ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Місцеві господарські /арбітражні/ суди /2001/
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
01/128 Спір про визнання недійсним рішень органу ДПІ щодо донарахування податку на прибуток, застосування фінансових санкцій та нарахування пені по ньому
01/186 Спір про визнання недійсними рішення органу ДПІ щодо застосування фінансових санкцій за за порушення п.17.1. Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (04.09.2001)
02/053 Спір про стягнення заборгованності за договором субпідряду (2001р.)
10/004 Спір про визнання недійсним п.2 та 3 Наказу Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України та Державної митної служби України № 701/701 від 07.12.2000р. (2001р.)
19/001-1 Спір про визнання недійсним рішення Державної інспекції з контролю за цінами про застосування економічних санкцій за порушення державної дисципліни цін (2001р.)
Спір про визнання недійсним рішення органу ДПІ про застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про оподаткування (14/10/1997)
Спір про визнання недійсним рішення органу ДПІ про застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про оподаткування, донарахування податку на додану вартість, пені та застосовання фінансові санкції по ПДВ (14/10/1997)
/ухвали про заміну позивача по справі/ Спір про відшкодування заподіяних збитків, спричинених невиконанням зобов'язань за договором оренди, а саме - ухиленням від повернення зайво перерахованих сум за електроенергію (2001р.) (01/01/2001)
/наглядова інстанція/ Спір про визнання недійсними угод купівлі - продажу та застави судна; визнання недійсним свідоцтва про придбання судна на аукціоні а також повернення судна (09/01/2001)
Спір про визнання недійсним патенту на промисловий зразок (2001р.) (10/01/2001)
Спір про визнання недійсним рішень профспілкової конференції та рішення міського управління юстиції про державну реєстрацію профспілкового об'єднання (18/01/2001)
/наглядова інстанція/ Спір про визнання недійсним рішення органів ДПІ про донарахування акцизного збору, ПДВ та застосування фінансових санкцій (29/01/2001)
Спір про визнання недійсними рішень органів ДПІ про внесення змін у визначену платником суму податку на додану вартість та інкасових доручень (06/02/2001)
Спір про визнання недійсним рішення органів ДПІ та визнання таким, що не підлягає виконанню інкасового доручення (07/02/2001)
Спір про визнання недійсним рішення органів ДПІ та визнання таким, що не підлягає виконанню інкасове доручення (12/02/2001)
Спір про визнання недійсними рішень органу ДПІ та визнання інкасового доручення таким, що не підлягає виконанню (12/02/2001)
Спір про стягнення боргу за договором підряду та пені за прострочення проведення розрахунку (12/02/2001)
Спір про стягнення подвійної суми задатку на підставі договору підряду та статті 195 Цивільного кодексу України (12/02/2001)
Спір про визнання недійсними біржових угод купівлі-продажу транспортних засобів (13/02/2001)
Спір про стягнення з приватного підприємця заборгованості перед бюджетом та пені на підставі рішень органів ДПІ (14/02/2001)
Спір про визнання недійсним рішення органів ДПІ про стягнення до бюджету податку на прибуток а також фінансових санкцій (27/02/2001)
Спір про визнання недійсним рішення органу ДПІ про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення вимог чинного законодавства України в частині здійснення валютної операції (22/03/2001)
Спір про стягнення заборгованості за договором купивли - продажу (23/03/2001)
Спір про візнання недійсним договору купивлі-продажу векселя (24/03/2001)
Спір про визнання договору купівлі-продажу векселя таким, що не відбувся (неукладеним згідно ст.153 ЦКУ) та стягнення перерахованих за ним коштів, а також стягнення доходу отриманого з безпідставно одержаного майна (27/03/2001)
/наглядова інстанція/ Спір про визнання розрахункового документу кредитору про безспірне стягнення коштів з рахунку боржника таким, що не підлягає виконанню (02/04/2001)
/наглядова інстанція/ Спір про стягнення коштів за опротестованими векселями (02/04/2001)
/ухвала про заміну способу виконання/ Спір про стягнення заборгованості за договором поставки (02/04/2001)
Спір про визнання недійсним рішення органів ДПІ в частині застосування та стягнення фінансової санкції (05/04/2001)
/перевірка повторного рішення/ Спір про розірвання договору аренди нежитлового приміщення (06/04/2001)
Спір про визнання права власності, усунення перешкод в користуванні майном та забезпечення до нього вильного доступ, а також стягнення збітків, пов'язаних з відновленням первісного стану майна (09/04/2001)
Спір про відшкодування ПДВ з нарахуванням процентів та шкоди (11/04/2001)
Спір про визнання рішення органів ДПІ стосовно донарахування податку на прибуток та застосування фінансових санкцій по ньому (19/04/2001)
Спір про зобов'язання надати висновок про відшкодування ПДВ (20/04/2001)
Спір про примусову зміну найменування та відшкодування моральної шкоди (20/04/2001)
Спір про стягнення вартості продукції та пені за договором купівлі-продажу (24/04/2001)
Спір про усунення перешкод в користуванні приміщеннями (25/04/2001)
Спір про визнання недійсним розпорядження органів ДПІ стосовно призупинення операцій на рахунках позивача в установі банку (26/04/2001)
Спір про визнання недійсним рішення органу ДПІ в частині застосування фінансової санкції шляхом донарахування та стягнення податку на прибуток і фінансової санкції на донараховану суму (04/05/2001)
Спір про визнання недійсними рішень сільської ради, а також зобов'язання розглянути клопотання позивача про передачу земель в постійне користування та усунути перешкоди у здійсненні права постійного користування земельною ділянкою (08/05/2001)
Спір про стягнення пені за прострочку вартості невнесених інвестицій за договором купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва (14/05/2001)
Спір про визнання недійсним рішення органу ДПІ в частині донараховання податоку на додану вартість, застосування фінансових санкції у розмірі 100% від суми донарахованого податку, зменшення суми бюджетного відшкодування заявлена у податкових деклараціях та застосування фінансових санкцій в однокраномоу розмірі суми завищення бюджетного відшкодування (18/05/2001)
Спір про продовження терміну адміністративного арешту активів (18/05/2001)
Спір про стягнення заборгованності за договором поставки, відсотків за корістування товарним кредитом та пені (21/05/2001)
Спір про визнання договору поруки недійсним (25/05/2001)
Спір про визнання недійсними додатків до сертифікату експлуатанта (29/05/2001)
Спір про стягнення заборгованості за договором оренди нежитлового приміщення (29/05/2001)
Спір про відшкодування витрат, пов'язаних з реконструкцією арендованого нерухомого майна (30/05/2001)
Спір про визнання свідоцтва про право власності недійсним (31/05/2001)
Спір про візнання недійсним договору оренди нежилих приміщень (05/06/2001)
Спір про розірвання договору оренди та виселення (05/06/2001)
Спір про визнання недійсними карток та відривних талонів відмови у митному оформлені (07/06/2001)
Спір про усунення порушень, що перешкоджають власнику здійснювати користування майном (про спонукання до виселення) (11/06/2001)
Спір про зобов'язання міського бюро технічної інвентаризації видати довідки характеристики (13/06/2001)
Спір про зобов'язання органів ДМСУ виконати певні дії щодо проведення розмитнення маточного поголів'я страусів (14/06/2001)
Спір про стягнення заборгованості за спожиту активну електричну енергію, що виникла за Договором на користування електроенергією (15/06/2001)
/наглядова інстанція/ Спір про скасування рішення Державної податкової інспекції в частині донарахування до державного бюджету прибуткового податку з громадян із застосуванням штрафних санкцій у вигляді пені (20/06/2001)
Спір про стягнення основного боргу і пені відповідно до договору доручення (21/06/2001)
Спір про про визнання недійсним статуту та державної реєстрації ЗАТ (23/06/2001)
Спір про усунення перешкоди в здійсненні права користування орендованим приміщенням, визнання договору оренди чинним для нового власника приміщення та обов'язковим для виконання новим власником (25/06/2001)
Спір про визнання недийсним рішення органів ДПІ "Про застосування і стягнення фінансових санкцій за порушення законодавства про оподаткування" (27/06/2001)
Спір про визнання недійсними договорів купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва (02/07/2001)
Спір про визнання недійсними простих векселів та про визнання такою, що не підлягає виконанню платіжної вимоги (02/07/2001)
Спір про візнання угоди недійсною на підставі ст.49 ЦК України (11/07/2001)
Спір про стягнення заборгованості перед бюджетом та фінансових санкцій (12/07/2001)
Спір про стягнення органами ДПІ заборгованості перед бюджетом на підставі Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (12/07/2001)
Спір про визнання недійсним рішення органів ДПІ щодо застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення Закону України "Про порядок розрахунків в іноземній валюті" (20/07/2001)
Спір про стягнення заборгованості за договором на створення (передачу) науково-технічної продукції (24/07/2001)
Спір про визнання недійсним договору дорування (31/07/2001)
Спір про визнання недійсною додаткової угоди, з підстав, передбачених ст.ст. 48, 63 ЦК України (31/07/2001)
Спір про стягнення надмірно сплачених при здійсненні митного оформлення податків та зборів (02/08/2001)
Спір про зобов'язання вчинення дій, визнання недійсними рішень зборів учасників товариства про прийняття установчих документів та скасування державної реєстрації товариства (03/08/2001)
Спір про визнання договору тайм-чартеру (фрахту) недійсним (06/08/2001)
Спір про визнання зовнішньоекономічної угоді недійсною (08/08/2001)
Спір про визнання недійсними договору кредитування, договору застави, акту прилюдних торгів, свідоцтва про придбання нежилих приміщень (16/08/2001)
Спір про стягнення суми страхового відшкодування, виплаченого в зв`язку із втратою вантажів (27/08/2001)
Спір про визнання недійсним рішення органив ДПІ щодо застосування фінансових санкцій на підставі ст. 16 п.2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання та валютного контролю" (30/08/2001)
Спір про стягнення заборгованості за простими векселями (04/09/2001)
Спір про стягнення основного боргу, пені та видсотків за користування комерційним кредитом (05/09/2001)
7/282 Щодо стягнення заборгованості по інноваційному договору (06/09/2001)
Спір про стягнення боргу у зв`язку з неповерненням інноваційної позики за інноваційним договором (06/09/2001)
Спір про усунення перешкод у користуванні майном, визнання недійсним договорів оренди, припинення договорів на охорону об`єкту, виселення з будівлі (06/09/2001)
Спір про визнання договору купівлі-продажу технічного павільйону недійсним (10/09/2001)
Спір про розірвання договору оренди та виселення (10/09/2001)
Спір про звернення стягнення на майно боржника (22/09/2001)
Спір про стягнення суми страхового відшкодування, виплаченого в зв`язку із втратою вантажів (23/09/2001)
Спір про стягнення основного боргу, інфляційних та відсотків річних нарахованих на суму основного боргу відповідно ст.214 ЦК України та пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань (24/09/2001)
Спір про визнання недійсним рішення ДПІ в частині нарахування земельного податку, пені та застосування фінансових санкцій (25/09/2001)
Спір про скасування постанов ВДВС щодо накладення арешту на грошові кошти та оголошення заборони на їх використання (03/10/2001)
Спір про визнання недійсним рішення Державної податкової інспекції про стягнення земельного податку , застосування фінансових санкцій та нарахування пені (05/10/2001)
Спір про спонукання припинити дії, що порушують право на користування послугами стільникового радіотелефонного зв'язку та спонукання до повернення телофонних номерів позивачу для подальшого користування ними (05/10/2001)
Спір про стягнення основного боргу та пені за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань (05/10/2001)
Спір про визнання недійсними актів опису майна та рішеннь органу ДПІ про вилучення транспортного засобу (11/10/2001)
Спір про стягнення заборгованості за несплату виконаних робіт, пені та вартості адвокатських послуг (15/10/2001)
Спір про стягнення збіткив, завданих внаслідок невиконання договірних умов (19/10/2001)
Спір про стягнення заборогованості за Угодою про продаж авіаперевезень (23/10/2001)
Спір про нечинення перешкод у здійсненні права власності та зобов'язання зареєструвати транспортний засіб (01/11/2001)
Спір про визнання визнання частково недійсною Постанови КМУ від 31.01.01 р. № 77 (09/11/2001)
Спір про зобов'язання органів УДАІ вчинити певні дії - зняти з обліку належні йому на праві власності автомобілі для подальшого відчуження (09/11/2001)
Спір про стягнення заборгованості та штрафних санкцій за угодою про спільну організацію та виконання чартерних авіарейсів (12/11/2001)
Спір про стягннення основного боргу, пені та 3% річних за невиконання зобов'язань по договору купівлі-продажу (13/11/2001)
Спір про визнання додаткової угоди до договору фінансового лізингу недійсною (19/11/2001)
Спір про визнання угоди недійсною з підстав ст.49 ЦК України (19/11/2001)
Спір про стягнення боргу за договором на здійснення транспортно - експедиційного обслуговування та пені за прострочку платежу (19/11/2001)
Cпір про стягнення в примусовому порядку заборгованості по сплаті збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (20/11/2001)
Спір про стягнення заборгованості за договором поставки (22/11/2001)
Спір про стягнення заборгованості за отриманий товар, штрафних санкцій та витрат на послуги адвоката (23/11/2001)
Спір про зобов'язання надати висновок про відшкодування ПДВ (27/11/2001)
Спір про спонукання до укладання договору застави (27/11/2001)
Спір про визнання недійсним договору дарування (29/11/2001)
Спір про визнання права власності на об'єкт незавершеного будівництва та про зобов'язання не чинити перешкод у здійснені права власності об'єктом незавершеного будівництва (29/11/2001)
Спір про стягнення заборгованості за договором поставки природного газу та договором поставки базальтових матів (03/12/2001)
Спір про стягнення основного боргу, пені та 3% річних за договором поставки (10/12/2001)
/додаткове рішення/ Спір про стягнення заборгованості за договором поставки природного газу та договором поставки базальтових матів (11/12/2001)
2/666 Про визнання недійсними окремих положень нормативних актів (11/12/2001)
Спір про визнання недійсними окремих положень нормативних актів Кабінету Міністрів України та Державної митної служби України (2001р.) (11/12/2001)
Спір про визнання недійсними п.п. 12 та 13 постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.97 N 65 "Про ставки митних зборів" і Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору , затвердженого наказом Держмитслужби України від 22.07.97, в частині щорічної перереєстрації свідоцтв підприємств-декларантів і оплати за це збору в розмірі 1000 дол. США (11/12/2001)
Спір про стягнення заборгованості за договором про закупівлю молочних продуктів (11/12/2001)
Cпір про стягнення заборгованості за договором юридичного обслуговування підприємства (17/12/2001)
Спір про визнання недійсними рішень органу ДПІ про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення законодавства про оподаткування та про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення податкового законодавства (18/12/2001)
Спір про витребування інвестиційного внеску (18/12/2001)
Спір про зобов'язання Бюро технічної інвентаризації зареєструвати договір купівлі-продажу сукупних валових активів (18/12/2001)
Спір про зобовязання органу ДПІ надати висновок про повернення з бюджету зайво сплачених податків (26/12/2001)
31/247а Спір про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення про застосування фінансових санкцій за порушення норм Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (11.02.2004) (11/02/2004)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group