ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Місцеві господарські /арбітражні/ суди /2002/
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
01/119 Спір про визнання недійсною першої податкової вимоги (2002р.)
Спір про визнання недійсним рішення органу ДПІ про донарахування ПДВ, застосування санкцій, та визнати недійсним розпорядження ДПІ про внесення змін у суму ПДВ за результатами перевірки податкової декларації з ПДВ у зв'язку з невідповідністю висновків, які викладені в акті перевірки нормам діючого законодавства з оподаткування та зобовязання повернути з держбюджету кошти, які сплачені у зв'язку з прийняттям вказаного рішення (14/01/2002)
Cпір про застосування фінансових санкцій за порушення положень Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (15/01/2002)
Щодо порушення права суб'єктів підприємницької діяльності проводити прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (17/01/2002)
Спір про стягнення боргу з урахуванням індексу інфляції та трьох процентів річних за несплату послуг по представництву та веденню справи в арбітражному суді (31/01/2002)
Спір про визнання недійсним акту опису рухомого майна (07/02/2002)
Спір про відшкодування за рахунок відповідача шкоди, заподіяної внаслідок порушення останнім митного законодавства України (15/02/2002)
Спір про визнання недійсною першої податкової вимоги (23/02/2002)
11/963 Про визнання недійсним підпункту нормативного акта (26/02/2002)
Cпір про визнання недійсним рішення органу ДПІ про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення податкового законодавства (26/02/2002)
Спір про визнання частково недійсним установчого договору (01/03/2002)
Cпір про визнання недійсним рішення органу ДПІ про застосування і стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій, донарахування сум податків, зборів (обов'язкових платежів) та пені за порушення ст.4 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (05/03/2002)
Спір про стягнення заборгованості за договірними зобов'язаннями (05/03/2002)
20/132 Визнання договору міни недійсним (12/03/2002)
Спір стягнення боргу, який виник з договору переводу боргу, договору уступки вимоги та договору застави (15/03/2002)
25/814 Визнання рішень податкової інспекції недійсними (апеляція) (18/03/2002)
25/144 Про визнання недійсним п. 9 постанови КМУ від 10.01.2002 р. N 21 ( 21-2002-п ) "Про заходи (22/03/2002)
Cпір про стягнення коштів за інвестиційно-підрядним договором на будівництво житлового будинку (25/03/2002)
Спір про стягнення вартості попередньо оплачених товарів інтер'єрної кераміки, за договором купівлі-продажу, які не одержані у зв'язку з їх неправомочністю та не легітимністю виготовлення, розповсюдження та продажу зразків прикладного мистецтва (01/04/2002)
Спір про визнання недійсним договору застави товарів в обороті (04/04/2002)
Спір про визнання недійсним договору поставки (18/04/2002)
Спір про стягнення заборгованості за поставлений товар, з урахуванням індексу інфляції та штрафних санкцій (18/04/2002)
Спір про стягнення збитків, заподіяних неправомірними діями оргну ДПІ (23/04/2002)
20/207 Про визнання недійсними пунктів рішення (25/04/2002)
Спір про визнання недійсним договору оренди (25/04/2002)
Спір про стягнення боргу по оплаті вартості поставленого природного газу та штрафних санкцій за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань (25/04/2002)
Спір про внесення змін у договір оренди нежитлового приміщення (26/04/2002)
Спір про визнання частково недійсним договору застави та про визнання зобов'язання позивача за цим договором припиненим (16/05/2002)
Спір про визнання недійсною угоди про реалізацію автозапчастин, з підстав, передбачених ст. 49 ЦК України, та стягнення в доход держави коштів, отриманих за цією угодою (22/05/2002)
Спір про заборону використання об'єкту авторського права, припинення розповсюдження, вилучення і знищення упаковки, виготовленої з його використанням, стягнення відповідної компенсації, відшкодування моральної шкоди, визнання недійсним свідоцтва в частині державної реєстрації прав автора (03/06/2002)
Спір про стягнення вартості товару (насіння соняшника), переданого за договором про надання послуг по зберіганню (06/06/2002)
Спір про стягнення боргу за фактично надані послуги за договорами про надання послуг стільникового рухомого зв'язку (07/06/2002)
Спір про стягнення заборогованості за договором купівлі продажу (07/06/2002)
Спір про стягнення основного боргу з урахуванням 3% річних, індексу інфляції та пені, а також визнання договору недійсним як мниму угоду, що укладена лише про людське око (07/06/2002)
Спір про стягнення вартості переданого йому на зберігання майна та пені за порушення строків повернення майна з схову (11/06/2002)
Спір про визнання недійсними рішеня органу ДПІ про застосування та стягнення сум штрафних санкцій, донарахованих сум податків, зборів (обов'язкових платежів) та пені за порушення податкового та іншого законодавства, а також визнати недійсними податкові повідомлення про сплату податкових зобов'язань з податку на прибуток та податку на додану вартість (25/06/2002)
Спір про визнання недійсними рішень органів ДПІ та податкових повідомлень (10/07/2002)
Спір про дострокове розірвання договору оренди нежитлового приміщення; виселення з нежитлового приміщення та стягнення заборгованості (18/07/2002)
Спір про визнання недійсним додатку до договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва (24/07/2002)
Спір про стягнення пені за договром поставки та завданих збитків (24/07/2002)
25/285 Про визнання недійсним акта (01/08/2002)
Спір про визнання недійсним наказу ДПА України від 16.05.2002 р. N 221 "Щодо затвердження податкового роз'яснення" (01/08/2002)
Спір про стягнення збитків у вигляді понесених витрат на оплату послуг адвоката (13/08/2002)
Спір про визнання частково недійсним акту Державного департаменту інтелектуальної власності та внесення змін до свідоцтва реєстрації позначення, призначеного для маркування товарів 11, 16 і 21 класів і послуг 39 та 42 класів МКТП (29/08/2002)
Спір про визнання недійсним рішення органу ДПІ в частині донарахування ПДВ та застосування фінансових санкцій (05/09/2002)
2-3098/18 Щодо депонування глобального сертифіката випуску цінних паперів та належне виконання умов договору (11/09/2002)
20/383 Про визнання недійсним акта нормативного характеру (19/09/2002)
Спір про визнання недійсним договору оренди екскаватора (26/09/2002)
Спір про визнання недійсним рішення міської ради про надання пільги по сплаті єдиного податку на здійснення підприємницької діяльності (15/10/2002)
3/388 Спір про визнання права власності на майно (22/10/2002)
Спір про визнання недійсним повідомлення-рішення органу ДПІ стосовно донарахування суми податку на додану вартість, застосування і стягнення штрафних (фінансових) санкцій за порушення податкового законодавства (22/10/2002)
Спір про визнання права власності на майно (22/10/2002)
Спір про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення та про зобов'язання відповідача не здійснювати дії на виконання зазначеного повідомлення-рішення, а саме: здійснювати примусове стягнення активів, застосування адміністративного арешту активів (24/10/2002)
Спір про визнання права власності на предмет договору купівлі-продажу (24/10/2002)
18/309 Щодо визнання недійсним рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.03.2002 р. N 88 (04/11/2002)
Спір про скасування наказу Головного управління житлового господарства та майна міста Київської міської державної адміністрації від 22.04.1997 року за N 158- В "Про оформления права власності на об'єкти нерухомого майна" (15/11/2002)
Спір про про відшкодування збитків в зв`язку з усуненням дефектів допущених підрядчиком при виконанні робіт (16/11/2002)
17-5-38/02-9945 Про затвердження мирової угоди (18/11/2002)
35/551 Про визнання недійсним наказу Міністерства фінансів України (20/11/2002)
Спір про визнання постанови державного виконавця про повернення виконавчого документа стягувачеві незаконною та зобов'язання органу Державної виконавчої служби відновити виконавче провадження (20/11/2002)
Спір про стягнення страхового відшкодування, обумовленого договором - страховим полісом та неустойку за несвоєчасну виплату страхового відшкодування (17/12/2002)
Спір про визнання страхового випадку та стягнення страхового відшкодування (19/12/2002)
Спір про визнання укладеними зміни до Установчого договору про продовження діяльності ЗАТ та зобов'язання районої державної адміністрації зареєструвати зміни до установчого договору в редакції, що затверджена загальними зборами акціонерів ЗАТ (19/12/2002)
Спір про визнання недійсним рішення міської ради про припинення права користування земельною ділянкою (23/12/2002)
Спір про визнання недійсними рішення Антимонопольного комітету України про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (24/12/2002)
Спір про усунення перешкод у здійсненні права власності та звільнення території (28/12/2002)
Спір про зобов'язання внести зміни до реєстру кредиторів банку, що ліквідується (29/12/2002)
Спір про стягнення заборгованості відповідно до договору про обов'язкове страхування відповідальності повітряного перевізника (29/12/2002)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group