ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Документи Співдружності Незалежних Держав (СНД) (2005-2007)
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про виконання Рішення Ради глав держав від 16 вересня 2004 року про Інформацію щодо виконання деяких питань, що негативно впливають на багатостороннє торговельно-економічне співробітництво в межах Співдружності Незалежних Держав (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про внесення зміни до Переліку умов, виробничих та технологічних операцій, при виконанні яких вважається, що товар походить із тієї країни, в якій вони мали місце (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про Голову та співголів Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про Міждержавну раду керівників вищих органів фінансового контролю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про надання державному науковому закладу "Державний науково-дослідний інститут системного аналізу Рахункової палати Російської Федерації" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з досліджень в галузі державного та міжнародного фінансового контролю (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про огляд торговельної політики Російської Федерації (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про огляд торговельної політики України (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про Основні напрямки і принципи взаємодії держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі забезпечення енергоефективності та енергозбереження (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про перерахування державами-учасницями СНД пайових внесків до єдиного бюджету органів Співдружності, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, у 2005 році (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про Положення про Електроенергетичну раду Співдружності Незалежних Держав у новій редакції (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проведення конкурсу на здобуття Премії Співдружності Незалежних Держав за досягнення в галузі якості продукції та послуг (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проведення Міждержавної виставки "СНД: Наукоємна продукція та високі технології" (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проведення Міждержавної виставки "СНД: Освіта-2005" (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Єдиної методології митної статистики зовнішньої торгівлі держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у новій редакції (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Протоколу про поетапну відміну обмежень у взаємній торгівлі держав-учасниць СНД (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про фінансове забезпечення діяльності Секретаріату Координаційної ради генеральних прокурорів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на 2005 рік (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання рішень Економічної ради Співдружності Незалежних Держав від 3 грудня 2004 року (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід підготовки пропозицій щодо зміни системи оплати праці в органах Співдружності Незалежних Держав, що фінансуються із єдиного бюджету органів СНД (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід підготовки пропозицій щодо питання методології визначення розмірів пайових внесків держав-учасниць Співдружності до єдиного бюджету органів СНД (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо виконання Рішення Ради глав держав СНД від 1 червня 2001 року про звернення учасників Пленуму Координаційної ради Співдружності (Союзу) організацій ветеранів незалежних держав до глав держав-учасниць СНД (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо інформації про кількість орендованих Виконавчим комітетом СНД службових квартир (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо Положення про систему міжбібліотечного абонемента та доставки документів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (11/03/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо проведення чергового засідання Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (11/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про Командувача Колективними силами з підтримання миру в зоні конфлікту в Абхазії, Грузія (18/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проведення чергового засідання Ради міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав (18/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Протоколу про затвердження Положення про організацію взаємодії прикордонних та інших відомств держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав щодо надання допомоги при виникненні та врегулюванні (ліквідації) кризових ситуацій на зовнішніх кордонах (18/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про Концепцію військового співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав до 2010 року (18/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про Концепцію єдиної системи інформаційного маркірування вибухових речовин, боєприпасів та вогнепальної зброї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (18/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про Концепцію розвитку освіти дорослих в державах-учасницях СНД (18/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про Концепцію співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з тероризмом та іншими насильницькими проявами екстремізму (18/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про надання Білоруському державному університету статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі ліцензування, атестації та акредитації освітніх закладів (18/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про надання Білоруському національному технічному університету статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з вищої технічної освіти (18/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про надання Державному інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів з інформатики Республіки Вірменія статусу базової організації держав-учасниць СНД в галузі освіти осіб з обмеженими фізичними можливостями та безробітних (18/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про надання Установі освіти "Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з освіти в галузі інформатики та радіоелектроніки (18/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про надання Установі освіти "Міжнародний державний екологічний університет імені А.Д.Сахарова" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з екологічної освіти (18/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про Програму співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з тероризмом та іншими насильницькими проявами екстремізму на 2005 - 2007 роки (18/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про скасування Міждержавного координаційного центру з увічнення пам'яті захисників Вітчизни (18/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про співробітництво у сфері роботи з молоддю (18/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів (18/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з податковими злочинами (18/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про реалізацію Плану багаторівневих міжемзеесівських консультацій в рамках Співдружності Незалежних Держав на 2004 рік і про План на 2005 рік (18/03/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про хід роботи по вдосконаленню і реформуванню органів Співдружності Незалежних Держав (18/03/2005)
19 Постанова N 19 Ради Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав "Про хід реалізації Перспективного плану модельної законотворчості та зближення національного законодавства у Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року" (25/03/2005)
Модельний закон про лізинг (14/04/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав "Про звіт про діяльність Міждержавної ради зі стандартизації, метрології і сертифікації щодо реалізації Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року і Протоколу до неї від 20 червня 2000 року" (23/05/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав "Про проведення міждержавної виставки, присвяченої 15-річчю Співдружності Незалежних Держав" (23/05/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про діяльність Міждержавної ради "Радіонавігація" щодо реалізації Міждержавної радіонавігаційної програми держав-учасниць СНД на 2001 - 2005 роки (23/05/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про діяльність та перспективи розвитку Міждержавного статистичного комітету Співдружності Незалежних Держав (23/05/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про Інформацію про систему оплати праці в органах Співдружності Незалежних Держав, що фінансуються із єдиного бюджету органів СНД (23/05/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про Інформацію про хід виконання Програми дій з розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року (23/05/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про перерахування державами-учасницями СНД пайових внесків до єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у 2005 році (23/05/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проведення чергового засідання Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (23/05/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Концепції формування загального електроенергетичного ринку держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (23/05/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Положення про формування та використання позабюджетних коштів органів Співдружності Незалежних Держав, що фінансуються із єдиного бюджету органів СНД (23/05/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Угоди про основи гармонізації технічних регламентів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (23/05/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про Угоду про створення сприятливих правових, економічних та організаційних умов для розширення лізингової діяльності у Співдружності Незалежних Держав (23/05/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання рішень Економічної ради Співдружності Незалежних Держав від 11 березня 2005 року (23/05/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо Інформації про хід підготовки пропозицій з методології розрахунку розміру пайових внесків держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав до єдиного бюджету органів СНД (23/05/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо Інформацію про хід виконання Плану реалізації найважливіших заходів направлених на розвиток та підвищення ефективності взаємодії держав-учасниць СНД в економічній сфері у 2003 - 2010 роках (23/05/2005)
Протокол про поетапне скасування обмежень у взаємній торгівлі держав-учасниць СНД (03/06/2005)
Рішення про Міждержавну раду керівників вищих органів фінансового контролю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (03/06/2005)
Угода про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з податковими злочинами (03/06/2005)
Протокол сорок першого засідання Ради залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності (15/06/2005)
Зміни та доповнення до Угоди між залізничними адміністраціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки про особливості застосування окремих норм Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (16/06/2005)
Зміни та доповнення до Угоди між залізничними адміністраціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки про особливості застосування окремих норм Угоди про міжнародне пасажирське сполучення (16/06/2005)
Правила експлуатації, пономерного обліку та розрахунків за використання вантажних вагонів і контейнерів в прямому міжнародному залізнично-поромному сполученні через порти Кавказ (Росія) і Поті (Грузія) (із змінами та доповненнями) (16/06/2005)
Рішення Ради міністрів оборони Організації Договору про колективну безпеку про проект Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про Концепцію програми військово-технічної співпраці держав-членів Організації Договору про колективну безпеку на період 2006-2010 років (22/06/2005)
Рішення Комітету секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо Концепції Програми військово-технічного співробітництва держав-членів Організації Договору про колективну безпеку на період 2006-2010 років (23/06/2005)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо реалізації рішень Астанинської (2004 р.) сесії Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку, про затвердження пріоритетних напрямків діяльності Організації Договору колективної безпеки в другому півріччі 2005 року - першому півріччі 2006 року та плану основних заходів щодо всебічного зміцнення міждержавної співпраці, формування та розвитку системи колективної безпеки у рамках Організації Договору про колективну безпеку на 2006-2010 рр. (23/06/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про Раду постійних повноважних представників держав-учасниць Співдружності при статутних та інших органах Співдружності (23/08/2005)
Протокольне рішення щодо пропозицій України (26/08/2005)
Рішення про удосконалення та реформування органів Співдружності Незалежних Держав (26/08/2005)
Рішення щодо Програми співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з тероризмом та іншими насильницькими проявами екстремізму на 2005-2007 роки (26/08/2005)
Угода про гуманітарне співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) (26/08/2005)
Резолюція про роль вищих органів фінансового контролю держав - учасниць СНД щодо забезпечення повноти та своєчасності надходжень коштів до бюджету (14/09/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав "Про виключення пункту 8 підрозділу 1 розділу II "Рішення актуальних проблем транскордонного характеру" Плану заходів Програми дій розвитку СНД на період до 2005 року, затвердженого Рішенням ради глав урядів СНД від 20 червня 2000 року" (12/10/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав "Про внесення змін та доповнень до Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце" (12/10/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про кошторис доходів і видатків позабюджетних коштів Міждержавного статистичного комітету СНД на 2005 рік (12/10/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про надання Федеральній державній установі "Російська державна бібліотека" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав із співробітництва в галузі бібліотечної справи (12/10/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про перерахування державами-учасницями СНД пайових внесків до єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, в 2005 році (12/10/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проведення позачергового засідання Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (12/10/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проведення чергового засідання Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (12/10/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Комплексу середньотермінових заходів для просування на внутрішній ринок СНД та ринки третіх країн конкурентоспроможної продукції, що випускається національними виробниками, на період до 2010 року (12/10/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів від 15 квітня 1994 року (12/10/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Рішення Ради глав урядів СНД про виділення асигнувань на створення та розвиток об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у 2006 році (12/10/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Рішення Ради глав урядів СНД про внесення змін та доповнень до Положення про Міждержавний статистичний комітет Співдружності Незалежних Держав (12/10/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про використання асигнувань на створення та розвиток об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав та забезпечення діяльності Координаційного Комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав за 2004 рік (12/10/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про роботу Міжурядової ради із співробітництва в галузі ветеринарії щодо реалізації Угоди про співробітництво в галузі ветеринарії від 12 березня 1993 року (12/10/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про співголови Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (12/10/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про сприяння розвитку організаційно-методологічної бази лізингової діяльності у Співдружності Незалежних Держав (12/10/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про уточнення дохідної та видаткової частин єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, на 2005 рік (12/10/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання рішень Економічної ради Співдружності Незалежних Держав від 23 травня 2005 року (12/10/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо Інформації про хід виконання Рішення Ради глав урядів СНД про Концепцію встановлення погодженої тарифної політики на залізничному транспорті держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 18 жовтня 1996 року та про тарифну політику залізниць держав-учасниць СНД на 2005 фрахтовий рік (12/10/2005)
Угода про створення сприятливих правових, економічних і організаційних умов для розширення лізингової діяльності в Співдружності Незалежних Держав (12/10/2005)
Положення щодо проведення щорічного Міжнародного конкурсу Міжурядової ради із співробітництва в будівельній діяльності держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на кращу будівельну і проектну організацію, підприємство будівельних матеріалів та будіндустрії (18/10/2005)
Рішення про головування в Раді глав держав Співдружності Незалежних Держав (07/11/2005)
01-1/7-04 Рішення N 01-1/7-04 Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав (11/11/2005)
Модельний закон про державний матеріальний резерв (18/11/2005)
Модельний закон про державні гарантії рівних прав та рівних можливостей для чоловіків і жінок (18/11/2005)
Модельний закон про захист прав та гідності людини в біомедичних дослідженнях в державах-учасницях СНД (18/11/2005)
Модельний закон про інформатизацію, інформацію та захист інформації (18/11/2005)
Модельний закон про поштову діяльність (18/11/2005)
Модельний закон про протидію найманству (18/11/2005)
Модельний закон про соціальний захист громадян, що зазнанили впливу радіації внаслідок радіаційних аварій, ядерних випробувань та інцидентів (18/11/2005)
Модельний закон про фельд'єгерський зв'язок (18/11/2005)
01-1/1-05 Рішення N 01-1/1-05 Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав (22/11/2005)
Зміни та доповнення до Правил проїзду пасажирів у потягах міждержавного сполучення (22/11/2005)
Зміни та доповнення до Угоди про перевезення вантажів на особливих умовах (22/11/2005)
Протокол сорок другого засідання Ради залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності (22/11/2005)
Зміни та доповнення до "Порядку стягнення провізних платежів за перевезення домашніх речей і проїзд провідників, якщо вони слідують з ними, та оформлення перевізних документів у міжнародному сполученні" (24/11/2005)
Зміни та доповнення до Порядку передачі вагонів і контейнерів з вантажами через міждержавні залізничні передаточні переходи держав-учасниць Співдружності (24/11/2005)
Концепція взаємодії залізничних адміністрацій держав-учасниць Співдружності в галузі охорони здоров'я (24/11/2005)
Положення про робочу групу Ради залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності, Латвії, Литви, Естонії з питань локомотивного господарства (24/11/2005)
Порядок внесення акредитованих органів і випробувальних лабораторій (центрів) в Реєстр визнаних Радою залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності організацій, акредитованих на право проведення робіт щодо оцінки відповідності залізничної продукції (24/11/2005)
Протокол про внесення доповнення до Угоди про співробітництво в галузі охорони здоров'я населення від 26 червня 1992 року (25/11/2005)
Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів від 15 квітня 1994 року (укр/рос) (25/11/2005)
Рішення про виділення асигнувань на створення та розвиток об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в 2006 році (25/11/2005)
Рішення про виконання єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, за 2004 рік (25/11/2005)
Рішення про використання асигнувань на створення та розвиток об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав та забезпечення діяльності Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав за 2004 рік (25/11/2005)
Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Міждержавний статистичний комітет Співдружності Незалежних Держав (25/11/2005)
Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Міждержавну раду з надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (25/11/2005)
Рішення про комплекс середньотермінових заходів щодо просування на внутрішній ринок СНД та ринки третіх країн конкурентоспроможної продукції, що випускається національними виробниками, на період до 2010 року (25/11/2005)
Рішення про конкурс на здобуття Премії Співдружності Незалежних Держав за досягнення в галузі якості продукції та послуг (25/11/2005)
Рішення про Концепцію формування спільного електроенергетичного ринку держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (25/11/2005)
Рішення про надання 32 Державному науково-дослідному випробувальному інституту Міністерства оборони Російської Федерації статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі дослідження проблем військової метрології та метрологічного забезпечення військ (сил) (25/11/2005)
Рішення про надання Білоруському державному університету статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі ліцензування, атестації та акредитації освітніх закладів (25/11/2005)
Рішення про надання Білоруському національному технічному університету статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з вищої технічної освіти (25/11/2005)
Рішення про надання Державному інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів з інформатики Республіки Вірменія статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі освіти осіб з обмеженими фізичними можливостями та безробітних (25/11/2005)
Рішення про надання Російському університету дружби народів статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі інформаційного забезпечення освітніх систем держав-учасниць СНД (25/11/2005)
Рішення про надання Установі освіти "Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з освіти в галузі інформатики та радіоелектроніки (25/11/2005)
Рішення про надання Установі освіти "Міжнародний державний екологічний університет імені А.Д. Сахарова" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з екологічної освіти (25/11/2005)
Рішення про продовження терміну реалізації спільних програм вдосконалення об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (25/11/2005)
Рішення щодо Інформації про хід виконання Плану реалізації найважливіших заходів, направлених на розвиток та підвищення ефективності взаємодії держав-учасниць СНД в економічній сфері в 2003 - 2010 роках (25/11/2005)
Рішення щодо Інформації про хід виконання Програми дій з розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року (25/11/2005)
Рішення щодо Положення про Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (25/11/2005)
Угода держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про співробітництво у сфері роботи з молоддю (25/11/2005)
Угода про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами людини (укр/рос) (25/11/2005)
Угода про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з крадіжками автотранспортних засобів і забезпеченні їхнього повернення (укр/рос) (25/11/2005)
Рішення Комітету секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо заходів по підвищенню контртерористичного та антинаркотичного потенціалів правоохоронних органів держав-членів Організації Договору про колективну безпеку (29/11/2005)
Рішення Комітету секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо спільної діяльності в боротьбі з контрабандою наркотиків та додаткових заходах по протидії міжнародному наркобізнесу (29/11/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ Організації Договору про колективну безпеку щодо Положення про робочу групу по Афганістану при Раді міністрів закордонних справ Організації Договору про колективну безпеку (30/11/2005)
Заява міністрів закордонних справ держав-членів Організації Договору про колективну безпеку за підсумками саміту ООН - 2005 (06/12/2005)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про Розподіл квотних посад між державами-учасницями Співдружності у Виконавчому комітеті СНД (06/12/2005)
Доповнення до Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце (16/12/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав "Про інформацію про хід виконання Рішення ради глав урядів СНД від 29 листопада 2001 року про Міждержавну програму створення мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів та послуг на національні ринки держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року" (16/12/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав "Про практику застосування положень Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням ради глав урядів СНД від 30 листопада 2000 року, в частині соків та нектарів, що виготовляються з використанням сировинних матеріалів і напівфабрикатів, що походять з третіх країн" (16/12/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав "Про проведення засідань Економічної ради Співдружності Незалежних Держав в 2006 році" (16/12/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про виготовлення пільгових талонів на 2006 - 2010 роки для проїзду територіями держав-учасниць СНД інвалідам та учасникам Великої Вітчизняної війни, а також особам, прирівняних до них (16/12/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про інформацію про хід виконання Протокольного рішення Ради глав держав СНД від 26 серпня 2005 року щодо пропозицій України (16/12/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Концепції розвитку соціальних і медичних основ покращення якості життя та профілактики втрати працездатності ветеранів війн, учасників локальних конфліктів, миротворчих операцій і жертв тероризму в державах-учасницях СНД на 2006 - 2010 роки (16/12/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання Рішень Економічної ради Співдружності Незалежних Держав від 12 жовтня та 16 листопада 2005 року (16/12/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо Інформації про хід реалізації в 2005 році Основних заходів Міждержавної комплексної програми реабілітації ветеранів війн, учасників локальних конфліктів та жертв тероризму на 2001 - 2005 роки (16/12/2005)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо Інформації про хід реалізації Міждержавної програми "Використання природного газу як моторного палива для автотранспортних засобів на 2001 - 2005 роки" (16/12/2005)
01-1/2-05 Рішення № 01-1/2-05 Економічного суду Співдружності Незалежних Держав про тлумачення застосування пунктів 16, 18 Положення про умови оплати праці в органах Співдружності Незалежних Держав, що фінансуються з єдиного бюджету органів СНД (02/03/2006)
Зміни та доповнення до Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце (17/03/2006)
Угода щодо взаємодії Координаційної ради генеральних прокурорів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав та Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (10/04/2006)
Зміни та доповнення до Правил комплексних розрахунків між залізничними адміністраціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки (13/04/2006)
Зміни та доповнення до Угоди між залізничними адміністраціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки про особливості застосування окремих норм Угоди про міжнародне пасажирське сполучення - ОЗ УМПС (13/04/2006)
Інструкція з обслуговування перевезень швидкопсувних вантажів у рефрижераторних вагонах в міжнародному сполученні між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав, Латвійською Республікою, Литовською Республікою, Естонською Республікою (13/04/2006)
Протокол сорок третього засідання Ради залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності (13/04/2006)
Рекомендації щодо попередження завезення та розповсюдження пташиного грипу залізничним транспортом (13/04/2006)
01-1/4-05 Консультативний висновок N 01-1/4-05 Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав про тлумачення Рішення Ради міністрів закордонних справ СНД про Раду постійних повноважних представників держав-учасниць Співдружності при статутних та інших органах Співдружності від 23 серпня 2005 року (18/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про заснування Групи високого рівня з питань підвищення ефективності Співдружності Незалежних Держав (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про зусилля держав-учасниць СНД у боротьбі з пташиним грипом, а також із запобігання та стримування пандемії грипу людини (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про Перший форум творчої та наукової інтелігенції держав-учасниць СНД (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про Положення про Консультативний комітет керівників правових служб міністерств закордонних справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проведення чергового засідання Ради міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Договору про створення Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект порядку денного засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про внесення змін до Реєстру формувань, що виділяються від держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав до складу Корпусу сил Співдружності Незалежних Держав для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про втрату чинності рішень Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про втрату чинності рішень Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про керівника Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про Концепцію формування національних баз даних та організацію міждержавного обміну інформацією з попередження та припинення правопорушень в галузі інтелектуальної власності (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про надання Військово-повітряній інженерній академії імені професора М.Є. Жуковського статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з підготовки спеціалістів-метрологів збройних сил (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про надання федеральній державній установі "Російська державна бібліотека" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав зі співробітництва в галузі бібліотечної справи (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про Програму основних заходів співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі культури до 2010 року (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про скасування Науково-консультативного центру приватного права Співдружності Незалежних Держав (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про реалізацію Плану багаторівневих міжмзсесівських консультацій в рамках Співдружності Незалежних Держав на 2005 рік та про План на 2006 рік (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про хід виконання Рішення Ради глав держав СНД про удосконалення та реформування органів Співдружності Незалежних Держав від 26 серпня 2005 року (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності щодо Інформації про хід розгляду пропозицій України для виконання Протокольного рішення Ради глав держав СНД від 26 серпня 2005 року (21/04/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності щодо пропозицій Республіки Казахстан про чисельність персоналу органів Співдружності, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць СНД (21/04/2006)
01-1/1-06 Рішення № 01-1/1-06 Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав про тлумачення застосування пунктів 12, 14 Положення про Міждержавний статистичний комітет СНД, затверджений Рішенням Ради глав урядів СНД від 12 квітня 1996 року, і частини 2 статті 9 Угоди між Міждержавним статистичним комітетом СНД і Урядом Російської Федерації про умови перебування Міждержавного статистичного комітету СНД на території Російської Федерації від 26 лютого 1996 року (10/05/2006)
Договір про створення Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (25/05/2006)
Протокол про внесення змін до Угоди про співробітництво в галузі лісопромислового комплексу та лісового господарства від 11 вересня 1998 року (25/05/2006)
Рішення про внесення змін до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30 листопада 2000 року (укр/рос) (25/05/2006)
Рішення про внесення змін до Реєстру формувань, що виділяються від держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав до складу Корпусу сил Співдружності Незалежних Держав для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (25/05/2006)
Рішення про втрату чинності Рішень Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (25/05/2006)
Рішення про головування в Раді глав урядів Співдружності Незалежних Держав (25/05/2006)
Рішення про діяльність Міждержавної ради з гідрометеоролігії Співдружності Незалежних Держав (25/05/2006)
Рішення про заборгованість держав-учасниць СНД перед єдиним бюджетом органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, за 2005 рік (25/05/2006)
Рішення про заступника Керівника Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (25/05/2006)
Рішення про заступників Голови Виконавчого комітету - Виконавчого секретаря Співдружності Незалежних Держав (25/05/2006)
Рішення про Концепцію розвитку соціальних і медичних основ покращення якості життя та профілактики втрати працездатності ветеранів війн, учасників локальних конфліктів, миротворчих операцій і жертв тероризму в державах-учасницях СНД на 2006 - 2010 роки (25/05/2006)
Рішення про Концепцію формування національних баз даних і організацію міждержавного обміну інформацією щодо запобігання та припинення правопорушень в галузі інтелектуальної власності (25/05/2006)
Рішення про надання федеральній державній установі "Російська державна бібліотека" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав зі співробітництва в галузі бібліотечної справи (25/05/2006)
Рішення про організацію між телерадіокомпаніями держав-учасниць Співдружності обміну теле і радіопередачами та іншими матеріалами, присвяченими 15-річчу створення Співдружності Незалежних Держав (25/05/2006)
Рішення про Основні заходи співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі культури до 2010 року (25/05/2006)
Рішення про перехід органів СНД, що фінансуються із єдиного бюджету органів Співдружності Незалежних Держав, на єдину систему оплати праці (25/05/2006)
Рішення про Порядок розрахунку та розмір пайових внесків держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на утримання органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (25/05/2006)
Рішення про проведення перепису населення раунду 2010 року в державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав (25/05/2006)
Рішення про проведення чергового засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (25/05/2006)
Рішення про результати проведених в 2005 році документальних ревізій фінансово-господарської діяльності органів Співдружності, що фінансуються із єдиного бюджету органів СНД (25/05/2006)
Рішення про скасування Науково-консультативного центру приватного права Співдружності Незалежних Держав (25/05/2006)
Рішення про фінансове забезпечення діяльності Секретаріату Координаційної ради генеральних прокурорів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на 2006 рік ( 25.05.2006) (25/05/2006)
01-1/1-05 Рішення N 01-1/1-05 Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав (19/06/2006)
Рішення Комітету секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо базового учбового закладу додаткової професійної освіти співробітників правоохоронних органів і спеціальних служб держав-членів Організації Договору про колективну безпеку (22/06/2006)
Рішення Ради міністрів оборони Організації Договору про колективну безпеку щодо спільного комплексного оперативно-тактичного навчання "Рубіж-2006" (22/06/2006)
Протокол щодо внесення змін до Угоди про створення єдиної системи технічного прикриття залізниць держав-членів Організації Договору про колективну безпеку від 28 квітня 2003 року (23/06/2006)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про базовий учбовий заклад додаткової професійної освіти співробітників правоохоронних органів і спеціальних служб держав-членів Організації Договору про колективну безпеку (23/06/2006)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про відновлення членства Республіки Узбекистан в Організації Договору про колективну безпеку (23/06/2006)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про нагородження Почесною грамотою Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (23/06/2006)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про начальника об'єднаного штабу Організації Договору про колективну безпеку (23/06/2006)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про План заходів, присвячених п'ятнадцятій річниці підписання Договору про колективну безпеку від 15 травня 1992 року (23/06/2006)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо Програми спільних заходів в рамках Організації Договору про колективну безпеку по реалізації потреб правоохоронних органів та спецслужб держав-членів у сфері боротьби з тероризмом і наркозагрозою (23/06/2006)
Рішення про конкурс на здобуття Премії Співдружності Незалежних Держав за досягнення в галузі якості продукції та послуг (24/06/2006)
Зміни та доповнення до Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце (30/06/2006)
Порядок проведення конкурсу на здобуття Премії Співдружності Незалежних Держав за досягнення в галузі якості продукції та послуг (30/06/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про виконання єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав за 2005 рік (30/06/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про виконання Програми дій з розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року (30/06/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про внесення доповнень та змін до Правил визначення країни походження товарів, що затверджені Рішенням Ради глав урядів СНД від 30 листопада 2000 року (30/06/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про встановлення єдиного часу для зняття показників з приладів обліку електричної енергії, що переміщується міждержавними лініями електропередачі в державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав (30/06/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про діяльність Міжурядової ради дорожників (30/06/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про кошторис доходів і витрат позабюджетних коштів Міждержавного статистичного комітету СНД на 2006 рік (30/06/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про огляд торговельної політики Азербайджанської Республіки (30/06/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про перерахування державами-учасницями СНД пайових внесків до єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, в 2006 році (30/06/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про перехід органів Співдружності в галузі безпеки, що фінансуються із єдиного бюджету органів СНД, на єдину систему оплати праці (30/06/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проведення чергового засідання Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (30/06/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Стратегії співробітництва держав-учасниць СНД в галузі інформатизації та проект Плану дій з реалізації Стратегії співробітництва держав-учасниць СНД в галузі інформатизації на період до 2010 року (30/06/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Угоди про гармонізацію вимог до додаткового навчання та професійної компетентності міжнародних автомобільних перевізників держав-учасниць СНД (30/06/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про реалізацію Концепції міжрегіонального та прикордонного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (30/06/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання Плану реалізації найважливіших заходів, направлених на розвиток та підвищення ефективності взаємодії держав-учасниць СНД в економічній сфері в 2003 - 2010 роках (30/06/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання Протокольного рішення Ради глав держав СНД щодо пропозицій України від 26 серпня 2005 року в частині механізму функціонування зони вільної торгівлі в рамках СНД (30/06/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання рішень Економічної ради Співдружності Незалежних Держав від 17 березня та 28 квітня 2006 року (30/06/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід підготовки Міждержавної виставки, присвяченої 15-річчу Співдружності Незалежних Держав (30/06/2006)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про проект Протоколу про відновлення членства Республіки Узбекистан в Організації Договору про колективну безпеку (16/08/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про внесення змін до бюджетної класифікації органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (15/09/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про внесення змін до документів Співдружності Незалежних Держав у зв'язку із затвердженням Положення про формування та використання позабюджетних коштів органів Співдружності Незалежних Держав, що фінансуються із єдиного бюджету органів СНД (15/09/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про перерахування державами-учасницями СНД пайових внесків до єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, в 2006 році (15/09/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про перехід органів Співдружності в галузі безпеки, що фінансуються із єдиного бюджету органів СНД, на єдину систему оплати праці (15/09/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проведення чергового засідання Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (15/09/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, на 2007 рік (15/09/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Положення про єдиний бюджет органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у новій редакції (15/09/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Положення про порядок відрахувань до соціальних фондів та соціальне забезпечення суддів Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав (15/09/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Протоколу Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про внесення змін та доповнень до Угоди Ради глав урядів СНД про постійний робочий орган Ради командуючих Прикордонними військами від 9 жовтня 1992 року (15/09/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Рішення Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав про внесення змін і доповнень до Положення про Раду командуючих Прикордонними військами (15/09/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Рішення Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав про внесення змін та доповнень до Положення про Антитерористичний центр держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (15/09/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Рішення Ради глав урядів СНД про уточнений єдиний бюджет органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетих коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, на 2006 рік (15/09/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про внесення змін та доповнень до Положення про Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (15/09/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених проведеними у 2005 році документальними ревізіями фінансово-господарської діяльності органів Співдружності, що фінансуються із єдиного бюджету органів СНД (15/09/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання рішень Економічної ради Співдружності Незалежних Держав від 30 червня 2006 року (15/09/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо проекту Рішення Ради глав урядів СНД про Положення про Секретаріат Ради міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (15/09/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо пропозицій з реалізації Рішення Ради глав держав СНД від 26 серпня 2005 року про удосконалення та реформування органів Співдружності Незалежних Держав (15/09/2006)
Нова редакція окремих положень Інструкції ДЧ 1835, а також зміни і доповнення до її окремих пунктів з урахуванням Правил розміщення і кріплення вантажів у вагонах і контейнерах (Додаток 14 до СМГС) та пропозицій залізничних адміністрацій (13/10/2006)
Протокол сорок четвертого засідання Ради залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності (13/10/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про головування в Раді міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав (16/10/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про Громадську ініціативу щодо проведення Міжнародної акції "Ми - Спадкоємці Перемоги!" (16/10/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про підтримку ініціативи Республіки Казахстан щодо її головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі у 2009 році (16/10/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проведення чергового засідання Ради міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав (16/10/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Заяви глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про активізацію співробітництва у боротьбі з незаконною міграцією (16/10/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Заяви глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про договірно-правове оформлення державних кордонів між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав (16/10/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Програми реалізації Концепції узгодженої прикордонної політики держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на 2007 - 2010 роки (16/10/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Протокольного рішення про нагородження Грамотою Співдружності Незалежних Держав (16/10/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про виконання Програми дій з розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року (16/10/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про заступника Керівника Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (16/10/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення Ради глав держав СНД про Раду з міжрегіонального та прикордонного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (16/10/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди про захист учасників кримінального судочинства (16/10/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди про основні принципи співробітництва в галузі міграції громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (16/10/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проекти порядку денного засідань Ради глав урядів та Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (16/10/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про удосконалення та реформування Співдружності Незалежних Держав (16/10/2006)
Модельний водний кодекс для держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (16/11/2006)
Модельний екологічний кодекс для держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (16/11/2006)
Модельний закон про безпеку діяльності, пов'язаної з генетично модифікованими організмами (16/11/2006)
Модельний закон про державну охорону (16/11/2006)
Модельний закон про збереження лососевих риб, їх відтворення, раціональне використання і регулювання обороту продукції з них (16/11/2006)
Модельний закон про інноваційну діяльність (16/11/2006)
Модельний закон про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори (16/11/2006)
Модельний закон про прокуратуру (16/11/2006)
Модельний закон про протидію фінансуванню тероризму (16/11/2006)
Модельний закон про соціальне партнерство (16/11/2006)
Модельний закон про статус працівника освіти (16/11/2006)
Модельний закон про туристську діяльність (16/11/2006)
Модельний освітній кодекс для держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (загальна частина) (16/11/2006)
Протокол про внесення змін та доповнень до Угоди про постійний робочий орган Ради командуючих Прикордонними військами від 9 жовтня 1992 року (24/11/2006)
Протокольне рішення про роботу з організації та забезпечення діяльності Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (24/11/2006)
Рішення Комітету секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку про створення при Комітеті секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку тимчасової Робочої групи з питань інформаційної політики та безпеки (24/11/2006)
Рішення про виділення асигнувань на створення та розвиток об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у 2007 році (24/11/2006)
Рішення про виконання єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав за 2005 рік (24/11/2006)
Рішення про виконання Програми дій з розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року (24/11/2006)
Рішення про внесення доповнень та змін до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30 листопада 2000 року (укр/рос) (24/11/2006)
Рішення про внесення змін до бюджетної класифікації органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (24/11/2006)
Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (24/11/2006)
Рішення про делегування повноважень Економічній раді СНД на прийняття остаточного Рішення щодо проекту Угоди про Міждержавну систему обміну правовою інформацією (24/11/2006)
Рішення про заступника Керівника Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (24/11/2006)
Рішення про заступників Голови Виконавчого комітету - Виконавчого секретаря Співдружності Незалежних Держав (24/11/2006)
Рішення про Звіт керівника Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про діяльність центру (24/11/2006)
Рішення про параметри єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, на 2007 рік (24/11/2006)
Рішення про перехід органів Співдружності у сфері безпеки, що фінансуються із єдиного бюджету органів СНД, на єдину систему оплати праці (24/11/2006)
Рішення про Положення про Секретаріат Ради міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (24/11/2006)
Рішення про проведення чергового засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (24/11/2006)
Рішення про проект Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Антитерористичний центр держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (24/11/2006)
Рішення про проект Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Раду командуючих Прикордонними військами (24/11/2006)
Рішення про створення Робочої групи з розробки проекту Плану спільних робіт щодо створення єдиної системи обліку громадян третіх держав та осіб без громадянства, які в'їжджають на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (24/11/2006)
Рішення про уточнений єдиний бюджет органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, на 2006 рік (24/11/2006)
Рішення про хід виконання Плану реалізації найважливіших заходів, направлених на розвиток та підвищення ефективності взаємодії держав-учасниць СНД в економічній сфері у 2003 - 2010 роках (24/11/2006)
Рішення про хід виконання Рішення Ради глав держав СНД від 7 жовтня 2002 року про створення в місті Москві на базі Всеросійського виставкового центру постійно діючих виставок держав-учасниць СНД (24/11/2006)
Угода про гармонізацію вимог до додаткового навчання й професійної компетентності міжнародних автомобільних перевізників держав-учасниць СНД (укр/рос) (24/11/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проведення чергового засідання Ради міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав (27/11/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект порядку денного засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (27/11/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Протокольного рішення про нагородження Грамотою Співдружності Незалежных Держав (27/11/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про залучення Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав до розвитку й удосконалення протиповітряної оборони держав-членів Організації Договору про колективну безпеку у форматі об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (27/11/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про Керівника Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (27/11/2006)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди про основні принципи співробітництва в галузі міграції громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (27/11/2006)
Заява глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про активізацію співробітництва у боротьбі з незаконною міграцією (28/11/2006)
Протокольне рішення про нагородження Грамотою Співдружності Незалежних Держав (28/11/2006)
Рішення про виконання Програми дій з розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року (28/11/2006)
Рішення про внесення змін і доповнень до Положення про Антитерористичний центр держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) (28/11/2006)
Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Раду командуючих Прикордонними військами (28/11/2006)
Рішення про втрату чинності рішень Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (28/11/2006)
Рішення про Доповідь Групи високого рівня з питань підвищення ефективності Співдружності Незалежних Держав (28/11/2006)
Рішення про залучення Координаційного Комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав до розвитку й удосконалення протиповітряної оборони держав-членів Організації Договору про колективну безпеку у форматі об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (28/11/2006)
Рішення про заступника Голови Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав (28/11/2006)
Рішення про Керівника Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (28/11/2006)
Рішення про План заходів з реалізації Концепції узгодженої прикордонної політики держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на 2007 - 2010 роки (28/11/2006)
Рішення про проведення перепису населення раунду 2010 року в державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав (28/11/2006)
Рішення про проведення чергового засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (28/11/2006)
Рішення про Програму співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми на 2007 - 2010 роки (28/11/2006)
Рішення про Раду з міжрегіонального та прикордонного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (28/11/2006)
Рішення про увічнення святкування Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років (28/11/2006)
Рішення про хід виконання Плану реалізації найважливіших заходів, направлених на розвиток та підвищення ефективності взаємодії держав-учасниць СНД в економічній сфері у 2003 - 2010 роках (28/11/2006)
Рішення про хід виконання Рішення Ради глав держав від 7 жовтня 2002 року про створення в місті Москві на базі Всеросійського виставкового центру постійно діючих виставок держав-учасниць СНД (28/11/2006)
Угода про захист учасників кримінального судочинства (28/11/2006)
Угода про Раду з гуманітарного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) (28/11/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про внесення доповнення до Положення про Консультативну раду керівників органів державної (виконавчої) влади, що здійснюють управління державними матеріальними резервами в державах-учасницях СНД (27/12/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про Голову Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (27/12/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про Доповідь "Інвентаризація та утилізація джерел іонізуючого випромінювання на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав" (27/12/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про Доповідь "Реабілітація територій держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, що зазнали впливу діяльності уранових виробництв" (27/12/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про єдиний бюджет органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, на 2007 рік (27/12/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про кошторис доходів та витрат позабюджетних коштів Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на 2006 рік (27/12/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про кошторис доходів та витрат позабюджетних коштів Міждержавного статистичного комітету Співдружності Незалежних Держав на 2007 рік (27/12/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про надання федеральній державній установі "Науково-дослідний інститут проблем збереження" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі науково-технічного розвитку систем державних матеріальних резервів, організації перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (27/12/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про огляд торговельної політики Республіки Казахстан (27/12/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про огляд торговельної політики Республіки Молдова (27/12/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про перерахунок державами-учасницями СНД, пайових внесків до єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, у 2006 році (27/12/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проведення засідань Економічної ради Співдружності Незалежних Держав у 2007 році (27/12/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Угоди про співробітництво у боротьбі з обігом фальсифікованих лікарських засобів (27/12/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Угоди про формування спільного електроенергетичного ринку держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (27/12/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про фінансування в 2007 році Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку соціальних і медичних основ покращення якості життя і профілактики втрати працездатності ветеранів війн, учасників локальних конфліктів, миротворчих операцій і жертв тероризму в державах-учасницях СНД на 2006-2010 роки (27/12/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання Рішення Ради глав урядів СНД від 29 листопада 2001 року про Міждержавну програму створення мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів та послуг на національні ринки держав-учасниць СНД на період до 2005 року (27/12/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання Рішення Ради глав урядів СНД про Концепцію встановлення погодженої тарифної політики залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 18 жовтня 1996 року та про тарифну політику залізниць держав-учасниць СНД на 2006 фрахтовий рік (27/12/2006)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід реалізації в 2006 році Концепції розвитку соціальних і медичних основ покращення якості життя та профілактики втрати працездатності ветеранів війн, учасників локальних конфліктів, миротворчих операцій і жертв тероризму в державах-учасницях СНД на 2006 - 2010 роки (27/12/2006)
Тарифна політика залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів в міжнародному сполученні на 2007 фрахтовий рік (01/01/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про створення Міждержавної робочої групи з підготовки проекту Концепції подальшого розвитку Співдружності Незалежних Держав (05/01/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності про головування в Раді міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав (09/02/2007)
01-1/2-06 Рішення N 01-1/2-06 Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав (21/02/2007)
Протокол сорок п'ятого засідання Ради залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності (21/02/2007)
Зміни та доповнення до Правил експлуатації, пономерного обліку та розрахунків за користування вантажними вагонами власності інших держав (22/02/2007)
Програма розвитку міждержавної інформаційно-обчислювальної мережі залізниць держав-учасниць СНД, Латвії, Литви, Естонії "ІНФОСЕТЬ-21" (Створення офіційного web-сайту Ради щодо залізничного транспорту. Технічне завдання) (22/02/2007)
01-1/6-06 Консультативний висновок N 01-1/6-06 Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав щодо тлумачення частини першої статті 8 Статуту Співдружності Незалежних Держав від 22 січня 1993 року (22/03/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про визначення рівня грошового утримання Виконавчого директора і співробітників Виконавчої дирекції Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (30/03/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про внесення доповнень і зміни в План заходів щодо реалізації Концепції міжрегіонального і прикордонного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав до 2009 року, затвердженого Рішенням Ради голів урядів СНД від 15 вересня 2004 року (30/03/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про голову і співголів Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (30/03/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про діяльність Міжурядової ради по лісопромисловому комплексу і лісовому господарству (30/03/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про діяльність Міжурядової ради по співробітництву в будівельній діяльності (30/03/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про заборгованість держав-учасниць СНД перед єдиним бюджетом органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, за 2006 рік (30/03/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про перерахунок державами-учасницями СНД, пайових внесків до єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, у 2007 році (30/03/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Комплексу спільних заходів держав-учасниць СНД по попередженню проникнення і поширення грипу птахів на території держав-учасниць СНД (30/03/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Угоди про порядок фінансового, технічного і тилового забезпечення діяльності і персоналу колективних сил по підтримці миру в Співдружності Незалежних Держав (30/03/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Угоди про соціальні і правові гарантії персоналу колективних сил по підтримці миру у Співдружності Незалежних Держав (30/03/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Угоди про співробітництво у формуванні і обміні інформаційними ресурсами та в створенні і розвитку інформаційних систем держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у сфері мирного використання атомної енергії (30/03/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про створення Координаційної ради керівників органів по науці і інноваціям держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (30/03/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про фінансове забезпечення діяльності органів Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав та граничної чисельності її Виконавчої дирекції (30/03/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про фінансове забезпечення діяльності Секретаріату Координаційної ради генеральних прокурорів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на 2007 рік (30/03/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо проведення чергового засідання Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (30/03/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо проекту Угоди про гармонізацію митних процедур при переміщенні електричної енергії через митний кордон держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (30/03/2007)
01-1/4-06 Рішення N 01-1/4-06 Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав про тлумачення застосування норми частини першої статті 4 Угоди про взаємне визнання правта регулювання відносин власності від 9.10 .92 (05/04/2007)
01-1/5-06 Рішення Економічного Суду СНД N 01-1/5-06 про тлумачення частини першої статті 2 Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців і їх сімей та державного страхування військовослужбовців держав-учасниць СНД (13/04/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності про діяльність Міждержавної ради по надзвичайним ситуаціям природного і техногенного характеру (25/04/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності про проведення чергового засідання Ради міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав (25/04/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності про проект Рішення про заснування нагрудного знаку Ради командувачів Прикордонними військами "Почесний прикордонник Співдружності Незалежних Держав" (25/04/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності про проект Рішення про створення Ради керівників державних і громадських телерадіоорганізацій держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (25/04/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності про реалізацію Плану багаторівневих міжемзеесівських консультацій в рамках Співдружності Незалежних Держав на 2006 рік та про План на 2007 рік (25/04/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності про рекомендації Консультативного комітету керівників правових служб міністерств закордонних справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав "Про Методичні рекомендації по розробці проектів міжнародних договорів, що укладаються в рамках Співдружності Незалежних Держав" і "Про рішення органів Співдружності Незалежних Держав" (25/04/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності щодо інформації про діяльність Ради з культурного співробітництва держав-учасниць СНД (25/04/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності щодо проекту Рішення про затвердження Положення про стипендію Ради командувачів прикордонними військами для слухачів і курсантів освітніх установ прикордонних відомств держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (25/04/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про надання установі освіти "Інститут перепідготовки і підвищення кваліфікації Міністерства надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по навчанню кадрів в галузі попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій (25/04/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про затвердження Положення про базову організацію держав-учасниць Співдружності з підготовки кадрів для органів податкових розслідувань і наданні Академії економічної безпеки Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації і Академії фінансової поліції Агентства Республіки Казахстан по боротьбі з економічною злочинністю статусу базової організації держав-учасниць Співдружності з підготовки кадрів для органів податкових розслідувань (25/04/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди про порядок фінансового, технічного і тилового забезпечення діяльності і персоналу Колективних сил по підтримці миру в Співдружності Незалежних Держав (25/04/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди про соціальні і правові гарантії персоналу Колективних сил по підтримці миру у Співдружності Незалежних Держав (25/04/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності щодо проекта Угоди про підготовку кадрів для органів внутрішніх справ (поліції) і внутрішніх військ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (25/04/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності щодо проекту порядку денного засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (25/04/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності щодо проекту Протоколу про затвердження Положення про організацію взаємодії прикордонних та інших відомств держав-учасників Співдружності Незалежних Держав у наданні допомоги при виникненні та врегулюванні (ліквідації) кризових ситуацій на зовнішніх кордонах (25/04/2007)
Угода про співробітництво генеральних прокуратур (прокуратур) держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з корупцією (25/04/2007)
Доповнення до Переліку міждержавних стикових пунктів станцій обліку переходу і станцій передачі вагонів і контейнерів додатка N 4 до Правил експлуатації, пономерного обліку і розрахунків за користування вантажними вагонами власності інших держав (19/05/2007)
Єдиний порядок узгодження технічної документації на будівництво нових, модернізацію вантажних вагонів та їх вузлів і деталей, призначених для експлуатації у міжнародному сполученні, представленої залізничними адміністраціями держав-учасниць СНД, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки (19/05/2007)
Зміни і доповнення до Угоди між залізничними адміністраціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки про особливості застосування окремих норм Угоди про міжнародне пасажирське сполучення (УМПС) (19/05/2007)
Зміни та доповнення до Положення про Дирекцію Ради із залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності (19/05/2007)
Зміни та доповнення до Правил експлуатації, пономерного обліку та розрахунків за користування вантажними вагонами власності інших держав (19/05/2007)
Методика про порядок обліку порушень режиму термінового повернення вантажних вагонів (19/05/2007)
Положення про Комісію з пасажирського господарства (19/05/2007)
Порядок перевезень швидкопсувних вантажів у вагонах-термосах у міжнародному сполученні (19/05/2007)
Правила експлуатації, пономерного обліку та розрахунків за користування вантажними вагонами та контейнерами в прямому міжнародному залізнично-поромному сполученні через порти Оля (Росія) та Актау (Казахстан) (19/05/2007)
Правила перевезення вантажів в прямому міжнародному залізнично-поромному сполученні через порти Астраханського водно-транспортного вузла і Махачкала (Росія) і Актау (Казахстан) (19/05/2007)
Протокол сорок шостого засідання Ради залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності (19/05/2007)
Регламент взаємодії залізничних адміністрацій держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по запобіганню і ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій на залізницях держав-учасниць Співдружності (19/05/2007)
Угода про порядок експлуатації, пономерного обліку і розрахунків за користування вантажними вагонами інвентарного парку, переданими в оренду (тимчасове користування) та тими, що курсують в міжнародному сполученні (19/05/2007)
Протокольне рішення про розробку проектів Міждержавних програм сумісних заходів боротьби із злочинністю і незаконним оборотом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2008-2010 роки (25/05/2007)
Протокольне рішення про фінансове забезпечення органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (25/05/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про Комплекс спільних заходів держав-учасниць СНД по попередженню проникнення і поширення грипу птахів на території держав-учасниць СНД (25/05/2007)
Рішення про головування в Раді голів урядів Співдружності Незалежних Держав (25/05/2007)
Рішення про заборгованість держав-учасниць СНД перед єдиним бюджетом органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, за 2006 рік (25/05/2007)
Рішення про заступників Голови Виконавчого комітету - Виконавчого секретаря Співдружності Незалежних Держав (25/05/2007)
Рішення про затвердження Положення про базову організацію держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з підготовки і перепідготовки кадрів для органів податкових (фінансових) розслідувань і наданні Академії економічної безпеки Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації і Академії фінансової поліції Агентства Республіки Казахстан по боротьбі з економічною і корупційною злочинністю (фінансова поліція) статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з підготовки і перепідготовки кадрів для органів податкових (фінансових) розслідувань (25/05/2007)
Рішення про затвердження Положення про стипендію Ради командувачів прикордонними військами для слухачів і курсантів освітніх установ прикордонних відомств держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (25/05/2007)
Рішення про надання установі освіти "Інститут перепідготовки і підвищення кваліфікації Міністерства надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по навчанню кадрів в галузі попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій (25/05/2007)
Рішення про надання федеральній державній установі "Науково-дослідний інститут проблем зберігання" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в області науково-технічного розвитку систем державних матеріальних резервів, організації перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів (25/05/2007)
Рішення про Порядок визначення рівня грошового утримання і схему розрахункових посадових окладів Виконавчого директора і співробітників Виконавчої дирекції Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (25/05/2007)
Рішення про проведення в 2008 році в місті Кишиневі VII Міжнародних спортивних ігор держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (25/05/2007)
Рішення про проведення чергового засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (25/05/2007)
Рішення про проект Угоди про порядок фінансового, технічного і тилового забезпечення діяльності і персоналу колективних сил по підтримці миру в Співдружності Незалежних Держав (25/05/2007)
Рішення про проект Угоди про соціальні і правові гарантії персоналу колективних сил по підтримці миру у Співдружності Незалежних Держав (25/05/2007)
Рішення про результати проведених в 2006 році документальних ревізій фінансово-господарської діяльності органів Співдружності, що фінансуються з єдиного бюджету органів СНД (25/05/2007)
Рішення про створення Ради керівників державних і громадських телерадіоорганізацій держав-учасників Співдружності Незалежних Держав (25/05/2007)
Рішення про фінансове забезпечення діяльності органів Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав і граничній чисельності його виконавчої дирекції (25/05/2007)
Рішення про фінансове забезпечення діяльності Секретаріату Координаційної ради генеральних прокурорів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на 2007 рік (25/05/2007)
Рішення про фінансування в 2007 році Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку соціальних і медичних основ покращення якості життя і профілактики втрати працездатності ветеранів війн, учасників локальних конфліктів, миротворчих операцій і жертв тероризму у державах-учасницях СНД на 2006-2010 роки (25/05/2007)
Угода про підготовку кадрів для органів внутрішніх справ (поліції) і внутрішніх військ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (25/05/2007)
Угода про співробітництво в галузі підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки фахівців держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (25/05/2007)
Угода про співробітництво в галузі фізичної культури і спорту держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (25/05/2007)
Угода про формування загального електроенергетичного ринку держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (25/05/2007)
Концепція формування правових основ і механізмів реалізації соціальної держави в країнах Співдружності (31/05/2007)
Модельний закон про професійний спорт (31/05/2007)
Модельний податковий кодекс для держав-учасниць СНД (Спеціальна частина. Розділ 6. Податок на майно) (31/05/2007)
Модельний податковий кодекс для держав-учасниць СНД (Спеціальна частина. Розділ 7. Земельний податок) (31/05/2007)
Модельний податковий кодекс для держав-учасниць СНД (Спеціальна частина. Розділ 8. Державне мито) (31/05/2007)
Спільна заява Голови Ради Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав і Голови Парламентської Асамблеї Ради Європи (31/05/2007)
Угода про співробітництво між Міжпарламентською Асамблеєю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав і Панафриканським Парламентом (31/05/2007)
Протокольне рішення про хід підготовки проекту Концепції подальшого розвитку Співдружності Незалежних Держав (10/06/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про виконання єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, за 2006 рік (29/06/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Протоколу про внесення змін до Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року (29/06/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі електроенергетики Співдружності Незалежних Держав від 14 лютого 1992 року (29/06/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Протоколу про внесення змін у Угоду про звільнення від сплати мита, податків та видачі спеціальних дозволів за провіз нормативних документів, еталонів, засобів вимірювання і стандартних зразків, що провозяться з метою перевірки та метрологічної атестації від 10 лютого 1995 року (29/06/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Угоди про Раду з міжрегіонального і прикордонного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (29/06/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання Плану реалізації найважливіших заходів, спрямованих на розвиток і підвищення ефективності взаємодії держав-учасниць СНД у економічній сфері в 2003-2010 роках (29/06/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання Рішення Ради глав держав СНД від 7 жовтня 2002 року про створення в місті Москві на базі Всеросійського виставкового центру постійно діючих виставок держав-учасниць СНД (29/06/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо проекту Основних напрямків розвитку ринку міжнародних автотранспортних послуг (29/06/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо проекту Протоколу про внесення змін і доповнень у Угоду про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів і учасників Великої Вітчизняної війни а також осіб, прирівняних до них від 12 березня 1993 року (29/06/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про створення Групи з напрацювання пропозицій до узгодженої міграційної політики держав-учасниць СНД (29/06/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про врегулювання питання охорони товарних знаків (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про доповідь "Основні напрямки розвитку цивільної авіації і міри по підвищенню безпеки польотів в державах-учасницях СНД" (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про інформацію Республіки Молдова (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про огляд торгівельної політики Республіки Таджикистан (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про огляд торгівельної політики Російської Федерації (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про переведення Секретаріату Координаційної ради генеральних прокурорів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на фінансування з єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про перерахунок державами-учасницями СНД, пайових внесків до єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, у 2007 році (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Конвенції про правовий статус трудящихся-мігрантів і членів їх сімей держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Протоколу про внесення змін і доповнень в Угоду про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів і учасників Великої Вітчизняної війни а також осіб, прирівняних до них від 12 березня 1993 року (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про використання асигнувань на створення і розвиток об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав і забезпечення діяльності Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав за 2006 рік (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про уточнений єдиний бюджет органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, на 2007 рік (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про фінансування в 2008 році Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку соціальних і медичних основ покращення якості життя і профілактики втрати працездатності ветеранів війн, учасників локальних конфліктів, миротворчих операцій і жертв тероризму у державах-учасницях СНД на 2006-2010 роки (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених проведеними в 2006 році документальними ревізіями фінансово-господарської діяльності органів Співдружності, що фінансуються з єдиного бюджету органів СНД (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання Рішень Економічної ради Співдружності Незалежних Держав від 29 червня 2007 року (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід реалізації Концепції міжрегіонального та прикордонного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо проведення чергового засідання Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо проекту єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, на 2008 рік (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо проекту Концепції підвищення експлуатаційної надійності мостових споруд на автомобільних дорогах держав-учасниць СНД у 2007-2015 роках (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо проекту Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про виділення асигнувань на створення і розвиток об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в 2008 році (14/09/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо проекту Угоди про гармонізацію митних процедур при переміщенні електричної енергії через митний кордон держав-учасниць Співдружність Незалежних Держав (14/09/2007)
Рішення про внесення змін до Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце (укр/рос) (14/09/2007)
Угода про співробітництво у формуванні і обміні інформаційними ресурсами та в створенні і розвитку інформаційних систем держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в сфері мирного використання атомної енергії (14/09/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про виконання Рішення Ради міністрів закордонних справ СНД про проект Угоди про основні принципи співпраці в галузі міграції громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 27 листопада 2006 року (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про звіт Міждержавної ради по співробітництву в галузі періодичної преси, книговидання, книгорозповсюдження і поліграфії щодо виконання Угоди про співробітництво в галузі книговидання, книгорозповсюдження і поліграфії від 16 квітня 2004 року (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Договора держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про протидію легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Заяви глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про активізацію співпраці в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Протокольного рішення про нагородження Грамотою Співдружності Незалежних Держав (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про голову Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про звернення Координаційної наради органів Співдружності Незалежних Держав, що здійснюють співробітництво у сфері боротьби із злочинністю (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про Звернення Ради Міжнародної асоціації академій наук (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про Концепцію подальшого розвитку Співдружності Незалежних Держав і План основних заходів щодо її реалізації (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про Концепцію розвитку дистанційного навчання в державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про підготовку до святкування 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про Програму співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконним оборотом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів на 2008-2010 роки (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про Програму співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з тероризмом та іншими насильницькими проявами екстремізму на 2008-2010 роки (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про пропозиції по узгодженій міграційній політиці держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення щодо надання Державній освітній установі вищої професійної освіти "Московський державний технічний університет ім. М.Е.Баумана" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по професійній перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів за новими напрямками розвитку техніки та технологій (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ Держав-членів Співдружності про проект Рішення щодо надання Федеральній державній освітній установі вищої професійної освіти "Державний технологічний університет "Московський інститут сталі та сплавів" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань стандартизації в освіті (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди про координацію робіт в галузі інформатизації систем освіти держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з розкраданням культурних цінностей і забезпеченням їх повернення (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди про утворення Ради керівників міграційних органів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності щодо проектів порядків денних засідань Ради глав держав та Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності щодо проекту Рішення про заступника керівника Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ Держав-Членів Співдружності щодо проекту Рішення про надання Державній науковій установі "Інститут освіти дорослих Російської академії освіти" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з освіти дорослих та просвітницькій діяльності (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності щодо проекту Рішення про надання Державній установі "Науково-виробниче об'єднання "Спеціальна техніка і зв'язок" Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації" статусу базової науково-дослідної установи в галузі розробки спеціальних засобів (зброї нелетальної дії) для правоохоронних органів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (04/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності щодо проекту Рішення про надання установі освіти "Білоруський державний технологічний університет" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по освіті в галузі лісового господарства та лісової промисловості (04/10/2007)
Договір держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав щодо протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів і фінансування тероризму (05/10/2007)
Протокол про затвердження Положення про організацію взаємодії прикордонних та інших відомств держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у наданні допомоги при виникненні і врегулюванні (ліквідації) кризових ситуацій на зовнішніх кордонах (05/10/2007)
Протокольне рішення про проведення чергового засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (05/10/2007)
Рішення про Голову Виконавчого комітету - Виконавчого секретаря Співдружності Незалежних Держав (05/10/2007)
Рішення про Голову Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (05/10/2007)
Рішення про головування в Раді глав держав Співдружності Незалежних Держав (05/10/2007)
Рішення про головування Республіки Казахстан в Організації по безпеці і співробітництву в Європі в 2009 році (05/10/2007)
Рішення про заснування нагрудного знаку Ради командувачів прикордонними військами "Почесний прикордонник Співдружність Незалежних Держав" (05/10/2007)
Рішення про звернення Координаційної наради органів Співдружності Незалежних Держав, що здійснює співробітництво у сфері боротьби із злочинністю (05/10/2007)
Рішення про Звернення Ради Міжнародної асоціації академій наук (05/10/2007)
Рішення про Концепцію подальшого розвитку Співдружності Незалежних Держав і План основних заходів з її реалізації (05/10/2007)
Рішення про Міждержавну програму спільних заходів боротьби зі злочинністю на 2008-2010 роки (05/10/2007)
Рішення про підготовку до святкування 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років (05/10/2007)
Рішення про Програму співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів на 2008-2010 роки (05/10/2007)
Рішення про Програму співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з тероризмом та іншими насильницькими проявами екстремізму на 2008-2010 роки (05/10/2007)
Рішення про пропозиції щодо узгодженої міграційної політики держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (05/10/2007)
Рішення про створення Робочої групи по виробленню пропозицій про співробітництво у сфері погодженої транспортної політики держав-учасниць СНД (05/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про головування в Раді міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав (05/10/2007)
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проведення чергового засідання Ради міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав (05/10/2007)
Угода про порядок фінансового, технічного і тилового забезпечення діяльності і персоналу Колективних сил по підтримці миру в Співдружності Незалежних Держав (05/10/2007)
Угода про соціальні і правові гарантії персоналу Колективних сил по підтримці миру в Співдружності Незалежних Держав (05/10/2007)
Угода про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з розкраданнями культурних цінностей і забезпеченні їхнього повернення (укр/рос) (05/10/2007)
Угода про утворення Ради керівників міграційних органів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (05/10/2007)
Декларація глав держав-членів Організації Договору про колективну безпеку у зв'язку з 15-річчям Договору про колективну безпеку (06/10/2007)
Другий протокол про внесення доповнення до Протоколу про порядок здійснення контролю за цільовим використанням продукції військового призначення, що поставляється в рамках Угоди про основні принципи військово-технічного співробітництва між державами-учасницями Договору про колективну безпеку від 15 травня 1992 року (06/10/2007)
Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди про правовий статус Організації Договору про колективну безпеку від 7 жовтня 2002 року (06/10/2007)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про створення Координаційної ради керівників компетентних органів держав-членів Організації Договора про колективну безпеку з питань боротьби з незаконною міграцією (06/10/2007)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку про створення Координаційної ради по надзвичайним ситуаціям держав-членів Організації Договору про колективну безпеку (06/10/2007)
Рішення Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку щодо проекту Угоди між Організацією Договору про колективну безпеку і Урядом Російської Федерації про умови перебування Об'єднаного штабу Організації Договору про колективну безпеку на території Російської Федерації (06/10/2007)
Угода про взаємодію в галузі рекламно-виставкової діяльності у сфері військово-економічного співробітництва між державами-членами Організації Договору про колективну безпеку (06/10/2007)
Угода про миротворчу діяльність Організації Договору про колективну безпеку (06/10/2007)
Угода про створення системи управління силами і засобами системи колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (06/10/2007)
Тарифна політика залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів в міжнародному сполученні на 2008 фрахтовий рік (26/10/2007)
32 Постанова N 32 Ради Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав "Про внесення змін до Перспективного плану модельної законотворчості та зближення національного законодавства в Співдружності Незалежних Держав на 2005-2010 роки" (30/10/2007)
39 Постанова Ради Міжпарламентської Асамблеї держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про надання Міжнародній асоціації академій наук статусу спостерігача при Міжпарламентській Асамблеї держав - учасниць СНГ (30/10/2007)
Модельний виконавчий кодекс для держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (Загальна частина) (31/10/2007)
Модельний екологічний кодекс для держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (Особлива частина) (31/10/2007)
Модельний закон про безпеку на повітряному транспорті (31/10/2007)
Модельний закон про безпеку на транспорті (31/10/2007)
Модельний закон про охорону ґрунтів (31/10/2007)
Модельний закон щодо міжрегіонального співробітництва (31/10/2007)
Модельний закон щодо поводження з тваринами (31/10/2007)
Модельний закон щодо прикордонного співробітництва (31/10/2007)
Модельний закон щодо саморегульованих організацій (31/10/2007)
Модельний закон щодо транспортної діяльності (31/10/2007)
Протокол про внесення змін до Угоди про звільнення від сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів за провезення нормативних документів, еталонів, засобів вимірювань і стандартних зразків, що провозяться з метою повірки та метрологічної атестації від 10 лютого 1995 року (укр/рос) (22/11/2007)
Протокол про внесення змін до Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року (22/11/2007)
Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів і учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них від 12 березня 1993 року (22/11/2007)
Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди про координацію міждержавних відносин в галузі електроенергетики Співдружності Незалежних Держав від 14 лютого 1992 року (22/11/2007)
Протокольне рішення про підвищення продовольчої безпеки держав-учасниць СНД (22/11/2007)
Протокольне рішення про хід виконання рішення Ради глав держав СНД від 7 жовтня 2002 року про створення в місті Москві на базі Всеросійського виставкового центру постійно діючих виставок держав-учасниць СНД (22/11/2007)
Рішення про виділення асигнувань на створення і розвиток об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в 2008 році (22/11/2007)
Рішення про виконання єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, за 2006 рік (22/11/2007)
Рішення про використання асигнувань на створення та розвиток об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав та забезпечення діяльності Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав за 2006 рік (22/11/2007)
Рішення про заступника Голови Виконавчого комітету - Виконавчого секретаря Співдружності Незалежних Держав (22/11/2007)
Рішення про Концепцію розвитку дистанційного навчання у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав (22/11/2007)
Рішення про надання Державній науковій установі "Інститут освіти дорослих Російської академії освіти" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по освіті дорослих і просвітницькій діяльності (22/11/2007)
Рішення про надання Державній установі "Науково-виробниче об'єднання "Спеціальна техніка і зв'язок" Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації" статусу базової науково-дослідної установи у галузі розробки спеціальних засобів (зброї нелетальної дії) для правоохоронних органів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (22/11/2007)
Рішення про надання Державному освітньому закладу вищої професійної освіти "Московський державний технічний університет ім. Н.Э.Баумана" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по професійній перепідготовці і підвищенню кваліфікації кадрів за новими напрямками розвитку техніки і технологій (22/11/2007)
Рішення про надання установі освіти "Білоруський державний технологічний університет" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по освіті в галузі лісового господарства і лісової промисловості (22/11/2007)
Рішення про надання Федеральній державній освітній установі вищої професійної освіти "Державний технологічний університет "Московський інститут сталі і сплавів" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань стандартизації в освіті (22/11/2007)
Рішення про основні напрямки розвитку цивільної авіації та заходи з підвищення безпеки польотів у державах-учасницях СНД (22/11/2007)
Рішення про проект Угоди про Раду з міжрегіонального і прикордонного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (22/11/2007)
Рішення про роботу ради керівників статистичних служб держав-учасниць Співдружності і Міждержавного статистичного комітету Співдружності Незалежних Держав по виконанню рішень найвищих органів СНД про посилення аналізу економічного розвитку і інтеграційних процесів, підготовці аналітичних і інформаційно-прогностичних матеріалів про загальну економічну ситуацію, динаміку і тенденції економічної співпраці держав-учасниць Співдружності (22/11/2007)
Рішення про фінансування в 2008 році Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку соціальних і медичних основ покращання якості життя і профілактики втрати працездатності ветеранів війн, учасників локальних конфліктів, миротворчих операцій та жертв тероризму у державах-учасницях СНД на 2006-2010 роки (22/11/2007)
Рішення про хід виконання Плану реалізації найважливіших заходів, направлених на розвиток і підвищення ефективності взаємодії держав-учасниць СНД у економічній сфері в 2003-2010 роках (22/11/2007)
Рішення про хід виконання Рішення Ради глав держав СНД від 7 жовтня 2002 року про створення в місті Москві на базі Всеросійського виставкового центру постійно діючих виставок держав-учасниць СНД (22/11/2007)
Рішення щодо єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, на 2008 рік (22/11/2007)
Угода про гармонізацію митних процедур при переміщенні електричної енергії через митний кордон держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (22/11/2007)
Угода про координацію робіт в галузі інформатизації систем освіти держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (22/11/2007)
Зміни і доповнення до Правил експлуатації, пономерного обліку та розрахунків за використання вантажних вагонів власності інших держав (23/11/2007)
Зміни та доповнення до Правил комплексних розрахунків між залізничними адміністраціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки (ПКР) (23/11/2007)
Зміни та доповнення до Угоди про міждержавний пасажирський тариф та в Міждержавний пасажирський тариф (23/11/2007)
Методика визначення ставок плати за користування вантажними вагонами власності інших держав (23/11/2007)
Основні принципи і критерії технічних вимог до технічних засобів для використання їх на просторі 1520 (23/11/2007)
Основні принципи підготовки локомотивних бригад для роботи на суміжних територіях (23/11/2007)
Положення про постійно діючу Координаційну комісію з вдосконалення нормативної правової бази організації розрахунків в міжнародному залізничному сполученні (23/11/2007)
Положення про систему технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів, які допущені до використання на залізничних шляхах загального користування в міжнародному сполученні (23/11/2007)
Порядок нарахування платежів за порушення пункту 2.10 Правил (23/11/2007)
Протокол сорок сьомого засідання Ради залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності (23/11/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про діяльність Регіональної співдружності в галузі зв'язку у 2005-2007 роках (14/12/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про заходи щодо розвитку лізингу сільськогосподарської техніки, машин і механізмів у державах-учасницях СНД на період до 2010 року (14/12/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про кошторис доходів і витрат позабюджетних коштів Виконавчого комітету Співдружності Незалежних Держав на 2007 рік (14/12/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про кошторис доходів і витрат позабюджетних коштів Секретаріату Ради міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на 2007 рік (14/12/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про перерахування державами-учасницями СНД пайових внесків до єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, в 2007 році (14/12/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проведення чергового засідання Економічної ради Співдружності Незалежних Держав (14/12/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Порядку узгодження основних макроекономічних показників розвитку економіки держав-учасниць СНД (14/12/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Протоколу щодо внесення змін та доповнень до Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року (14/12/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Рішення Ради глав урядів СНД про заходи по забезпеченню поповнення, модернізації і ремонту парку вантажних вагонів спільного використання держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (14/12/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Стратегії економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав (14/12/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про реєстр (перелік) підписаних міжнародних документів щодо міжрегіонального та прикордонного співробітництва держав-учасниць СНД (14/12/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про фінансове забезпечення діяльності Секретаріату Координаційної ради генеральних прокурорів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на 2008 рік (14/12/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання Рішення ради глав урядів СНД від 29 листопада 2001 року про Міждержавну програму створення мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року (14/12/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання рішень Економічної ради Співдружності Незалежних Держав від 14 вересня 2007 року (14/12/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо діяльності Міждержавного банку (14/12/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо кошторису доходів та витрат позабюджетних коштів Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на 2007 рік (14/12/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо Кошторису доходів та витрат позабюджетних коштів Координаційної служби Ради командувачів Прикордонними військами на 2007 рік (14/12/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо кошторису доходів та витрат позабюджетних коштів Міждержавного статистичного комітету Співдружності Незалежних Держав на 2008 рік (14/12/2007)
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо присудження Премій Співдружності Незалежних Держав 2007 року за досягнення в галузі якості продукції та послуг (14/12/2007)
Рішення про внесення зміни до Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце ( укр/рос) (14/12/2007)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group