ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Документи Співдружності Незалежних Держав (СНД) (2010)
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
10 Лист секретаріату Міжурядової ради із співробітництва в будівельній діяльності країн СНД (15/01/2010)
01-1/3-09 Консультативний висновок N 01-1/3-09 Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав про тлумачення статті 5 і частини першої статті 7 Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року (03/02/2010)
01-1/1-10 Визначення N 01-1/1-10 Економічного суду СНД про роз'яснення Консультативного висновку Економічного суду СНД від 23 червня 1998 року N 01-1/2-98 щодо тлумачення Статуту Співдружності Незалежних Держав від 22 січня 1993 року (15/02/2010)
01-1/4-09 Консультативний висновок № 01-1/4-09 Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав про тлумачення статті 16 Угоди про правовий статус посадових осіб і співробітників органів СНД від 25 квітня 2003 року в частині пенсійного забезпечення посадових осіб і співробітників органів СНД (01/03/2010)
Протокольне рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про перерахування державами-учасницями СНД пайових внесків до єдиного бюджету органів СНД у 2010 році (05/03/2010)
Протокольне рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Плану першочергових заходів щодо реалізації Концепції співробітництва держав-учасниць СНД у сфері енергетики (05/03/2010)
Протокольне рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання рішень найвищих органів СНД в галузі економічного співробітництва (05/03/2010)
Протокольне рішення щодо проведення чергового засідання Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (05/03/2010)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про виконання державами-учасницями СНД зобов'язань по перерахуванню пайових внесків до єдиного бюджету органів Співдружності Незалежних Держав за 2009 рік і погашенню заборгованості за минулі роки (05/03/2010)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про діяльність Міжурядової ради з питань агропромислового комплексу Співдружності Незалежних Держав (05/03/2010)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про перерахування кредиторської заборгованості Виконавчого комітету Співдружності Незалежних Держав пенсійним фондам і фондам зайнятості держав-учасниць СНД (05/03/2010)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про результати проведених в 2009 році документальних ревізій фінансово-господарської діяльності органів Співдружності, що фінансуються з єдиного бюджету органів СНД (05/03/2010)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про стан національних систем науково-технічної інформації в державах-учасницях СНД (05/03/2010)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід реалізації в 2009 році Рішення Ради глав урядів СНД від 22 травня 2009 року про продовження розшуку військовослужбовців, безвісти зниклих в період війни в Афганістані в 1979-1989 роках, пошуку місць поховань, ексгумації, ідентифікації останків та перепоховання їх на Батьківщині (05/03/2010)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо внесення змін в Перелік умов, виробничих та технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається походженням з тієї країни, в якій вони мали місце (05/03/2010)
01-1/5-09 Консультативний висновок № 01-1/5-09 Економічного суду СНД про тлумачення частини другої статті 10 Угоди про співробітництво в галузі інвестиційної діяльності від 24 грудня 1993 року (22/03/2010)
Протокольне рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проведення чергового засідання Ради міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав (26/03/2010)
Протокольне рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності щодо проекту Протокольного рішення про нагородження Грамотою Співдружності Незалежних Держав (26/03/2010)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про головування Республіки Казахстан в Організації по безпеці та співробітництву в Європі (26/03/2010)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проведення в освітніх установах держав-учасниць СНД єдиного уроку (дня), присвяченого Перемозі у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років (26/03/2010)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проведення в освітніх установах держав-учасниць СНД єдиного уроку (дня), присвяченого Співдружності Незалежних Держав (26/03/2010)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Договору про європейську безпеку (26/03/2010)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Протоколу щодо внесення зміни до Угоди про створення Ради керівників міграційних органів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 5 жовтня 2007 року (26/03/2010)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення щодо заступника керівника Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (26/03/2010)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення щодо проведення в 2010 році в місті Чолпон-Ата, Киргизька Республіка, VIII Міжнародних спортивних ігор держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (26/03/2010)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення щодо тематики років в гуманітарній сфері на 2011 і 2012 роки у Співдружності Незалежних Держав (26/03/2010)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про реалізацію Плану багаторівневих міжмідовських консультацій в рамках Співдружності Незалежних Держав на 2009 рік і про План на 2010 рік (26/03/2010)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності щодо продовження практики направлення місії спостерігачів від СНД на вибори в державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав в 2010 році (26/03/2010)
Рішення Ради міністрів закордонних справ про хід реалізації Концепції подальшого розвитку Співдружності Незалежних Держав (26/03/2010)
17 Постанова № 17 Ради Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про внесення змін до Перспективного плану модельної законотворчості і зближення національного законодавства у Співдружності Незалежних Держав на 2005-2010 роки (06/04/2010)
Модельний закон про електронні державні послуги (07/04/2010)
Модельний закон про охорону прав на наукові відкриття (07/04/2010)
Модельний кодекс інтелектуальної власності для держав-учасниць СНД (07/04/2010)
01-1/3-06/1Пл Постанова N 01-1/3-06/1 Пл Пленуму Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав про скаргу Федерального агентства з управління федеральним майном Російської Федерації на Рішення колегії Економічного Суду СНД від 18 квітня 2008 року (14/04/2010)
01-1/6-09 Консультативний висновок № 01-1/6-09 Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав про тлумачення Угоди про порядок експлуатації, пономерного обліку і розрахунків за користування вантажними вагонами інвентарного парку, переданими в оренду (тимчасове користування) та тими, що курсують в міжнародному сполученні, від 19 травня 2007 року і Правил експлуатації, понорменого обліку та розрахунків за використання вантажних вагонів власності інших держав від 24 травня 1996 року (28/04/2010)
Інструкція щодо обліку передачі міжнародних пасажирських потягів за міждержавними стиковими пунктами (14/05/2010)
Положення про постійно діючу робочу групу по експлуатації і розвитку міждержавної АСУ "Експрес" на залізницях держав, що беруть участь в роботі Ради залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності (14/05/2010)
Положення про продовження терміну служби вантажних вагонів що курсують в міжнародному сполученні (14/05/2010)
Положення про Робочу групу Ради залізничного транспорту щодо роботи з молоддю (14/05/2010)
Регламент взаємодії машиніста вантажного потягу, що працює без помічника машиніста, з причетними працівниками при виникненні нештатних ситуацій (14/05/2010)
Ремонт візків вантажних вагонів моделі 18-100 з установкою зносостійких елементів у вузлах тертя. РД 32 ЦВ 072-2009 (Керівний документ) (14/05/2010)
Ремонт візків вантажних вагонів РД 32 ЦВ 052-2009 (Керівний документ) (14/05/2010)
Протокол про внесення змін і доповнень в Угоду про співробітництво прикордонних військ у галузі прикордонного контролю у пунктах пропуску через кордони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з державами, що не входять до Співдружності від 25 листопада 1998 року (21/05/2010)
Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди про співробітництво із забезпечення єдності вимірювань у збройних силах держав - учасниць Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації від 3 листопада 1995 року (укр/рос) (21/05/2010)
Протокол про етапи формування спільного електроенергетичного ринку держав-учасниць СНД (21/05/2010)
Протокольне рішення про виконання державами-учасницями СНД зобов'язань по перерахуванню пайових внесків до єдиного бюджету органів Співдружності Незалежних Держав за 2009 рік і погашенні заборгованості за минулі роки (21/05/2010)
Рішення про діяльність Міжурядової ради з питань агропромислового комплексу Співдружності Незалежних Держав (21/05/2010)
Рішення про замовника-координатора Міждержавної цільової програми інноваційного співробітництва держав-учасниць СНД на період до 2020 року (21/05/2010)
Рішення про заступника керівника Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (21/05/2010)
Рішення про Міждержавну радіонавігаційну програму держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на період до 2012 року (21/05/2010)
Рішення про надання державній освітній установі вищої професійної освіти "Московський державний університет геодезії та картографії" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по підготовці кадрів в галузі геодезії, картографії, кадастру і дистанційного зондування Землі (21/05/2010)
Рішення про План заходів, присвячених 20-річчю Співдружності Незалежних Держав (21/05/2010)
Рішення про План заходів, спрямованих на рішення суспільно значущих соціальних завдань, які поставлено перед ветеранськими організаціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (21/05/2010)
Рішення про План першочергових заходів щодо реалізації Концепції співробітництва держав-учасниць СНД в сфері енергетики (21/05/2010)
Рішення про Положення про Робочу групу з розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг держав - учасниць СНД на національні ринки (21/05/2010)
Угода про співробітництво держав - учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки (укр/рос) (21/05/2010)
Угода про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації фахівців у галузі використання природного і зрідженого газу в якості моторного палива (21/05/2010)
01-1/7-09 Консультативний висновок № 01-1/7-09 Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав про тлумачення пункту 1 статті 3 Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року (28/05/2010)
Положення про Раду з експлуатації залізнично-поромної переправи між портами Кавказ (Російська Федерація) і Самсун (Турецька Республіка) (31/07/2010)
Правила перевезення вантажів, вагонів і контейнерів у змішаному міжнародному залізнично-поромному сполученні через порти Кавказ (Російська Федерація) і Самсун (Турецька Республіка) (31/07/2010)
Концепція інтегрування систем ціноутворення держав - учасниць СНД і впровадження інноваційних методів визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестиційно-будівельного процесу (10/09/2010)
Угода про співробітництво міністерств внутрішніх справ (поліції) держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з торгівлею людьми (17/09/2010)
Зміни до Переліку міждержавних стикових пунктів, станцій обліку переходу та станцій передачі вагонів і контейнерів Додатка N 4 до Правил експлуатації, пономерного обліку та розрахунків за користування вантажними вагонами власності інших держав (21/10/2010)
Зміни і доповнення в "Положення про фірмовий потяг і фірмову групу вагонів в міжнародному пасажирському сполученні" (21/10/2010)
Зміни і доповнення в Аварійні картки на небезпечні вантажі, що перевозяться залізницями СНД, Грузії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки (21/10/2010)
Зміни і доповнення в Довідник видів рухомого складу для оголошення режимів термінового повернення вантажних вагонів (Додаток № 1 до Методики про порядок обліку порушень режиму термінового повернення вантажних вагонів) (21/10/2010)
Зміни і доповнення в Положення щодо планування, організації і фінансування науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт в галузі залізничного транспорту, що виконуються для залізничних адміністрацій держав-учасниць СНД, Латвії, Литви, Естонії, і регулювання питань права на результати виконаних робіт (21/10/2010)
Зміни і доповнення в Порядок укладення договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт за планом НДДКР, який затверджується Радою з залізничного транспорту (21/10/2010)
Зміни і доповнення в Правила експлуатації, пономерного обліку і розрахунків за користування вантажними вагонами власності інших держав (21/10/2010)
Зміни і доповнення в Правила комплексних розрахунків між залізничними адміністраціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки (21/10/2010)
Зміни і доповнення в Правила перевезення рідких вантажів наливанням у вагонах-цистернах і вагонах бункерного типу для перевезення нафтобітума (21/10/2010)
Зміни і доповнення в Правила проведення конкурсів на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт залізничних адміністрацій держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки (21/10/2010)
Зміни і доповнення в Тимчасові правила про порядок експлуатації і пономерного обліку власних вантажних вагонів, що мають нумерацію інвентарного парку (21/10/2010)
Зміни та доповнення до Правил перевезення небезпечних вантажів залізницею (21/10/2010)
Зміни та доповнення до Правил перевезення небезпечних вантажів залізницею (21/10/2010)
Зміни та доповнення до Правил перевезення небезпечних вантажів залізницею (21/10/2010)
Зміни та доповнення до Правил перевезення небезпечних вантажів залізницею (21/10/2010)
Зміни та доповнення до Правил перевезення небезпечних вантажів залізницею (21/10/2010)
Концепція єдиної системи управління та використання парку вантажних вагонів різних форм власності (21/10/2010)
Концепція проведення узгодженої політики оцінювання відповідності залізничної продукції (21/10/2010)
Положення "Локомотиви. Порядок продовження призначеного терміну служби ". (П.15.01-2009) (21/10/2010)
Положення про атестацію контрольних пунктів автогальм і автоматних відділень (21/10/2010)
Положення про пасажирський потяг міжнародного сполучення (21/10/2010)
Положення про порядок надання машиністу-інструктору права на обкатку та оформлення висновку локомотивним бригадам для самостійної роботи на суміжних територіях (21/10/2010)
Положення про Робочу групу з реалізації рішень Меморандуму про співробітництво залізничних адміністрацій держав-учасниць СНД, Грузії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки в галузі забезпечення єдності системи технічного регулювання на "просторі 1520" (21/10/2010)
Порядок визначення коефіцієнта індексації розрахованих ставок плати за користування вантажними вагонами з урахуванням інфляції (21/10/2010)
Модельний закон про державний кордон (28/10/2010)
Модельний закон про діяльність приватних агентств зайнятості (28/10/2010)
Модельний закон про оцінку впливу на навколишнє середовище (28/10/2010)
Модельний закон про паспортно-візові документи та інші ідентифікаційні документи нового покоління (28/10/2010)
Модельний закон про прикордонну безпеку (28/10/2010)
Модельний закон про телемедицинські послуги (28/10/2010)
Тарифна політика залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів в міжнародному сполученні на 2011 фрахтовий рік (29/10/2010)
Протокольне рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про огляд торгівельної політики Республіки Казахстан (18/11/2010)
Протокольне рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про огляд торгівельної політики Республіки Молдова (18/11/2010)
Протокольне рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проведення засідань Економічної ради Співдружності Незалежних Держав в 2011 році (18/11/2010)
Протокольне рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про стан конкуренції на ринку телекомунікацій держав-учасниць СНД (18/11/2010)
Протокольне рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід реалізації Конвенції про прикордонне співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (18/11/2010)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про діяльність Координаційної ради керівників податкових служб держав-учасниць СНД (18/11/2010)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про Концепцію співробітництва органів державної (виконавчої) влади, які здійснюють управління державними матеріальними резервами в державах-учасницях СНД, на період до 2020 року (18/11/2010)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про стан правової охорони та захисту інтелектуальної власності в державах-учасницях СНД (18/11/2010)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання Рішення Ради глав урядів СНД про Концепцію встановлення погодженої тарифної політики на залізничному транспорті держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 18 жовтня 1996 року та про Тарифну політику залізниць держав-учасниць СНД на 2010 фрахтовий рік (18/11/2010)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо внесення змін в Перелік умов, виробничих та технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається походженням з тієї країни, в якій вони мали місце (18/11/2010)
Протокольне рішення про підготовку та реалізацію Міждержавної програми "Культурні столиці Співдружності" (19/11/2010)
Протокольне рішення про проведення чергового засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (19/11/2010)
Протокольне рішення про хід виконання Рішення Ради глав держав СНД від 7 жовтня 2002 року про створення в місті Москві на базі Всеросійського виставкового центру постійно діючих виставок держав-учасниць СНД (19/11/2010)
Рішення про діяльність Координаційної транспортної наради держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у 2006-2009 роках (19/11/2010)
Рішення про діяльність Міждержавної ради по стандартизації, метрології та сертифікації (19/11/2010)
Рішення про Концепцію підвищення продовольчої безпеки держав-учасниць СНД (19/11/2010)
Рішення про надання Всеросійському інституту наукової і технічної інформації Російської академії наук статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по міждержавному обміну науково-технічною інформацією (19/11/2010)
Рішення про Основні напрямки подальшого розвитку медико-соціальної допомоги та підвищення якості життя ветеранів воєн - учасників локальних конфліктів і членів їх сімей в державах-учасницях СНД на період до 2015 року (19/11/2010)
Рішення про Основні напрямки створення та функціонування ринку м'ясомолочної продукції держав-учасниць СНД (19/11/2010)
Рішення про основні цільові макроекономічні показники розвитку економіки держав-учасниць СНД (19/11/2010)
Рішення про План пріоритетних заходів в сфері гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД на 2011-2012 роки (19/11/2010)
Рішення про Прогноз виробництва та споживання енергоресурсів держав-учасниць СНД на період до 2020 року (19/11/2010)
Рішення про проект Протоколу щодо внесення змін до Угоди про розмір державного мита і порядок його стягнення при розгляді господарських суперечок між суб'єктами господарювання різних держав від 24 грудня 1993 року (19/11/2010)
Рішення про стан конкуренції на ринку телекомунікацій держав-учасниць СНД (19/11/2010)
Рішення про хід виконання Плану заходів щодо реалізації першого етапу (2009-2011 роки) Стратегії економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року (19/11/2010)
Рішення про хід виконання Плану реалізації найважливіших заходів, направлених на розвиток та підвищення ефективності взаємодії держав-учасниць СНД в економічній сфері в 2003-2010 роках (19/11/2010)
Рішення про хід підготовки Міждержавної виставки, присвяченої 20-річчю Співдружності Незалежних Держав (19/11/2010)
Рішення про хід підготовки попереднього проекту Міждержавної цільової програми інноваційного співробітництва держав-учасниць СНД на період до 2020 року (19/11/2010)
Рішення про хід підготовки проекту Договору про зону вільної торгівлі (19/11/2010)
Угода про співробітництво держав-учасниць СНД щодо створення сумісних національних телемедичних систем та подальшого їх розвитку і використання (19/11/2010)
Угода про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності (укр/рос) (19/11/2010)
Рішення Комітету секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку про Перелік організацій, що визнані терористичними та екстремістськими в державах-членах Організації Договору про колективну безпеку (09/12/2010)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності про Інформацію щодо діяльності Міждержавної телерадіокомпанії "Мир" (09/12/2010)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про реалізацію Плану багаторівневих міжмзсівських консультацій у рамках Співдружності Незалежних Держав на 2010 рік і про План на 2011 рік (09/12/2010)
Рішення Ради міністрів оборони Організації Договору про колективну безпеку про базову навчально-методичну організацію з підготовки військових кадрів для держав-членів Організації Договору про колективну безпеку за спеціальностями в галузі інформаційної безпеки (09/12/2010)
Рішення Ради міністрів оборони Організації Договору про колективну безпеку про базову навчально-методичну організацію по підготовці військових кадрів для держав-членів Організації Договору про колективну безпеку (по загальновійськових спеціальностях) (09/12/2010)
Рішення Ради міністрів оборони Організації Договору про колективну безпеку про Рекомендації по створенню та утриманню учбової матеріально-технічної бази військових учбових закладів держав-членів Організації Договору про колективну безпеку для підготовки випускників з вищою військово-спеціальною освітою для мотострілкових (танкових) військ (підрозділів) (09/12/2010)
Декларація держав-членів Організації Договору про колективну безпеку (10/12/2010)
Договір держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про міждержавний розшук осіб (10/12/2010)
Протокол про внесення змін до Договору про колективну безпеку від 15 травня 1992 року (10/12/2010)
Протокол про внесення змін до Статуту Організації Договору про колективну безпеку від 7 жовтня 2002 року (10/12/2010)
Протокол про внесення зміни до Угоди про утворення Ради керівників міграційних органів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 5 жовтня 2007 року (10/12/2010)
Рішення про Концепцію військового співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав до 2015 року (10/12/2010)
Рішення про Міждержавну програму спільних заходів боротьби із злочинністю на 2011-2013 роки (10/12/2010)
Рішення про План заходів щодо реалізації Концепції узгодженої прикордонної політики держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на 2011-2015 роки (10/12/2010)
Рішення про Програму співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів та протидії наркоманії на 2011-2013 роки (10/12/2010)
Рішення про Програму співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з тероризмом та іншими насильницькими проявами екстремізму на 2011-2013 роки (10/12/2010)
Рішення про Програму співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з торгівлею людьми на 2011-2013 роки (10/12/2010)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про внесення змін до Положень про органи Організації Договору про колективну безпеку (10/12/2010)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про внесення змін до Правил процедури органів Організації Договору про колективну безпеку (10/12/2010)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про Положення про порядок проведення документальних ревізій фінансово-господарської діяльності постійно діючих робочих органів Організації Договору про колективну безпеку (10/12/2010)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про розробку проекту Програми військово-економічного співробітництва держав-членів Організації Договору про колективну безпеку на період до 2015 року (10/12/2010)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про щорічну доповідь Генерального секретаря Організації Договору про колективну безпеку (10/12/2010)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо бюджету Організації Договору про колективну безпеку на 2011 рік (10/12/2010)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо внесення змін до Положення про Координаційну раду з надзвичайних ситуацій держав-членів Організації Договору про колективну безпеку (10/12/2010)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо внесення змін до Протоколу про склад і дислокацію національних формувань (контингентів) Колективних сил швидкого розгортання Центральноазіатського регіону колективної безпеки (10/12/2010)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо Положення про порядок реагування Організації Договору про колективну безпеку на кризові ситуації (10/12/2010)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо Положення про порядок ухвалення і реалізації колективних рішень на застосування сил і засобів системи колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (10/12/2010)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо Положення про співробітництво держав-членів Організації Договору про колективну безпеку в сфері забезпечення інформаційної безпеки (10/12/2010)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group