ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Місцеві господарські суди /2003/
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
Спір про зобов'язання відповідача здійснити переоформлення пшениці 4-го класу на облікову картку позивача на підставі договору уступку права вимоги (09/01/2003)
Спір про визнання недійсним повідомлення-рішення органу ДПІ стосовно донарахування податоку на додану вартість, зменшення суми бюджетного відшкодування по ПДВ та застосування штрафних санкцій по податку на додану вартість (23/01/2003)
Спір про про визнання недійсним рішення органу ДПІ в частині донарахування податку на додану вартість, зменшення бюджетного відшкодування по ПДВ, застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення податкового законодавства (23/01/2003)
Спір про визнання недійсним договору купівлі-продажу простих векселів (27/01/2003)
Спір про визнання недійсним протоколу про проведення взаємозаліку, та визнання такою, що не підлягає виконанню визнану претензію (27/01/2003)
Спір про розірвання договору на розрахунково-касове обслуговування, стягнення основного боргу, пені, збитків і моральної шкоди (27/01/2003)
Спір про стягнення коштів за кредитною угодою (27/01/2003)
Спір про визнання договору підряду неукладеним, стягнення коштів, зобов'язання повернути проектну документацію і звільнити будівельний майданчик, а також про визнання недійсною арбітражної угоди (30/01/2003)
30/85 Про визнання недійсним рішення (31/01/2003)
Спір про визнання недійсною постанови відділу державної виконавчої районного управління юстиції служби про скасування постанови про відкриття виконавчого провадження та скасування постанови про арешт коштів боржника (31/01/2003)
20/108 Про визнання недійсними окремих норм Положення (06/02/2003)
Спір про визнання банкрутом підприємства (10/02/2003)
Спір про визнання договору оренди недійсним та стягнення боргу за ним (17/02/2003)
Спір про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень органу ДПІ про сплату податку на прибуток, застосування штрафних санкцій по ньому, про сплату податку на додану вартість та штрафних санкцій по ньому (25/02/2003)
Спір про визнання недійсними договорів купівлі-продажу цінних паперів (27/02/2003)
Спір про визнання права власності на майно (27/02/2003)
/ухвала про забезпечення позову/ Спір про продовження терміну адміністративного арешту активів (05/03/2003)
Спір про визнання недійсним договору купівлі - продажу (06/03/2003)
2-1793/03 Щодо скасування Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 12.02.2003 р. "Про внесення змін до Переліку виробів медичного призначення, які підлягають реєстрації в Україні" (17/03/2003)
Спір про визнання банкрутом підприємства (18/04/2003)
Спір про стягнення заборгованості за договором поставки енергоносіїв, а також про стягнення пені та збитків (12/05/2003)
Спір про визнання недійсним договору купівлі-продажу частини цілісного майнового комплексу (13/05/2003)
Спір про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України, яким скасовано його ж попереднє рішення про надання позивачу дозволу на концентрацію (14/05/2003)
32/264 Про визнання недійсним акта (15/05/2003)
Спір про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень про визначення сум податкових зобов'язань (19/05/2003)
95/116-2003 Спір про порушення справи про банкрутство підприємства, у зв'язку з неспроможністю останнього виконати грошові зобов'язання перед кредитором по сплаті податків і зборів (23/05/2003)
25/166 Про визнання недійсним п. 4.2 Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків, затвердженого наказом ДПАУ від 14.03.2001 р. N 103 (05/06/2003)
17/168 Спір про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення (питання віднесення до валових витрат лише частини вартості товарів, реалізованих нижче ціни придбання) (06/06/2003)
27/99 Про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення. (17/06/2003)
Спір про розірвання договору про сумісну діяльність та розподіл збитків (17/06/2003)
Спір про визнання частково недійсним договору оренди нежитлового приміщення (23/06/2003)
Спір про визнання недійсним договору оренди нежитлового приміщення та стягнення заборгованості по орендній платі (24/06/2003)
3/360 Спір про витребування майна з чужого незаконного володіння (10/07/2003)
38/477 Спір про визнання недійсними розпоряджень міської державної адміністрації "Про оформлення права приватної власності та видачу свідоцтва про право власності на квартири" (10/07/2003)
Спір про визнання недійсними розпоряджень міської державної адміністрації "Про оформлення права приватної власності та видачу свідоцтва про право власності на квартири" (10/07/2003)
Спір про витребування майна з чужого незаконного володіння (10/07/2003)
37/10 Про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення. (21/07/2003)
Спір про визнання недійсним договору купівлі-продажу об'єкту незавершеного будівництва (07/08/2003)
7/125 Спір про визнання угоди переводу боргу недійсною (12/08/2003)
Спір про визнання угоди переводу боргу недійсною (12/08/2003)
23/80-03-2646 Спір про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень ДПІ у зв'язку неправомірністб визначення суми податкового зобов'язання з податку на прибуток та, відповідно, застосованих штрафних санкцій по цьому податку у зв'язку з відсутністю порушень пп. 5.2.1, пп. 5.3.9, п. 5.9 ст. 5, пп. 7.3.6 ст. 7, пп. 8.1.2 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (22/08/2003)
17/231 Спір про визнання недійсними генеральної угоди про співробітництво та організацію взаємовідносин та угоди про надання маркетингових послуг (27/08/2003)
Спір про стягнення бюджетної заборгованості з податку на додану вартість і процентів, нарахованих на суму цієї бюджетної заборгованості (15/09/2003)
12/195 Спір про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень з мотивів невірного застосування відповідачем пп. 5.2.1 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (24/10/2003)
Спір про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу, а також відшкодування вартості юридичних послуг, днржмита та витрат на інформаційно-технічне обслуговування процесу (24/10/2003)
Спір про спонукання до укладення договору оренди нежитлового приміщення (06/11/2003)
11/94 Спір про повернення інноваційної позики, стягнення пені, втрат від інфляції, трьох відсотків річних в зв'язку з невиконанням відповідачем зобов'язань з повернення коштів (09/12/2003)
Спір про повернення інноваційної позики, стягнення пені, втрат від інфляції, трьох відсотків річних в зв'язку з невиконанням відповідачем зобов'язань з повернення коштів (09/12/2003)
/апеляційна інстанція/ Спір про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу, а також відшкодування вартості юридичних послуг, днржмита та витрат на інформаційно-технічне обслуговування процесу (10/12/2003)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group