантії держави щодо виконання рішень суду" (16/03/2011)
Декларація про майбутнє Європейського суду з прав людини (27/04/2011)
Домовленість (у формі обміну нотами) між Представництвом України при Європейському Союзі та Генеральним секретаріатом Ради Європейського Союзу про виправлення технічних помилок в україномовному тексті Протоколу до Угоди про партнерство і вробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства (07/06/2011)
План дій Ради Європи для України на 2011 - 2014 роки (23/06/2011)
Конвенція Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я (28/10/2011)
Четвертий додатковий Протокол до Європейської Конвенції про видачу правопорушників (20/09/2012)
Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (24/06/2013)
Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (02/10/2013)
Конвенція Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями (18/09/2014)
1/2017 Рішення № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету (18/05/2017)
1/2017 Рішення № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету (30/05/2017)
Протокол, що вносить зміни до Додаткового протоколу до Конвенції про передачу засуджених осіб (22/11/2017)
1/2018 Рішення № 1/2018 Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року (14/05/2018)
2/2018 Рішення № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року (14/05/2018)
1/2018 Рішення № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2.07.2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (02/07/2018)
1/2019 Рішення № 1/2019 Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 25/03-2019 про створення списку арбітрів, передбаченого статтею 323(1) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (25/03/2019)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group