ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Документи Міжнародної морської організації
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924 року (25/08/1924)
Міжнародна Конвенція про відповідальність операторів ядерних суден 1962 року (25/05/1962)
Конвенція про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 р. (укр/рос) (09/04/1965)
Заключний акт Міжнародної Конференції про вантажну марку 1966 року (05/04/1966)
Міжнародна конвенція про вантажну марку 1966 року (укр/рос) (05/04/1966)
Протокол про зміну Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил про коносамент, підписаної у Брюсселі 24 серпня 1924 року (Правила Вісбі) (23/02/1968)
Міжнародна конвенція по обмірюванню суден 1969 року (Доповнення до Конвенції) (23/06/1969)
Міжнародна конвенція по обмірюванню суден 1969 року (укр/рос) (23/06/1969)
Міжнародна Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою (29/11/1969)
Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою (29/11/1969)
Конвенція про цивільну відповідальність у галузі морських перевезень ядерних матеріалів 1971 року (17/12/1971)
Міжнародна конвенція про створення Міжнародного фонду для компенсації шкоди від забруднення нафтою (Доповнення до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969 року) (18/12/1971)
Конвенція про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року (20/10/1972)
Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (укр/рос) (02/11/1973)
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. ( СОЛАС-74 ) (SOLAS) (01/11/1974)
Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року (13/12/1974)
Експлуатаційна угода Міжнародної організації морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ) (03/09/1976)
Конвенція про міжнародну організацію морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ) (03/09/1976)
Конвенція про обмеження відповідальності стосовно морських вимог 1976р. (19/11/1976)
Протокол до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року (19/11/1976)
Протокол до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969 року (19/11/1976)
Протокол 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (укр/рос) (17/02/1978)
Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (07/07/1978)
Рейнські правила 1979 р. (01/01/1979)
Міжнародна конвенція про пошук і рятування на морі 1979 року (27/04/1979)
Протокол про зміну Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил про коносамент, підписаної у Брюсселі 24 серпня 1924 року, зміненої Протоколом від 23 лютого 1968 року (21/12/1979)
Протокол про привілеї та імунітети Міжнародної організації морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ) (01/12/1981)
Конвенція про Міжнародну морську організацію 1948 року в редакції 1982 року (01/01/1982)
Протокол 1984 року про зміну Міжнародної конвенції про створення Міжнародного фонду для компенсації шкоди від забруднення нафтою 1971 року (25/05/1984)
018 Додаток. Поправки 1984 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (графічне зображення) (07/09/1984)
Поправки 1984 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної Конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (07/09/1984)
Поправки до Експлуатаційної угоди (16/10/1985)
Поправки до Конвенції Міжнародної організації морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ) (16/10/1985)
019 Додаток. Поправки 1985 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (що відносяться до Додатка II до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом до неї 1978 року) (05/12/1985)
Поправки 1985 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (що відносяться до Додатка I до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом до неї 1978 року) (05/12/1985)
Поправки 1985 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (що відносяться до Додатка II до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом до неї 1978 року) (05/12/1985)
Поправки 1987 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (01/12/1987)
Протокол про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі (10/03/1988)
Угода про міжнародну програму КОСПАС-САРСАТ (01/07/1988)
Протокол 1988 року до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (11/11/1988)
Протокол 1988 року до Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 року з поправками 2003, 2004, 2006, 2008, 2012, 2013 та 2014 років до нього (11/11/1988)
Міжнародна конвенція про рятування 1989 року (28/04/1989)
Поправки 1989 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (17/10/1989)
Поправки 1990 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (16/03/1990)
FAL.2 (19) Резолюція FAL.2 (19) "Схвалення поправок до Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року з поправками" (03/05/1990)
Поправки 1990 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (16/11/1990)
Резолюція А.724(17) Міжнародної морської організації "Поправки до Конвенції про Міжнародну морську організацію" (07/11/1991)
026 Додаток. Поправки 1992 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року ( графічне зображення) (06/03/1992)
Поправки 1992 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (06/03/1992)
Поправки 1992 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (06/03/1992)
Протокол 1992 року про змінення Міжнародної конвенції про створення Міжнародного фонду для компенсації шкоди від забруднення нафтою 1971 року (27/11/1992)
Протокол 1992 року про змінення Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969 року (27/11/1992)
Поправки до Міжнародної конвенції про безпечні контейнери від 2 грудня 1972 р. (04/11/1993)
Резолюція А.735(18) Міжнародної морської організації "Поправки до Конвенції про Міжнародну морську організацію" (укр/рос) (04/11/1993)
Міжнародна конвенція про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року (07/07/1995)
Протокол 1996 року про зміну Конвенції про обмеження відповідальності стосовно морських вимог 1976 року (02/05/1996)
Протокол 1997 року про внесення змін до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї (26/09/1997)
Поправки до меж відповідальності в Протоколі 1992 року про змінення Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969 року (18/10/2000)
Поправки до меж компенсації в Протоколі 1992 року про змінення Міжнародної конвенції про створення Міжнародного фонду для компенсації шкоди від забруднення нафтою 1971 року (18/10/2000)
Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за шкоду заподіяну забрудненням бункерним паливом (23/03/2001)
Міжнародна конвенція про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах (05/10/2001)
1 Резолюція 1 "Схвалення поправок до Додатка до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року" Конференції Договірних урядів Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (12/12/2002)
10 Резолюція 10 "Якнайшвидше впровадження систем раннього розпізнавання та супроводження суден" Конференції Договірних урядів Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (12/12/2002)
11 Резолюція 11 "Аспекти, що відносяться до людського фактора, та звільнення моряків на берег" Конференції Договірних урядів Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (12/12/2002)
2 Міжнародний кодекс з охорони суден та портових засобів ( Кодекс ОСПЗ ) (ISPS) (12/12/2002)
2 Резолюція 2 "Схвалення Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів" Конференції Договірних урядів Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (12/12/2002)
3 Резолюція 3 "Подальша робота Міжнародної морської організації щодо посилення охорони на морі" Конференції Договірних урядів Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (12/12/2002)
4 Резолюція 4 "Майбутні поправки до глав XI-1 та XI-2 Конвенції СОЛАС 1974 року про спеціальні заходи з підвищення безпеки та посилення охорони на морі" Конференції Договірних урядів Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (12/12/2002)
5 Резолюція 5 "Сприяння технічному співробітництву і допомозі" Конференції Договірних урядів Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (12/12/2002)
6 Резолюція 6 "Якнайшвидше здійснення спеціальних заходів з посилення охорони на морі" Конференції Договірних урядів Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (12/12/2002)
7 Резолюція 7 "Введення належних заходів з посилення охорони суден, портових засобів, морських пересувних бурових установок на місці їх розташування, а також стаціонарних та плавучих платформ, що не охоплені главою XI-2 Конвенції СОЛАС 1974 року" Конференції Договірних урядів Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (12/12/2002)
8 Резолюція 8 "Робота з посилення заходів безпеки у співробітництві з Міжнародною організацією праці" Конференції Договірних урядів Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (12/12/2002)
9 Резолюція 9 "Робота з посилення заходів безпеки у співробітництві з Всесвітньою митною організацією" Конференції Договірних урядів Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (12/12/2002)
Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 2004 року (Правила контролю суднових баластних вод й осадів та управління ними) (13/02/2004)
Поправки до Конвенції щодо Міжнародної організації рухомого супутникового зв'язку, схвалені на вісімнадцятій сесії Асамблеї (29/09/2006)
Найробійська міжнародна конвенція про видалення затонулих суден 2007 року (18/05/2007)
Манільські поправки до додатка до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року (Резолюція 1 Конференції Сторін Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року) Манільські поправки до Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) (Резолюція 2 Конференції Сторін Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року) (25/06/2010)
Меморандум про співпрацю між Україною та Міжнародною морською організацією щодо участі у Системі аудиту держав - членів Міжнародної морської організації (18/05/2018)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group