ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Документи Співдружності Незалежних Держав (СНД) (1991-1993)
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
Угода Союзу РСР і республік з питань реформи роздрібних цін і соціального захисту населення (12/03/1991)
Договір про Союз Суверенних Держав (23/07/1991)
Договір про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів Союзу РСР (укр/рос) (04/12/1991)
Угода про механізм погашення та обслуговування заборгованості (зобов'язань) СРСР в іноземній валюті, а також своєчасного поповнення страхового фонду (04/12/1991)
Угода про створення Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) (08/12/1991)
Угода про створення Регіональної співдружності в галузі зв'язку (17/12/1991)
Алма-Атинська декларація (укр/рос) (21/12/1991)
Протокол до Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав, підписаної 8 грудня 1991 року в м. Мінськ Республікою Білорусь, Російською Федерацією (РРФСР), Україною (укр/рос) (21/12/1991)
Протокол наради Глав Незалежних Держав (укр/рос) (21/12/1991)
Рішення Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (21/12/1991)
Угода про координаційні інститути Співдружності Незалежних Держав (21/12/1991)
Угода про цивільну авіацію та про використання повітряного простору (25/12/1991)
Угода глав держав Співдружності Незалежних Держав щодо власності колишнього Союзу РСР за кордоном (30/12/1991)
Угода між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав щодо Стратегічних сил (30/12/1991)
Угода про спільну діяльність з дослідження і використання космічного простору (укр/рос) (30/12/1991)
Угода Ради Глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про Збройні Сили і Прикордонні війська (30/12/1991)
Заява глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (16/01/1992)
Протокол робочої зустрічі глав держав СНД (про затвердження Тимчасового положення про Робочу групу з організаційно-технічної підготовки і проведення засідань Ради глав держав і Ради глав урядів СНД) (16/01/1992)
Угода держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про Військову присягу стратегічних сил (16/01/1992)
Угода про об'єднання і координацію зусиль держав-учасниць Співдружності по мінімізації та подоланню наслідків Чорнобильської катастрофи (16/01/1992)
Угода про статистичну службу Співдружності Незалежних Держав від 6 лютого 1992 року (06/02/1992)
Протокол засідання Глав урядів держав Співдружності про координацію міждержавних відношень в галузі електроенергетики Співдружності Незалежних Держав (08/02/1992)
Угода про взаємодію в галузі гідрометеорології (08/02/1992)
Угода про взаємодію в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища (08/02/1992)
Угода про порядок транзиту (08/02/1992)
Декларація щодо дотримання принципів співробітництва в межах Співдружності Незалежних Держав (14/02/1992)
Заява глав держав Співдружності Незалежних Держав (14/02/1992)
Протокол наради глав держав (про підготовку блоку угод з військових питань) (14/02/1992)
Протокол наради глав держав (про підготовку документа про правонаступництво щодо договорів, держархівів, боргів та активів колишнього Союзу) (14/02/1992)
Протокол Наради глав держав і глав урядів держав-учасниць Співдружності (про підготовку угоди про поділ активів і пасивів колишнього Держбанку СРСР) (14/02/1992)
Протокол наради глав держав-участниць Співдружності (14/02/1992)
Рішення Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав про призначення Головнокомандуючого Об'єднаними Збройними Силами Співдружності (14/02/1992)
Рішення Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав про Раду міністрів оборони Співдружності Незалежних Держав (14/02/1992)
Угода між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав про соціальні і правові гарантії військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їхніх сімей (укр/рос) (14/02/1992)
Угода між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав про статус Стратегічних сил (14/02/1992)
Угода між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав про формування єдиного оборонного бюджету і порядок фінансування Збройних Сил держав Співдружності (14/02/1992)
Угода між Республікою Вірменія, Республікою Бєларусь, Республікою Казахстан, Республікою Киргизстан, Російською Федерацією, Республікою Таджикистан, Туркменістаном та Республікою Узбекистан про Сили загального призначення на перехідний період (14/02/1992)
Угода про координаційні органи залізничного транспорту Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) (14/02/1992)
Угода про координацію міждержавних відношень в галузі електроенергетики Співдружності Незалежних Держав (14/02/1992)
Угода про повернення культурних та історичних цінностей державам їх походження (14/02/1992)
Угода про принципи забезпечення Збройних Сил держав-учасниць Співдружності озброєнням, технікою, матеріальними засобами, організації виробничої діяльності ремонтних підприємств, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (14/02/1992)
Угода про регулювання взаємовідношень держав Співдружності в галузі торговельно-економічного співробітництва в 1992 році (14/02/1992)
Спільне комюніке щодо результатів міждержавної консультативної наради з питань створення необхідних умов для своєчасного виконання боргових зобов'язань колишнього Союзу РСР (25/02/1992)
Протокол наради керівників Верховних Рад (Парламентів) держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про Міжпарламентську інформаційно-довідкову службу (27/02/1992)
Протокол наради керівників Верховних Рад (Парламентів) держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про розробку багатосторонніх актів (27/02/1992)
Угода про консультативні наради Голів Верховних Рад (Парламентів) держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (27/02/1992)
Угода щодо підготовки проектів законодавчих актів (27/02/1992)
Звернення глав урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав і Республіки Грузія у зв'язку із прийняттям Угоди про принципи і механізм розподілу обслуговування внутрішнього боргу колишнього СРСР від 13 березня 1992 року (13/03/1992)
Протокол про затвердження Положення про Міждержавну комісію щодо імпорту продовольчих товарів та про склад цієї Комісії (13/03/1992)
Протокол про зовнішній борг і активи (13/03/1992)
Протокол про координацію банківської діяльності (13/03/1992)
Протокол про проведення узгодженої політики держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі ціноутворення (13/03/1992)
Протокол про утворення Комітету у справах воїнів-інтернаціоналістів при Раді глав урядів держав-учасниць Співдружності (13/03/1992)
Протокол про утворення Спортивної ради Співдружності Незалежних Держав (13/03/1992)
Статут Міждержавної ради з нагляду за обслуговуванням боргу і використанням активів колишнього Союзу РСР (13/03/1992)
Угода між урядами держав-учасниць СНД про узгоджені принципи податкової політики (укр/рос) (13/03/1992)
Угода про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року (13/03/1992)
Угода про доповнення до Договору про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу і активів Союзу РСР (укр/рос) (13/03/1992)
Угода про науково-технічне співробітництво в межах держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (13/03/1992)
Угода про Повноважних представників незалежних держав (13/03/1992)
Угода про принципи і механізм обслуговування внутрішнього боргу колишнього СРСР (укр/рос) (13/03/1992)
Угода про принципи митної політики (13/03/1992)
Угода про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації (укр/рос) (13/03/1992)
Угода про прямі науково-технічні зв'язки в рамках Співдружності Незалежних Держав (13/03/1992)
Угода про співробітництво в галузі підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів і нострифікацію документів про їхню кваліфікацію в рамках Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) (13/03/1992)
Угода про спільне використання науково-технічних об'єктів у рамках Співдружності Незалежних Держав (13/03/1992)
Декларація про незастосування сили або загрози силою у взаємовідносинах між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав (20/03/1992)
Заява глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про обстановку в лівобережних районах Республіки Молдова (20/03/1992)
Протокол про затвердження Положення про Раду щодо залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності і Положення про дирекцію Ради щодо залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності (укр/рос) (20/03/1992)
Протокол щодо розгляду питання про облаштування новостворених державних кордонів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (20/03/1992)
Протокольне рішення про доопрацювання проекту Угоди з питань, пов'язаних з відновленням прав депортованих народів, національних меншин і окремих громадян (20/03/1992)
Рішення про використання науково-технічного і виробничого комплексу "Байконур" (20/03/1992)
Рішення про створення Міжнародної Мовної Компанії і Євроазійського Мовного Союзу (20/03/1992)
Рішення Ради глав держав (про направлення групи спостерігачів та колективних сил з підтримки миру в зону Карабахського конфлікту) (20/03/1992)
Рішення Ради глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (20/03/1992)
Угода про групи військових спостерігачів та колективні сили з підтримання миру в Співдружності Незалежних Держав (20/03/1992)
Угода про загальні умови поставок товарів між організаціями держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (20/03/1992)
Угода про Об'єднані збройні сили на перехідний період (20/03/1992)
Угода про охорону державних кордонів та морських економічних зон держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (20/03/1992)
Угода про повноваження вищих органів Співдружності Незалежних Держав з питань оборони (20/03/1992)
Угода про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності (укр/рос) (20/03/1992)
Угода про правові основи діяльності Об'єднаних збройних сил Співдружності Незалежних Держав (20/03/1992)
Угода про принципи забезпечення Збройних Сил держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав озброєнням, військовою технікою та іншими матеріальними засобами, організації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (20/03/1992)
Угода про принципи комплектування Об'єднаних збройних сил Співдружності Незалежних Держав та проходження в них військової служби (20/03/1992)
Угода про статус Прикордонних військ Співдружності Незалежних Держав (20/03/1992)
Угода про статус Сил загального призначення Об'єднаних збройних сил на перехідний період (20/03/1992)
Угода щодо розподілу активів і пасивів колишнього Держбанку СРСР між центральними банками держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (20/03/1992)
Протокол Консультативної наради Глав Верховних Рад (парламентів) держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про підготовку першого пленарного засідання Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (27/03/1992)
Угода про співробітництво комісій и комітетів Верховних Рад (Парламентів) держав-учасниць СНД (27/03/1992)
Угода про створення Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (27/03/1992)
Угода про порядок митного оформлення транзитних вантажів (02/04/1992)
Протокол про повноваження, порядок роботи та фінансування Міждержавної ради з гідрометеорології держав-учасниць Угоди про взаємодію в галузі гідрометеорології держав-учасниць СНД від 8 лютого 1992 р. і Виконавчого комітету ради (09/04/1992)
Угода про взаємодію міністерств внутрішніх справ незалежних держав у сфері боротьби із злочинністю (24/04/1992)
Протокол другого засідання Ради залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності (06/05/1992)
Договір про колективну безпеку (15/05/1992)
Заява глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про скорочення Збройних Сил колишнього Союзу РСР (15/05/1992)
Протокол про деякі результати діяльності Робочої групи для організаційно-технічної підготовки засідань Ради глав держав та Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав за період з 16 січня по 15 травня 1992 року (15/05/1992)
Протокол про діяльність групи повноважних представників держав-учасниць Співдружності по підготовці пропозицій з питань ціноутворення (15/05/1992)
Протокол про затвердження Положення про Міждержавну науково-технічну раду (15/05/1992)
Протокол про статус Груп військових спостерігачів і Колективних сил з підтримання миру в Співдружності Незалежних Держав (15/05/1992)
Протокол про уніфікації підходу та укладення угод про запобігання подвійного оподаткування доходів і майна (укр/рос) (15/05/1992)
Протокол щодо комплектування, структури, матеріально-технічного та фінансового забезпечення Групи військових спостерігачів і Колективних сил підтримки миру у Співдружності Незалежних Держав (15/05/1992)
Протокольне рішення про діяльність комісії з правонаступництва стосовно договорів, що представляють взаємний інтерес, державної власності, державних архівів, боргів та активів колишнього СРСР (15/05/1992)
Протокольне рішення про створення Міждержавної телерадіокомпанії (15/05/1992)
Протокольне рішення Ради глав урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав про охорону промислової власності (15/05/1992)
Рішення засідання Ради глав урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про спільні заходи вирішення проблем Аралу та Приаралля, ліквідації наслідків Спітакського землетрусу і Чорнобильської катастрофи (15/05/1992)
Рішення засідання Ради глав урядів СНД про збереження рибних запасів Каспійского моря (укр/рос) (15/05/1992)
Рішення Ради глав урядів держав-учасниць СНД про видання Вісника Ради глав держав і Ради глав урядів держав-учасниць СНД (15/05/1992)
Угода між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав стосовно хімічної зброї (15/05/1992)
Угода про використання повітряного простору (15/05/1992)
Угода про забезпечення єдності вимірів в Об'єднаних Збройних Силах Співдружності та Збройних Силах держав-учасниць Співдружності (15/05/1992)
Угода про заходи щодо забезпечення покращення розрахунків між господарськими організаціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) (15/05/1992)
Угода про інформаційне забезпечення системи управління та захист секретів Об'єднаних Збройних Сил Співдружності Незалежних Держав та Збройних Сил держав-учасниць Угоди (15/05/1992)
Угода про організацію медичного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, робітників і службовців Збройних Сил держав-учасниць Співдружності, Об'єднаних Збройних Сил Співдружності Незалежних Держав (15/05/1992)
Угода про організацію розвідувального забезпечення Об'єднаних Збройних Сил Співдружності Незалежних Держав (15/05/1992)
Угода про порядок використання радіочастотного спектра та забезпечення електромагнітної сумісності найважливіших радіоелектронних засобів в інтересах безпеки Співдружності Незалежних Держав (15/05/1992)
Угода про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей і державне страхування військовослужбовців держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) (15/05/1992)
Угода про порядок утримання і використання об'єктів космічної інфраструктури в інтересах виконання космічних програм (укр/рос) (15/05/1992)
Угода про порядок фінансування Прикордонних військ Співдружності (15/05/1992)
Угода про правоохоронні органи в Об'єднаних Збройних Силах та Збройних Силах держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (15/05/1992)
Угода про принципи забезпечення Прикордонних військ озброєнням, військовою технікою та іншими матеріальними засобами, організації науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (15/05/1992)
Угода про принципи комплектування Прикордонних військ Співдружності та проходження в них військової служби (15/05/1992)
Угода про принципи та порядок виконання військових перевезень (укр/рос) (15/05/1992)
Угода про принципи та порядок виконання Договору про звичайні збройні сили в Європі (15/05/1992)
Угода про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності (укр/рос) (15/05/1992)
Угода про співробітництво в галузі культури (15/05/1992)
Угода про співробітництво в галузі освіти (укр/рос) (15/05/1992)
Угода про Тимчасові правила процедури Ради глав держав і Ради глав урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (15/05/1992)
Угода про співробітництво в галузі охорони здоров'я населення (укр/рос) (16/06/1992)
Протокол третього засідання Ради залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності (25/06/1992)
Протокол про додаткове фінансування витрат по утриманню Робочої групи з організаційно-технічної підготовки і проведення засідань Ради глав держав і Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (26/06/1992)
Рішення про добровільне страхування додаткової пенсії для робітників, службовців і колгоспників (укр/рос) (26/06/1992)
Рішення про Міждержавну телерадіокомпанію у формі акціонерного товариства (26/06/1992)
Рішення про переказ пенсій, призначених в СРСР, до інших держав (укр/рос) (26/06/1992)
Рішення про підвищення тарифів на вантажні та пасажирські перевезення у міждержавному сполученні (26/06/1992)
Рішення про підготовку енергетичного господарства держав-учасниць Співдружності до надійної роботи на наступний осінньо-зимовий період (26/06/1992)
Рішення про строки проведення і попередній порядок денний наступного засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (26/06/1992)
Рішення про фінансування інформаційного вісника Ради глав держав і Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (26/06/1992)
Рішення Ради глав урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (26/06/1992)
Рішення Ради глав урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (про скликання засідання Ради Міністрів або керівників відповідних відомств) (26/06/1992)
Рішення щодо підготовки проектів Угод про взаємне визнання прав власності на об'єкти, створені за рахунок держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, їх фізичних та юридичних осіб (26/06/1992)
Угода про забезпечення радіолокаційного розпізнавання повітряних, надводних та наземних об'єктів, що оснащені відповідачами розпізнавання системи "Пароль" (26/06/1992)
Угода про координацію робіт з питань експортного контролю сировини, матеріалів, обладнання, технологій та послуг, які можуть бути використані для створення зброї масового знищення і ракетних засобів їх доставки (укр/рос) (26/06/1992)
Угода про міждержавний обмін економічною інформацією (26/06/1992)
Угода про міждержавний обмін науково-технічною інформацією (26/06/1992)
Угода про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії (26/06/1992)
Меморандум про взаєморозуміння з питання правонаступництва щодо договорів колишнього Союзу РСР, що становлять взаємний інтерес (06/07/1992)
Рішення про створення Консультативно-координаційної економічної ради Співдружності (06/07/1992)
Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами (06/07/1992)
Рішення щодо питань пов'язаних з відновленням прав осіб, які належать до депортованих народів та депортованих національних меншин (06/07/1992)
Рішення щодо участі держав-учасниць Співдружності в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї (06/07/1992)
Угода про Головнокомандувача Прикордонними військами (06/07/1992)
Угода про засоби систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору (укр/рос) (06/07/1992)
Угода про організацію діяльності Головного командування Об'єднаних Збройних Сил Співдружності Незалежних Держав на перехідний період (06/07/1992)
Угода про розподіл всієї власності колишнього Союзу РСР за кордоном (06/07/1992)
Угода про систему протиповітряної оборони (06/07/1992)
Угода про статус Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав від 6 липня 1992 року (06/07/1992)
Угода про взаємовідносини міністерств внутрішніх справ у сфері обміну інформацією (03/08/1992)
Регламент Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (15/09/1992)
Тимчасове положення про Міжпарламентську інформаційно-довідкову службу держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (15/09/1992)
Заява глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (09/10/1992)
Протокол про введення в дію Положення про Головне командування Об'єднаних Збройних Сил Співдружності Незалежних Держав (09/10/1992)
Протокольне рішення про Стратегічні сили (укр/рос) (09/10/1992)
Протокольний запис засідання Ради глав урядів СНД (щодо проекту Угоди про взаємне визнання віз держав-учасниць СНД) (09/10/1992)
Рішення про діяльність Комісії з розгляду комплексу питань, що пов'язані з правонаступництвом по відношенню до договорів, що представляють взаємний інтерес, державної власності, державних архівів, боргів та активів колишнього Союзу РСР (09/10/1992)
Рішення про міждержавну програму допомоги населенню районів, що постраждали у ході збройних конфліктів, переселенцям та біженцям (09/10/1992)
Рішення про основні напрями міждержавної комплексної медико-соціальної програми охорони здоров'я і реабілітації воїнів-інтернаціоналістів та членів їх сімей на 1992-1995 роки (укр/рос) (09/10/1992)
Рішення про роботу комісії з підготовки Угоди про розподіл державних невійськових морських суден колишнього СРСР (09/10/1992)
Рішення про спільні заходи по вирішенню проблем Аралу і Приаралля, ліквідації наслідків Спітакського землетрусу і Чорнобильської катастрофи (укр/рос) (09/10/1992)
Рішення про спільні заходи по забезпеченню господарства і населення електричною та тепловою енергією в осіннє-зимовий період 1992/93 року (09/10/1992)
Рішення про строки проведення наступного засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (09/10/1992)
Рішення про строки проведення наступного засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (09/10/1992)
Рішення про участь держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у Договорі між СРСР і США про ліквідацію їх ракет середньої дальності і меншої дальності (укр/рос) (09/10/1992)
Рішення Ради глав держав та Ради глав урядів Співдружності (09/10/1992)
Рішення Ради глав держав та Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (09/10/1992)
Рішення щодо участі держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в договорі між Союзом Радянських Соціалістічних Республік та Сполученими Штатами Америки про обмеження систем протиракетної оборони (09/10/1992)
Угода з питань, пов'язаних з відновленням прав депортованих осіб, національних меншин і народів (09/10/1992)
Угода про багатосторонню міждержавну спеціалізацію виробництва та поставок сортового та гібридного насіння сільськогосподарських культур (укр/рос) (09/10/1992)
Угода про безвізове пересування громадян держав Співдружності Незалежних Держав по території учасників (09/10/1992)
Угода про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності (09/10/1992)
Угода про взаємодію держав-учасниць Співдружності в галузі геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі (09/10/1992)
Угода про єдину грошову систему та узгоджену грошово-кредитну і валютну політику держав, що зберегли рубль в якості законного платіжного засобу (09/10/1992)
Угода про Концепцію війської безпеки держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (09/10/1992)
Угода про координацію міждержавних відношень у галузі поштового та електричного зв'язку (09/10/1992)
Угода про постійний робочий орган Ради командуючих Прикордонними військами (09/10/1992)
Угода про принципи зближення господарського законодавства держав-учасниць Співдружності (09/10/1992)
Угода про співробітництво в галузі інформації (укр/рос) (09/10/1992)
Угода про співробітництво держав-учасниць Співдружності щодо забезпечення стабільного положення на їхніх зовнішніх кордонах (09/10/1992)
Угода про співробітництво по забезпеченню єдності вимірів часу і частоти (укр/рос) (09/10/1992)
Угода про створення Консультативної економічної робочої Комісії при Раді глав держав і Раді глав урядів Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) (09/10/1992)
Угода про створення Міждержавної телерадіокомпанії (09/10/1992)
Угода про створення Спільної консультативної комісії з питань роззброєння (укр/рос) (09/10/1992)
Угода про принципи спільного використання вантажних вагонів у міждержавному сполученні (20/10/1992)
Угода про співробітництво між міністерствами внутрішніх справ у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин (21/10/1992)
Протокол засідання Ради глав урядів СНД (про затвердження кошторису витрат на утримання робочої групи) (13/11/1992)
Протокол про затвердження Положення про Міждержавну раду по космосу (укр/рос) (13/11/1992)
Рішення про забезпечення воїнів-інтернаціоналістів гарантованим обсягом пільг у медичному і соціальному забезпеченні, професійному навчанні та працевлаштуванні (13/11/1992)
Рішення про затвердження Положення про Міждержавну координаційну раду з науково-технічної інформації і Положення про Фонд розвитку міждержавного обміну науково-технічною інформацією (13/11/1992)
Рішення про продовження строку дії Положення про Раду по залізничному транспорту держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (13/11/1992)
Рішення про проект Угоди про регулювання міждержавного ринку цінних паперів (13/11/1992)
Рішення про розподіл інвентарних парків і вантажних вагонів і контейнерів колишнього МШС СРСР та їх подальше спільне використання (13/11/1992)
Угода про організацію інформаційної взаємодії в Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав та Збройних Силах держав-учасниць Угоди (13/11/1992)
Угода про організацію робіт з міждержавної стандартизації озброєнь та військової техніки (13/11/1992)
Угода про підготовку військових кадрів (13/11/1992)
Угода про порядок фінансування спільної діяльності по дослідженню і використанню космічного простору (укр/рос) (13/11/1992)
Протокол шостого засідання Ради залізничного транспорту держав-учасників Співдружності (21/11/1992)
Положення про Секретаріат Ради Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (29/12/1992)
Угода про створення Комісії зі сприяння (12/01/1993)
Заява глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у зв'язку із суспільно-політичною ситуацією в Республіці Таджикистан (22/01/1993)
Заява Ради глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (22/01/1993)
Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (укр/рос) (22/01/1993)
Рішення про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів війни, учасників Великої Вітчизняної війни та осіб, прирівняних до них (22/01/1993)
Рішення про Міждержавну раду з надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (22/01/1993)
Рішення про підготовку до святкування 50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рр. (22/01/1993)
Рішення про поділ інвентарних парків вантажних вагонів і контейнерів колишнього МШС СРСР між державами-учасницями Співдружності, Азербайджанською Республікою, Республікою Грузія, Латвійською Республікою, Литовською Республікою, Естонською Республікою та їхнє подальше спільне використання (22/01/1993)
Рішення про створення Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація" (22/01/1993)
Рішення про створення та основні принципи Міждержавного суду Співдружності Незалежних Держав (22/01/1993)
Рішення про строки та місце проведення чергового засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (22/01/1993)
Рішення про строки та місце проведення чергового засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (22/01/1993)
Рішення про узгодження техніко-економічного розрахунку будівництва будівлі координуючих органів Співдружності Незалежних Держав в місті Мінську (22/01/1993)
Рішення Ради Голів Держав Співдружності Незалежних Держав (22/01/1993)
Статут Співдружності Незалежних Держав (22/01/1993)
Угода про взаємодію в галузі запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (22/01/1993)
Угода про виконання польотів повітряних суден спеціального призначення (укр/рос) (22/01/1993)
Угода про внесення змін до Угод щодо Стратегічних сил (22/01/1993)
Угода про заснування Міждержавного банку. Статут Міждержавного банку (22/01/1993)
Угода про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язок (22/01/1993)
Угода про поділ інвентарних парків вантажних вагонів і контейнерів колишнього МШС СРСР між державами-учасницями Співдружності, Азербайджанською Республікою, Республікою Грузія, Латвійською Республікою, Литовською Республікою, Естонською Республікою та їх подальше спільне використання (укр/рос) (22/01/1993)
Угода про регулювання міждержавного ринку цінних паперів (22/01/1993)
Угода про спільну діяльність стосовно гуманітарної допомоги, що надходить із-за кордону (22/01/1993)
Тарифна угода залізничних адміністрацій (залізниць) держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (17/02/1993)
Угода про заснування Міждержавної ради з нафти та газу (02/03/1993)
Протокольне рішення про проект Рішення про підготовку до святкування 50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. (12/03/1993)
Рішення про заступника Координатора Робочої групи для організаційно-технічної підготовки та проведення засідань Ради глав держав та Ради глав урядів Співдружності (12/03/1993)
Рішення про питання, що вносяться на розгляд Ради глав держав та Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав у 1993 році (12/03/1993)
Рішення про підготовку проекту Угоди про інформаційне забезпечення виконання багатосторонніх угод (12/03/1993)
Рішення про повідомлення Статистичного комітету СНД "Про економічний розвиток держав-учасниць Співдружності за 1992 рік" (12/03/1993)
Рішення про спільні заходи боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав та Програма (укр/рос) (12/03/1993)
Рішення про строки та місце проведення чергового засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (12/03/1993)
Рішення про фінансування розробки технічної документації на будівництво будинку для Координуючих органів Співдружності Незалежних Держав у місті Мінську (12/03/1993)
Рішення про хід виконання Рішень Ради глав держав "Про заходи щодо стабілізації обстановки на ділянці державного кордону Республіки Таджикистан з Афганістаном" та "Про додаткові заходи щодо стабілізації обстановки в Республіці Таджикистан" від 22 січня 1993 року (12/03/1993)
Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (12/03/1993)
Рішення щодо проекту Положення про Координаційно-консультативний Комітет Співдружності Незалежних Держав (12/03/1993)
Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них (укр/рос) (12/03/1993)
Угода про використання систем супутникового зв'язку воєнного призначення та їх подальше удосконалення (укр/рос) (12/03/1993)
Угода про дальнє радіонавігаційне забезпечення в Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) (12/03/1993)
Угода про заходи з охорони промислової власності та створення Міждержавної ради з питань охорони промислової власності (укр/рос) (12/03/1993)
Угода про співробітництво в галузі ветеринарії (укр/рос) (12/03/1993)
Угода про спільне використання вантажних вагонів і контейнерів власності держав-учасниць Співдружності, Азербайджанської Республіки, Республіки Грузія, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки (укр/рос) (12/03/1993)
Угода про узгодження антимонопольної політики (укр/рос) (12/03/1993)
Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди про створення Комісії зі сприяння (15/03/1993)
Угода про міждержавні взаємовідносини з питань агропромислового комплексу (29/03/1993)
Протокольне рішення про невідкладні заходи забезпечення надійного енергопостачання Республіки Вірменія в 1993-1994 роках (28/04/1993)
Протокольне рішення про спільні заходи сприяння Російській Федерації у справі ліквідації наслідків пожежі на заводі двигунів акціонерного товариства "КАМАЗ" (28/04/1993)
Рішення засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (28/04/1993)
Рішення про затвердження Положення про Міждержавну консультативну раду "Радіонавігація" (укр/рос) (28/04/1993)
Рішення про заходи з охорони кордону та надання допомоги Республіці Таджикистан (28/04/1993)
Рішення про Раду керівників зовнішньоекономічних відомств держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (28/04/1993)
Рішення про строки та місце проведення чергового засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (28/04/1993)
Рішення про Угоду про міждержавні взаємовідносини з питань агропромислового комплексу (28/04/1993)
Рішення про хід виконання Угоди про багатосторонню міждержавну спеціалізацію виробництва та поставок сортового і гібридного насіння сільськогосподарських культур (28/04/1993)
Угода про спільну діяльність з розшуку та визволення громадян колишнього Союзу РСР, які потрапили в полон та зникли безвісти у період війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших країнах (укр/рос) (28/04/1993)
Угода про спільну діяльність щодо сприяння роботі оборонних спортивно-технічних організацій (товариств) держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (28/04/1993)
Декларація глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (14/05/1993)
Рекомендації з підготовки проектів Договору про створення Економічного союзу держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав та інших необхідних документів (14/05/1993)
Рішення про Виконавчий Секретаріат Співдружності Незалежних Держав. Положення про Виконавчий Секретаріат Співдружності Незалежних Держав (14/05/1993)
Рішення про заходи по створенню Економічного союзу держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (14/05/1993)
Рішення про надання термінової допомоги Республіці Таджикистан (14/05/1993)
Рішення про призначення Виконавчого секретаря Співдружності Незалежних Держав (14/05/1993)
Рішення про Програму підготовки проектів документів про подальше зміцнення Співдружності Незалежних Держав (14/05/1993)
Рішення про строки і місце проведення чергового засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (14/05/1993)
Угода про заснування Міжнародної асоціації державних органів атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (17/05/1993)
Угода щодо принципів визнання та нострифікації документів про наукові ступені, порівнювання наукових ступенів (17/05/1993)
Протокол Наради представників державних органів атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (18/05/1993)
Положення про Постійні комісії Міжпарламентської Асамблеї (23/05/1993)
Правила взаєморозрахунків за використання вантажних вагонів в міждержавному сполученні (04/06/1993)
Декларація глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про міжнародні зобов'язання в галузі прав людини та основних свобод (укр/рос) (24/09/1993)
Договір про створення Економічного союзу (24/09/1993)
Рішення про Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) (24/09/1993)
Рішення про вступ Азербайджанської Республіки до Співдружності Незалежних Держав (24/09/1993)
Рішення про забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден у зонах локальних воєнних конфліктів (укр/рос) (24/09/1993)
Рішення про заснування Фонду допомоги Республіці Таджикистан (24/09/1993)
Рішення про затвердження Міждержавної програми забезпечення сільського господарства зернозбиральною технікою в 1993-1995 роках (24/09/1993)
Рішення про затвердження Положення про Комісію з прав людини Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) (24/09/1993)
Рішення про затвердження Положення про Міждержавну раду з надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (24/09/1993)
Рішення про заходи щодо забезпечення безпеки пасажирів, вантажів, рухомого складу і поїзних бригад на залізницях держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (24/09/1993)
Рішення про періодичне економічне видання Співдружності Незалежних Держав (24/09/1993)
Рішення про першого заступника Виконавчого секретаря Співдружності Незалежних Держав (24/09/1993)
Рішення про підготовку до святкування 50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років (24/09/1993)
Рішення про підтримку Заяви про заходи щодо нормалізації обстановки на таджицько-афганському кордоні (24/09/1993)
Рішення про Правила визначення країни походження товарів (24/09/1993)
Рішення про проект Договору про створення Економічного союзу (24/09/1993)
Рішення про розподіл витрат на спільне створення комплексу потужностей автомобільного заводу в місті Єлабузі (24/09/1993)
Рішення про створення Науково-консультативного центру приватного права Співдружності Незалежних Держав (24/09/1993)
Рішення про строки і місце проведення чергового засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (24/09/1993)
Рішення про строки і місце проведення чергового засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (24/09/1993)
Рішення про структуру, штатний розпис і кошторис витрат Виконавчого Секретаріату Співдружності Незалежних Держав (24/09/1993)
Угода про державну соціальну допомогу членам сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані та інших державах, в яких велися бойові дії (укр/рос) (24/09/1993)
Угода про допомогу біженцям та вимушеним переселенцям (24/09/1993)
Угода про інформаційне забезпечення виконання багатосторонніх угод (укр/рос) (24/09/1993)
Угода про Колективні миротворчі сили та спільні заходи з їх матеріально-технічного забезпечення (24/09/1993)
Угода про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності (укр/рос) (24/09/1993)
Угода про першочергові заходи стосовно захисту жертв збройних конфліктів ( укр/рос ) (24/09/1993)
Угода про Положення про Раду командуючих Прикордонними військами (24/09/1993)
Угода про співробітництво в галузі машинобудування (укр/рос) (24/09/1993)
Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав (укр/рос) (24/09/1993)
Угода про співробітництво міністерств внутрішніх справ з питань повернення неповнолітніх до держав їх проживання (24/09/1993)
Угода про співробітництво міністерств внутрішніх справ у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (24/09/1993)
Угода про співробітництво та взаємодію в галузі вивчення землетрусів та прогнозування сейсмічної небезпеки (укр/рос) (24/09/1993)
Угода про спільні заходи стосовно запобігання блокаді та відвернення її (укр/рос) (24/09/1993)
Угода про створення міждержавного Євразійського об'єднання вугілля та металу (24/09/1993)
Протокол про повторне внесення поправок в Угоду про створення Комісії зі сприяння (13/10/1993)
Рішення про Правила технічної експлуатації, Інструкції з сигналізації та Інструкції з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях (15/10/1993)
Тимчасова угода про порядок передачі вагонів та контейнерів з вантажами через міждержавні передавальні переходи держав-учасниць Співдружності (15/10/1993)
Рішення про вступ Республіки Грузія до Співдружності Незалежних Держав (01/11/1993)
Договір про проведення погодженої антимонопольної політики (23/12/1993)
Протокол до Угоди про державну соціальну допомогу членам сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані та інших державах, в яких велись бойові дії (23/12/1993)
Протокольне рішення про співробітництво в галузі інвестиційної діяльності (23/12/1993)
Протокольне рішення щодо питань створення Фонду допомоги Республіці Таджикистан (23/12/1993)
Рішення про випуск періодичного економічного видання Співдружності Незалежних Держав "СНД: спільний ринок" (23/12/1993)
Рішення про забезпечення житлом Постійних повноважних представників держав-учасниць Співдружності при статутних та інших органах Співдружності, співробітників Виконавчого Секретаріату СНД і суддів Економічного Суду Співдружності, що направляються на роботу на квотній основі (23/12/1993)
Рішення про затвердження Положення про Раду керівників митних служб держав-учасниць Співдружності (укр/рос) (23/12/1993)
Рішення про кошторис витрат Виконавчого Секретаріату Співдружності Незалежних Держав на 1994 рік (23/12/1993)
Рішення про оплату праці Постійних повноважних представників держав-учасниць Співдружності при статутних та інших органах Співдружності Незалежних Держав та співробітників Виконавчого Секретаріату Співдружності (23/12/1993)
Рішення про строки і місце проведення чергового засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (23/12/1993)
Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (рос/укр) (23/12/1993)
Угода про міждержавні перевезення небезпечних і розрядних вантажів (укр/рос) (23/12/1993)
Угода про співробітництво в галузі туризму (23/12/1993)
Ашгабатська декларація про розвиток співробітництва і зміцнення довіри у відносинах між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) (24/12/1993)
Протокол до Угоди про створення міждержавного Євразійського об'єднання вугілля та металу (24/12/1993)
Протокольне рішення (24/12/1993)
Протокольне рішення про проект Угоди про основні принципи та умови проходження військової служби військовослужбовцями, які мають інше громадянство, в державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав (24/12/1993)
Рішення про головування у статутних органах Співдружності Незалежних Держав (24/12/1993)
Рішення про додаткові заходи щодо стабілізації ситуації на ділянці державного кордону Республіки Таджикистан з Афганістаном (24/12/1993)
Рішення про продовження Республіці Молдова строку для ратифікації установчих документів Співдружності Незалежних Держав (24/12/1993)
Рішення про ствердження Положення щодо постійних повноважних представників держав-учасниць Співдружності при статутних та інших органах Співдружності (24/12/1993)
Рішення про строки та місце проведення чергового засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав (24/12/1993)
Рішення про тимчасове застосування Договору про створення Економічного союзу (24/12/1993)
Рішення про Штаб з координації військового співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (24/12/1993)
Угода про забезпечення населення лікарськими засобами, вакцинами та іншими імунобіологічними препаратами, виробами медичного призначення і медичної техніки, що виробляються на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (24/12/1993)
Угода про міжнародно-правові гарантії безперешкодного та незалежного здійснення діяльності Міждержавної телерадіокомпанії "Мир" (24/12/1993)
Угода про порядок пенсійного забезпечення та державного страхування співробітників органів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (24/12/1993)
Угода про розмір державного мита та порядок його стягнення при розгляді господарських спорів між суб'єктами господарювання різних держав (24/12/1993)
Угода про співробітництво в галузі інвестиційної діяльності (укр/рос) (24/12/1993)
Угода про співробітництво із забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання (укр/рос) (26/05/1995)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group