ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Документи, що укладені в рамках Європейських Співтовариств та Європейського Союзу
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
66/402/ЭЕС Директива Ради від 14 червня 1966 року про реалізацію насіння злаків (66/402/ЄЕС) (14/06/1966)
69/169/ЄЕС Директива Ради 69/169/ЄЕС "Про гармонізацію положень, встановлених законами, постановами або адміністративними заходами, стосовно звільнення від податку з обороту та акцизного збору з імпорту в міжнародних подорожах" (28/05/1969)
69/463/ЄЕС Третя Директива 69/463/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Щодо гармонізації законодавств держав-членів стосовно податків з обороту - запровадження податку на додану вартість в державах-членах" (09/12/1969)
74/553/ЄЕС Директива Ради 74/553/ЄЕС, яка вносить зміни до статті 5 (2) Директиви N 69/335/ЄЕС стосовно прямого податку на мобілізацію капіталу (07/11/1974)
75/65/ЄЕС Рекомендація Комісії 75/65/ЄЕС "Для держав-членів про захист архітектурної і природної спадщини" від 20 грудня 1974 року (20/12/1974)
76/464/ЄЕС Директива Ради 76/464/ЄЕС "Про забруднення, спричинене визначеними небезпечними речовинами, що скидаються у водне середовище Співтовариства" від 4 травня 1976 року (04/05/1976)
77/706/ЄЕС Рішення Ради 77/706/ЄЕС "Щодо постановки перед Співтовариством завдання по скороченню споживання первинних джерел енергії у випадку появи труднощів з постачанням сирої нафти і нафтопродуктів" (07/11/1977)
77/780/ЄЕС Перша Директива Ради 77/780/ЄЕС "Про координування законів, постанов та адміністративних положень щодо початку та ведення діяльності кредитних установ" (12/12/1977)
79/112/ЄЕС Директива N 79/112/ЄЕС Ради ЄЕС про зближення законів держав - членів ЄЕС щодо маркування, представлення і реклами харчових продуктів, призначених для продажу кінцевому споживачу (18/12/1978)
78/1032/ЄЕС Третя Директива Ради 78/1032/ЄЕС "Про гармонізацію положень, закріплених законом, постановою або адміністративними заходами стосовно норм, які регулюють податок з обігу та акцизний збір, що застосовуються до міжнародних подорожей" (19/12/1978)
79/639/ЄЕС Рішення Комісії 79/639/ЄЕС, яке формулює докладні правила для імплементації Рішення Ради 77/706/ЄЕС (15/06/1979)
80/1089/ЄЕС Рекомендація Комісії 80/1089/ЄЕС "Державам-членам щодо випробувань з оцінювання безпеки добавок до харчових продуктів" від 11 листопада 1980 року (11/11/1980)
82/74/Євратом Рекомендація Комісії 82/74/Євратом "Щодо зберігання і переробки опромінених ядерних палив" від 3 лютого 1982 року (03/02/1982)
83/181/ЄЕС Директива Ради 83/181/ЄЕС, яка визначає сферу дії статті 14 (1) (d) Директиви 77/388/ЄЕС стосовно звільнення від податку на додану вартість на кінцевому етапі ввозу певних товарів (28/03/1983)
83/182/ЄЕС Директива Ради 83/182/ЄЕС "Про звільнення від податку в межах Співтовариства для певних транспортних засобів, що тимчасово ввозяться до однієї держави-члена з іншої" (28/03/1983)
83/183/ЄЕС Директива Ради 83/183/ЄЕС "Про звільнення від податків, що застосовуються до особистої власності осіб, яка ввозиться на постійний термін з держави-члена" (28/03/1983)
84/253/ЄЕС Восьма Директива 84/253/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств, основою якої є Стаття 54 (3) (g) Угоди стосовно затвердження осіб, відповідальних за проведення нормативних ревізій (аудиту) документів бухгалтерського обліку (10/04/1984)
84/450/ЄЕС Директива Ради 84/450/ЄЕС "Щодо наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів стосовно реклами, яка вводить в оману" (10/09/1984)
85/C Резолюція Ради стосовно удосконалення програм енергозбереження в державах-членах (85/C 20/01) (15/01/1985)
Договір між Королівством Нідерландів, Королівством Бельгії, Федеративною Республікою Німеччина, Французькою Республікою та Великим Герцогством Люксембург щодо поетапної відміни контролю на загальних кордонах (Шенгенська угода) (14/06/1985)
85/374/ЄЕС Директива Ради 85/374/ЄЕС "Про наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів щодо відповідальності за неякісну продукцію" (25/07/1985)
85/612/ЄЕС Рекомендація 85/612/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств щодо другого параграфа Статті 25 (1) Директиви 85/611/ЄЕС (20/12/1985)
87/54/ЄЕС Директива Ради 87/54/ЄЕС "Стосовно правової охорони топографії напівпровідникових виробів" (16/12/1986)
86/659/ЄЕС Рекомендація Ради 86/659/ЄЕС "Про узгоджене впровадження цифрової мережі зв'язку з комплексними послугами в Європейському Співтоваристві" від 22 грудня 1986 року (22/12/1986)
87/102/ЄЕС Директива Ради 87/102/ЄЕС "Про наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів щодо споживчого кредиту" (22/12/1986)
Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (20/05/1987)
87/540/ЄЕС Директива Ради від 9 листопада 1987 року про доступ до професійної діяльності оператора перевезень товарів національними і міжнародними водними шляхами, а також про взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших офіційних посвідчень кваліфікації для її здійснення (09/11/1987)
88/357/ЄЕС Друга Директива Ради 88/357/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, і визначає положення для спрощення ефективного користування свободою надання послуг та про внесення змін до Директиви 73/239/ЄЕС" (22/06/1988)
88/361/ЄЕС Директива Ради (88/361/ЄЕС) "Щодо імплементації статті 67 Договору" від 24 червня 1988 року (24/06/1988)
89/104/ЄЕС Перша Директива Ради 89/104/ЄЕС "Про наближення законодавства держав-членів, що стосується торгових марок" (21/12/1988)
89/109/ЄЕС Директива N 89/109/ЄЕС Ради ЄЕС про зближення законів держав - членів ЄЕС щодо матеріалів і виробів, призначених для безпосереднього контакту з харчовими продуктами (21/12/1988)
89/298/ЄЕС Директива Ради (89/298/ЄЕС) "Про координацію вимог стосовно створення, упорядкування та розподілу проспекту, який буде виданий під час пропозиції цінних паперів, що підлягають обігу, невизначеному колу осіб" (17/04/1989)
Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників (укр/рос) (09/12/1989)
89/646/ЄЕС Друга Директива Ради 89/646/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних актів, які стосуються початку і здійснення діяльності кредитних установ, та внесення змін до Директиви 77/780/ЄЕС" (15/12/1989)
89/647/ЄЕС Директива Ради 89/647/ЄЕС "Щодо індексу платоспроможності кредитних установ" (18/12/1989)
90/109/ЄЕС Рекомендація Комісії 90/109/ЄЕС "Щодо прозорості банківських вимог щодо транскордонних фінансових операцій" від 14 лютого 1990 р. (14/02/1990)
90/143/Євратом Рекомендація Комісії 90/143/Євратом "Про захист громадян від впливу радону в приміщеннях" від 21 лютого 1990 року (21/02/1990)
Договір стосовно реалізації Шенгенської угоди між Урядами держав Економічного Союзу Бенілюкс, Федеративною Республікою Німеччина та Французькою Республікою від 14 червня 1985 року щодо поетапного скасування прикордонного контролю на загальних кордонах з 19 червня 1990 року, включаючи заяви про переслідування злочинців відповідно до статті 41 п. 9 Угоди (19/06/1990)
Заключний акт Угоди стосовно реалізації Шенгенської угоди від 14 червня 1985 року між Урядами держав Бенілюкс, Федеративною Республікою Німеччина та Французькою Республікою стосовно поетапного скасування контролю на загальних кордонах (19/06/1990)
Протокол до заключного акту Угоди стосовно реалізації Шенгенської угоди від 14 червня 1985 року між Урядами держав Бенілюкс, Федеративною Республікою Німеччина та Французькою Республікою стосовно поетапного скасування контролю на загальних кордонах (19/06/1990)
Спільні заяви Міністрів та Державних секретарів стосовно пункту 9 статті 41 Угоди, що склалася 19 червня 1990 року у Шенгені, щодо реалізації Угоди від 14 червня 1985 року між Урядами держав Бенілюкс, Федеративною Республікою Німеччина та Французькою Республікою стосовно поетапного скасування контролю на загальних кордонах (19/06/1990)
90/396/ЄЕС Директива Ради 90/396/ЄЕС "Про наближення законодавства держав-членів ЄС, щодо установок, що працюють на спалювальному газоподібному паливі " (29/06/1990)
90/435/ЄЕС Директива Ради 90/435/ЄЕС "Щодо загальної системи оподаткування, яка застосовується до материнських компаній та дочірніх підприємств різних держав-членів" (23/07/1990)
90/547/ЄЕС Директива Ради 90/547/ЄЕС "Про транзит електроенергії через мережі передачі" (29/10/1990)
90/619/ЄЕС Директива Ради (90/619/ЄЕС) "Щодо узгодження законів, постанов та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя, визначає положення для спрощення ефективного користування свободою надання послуг та вносить зміни до Директиви 79/267/ЄЕС" (08/11/1990)
Директива про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей (91/308/ЄЕС) (19/06/1991)
91/676/ЄЕС Директива Ради від 12 грудня 1991 року щодо захисту вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел (12/12/1991)
92/48/ЄЕС Рекомендація Комісії 92/48/ЄЕС "Щодо страхових посередників" (укр/рос) (18/12/1991)
91/674/ЄЕС Директива Ради N 91/674/ЄЕС про річну звітність та консолідовані рахунки страхових підприємств (19/12/1991)
Заява "Дванадцатьох" про майбутній статус Росії та іншіх колишніх республік (23/12/1991)
92/3/Євратом Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року (03/02/1992)
Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями (07/02/1992)
92/12/ЄЕС Директива Ради 92/12/ЄЕС "Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що підлягають акцизному збору, а також утримання, переміщення та контролю таких виробів" (25/02/1992)
92/29/ЄЕС Директива Ради 92/29/ЄЕС від 31 березня 1992 року про мінімальні санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги до безпечності для покращення медичного обслуговування на борту суден (31/03/1992)
92/42/ЄЕС Директива Ради 92/42/ЄЕС "Про вимоги щодо ефективності нових водогрійних котлів на рідкому або газоподібному паливі" (21/05/1992)
92/75/ЄЕС Директива Ради 92/75/ЄЕС "Про вказування за допомогою маркування та зазначення стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів побутовими електроприладами" (22/09/1992)
92/83/ЄЕС Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року (19/10/1992)
92/96/ЄЕС Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" (10/11/1992)
3955/92 Регламент Ради (ЄЕС) N 3955/92 (21/12/1992)
93/22/ЄЕС Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" (10/05/1993)
93/76/ЄЕС Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року (13/09/1993)
94/79/ЄС Рекомендація Комісії 94/79/ЄС "Щодо оподаткування деяких позицій прибутку, отриманих нерезидентами у державах - членах, інших, ніж ті, у яких вони є резидентами" від 21 грудня 1993 року (21/12/1993)
94/4/ЄС Директива Ради 94/4/ЄС, що вносить поправки до Директив 69/169/ЄЕС та 77/388/ЄЕС та підвищує рівень податкових пільг для подорожуючих з третіх країн та обмежень на неоподатковувані покупки під час подорожей в межах Співтовариства від 14 лютого 1994 року (14/02/1994)
94/390/ЄС Рекомендація Комісії 94/390/ЄС "Стосовно оподаткування малих та середніх підприємств" від 25 травня 1994 року (25/05/1994)
2100/94 Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 від 27 липня 1994 року про права на сорти рослин Співтовариства (27/07/1994)
94/63/ЄС Директива Європейського Парламенту та Ради 94/63/ЄС стосовно контролю викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій від 20 грудня 1994 року (20/12/1994)
Резолюція Ради "Про законне перехоплення телекомунікацій" (96/C 329/01) (17/01/1995)
95/C Акт Ради від 26 липня 1995 року про укладення Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських співтовариств (26/07/1995)
96/280/ЄС Рекомендація Комісії 96/280/ЄС "Про визначення малих та середніх підприємств" від 3 квітня 1996 року (03/04/1996)
Акт Ради від 27 вересня 1996 року про укладення Протоколу до Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських співтовариств (27/09/1996)
515/97 Регламент Ради (ЄС) № 515/97 від 13 березня 1997 року про взаємну допомогу між адміністративними органами держав-членів та співпрацю між ними і Комісією для забезпечення правильного застосування законодавства з митних та аграрних питань (13/03/1997)
97/7/ЄС Директива 97/7/ЄС Європейського парламенту та Ради "Про захист прав споживачів в дистанційних контрактах" (20/05/1997)
Акт Ради від 19 червня 1997 року про укладення Другого протоколу до Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських співтовариств (19/07/1997)
98/257/ЄС Рекомендація Комісії 98/257/ЄС "Про принципи, які застосовуються до органів, відповідальних за позасудове врегулювання спорів про захист прав споживачів" від 30 березня 1998 року (30/03/1998)
98/282/ЄС Рекомендація Комісії 98/282/ЄС "Щодо способів, якими держави-члени та держави, що є сторонами Угоди про Європейський Економічний Простір, захищають інтелектуальну власність в сфері розробки та виробництва смаково-ароматичних речовин зазначених у Регламенті (ЄС) N 2232/96 Європейського Парламенту та Ради" від 21 квітня 1998 року (21/04/1998)
98/511/ЄС Рекомендація Комісії № 98/511/ЄС про внесення змін до Рекомендації 98/195/ЄC стосовно відносин на лібералізованому ринку телекомунікацій (Частина 1 — ціни взаємозв’язку) від 29 липня 1998 року (29/07/1998)
98/83/ЄС Директива Ради 98/83/ЄС від 3 листопада 1998 року про якість води, призначеної для споживання людиною (03/11/1998)
98/93/ЄС Директива Ради 98/93/ЄС, що змінює Директиву 68/414/ЄЕС, що покладає зобов'язання на держави-члени ЄЕС підтримувати мінімальні резерви сирої нафти та/або нафтопродуктів (14/12/1998)
1999/4/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 1999/4/ЄС від 22 лютого 1999 року про екстракти кави та екстракти цикорію (22/02/1999)
1999/352/ЕС Рішення Комісії від 28 квітня 1999 року про заснування Європейського бюро боротьби із шахрайством (OLAF) (28/04/1999)
Міжінституційна Угода від 25 травня 1999 року між Європейським Парламентом, Радою Європейського Союзу і Комісією Європейських співтовариств про внутрішні розслідування Європейською бюро боротьби з шахрайством (OLAF) (25/05/1999)
Спільна декларація міністрів освіти Європи "Європейський простір у сфері вищої освіти" (19/06/1999)
1999/63/ЄС Директива Ради 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 року стосовно Угоди про організацію робочого часу моряків, укладеної між Асоціацією судновласників Європейського Співтовариства (ECSA) і Федерацією транспортних профспілок у Європейському Союзі (FST). Європейська угода про організацію робочого часу моряків (21/06/1999)
1999/829/Євратом Рекомендація Комісії 1999/829/Євратом "Про застосування статті 37 Договору Європейського Співтовариства з атомної енергії (Євратом)" від 6 грудня 1999 року (06/12/1999)
1999/93/ЄС Директива 1999/93/ЄС Європейського парламенту та Ради "Про систему електронних підписів, що застосовується в межах Співтовариства" (13/12/1999)
2000/303/ЄС Рекомендація Комісії 2000/303/ЄС "Про зменшення викидів CO(2 ) з пасажирських автомобілів (KAMA)" від 13 квітня 2000 року (13/04/2000)
Акт Ради "Про введення в дію Конвенції про взаємодопомогу в кримінальних справах між державами-членами Європейського Союзу відповідно до статті 34 Договору про Європейський Союз" (2000/C 197/01) (29/05/2000)
Конвенція про взаємодопомогу в кримінальних справах між державами-членами Європейського Союзу (29/05/2000)
2000/31/ЄС Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради "Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку" ("Директива про електронну комерцію") (укр/рос) (08/06/2000)
Європейська хартія малих підприємств (19/06/2000)
2000/36/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2000/36/ЄС від 23 червня 2000 року про продукти з какао та шоколаду, призначені для споживання людиною (23/06/2000)
2000/60/ЄС Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики" від 23 жовтня 2000 року (23/10/2000)
2000/60/ЄС Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики" від 23 жовтня 2000 року (Карти) (23/10/2000)
2000/789/ЄС Рекомендація Комісії 2000/789/ЄС "Яка встановлює принципи ліцензування управляючих складом згідно із Директивою Ради 92/12/ЄЕС у відношенні підакцизних товарів" від 29 листопада 2000 року (29/11/2000)
Хартія основних прав Європейського Союзу (07/12/2000)
Резолюція Європейського Парламенту щодо спільної стратегії Європейського Союзу по відношенню до України (C 5-0208/2000 - 2000/2116(COS) (15/03/2001)
2001/331/ЄС Рекомендація 2001/331/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Що передбачає мінімальні критерії щодо екологічних інспекцій у державах-членах" від 4 квітня 2001 року (04/04/2001)
Рішення Ради Європейського Союзу щодо проекту "Галілео" (05/04/2001)
2001/29/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2001/29/ЄС від 22 травня 2001 року про гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві (22/05/2001)
2001/34/ЄС Директива 2001/34/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна бути опублікована про ці цінні папери" (28/05/2001)
2001/453/ЄС Рекомендація Комісії 2001/453/ЄС "Про визнання, оцінку та розкриття питань, пов'язаних з довкіллям у річній звітності та звітах товариств" від 30 травня 2001 року (30/05/2001)
2001/500/ЮВС 2001/500/ЮВС: Рамкове Рішення Ради від 26 червня 2001 року про відмивання грошей, виявлення, розшук, заморожування, арешт і конфіскацію засобів і доходів, одержаних злочинним шляхом (26/06/2001)
2001/84/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2001/84/ЄС від 27 вересня 2001 року про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва (27/09/2001)
2001/95/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2001/95/ЄС від 3 грудня 2001 року про загальну безпечність продуктів (03/12/2001)
2001/96/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2001/96/ЄС від 4 грудня 2001 року про встановлення гармонізованих вимог і процедур для безпечного завантажування та розвантажування навалювальних суден (04/12/2001)
2001/110/ЄС Директива Ради 2001/110/ЄС від 20 грудня 2001 року про мед (20/12/2001)
2001/111/ЄС Директива Ради 2001/111/ЄС від 20 грудня 2001 року про деякі цукри, призначені для споживання людиною (20/12/2001)
2001/112/ЄС Директива Ради 2001/112/ЄС від 20 грудня 2001 року про фруктові соки та деякі подібні продукти, призначені для споживання людиною (20/12/2001)
2001/113/ЄС Директива Ради 2001/113/ЄС від 20 грудня 2001 року про фруктові джеми, желе, мармелад і підсолоджене каштанове пюре, призначені для споживання людиною (20/12/2001)
2001/928/Євратом Рекомендація Комісії 2001/928/Євратом "Про захист громадськості від опромінення радоном у системах постачання питної води" від 20 грудня 2001 року (20/12/2001)
178/2002 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 178/2002 від 28 січня 2002 року про встановлення загальних принципів і вимог харчового права, створення Європейського органу з безпечності харчових продуктів та встановлення процедур у питаннях, пов’язаних із безпечністю харчових продуктів (28/01/2002)
2002/21/ЄC Директива 2002/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива) (07/03/2002)
676/2002/ЄС Рішення комісії № 676/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про правові рамки для радіо спектральної політики в Європейській Спільноті (Радіоспектральне рішення) (07/03/2002)
2002/590/ЄС Рекомендація Комісії 2002/590/ЄС "Незалежність обов'язкових аудиторів в ЄС: ряд основних принципів" від 16 травня 2002 року (16/05/2002)
2002/54/ЄС Директива Ради 2002/54/ЄС від 13 червня 2002 року про реалізацію насіння буряка (13/06/2002)
2002/57/ЄС Директива Ради 2002/57/ЄС від 13 червня 2002 року про реалізацію насіння олійних та прядивних культур (13/06/2002)
Комюніке Комісії Ради та Європейського Парламенту "Розширена Європа - Нові сусіди: Нова система стосунків з нашими східними та південними сусідами" (11/03/2003)
2003/25/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2003/25/ЄС від 14 квітня 2003 року про спеціальні вимоги до остійності пасажирських суден типу ро-ро (14/04/2003)
782/2003 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 782/2003 від 14 квітня 2003 року про заборону оловоорганічних сполук на суднах (14/04/2003)
1059/2003 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1059/2003 від 26 травня 2003 року про встановлення спільної класифікації територіальних одиниць для статистики (NUTS) (26/05/2003)
2003/468/СЗБП Спільна позиція Ради 2003/468/СЗБП від 23 червня 2003 року щодо контролю за брокерською діяльністю, пов’язаною з озброєннями (23/06/2003)
2003/54/ЄС Директива 2003/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії, яка скасовує Директиву 96/92/ЄС (26/06/2003)
2003/55/ЄС Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС (26/06/2003)
1829/2003 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1829/2003 від 22 вересня 2003 року про генетично модифіковані харчові продукти та корми (22/09/2003)
2065/2003 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2065/2003 від 10 листопада 2003 року про коптильні смако-ароматичні добавки, використовувані чи призначені для використання в або на харчових продуктах (10/11/2003)
2003/98/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2003/98/ЄС від 17 листопада 2003 року про вторинне використання інформації публічного сектора (17/11/2003)
2004/23/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2004/23/ЄС від 31 березня 2004 року про встановлення стандартів якості та безпечності для донації, заготівлі, тестування, перероблення, консервації, зберігання та реалізації людських тканин і клітин (31/03/2004)
648/2004 Регламент (ЄС) N 648/2004 Європейського Парламенту та Ради "Про миючі засоби" від 31 березня 2004 року (31/03/2004)
648/2004 [doc] Регламент (ЄС) N 648/2004 Європейського Парламенту та Ради "Про миючі засоби" від 31 березня 2004 року (Малюнки 1-5 до Регламенту) (31/03/2004)
2004/35/ЄС Директива 2004/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Про екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію наслідків завданої навколишньому середовищу шкоди від 21 квітня 2004 року (21/04/2004)
2004/39/ЄС Директива 2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Про ринки фінансових інструментів, що вносить зміни в Директиви Ради 85/611/ЄЕС і 93/6/ЄЕС та Директиву 2000/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви Ради 93/22/ЄЕС" від 21 квітня 2004 року (21/04/2004)
2004/383/ЄС Рекомендація Комісії 2004/383/ЄС "Про використання похідних фінансових інструментів для інститутів спільного інвестування у цінні папери, що знаходяться в обігу (ICI)" від 27 квітня 2004 року (27/04/2004)
852/2004 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 852/2004 від 29 квітня 2004 року про гігієну харчових продуктів (29/04/2004)
Пояснювальний меморандум до проекту змін до 8-ої Директиви Ради Європи 84/253/ЄЕС від 10 квітня 1984 року (08/07/2004)
Угода між Україною та Європейським Союзом про участь України в поліцейській місії Європейського Союзу в колишній югославській Республіці Македонія (ЄСПОЛ "ПРОКСІМА") (08/07/2004)
2004/787/ЄС Рекомендації Комісії 2004/787/ЄС "По технічному керівництву для відбору проб чи виявлення генетично модифікованих організмів та матеріалів, які виробляються з генетично модифікованих організмів, як продуктів в контексті Регламенту (ЄС) No 1830/2003" від 4 жовтня 2004 року (04/10/2004)
2004/102/ЄС Директива Комісії 2004/102/ЄС "Внесення доповнень II, III, IV та V до Директиви Ради 2000/29/ЄС щодо заходів захисту для попередження появи на території Союзу організмів, шкідливих для рослин та рослинних продуктів та для попередження їх розповсюдження в країнах Союзу" (05/10/2004)
Рішення Комісії від 17 січня 2005 року про гармонізацію смуги радіочастот в діапазоні 24 ГГц для тимчасового використання обладнанням автомобільних РЛС короткого радіуса дії на території Співтовариства (17/01/2005)
2005/212/ЮВС Рамкове рішення 2005/212/ЮВС від 24 лютого 2005 року про конфіскацію доходів, засобів і власності, одержаних злочинним шляхом (24/02/2005)
2005/44/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2005/44/ЄС від 7 вересня 2005 року про гармонізовані річкові інформаційні служби (РІС) на внутрішніх водних шляхах Співтовариства (07/09/2005)
2005/698/ЄС Рекомендація Комісії 2005/698/ЄС "Про системи роздільного обліку та управління витратами згідно регулятивної бази у сфері електронного зв'язку" від 19 вересня 2005 року (19/09/2005)
2005/61/ЄС Директива Комісії 2005/61/ЄС від 30 вересня 2005 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2002/98/ЄС у частині вимог до простежуваності і повідомлення про серйозні побічні реакції та серйозні несприятливі випадки (30/09/2005)
2005/65/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2005/65/ЄС від 26 жовтня 2005 року про посилення охорони портів (26/10/2005)
Угода про фінансування програм за участю багатьох країн (20/12/2005)
2006/17/ЄС Директива комісії 2006/17/ЄС від 8 лютого 2006 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2004/23/ЄС у частині деяких технічних вимог до донації, заготівлі та тестування людських тканин та клітин (08/02/2006)
2006/11/ЄС Директива 2006/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Про забруднення, спричинене деякими небезпечними речовинами, що скидаються до водного середовища Співтовариства" від 15 лютого 2006 року (15/02/2006)
336/2006 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 336/2006 від 15 лютого 2006 року про імплементацію Міжнародного кодексу з управління безпекою в межах Співтовариства та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 3051/95 (15/02/2006)
698/2006 Регламент Комісії (ЄС) № 698/2006 від 5 травня 2006 року про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 530/1999, що стосується оцінки якості структурної статистики витрат на робочу силу та доходів (05/05/2006)
2006/48/ЄС Директива 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради про започаткування та здійснення діяльності кредитних установ (виправлене видання) (14/06/2006)
2006/117/ЄВРАТОМ Директива Ради 2006/117/ЄВРАТОМ від 20 листопада 2006 року про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів та відпрацьованого палива (20/11/2006)
2006/115/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2006/115/ЄС від 12 грудня 2006 року про право на надання в прокат і право на надання в позичку та про деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності (12/12/2006)
1876/2006 Регламент Комісії (ЄС) № 1876/2006 від 18 грудня 2006 року щодо тимчасового та постійного дозволу на деякі кормові добавки (18/12/2006)
2006/962/ЄС Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) "Про основні компетенції для навчання протягом усього життя" від 18 грудня 2006 року (18/12/2006)
1893/2006 Регламент (ЄС) N 1893/2006 Європейського Парламенту та Ради "Стосовно впровадження Статистичного класифікатору видів економічної діяльності NACE ред. 2 та внесення змін до Регламенту Ради (ЄЕС) N 3037/90, а також до деяких Регламентів ЄС щодо певних областей статистики" від 20 грудня 2006 року (20/12/2006)
2006/126/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2006/126/ЄС від 20 грудня 2006 року про посвідчення водія (20/12/2006)
2007/116/ЄС Рішення 2007/116/ЄС Комісії Європейських Співтовариств "Про резервування національних номерів, що починаються з "116" для гармонізованих послуг соціального значення" (15/02/2007)
2007/2/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2007/2/ЄС від 14 березня 2007 року про створення Інфраструктури просторової інформації у Європейському Співтоваристві (INSPIRE) (14/03/2007)
2007/344/ЄС Рішення Комісії від 16 травня 2007 року про доступність у гармонізованому форматі інформації щодо використання радіочастотного спектра у Співтоваристві (16/05/2007)
Звіт Комісії Європейському Парламенту і Раді щодо імплементації Регламенту NUTS (Регламент (ЄС) № 1059/2003) (04/06/2007)
884/2007 Регламент Комісії (ЄС) N 884/2007 "Про надзвичайні заходи, що призупиняють використання Е 128 Red 2G в якості харчового барвника" (26/07/2007)
1394/2007 Регламент (ЄС) N 1394/2007 Європейського Парламенту і Ради "Про лікувальні препарати прогресивної терапії, що вносить зміни до Директиви 2001/83/ЄС і до Регламенту (ЄС) N 726/2004" (13/11/2007)
2007/845/ЮВС Рішення Ради 2007/845/ЮВС від 6 грудня 2007 року про співпрацю між Офісами з повернення активів держав-членів у сфері розшуку та виявлення доходів, одержаних злочинним шляхом, або іншої власності, пов’язаної зі злочинною діяльністю (06/12/2007)
11/2008 Регламент Комісії (ЄС) № 11/2008 від 8 січня 2008 року про імплементацію Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1059/2003 про встановлення спільної класифікації територіальних одиниць для статистики (NUTS) стосовно передачі часових рядів для нового регіонального розподілу (08/01/2008)
2008/38/ЄС Директива комісії 2008/38/ЄС від 5 березня 2008 року про встановлення переліку передбачуваних використань кормів для тварин для особливих поживних цілей (05/03/2008)
2008/23/ЄС Директива 2008/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Що вносить зміни до Директиви 2006/49/ЄС про достатність капіталу інвестиційних компаній та кредитних установ стосовно виконавчих повноважень, наданих Комісії" (11/03/2008)
2008/27/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2008/27/ЄС від 11 березня 2008 року про внесення змін і доповнень до Директиви 2001/18/ЄС про навмисне вивільнення у довкілля генетично модифікованих організмів, що стосуються виконавчих повноважень, наданих Комісії (11/03/2008)
2008/C111/01 Рекомендація Європейського Парламенту і Ради 2008/C 111/01 "Про встановлення Європейської кваліфікаційної структури для можливості отримати освіту протягом усього життя" від 23 квітня 2008 року (23/04/2008)
2008/473/ЄС Рекомендація Комісії 2008/473/ЄС "Про обмеження цивільної відповідальності штатних аудиторів та аудиторських фірм" від 5 червня 2008 року (05/06/2008)
589/2008 Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 "Що встановлює докладні правила щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 1234/2007 про стандарти продажу для яєць" (23/06/2008)
763/2008 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 763/2008 від 9 липня 2008 року про переписи населення та житлового фонду (09/07/2008)
768/2008/ЄС Рішення Європейського парламенту і Ради № 768/2008/ЄС від 9 липня 2008 року про спільні рамки для реалізації продуктів та про скасування Рішення Ради 93/465/ЄЕС (09/07/2008)
2008/850/ЄС Рекомендація комісії від 15 жовтня 2008 року про нотифікації, часові рамки і консультації, передбачені у статті 7 Директиви Європейського Парламенту і Ради 2002/21/ЄС про спільні регулятивні рамки для мереж та послуг електронного зв’язку (2008/850/ЄС) (15/10/2008)
Резолюція Європейського Парламенту щодо відзначення Голодомору - штучного голоду в Україні 1932-1933 років (23/10/2008)
2008/114/ЄС Директива Ради 2008/114/ЄС від 8 грудня 2008 року про ідентифікацію і визначення європейських критичних інфраструктур та оцінювання необхідності покращення їх охорони та захисту (08/12/2008)
2008/944/СЗПБ Спільна позиція Ради 2008/944/СЗБП від 8 грудня 2008 року про визначення спільних правил контролю за експортом товарів і технологій військового призначення (08/12/2008)
1334/2008 Регламент (ЄС) N 1334/2008 Європейського Парламенту та Ради "Про ароматизатори та деякі харчові інгредієнти із ароматизованими властивостями, що застосовуються в та на продуктах харчування, та що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) N 1601/91, Регламентів (ЄС) N 2232/96 і (ЄС) N 110/2008 та Директиви 2000/13/ЄС" (16/12/2008)
Повідомлення Комісії - Рекапіталізація фінансових установ за поточної фінансової кризи: обмеження допомоги необхідним мінімумом та запобіжні заходи щодо надмірного спотворення конкуренції (15/01/2009)
2009/С Повідомлення Комісії про поводження зі знеціненими активами в банківському секторі Співтовариства (2009/С 72/01) (25/02/2009)
2009/16/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/16/ЄС від 23 квітня 2009 року про контроль державою порту (23/04/2009)
2009/18/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/18/ЄС від 23 квітня 2009 року про фундаментальні принципи, що регулюють розслідування аварій у секторі морського транспорту, та внесення змін до Директиви Ради 1999/35/ЄС та Директиви Європейського Парламенту і Ради 2002/59/ЄС (23/04/2009)
2009/21/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/21/ЄС від 23 квітня 2009 року про відповідність вимогам держави прапора (23/04/2009)
391/2009 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 391/2009 від 23 квітня 2009 року про загальні правила та стандарти для організацій, що здійснюють перевірку та огляд суден (23/04/2009)
2009/40/ЄС Директива 2009/40/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування" (06/05/2009)
Меморандум про взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією (22/07/2009)
2009/101/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/101/ЄС від 16 вересня 2009 року про узгодження гарантій, що їх для захисту інтересів учасників і третіх осіб вимагають держави-члени від компаній у розумінні другого параграфа статті 48 Договору, для забезпечення рівнозначності таких гарантій (16/09/2009)
2009/110/ЄС Директива 2009/110/ЕС Європейського Парламенту та Ради щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС, та скасовує Директиву 2000/46/ЕС (16/09/2009)
1224/2009 Регламент Ради (ЄС) № 1224/2009 від 20 листопада 2009 року про встановлення контрольної системи Союзу для забезпечення дотримання правил спільної рибогосподарської політики та про внесення змін і доповнень до регламентів (ЄС) № 847/96, (ЄС) № 2371/2002, (ЄС) № 811/2004, (ЄС) № 768/2005, (ЄС) № 2115/2005, (ЄС) № 2166/2005, (ЄС) № 388/2006, (ЄС) № 509/2007, (ЄС) № 676/2007, (ЄС) № 1098/2007, (ЄС) № 1300/2008, (ЄС) № 1342/2008 та скасування регламентів (ЄЕС) № 2847/93, (ЄС) № 1627/94 та (ЄС) № 1966/2006 (20/11/2009)
2009/147/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/147/ЄС від 30 листопада 2009 року про збереження диких птахів (30/11/2009)
Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров'я України та Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркотичної залежності (ЄМЦННЗ) (28/01/2010)
2010/35/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2010/35/ЄС від 16 червня 2010 року про пересувне обладнання, що працює під тиском, і скасування директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС (16/06/2010)
822/2010 Регламент Комісії (ЄС) № 822/2010 від 17 вересня 2010 року про внесення змін і доповнень до Регламенту (ЄС) № 198/2006 про імплементацію Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1552/2005 про статистику, пов'язану з професійним навчанням на підприємствах, у частині даних, які необхідно збирати, та вимог до вибірки, точності та якості (17/09/2010)
912/2010 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 912/2010 від 22 вересня 2010 року про створення Європейського агентства Глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС), скасування Регламенту Ради (ЄС) № 1321/2004 про створення структур управління Європейськими супутниковими радіонавігаційними програмами та внесення змін і доповнень до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 683/2008 (22/09/2010)
2010/65/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2010/65/ЄС від 20 жовтня 2010 року про процедури звітування для суден, які прибувають до та/або відходять із портів держав-членів, та скасування Директиви 2002/6/ЄС (20/10/2010)
1063/2010 Регламент Комісії (ЄС) N 1063/2010 про внесення змін та доповнень в Регламент (ЄЕС) N 2454/93, що визначає правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92 про створення Митного кодексу Співтовариства (18/11/2010)
Безвізовий діалог між Україною та ЄС. План дій з лібералізації візового режиму (22/11/2010)
Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства (22/11/2010)
2010/75/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2010/75/ЄС від 24 листопада 2010 року про промислові викиди (інтегрований підхід до запобігання забрудненню та його контролю) (24/11/2010)
Резолюція Європейського Парламенту щодо України (25/11/2010)
182/2011 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 182/2011 від 16 лютого 2011 року про встановлення правил і загальних принципів стосовно механізмів контролю державами-членами здійснення Комісією виконавчих повноважень (16/02/2011)
328/2011 Регламент Комісії (ЄС) № 328/2011 від 5 квітня 2011 року про імплементацію Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1338/2008 щодо статистики Співтовариства з громадського здоров’я і здоров’я та безпеки на роботі стосовно статистики причин смерті (05/04/2011)
Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (14/04/2011)
Установчий акт Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ (03/05/2011)
Документ спільної робочої групи. Реалізація Європейської політики сусідства у 2010 році. Звіт про хід реалізації проекту в Україні (25/05/2011)
2011/70/Євратом Директива Ради 2011/70/Євратом від 19 липня 2011 року про запровадження рамок Співтовариства для відповідального та безпечного управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами (19/07/2011)
2011/485/ЄС Імплементаційне Рішення Комісії від 29 липня 2011 року про внесення змін до Рішення 2005/50/ЄС про гармонізацію радіочастотного спектра в діапазоні 24 ГГц для тимчасового використання в обладнанні автомобільних радарів короткого радіуса дії в Співтоваристві (29/07/2011)
931/2011 Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 931/2011 від 19 вересня 2011 року про вимоги щодо простежуваності, встановлені в Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 178/2002 для харчових продуктів тваринного походження (19/09/2011)
1007/2011 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1007/2011 від 27 вересня 2011 року про назви текстильних волокон і відповідне етикетування та маркування складу волокон текстильних виробів та скасування Директиви Ради 73/44/ЄЕС і директив Європейського Парламенту і Ради 96/73/ЄС і 2008/121/ЄС (27/09/2011)
Резолюція щодо поточної ситуації в Україні (25/10/2011)
Попередні зауваження Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (06/12/2011)
206/2012 Регламент Комісії (ЄС) № 206/2012 від 6 березня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту (06/03/2012)
258/2012 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 258/2012 від 14 березня 2012 року про імплементацію статті 10 Протоколу ООН проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (Протокол ООН про вогнепальну зброю), та про встановлення дозволів на експорт і заходів щодо імпорту та транзиту вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї (14/03/2012)
2012/12/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2012/12/ЄС від 19 квітня 2012 року про внесення змін до Директиви Ради 2001/112/ЄС про фруктові соки та деякі подібні продукти, призначені для споживання людиною (19/04/2012)
530/2012 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 530/2012 від 13 червня 2012 року про прискорене поетапне впровадження вимог щодо подвійного корпусу чи еквівалентної конструкції для нафтоналивних суден з одинарним корпусом (13/06/2012)
547/2012 Регламент Комісії (ЄС) № 547/2012 від 25 червня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для водяних насосів (25/06/2012)
2012/18/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2012/18/ЄС від 4 липня 2012 року про контроль загроз виникнення значних аварій, пов'язаних із використанням небезпечних речовин, та про внесення змін і подальше скасування Директиви Ради 96/82/ЄС (04/07/2012)
2012/490/ЄС Рішення Комісії від 24 серпня 2012 року щодо внесення змін до Додатку I Регламенту (ЄС) № 715/2009 Європейського Парламенту та Ради щодо умов доступу до газотранспортних систем (24/08/2012)
932/2012 Регламент Комісії (ЄС) № 932/2012 від 3 жовтня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для побутових барабанних сушильних машин (03/10/2012)
1046/2012 Регламент Комісії (ЄС) № 1046/2012 від 8 листопада 2012 року про імплементацію Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1059/2003 про встановлення спільної класифікації територіальних одиниць (NUTS) стосовно передачі часових рядів для нового регіонального розподілу (08/11/2012)
1151/2012 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1151/2012 від 21 листопада 2012 року про схеми якості для сільськогосподарських і харчових продуктів (21/11/2012)
Угода про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом (30/11/2012)
1194/2012 Регламент Комісії (ЄС) № 1194/2012 від 12 грудня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп та пов’язаного обладнання (12/12/2012)
Угода про фінансування програми "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні" (13/12/2012)
231/2013 Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 231/2013 від 19 грудня 2012 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2011/61/ЄС щодо звільнень від вимог, загальних умов діяльності, депозитаріїв, левериджу, прозорості та нагляду (19/12/2012)
Угода про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2011 року - частина II (20/12/2012)
317/2013 Регламент Комісії (ЄС) № 317/2013 від 8 квітня 2013 року про внесення змін до додатків регламентів (ЄС) № 1983/2003, (ЄС) № 1738/2005, (ЄС) № 698/2006, (ЄС) № 377/2008 та (ЄС) № 823/2010 стосовно Міжнародної стандартної класифікації освіти (08/04/2013)
345/2013 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 345/2013 від 17 квітня 2013 року про європейські фонди венчурного капіталу (17/04/2013)
2013/195/ЄС Імплементаційне Рішення Комісії від 23 квітня 2013 року про визначення практичних положень, єдиних форматів і методології стосовно реєстру радіочастотного спектра, встановленого Рішенням Європейського Парламенту і Ради № 243/2012/ЄС про багаторічну програму радіоспектральної політики (23/04/2013)
447/2013 Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 447/2013 від 15 травня 2013 року про встановлення для КАІФ, які обирають прилучення до рамок Директиви Європейського Парламенту і Ради 2011/61/ЄС, відповідної процедури (15/05/2013)
448/2013 Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 448/2013 від 15 травня 2013 року про процедуру визначення референтної держави-члена для керуючих альтернативними інвестиційними фондами (КАІФ) з третьої країни відповідно до Директиви Європейського Парламенту і Ради 2011/61/ЄС (15/05/2013)
617/2013 Регламент Комісії (ЄС) № 617/2013 від 26 червня 2013 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для комп’ютерів і комп’ютерних серверів (26/06/2013)
666/2013 Регламент Комісії (ЄС) № 666/2013 від 8 липня 2013 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для пилососів (08/07/2013)
Повідомлення Комісії про застосування з 1 серпня 2013 року правил державної допомоги до заходів підтримки на користь банків у контексті фінансової кризи ("Повідомлення про банківську діяльність") (30/07/2013)
813/2013 Регламент Комісії (ЄС) № 813/2013 від 2 серпня 2013 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів (02/08/2013)
912/2013 Регламент Комісії (ЄС) № 912/2013 від 23 вересня 2013 року про імплементацію Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 452/2008 стосовно вироблення та розвитку статистики у галузі освіти та навчання впродовж життя в частині статистики систем освіти та навчання (23/09/2013)
952/2013 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу (09/10/2013)
1082/2013/ЄС Рішення Європейського Парламенту і Ради № 1082/2013/ЄС від 22 жовтня 2013 року про серйозні транскордонні загрози здоров'ю та скасування Рішення № 2119/98/ЄС (22/10/2013)
2013/59/Євратом Директива Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 року про встановлення основних норм безпеки для захисту від загроз, зумовлених впливом іонізуючого випромінювання, і скасування директив 89/618/Євратом, 90/641/Євратом, 96/29/Євратом, 97/43/Євратом і 2003/122/Євратом (05/12/2013)
694/2014 Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 694/2014 від 17 грудня 2013 року про доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2011/61/ЄС щодо регуляторних технічних стандартів, які визначають типи керуючих альтернативними інвестиційними фондами (17/12/2013)
1407/2013 Регламент Комісії (ЄС) № 1407/2013 від 18 грудня 2013 року про застосування статей 107 і 108 Договору про функціонування Європейського Союзу до допомоги de minimis (18/12/2013)
342/2014 Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 342/2014 від 21 січня 2014 року що доповнює Директиву Європейського Парламенту і Ради 2002/87/ЄС та Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 щодо нормативно-технічних стандартів застосування методів розрахунку вимог до достатності капіталу для фінансових конгломератів (21/01/2014)
165/2014 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 165/2014 від 4 лютого 2014 року про тахографи на дорожньому транспорті, скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 3821/85 про реєструвальне обладнання на дорожньому транспорті та внесення змін до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 561/2006 про гармонізацію деякого соціального законодавства, пов’язаного з дорожнім транспортом (04/02/2014)
2014/17/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/17/ЄС від 4 лютого 2014 року про кредитні договори для споживачів, що стосуються житлової нерухомості, і внесення змін до Директив 2008/48/ЄС та 2013/36/ЄС та до Регламенту (ЄС) № 1093/2010 (04/02/2014)
2014/26/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/26/ЄС від 26 лютого 2014 року про колективне управління авторським правом і суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори для онлайн використання на внутрішньому ринку (26/02/2014)
2014/28/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/28/ЄС від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавств держав-членів щодо надання на ринку вибухових речовин для цивільного застосування та нагляду за ними (нова редакція) (26/02/2014)
2014/29/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/29/ЄС від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавств держав-членів щодо надання на ринку простих посудин високого тиску (26/02/2014)
251/2014 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 251/2014 про визначення, опис, представлення, маркування та охорону географічних зазначень ароматизованих винних продуктів і про скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1601/91 (26/02/2014)
312/2014 Регламент Комісії (ЄС) № 312/2014 від 26 березня 2014 року, яким запроваджується мережевий кодекс балансування газу в транспортних мережах (26/03/2014)
2014/60/ЄС Директива 2014/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15 травня 2014 року про повернення предметів культури, незаконно вивезених з території держави-члена, та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 1024/2012 (нова редакція) (15/05/2014)
Повідомлення Комісії. Рамковий документ щодо державної допомоги на наукові дослідження, технічний розвиток та провадження інноваційної діяльності (27/06/2014)
Повідомлення комісії. Настанови щодо державної допомоги на охорону довкілля і розвиток енергетики на 2014-2020 роки (28/06/2014)
2014/87/ЄВРАТОМ Директива Ради 2014/87/ЄВРАТОМ від 8 липня 2014 року про внесення змін і доповнень до Директиви 2009/71/Євратом про встановлення рамок Співтовариства для ядерної безпеки ядерних установок (08/07/2014)
1254/2014 Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 1254/2014 від 11 липня 2014 року про доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування побутових вентиляційних установок (11/07/2014)
2014/90/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/90/ЄС від 23 липня 2014 року про суднове обладнання та про скасування Директиви Ради 96/98/ЄС (23/07/2014)
Угода про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України (Контракт на реформу сектора) (27/11/2014)
2014/107/ЄС Директива Ради 2014/107/ЄС від 9 грудня 2014 року про внесення змін до Директиви 2011/16/ЄС стосовно обов'язкового автоматичного обміну інформацією у сфері оподаткування (09/12/2014)
1358/2014 Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 1358/2014 від 18 грудня 2014 року про внесення змін і доповнень до Регламенту (ЄС) № 889/2008 про встановлення детальних правил імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007, що стосуються походження тварин органічної аквакультури, практик господарювання в аквакультурі, кормів для тварин органічної аквакультури та продуктів і речовин, дозволених для використання в органічній аквакультурі (18/12/2014)
2015/296 Імплементаційне Рішення Комісії (ЄС) 2015/296 від 24 лютого 2015 року про процедурний порядок співпраці між державами-членами у сфері електронної ідентифікації відповідно до статті 12(7) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку (24/02/2015)
2015/412 Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/412 від 11 березня 2015 року про внесення змін і доповнень до Директиви 2001/18/ЄС стосовно можливості для держав-членів обмежувати або забороняти культивування генетично модифікованих організмів (ГМО) на своїй території (11/03/2015)
2015/1 Рекомендація № 2015/1 від 16.03.2015 про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС (16/03/2015)
2015/703 Регламент Комісії (ЄС) 703/2015 від 30 квітня 2015 року, яким впроваджується мережевий кодекс щодо правил взаємодії та обміну даними (30/04/2015)
2015/806 Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2015/806 від 22 травня 2015 року щодо специфікацій стосовно форми знаку довіри ЄС для кваліфікованих довірчих послуг (22/05/2015)
Посібник користувача до Спільної позиції Ради 2008/944/СЗБП про визначення спільних правил контролю за експортом товарів і технологій військового призначення (20/07/2015)
Додаткова Угода № 2 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства" (ENPI/2010/22315) від 30 листопада 2011 року (28/08/2015)
2015/1501 Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2015/1501 від 8 вересня 2015 року про рамки інтероперабельності відповідно до статті 12(8) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку (08/09/2015)
2015/1502 Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2015/1502 від 8 вересня 2015 року про встановлення мінімальних технічних специфікацій та процедур для рівнів надійності засобів електронної ідентифікації відповідно до статті 8(3) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку (08/09/2015)
2015/1505 Імплементаційне Рішення Комісії (ЄС) 2015/1505 від 8 вересня 2015 року щодо технічних специфікацій та форматів довірчих списків відповідно до статті 22(5) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку (08/09/2015)
2015/1506 Імплементаційне Рішення Комісії (ЄС) 2015/1506 від 8 вересня 2015 року щодо специфікацій стосовно форматів удосконалених електронних підписів та удосконалених печаток, які повинні визнавати органи публічного сектору відповідно до статей 27(5) та 37(5) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку (08/09/2015)
2015/1984 Імплементаційне Рішення Комісії (ЄС) 2015/1984 від 3 листопада 2015 року щодо обставин, форматів та процедур нотифікації відповідно до статті 9(5) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку (03/11/2015)
2015/2120 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/2120 від 25 листопада 2015 року про заходи щодо доступу до відкритого Інтернету і внесення змін і доповнень до Директиви 2002/22/ЄС про універсальну послугу та права користувачів щодо мереж та послуг електронного зв’язку та до Регламенту (ЄС) № 531/2012 про роумінг у мережах мобільного зв’язку загального користування в межах Союзу (25/11/2015)
2015/2381 Регламент Комісії (ЄС) № 2015/2381 від 17 грудня 2015 року про імплементацію Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1059/2003 про встановлення спільної класифікації територіальних одиниць для статистики (NUTS) стосовно передачі часових рядів для нового територіального розподілу (17/12/2015)
2016/424 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС (09/03/2016)
2016/425 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС (09/03/2016)
2016/426 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС (09/03/2016)
2016/650 Імплементаційне Рішення Комісії (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 року щодо стандартів оцінки безпеки засобів для створення кваліфікованих підпису та печатки відповідно до статей 30(3) та 39(2) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку (25/04/2016)
2016/679 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (27/04/2016)
Угода між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)” (04/05/2016)
2017/566 Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2017/566 від 18 травня 2016 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2014/65/ЄС про ринки фінансових інструментів, які стосуються регуляторних технічних стандартів щодо співвідношення між невиконаними заявками та транзакціями, щоб запобігти умовам, що призводять до невпорядкованої торгівлі (18/05/2016)
2017/569 Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2017/569 від 24 травня 2016 року на доповнення Директиви 2014/65/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно регуляторних технічних стандартів щодо призупинення торгів фінансовими інструментами та зняття фінансових інструментів з торгів (24/05/2016)
2017/570 Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2017/570 від 26 травня 2016 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2014/65/ЄС про ринки фінансових інструментів стосовно регуляторних технічних стандартів для визначення істотного ринку з точки зору ліквідності стосовно надання повідомлень про тимчасове призупинення торгів (26/05/2016)
2017/574 Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2017/574 від 7 червня 2016 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2014/65/ЄС стосовно регуляторних технічних стандартів щодо ступеня точності службових годинників (07/06/2016)
Угода про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції (27/06/2016)
2016/1148 Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу (06/07/2016)
2016/1164 Директива Ради (ЄС) 2016/1164 від 12 липня 2016 року про встановлення правил протидії практикам ухилення від сплати податків, які мають безпосередній вплив на функціонування внутрішнього ринку (12/07/2016)
Повідомлення комісії «Блакитна настанова» з імплементування правил ЄС щодо продуктів 2016 року (26/07/2016)
Додаткова угода № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року (29/07/2016)
2016/1629 Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС (14/09/2016)
2016/1919 Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/1919 від 26 жовтня 2016 року про правову допомогу підозрюваним та обвинуваченим у кримінальних провадженнях та розшукуваним особам у провадженнях за європейським ордером на арешт (26/10/2016)
Меморандум про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії (24/11/2016)
Угода про фінансування (24/11/2016)
Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво (14/12/2016)
Додаткова Угода № 1 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 15 серпня 2014 року (ENPI/2013/024-446) (28/12/2016)
2017/459 Регламент Комісії (ЄС) 2017/459 від 16 березня 2017, яким запроваджується мережевий кодекс щодо механізмів розподілу потужності в газотранспортних системах та яким скасовується Регламент (ЄС) № 984/2013 (16/03/2017)
2017/460 Регламент Комісії (ЄС) 2017/460 від 16 березня 2017, яким затверджується мережевий кодекс гармонізованих структур тарифів на послуги транспортування газу (16/03/2017)
2017/838 Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2017/838 від 17 травня 2017 року про внесення змін і доповнень до Регламенту (ЄС) № 889/2008, що стосуються кормів для деяких тварин органічної аквакультури (17/05/2017)
2017/1001 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (14/06/2017)
2017/1371 Директива (ЄС) 2017/1371 Європейського Парламенту та Ради від 5 липня 2017 року про боротьбу з шахрайством, спрямованим проти фінансових інтересів Союзу, кримінально-правовими засобами (05/07/2017)
Додаткова Угода № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України" (22/11/2017)
Угода про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001) (08/12/2017)
2017/2397 Директива (ЄС) 2017/2397 Європейського Парламенту і Ради від 12 грудня 2017 року про визнання професійних кваліфікацій у внутрішньому судноплавстві та про скасування директив Ради 91/672/ЄЕС та 96/50/ЄС (12/12/2017)
18311/7/99-99-14-03-03-17 Про перевірки окремих питань обліку дебіторської та кредиторської заборгованості (18/06/2018)
Додаткова Угода № 1 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування "U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку" (ENI/2015/038-739) (26/09/2018)
Додаткова угода № 1 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінансування програми "Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні" (ENI/2016/039-569) (19/11/2018)
1/2018 Рішення № 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (21/11/2018)
Угода про фінансування програми "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM" (12/12/2018)
Угода про фінансування заходу "Програма підтримки енергоефективності в Україні - EE4U-II" (13/12/2018)
Угода про фінансування заходу "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України" (17/12/2018)
Угода про фінансування заходу "Програма розширення контактів між людьми: Дім Європи" (17/12/2018)
Угода про фінансування Програми технічного співробітництва 2018 (17/12/2018)
Додаткова угода № 1 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для сходу України" (ENI/2017/040-554) (08/07/2019)
Угода між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні - фаза II" (08/07/2019)
Угода між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу "Підтримка громадянського суспільства та культури" (08/07/2019)
Угода між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу "Програма технічного співробітництва 2019" (08/07/2019)
Угода між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - друга фаза» (08/07/2019)
Угода у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, передбачених угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (30/07/2019)
Додаткова Угода № 2 (у формі обміну листами) до Угоди про фінансування між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» (ENPI/2010/21849) (20/11/2019)
Додаткова угода № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінансування програми "Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні" (ENI/2016/039-569) (20/11/2019)
Додаткова Угода № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінансування «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» (ENI/2015/038-739) (20/11/2019)
Додаткова Угода № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінансування «Підтримка України щодо управління міграційними процесами та надання притулку» (ENPI/2012/023-684) (20/11/2019)
Угода між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу "Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні" (28/01/2020)
Робоча домовленість між Міністерством внутрішніх справ України та Агентством Європейського Союзу з підготовки співробітників правоохоронних органів (CEPOL) (05/02/2020)
Угода про фінансування заходу "Підтримка ЄС для електронного урядування та цифрової економіки в Україні" (11/02/2020)
Додаткова Угода № 1 (у формі обміну листами) до Угоди про фінансування між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» (ENI/2016/039-657) (13/05/2020)
Кредитна угода між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (23/07/2020)
Меморандум про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором (23/07/2020)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group