ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Місцеві господарські /арбітражні/ суди /2000/
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
01/007 Оспорювання рішення ДПІ в частині донарахування податку на прибуток (2000р.)
01/008 Оспорювання рішення ДПІ стосовно стягнення прибуткового податку (2000р.)
01/014 Спір про правильність ведення податкового обліку операцій з врахування дисконту векселя (2000р.)
01/024 Оспорювання рішення ДПІ стосовно донарахування податку на прибуток (2000р.)
01/055 Спір про повернення неправомірно стягнутих органами ДПІ коштів (2000р.)
02/022-1 Про спонукання виконання умов договору (2000р.)
02/029 Про стягнення заборгованості та пені за договірними зобов'язаннями (2000р.)
02/030 Про стягнення боргу, який виник внаслідок неналежного виконання договірних зобов`язань (2000р.)
02/037 Про визнання недійсною частини угоди про фінансовий лізинг (2000р.)
02/043-1 Спір про вилучення продукції в рахунок виконання договірних зобов'язань (2000р.)
02/048 Спір про визнання недійсним страхового полісу (2000р.)
04/004 Про оспорювання розміра мита та нарахування пені (2000р.)
17/001 Про визнання недійсними відомостей державного земельного кадастру України (2000р.)
Спір про визнання недійсним рішення органів ДПІ про застосування штрафних санкцій за порушення позивачем 20-денного терміну взяття на облік в податкових органах (11/01/2000)
Оспорювання рішення ДПІ стосовно застосування Закону України "Про податок на додану вартість" (13/01/2000)
Спір про стягнення боргу, з урахуванням індексу інфляці, що виникла в результаті несплати вартості поставленої продукції (17/01/2000)
/наглядова інстанція/ Спір про визнання недійсним рішення органів ДПІ про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення законодавства про оподаткування, та про стягнення фінансових санкцій, як штраф за несвоєчасне повідомлення про відкриття рахунку в банківській установі (18/01/2000)
Спір про визнання недійсним рішення органів ДПІ про застосування штрафних санкцій та нарахування пені в з'вязку з порушенням Закону "Про податок на додану вартість" (18/01/2000)
Спір про визнання недійсними угод купівлі - продажу та застави судна; визнання недійсним свідоцтва про придбання судна на аукціоні а також повернення судна (20/01/2000)
Спір про зобов'язання надати висновок про відшкодування ПДВ та процентів (22/01/2000)
Спір про визнання інкасових доручень такими, що не підлягають виконанню (25/01/2000)
Спір про визнання недійсними рішеня органу ДПІ про стягнення сум ПДВ, штрафних санкцій та пені по ньому (25/01/2000)
Спір про визнання недійсним розпорядження ДПА про зупинення операцій на рахунках в установах банків (26/01/2000)
Спір про скасування рішення орану ДПІ та зобов'язання повернути стягнуті за ним кошти (27/01/2000)
Спір про визнання недійсним рішення органу ДПІ в частині донарахування податку на прибуток та штрафних санкцій за податковий облік операцій з врахування дисконту векселя (28/01/2000)
Спір про визнання недійсним рішення органу ДПІ, згідно якого був донарахований прибутковий податок з громадян та були застосовані фінансові санкції по ньому (02/02/2000)
Про визнання недійсними талонів відмови у митному оформленні (08/02/2000)
Спір про розірвання договору аренди нежитлового приміщення (08/02/2000)
Оспорювання рішення ДПІ стосовно порядку застосування валютного законодавства (11/02/2000)
Спір про стягнення продукції за договором про сумісну діяльність (15/02/2000)
Оспорювання рішення ДПІ стосовно відшкодування ПДВ (2000р.) (16/02/2000)
Спір про стягнення боргу, з урахуванням індексу інфляці, що виникла в результаті несплати вартості поставленої продукції (18/02/2000)
Спір про стягнення заборгованості за договірними зобов'язаннями (19/02/2000)
Спір про визнання угоді недійсною (26/02/2000)
/наглядова інстанція/ Спір про визнання недійсним рішення органів ДПІ стосовно донарахування податку на прибуток (06/03/2000)
Спір про стягнення заборгованості за договором перевезення (11/03/2000)
Спір про зобов`язання органів ДПІ надати висновок про відшкодування ПДВ та процентів, що нараховуються на суму бюджетної заборгованості (14/03/2000)
Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нежитлового приміщення (17/03/2000)
Про стягнення збитків за невиконання договірних зобов'язань (18/03/2000)
Спір про стягнення фінансових санкцій за порушення вимог ст.9 Закону України "Про податок на додану вартість" (19/03/2000)
/ухвала про припинення провадження у справі/ Спір про стягнення збитків, завданих завищенням тарифів на оформлення переадресування вантажів (30/03/2000)
/наглядова інстанція/ Спір про вилучення продукції в рахунок виконання договірних зобов'язань (10/04/2000)
Спір про візнання недийснім ришення органів ДПІ про стягнення з позивача податку на прибуток та застосування фінансових санкцій по податку на прибуток (13/04/2000)
Спір про визнання недійсним рішення органів ДПІ в частині донарахування ПДВ, нарахування пені та штрафних санкцій (18/04/2000)
/наглядова інстанція/ Про стягнення заборгованності за кредитним договором (20/04/2000)
Про визнання недійсним рішення органів ДПІ про зупинення операцій по рахунках в установах банків об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (20/04/2000)
Спір про стягнення заборгованості за договором поставки (21/04/2000)
Про стягнення заборгованності за договором перевезення (22/04/2000)
Спір про зобов'язання органів ДПІ здійснити реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності як платника єдиного податку (26/04/2000)
Про визнання недійсним рішення сільської ради, виданого на підставі нього державного акту про право постийного користування землею та скасування права власності (28/04/2000)
Про визнання недійсним розпорядження райдержадміністрації та визнання права власності на будівлю (28/04/2000)
Спір про визнання таким, що не підлягає віконанню інкасового доручення (29/04/2000)
Про визнання недійсним рішення про застосування фінансових санкцій стосовно неправомірно віднесеного до валових витрат ПДВ (30/04/2000)
Cпір про повернення помилково сплачених грошових коштів за використання радіочастот (10/05/2000)
Спір про визнання неправомірним застосування фінансових санкцій (15/05/2000)
Спір про визнання угоди недійсною та стягнення до бюджету вартості отриманого за нею товару (18/05/2000)
Спір про визнання недійсним договору застави та договору поруки (19/05/2000)
Спір про стягнення боргу, з урахуванням індексу інфляці, що виникла в результаті несплати вартості поставленої продукції (23/05/2000)
/повторний розгляд справи/Спір про вилучення продукції в рахунок виконання договірних зобов'язань (26/05/2000)
Про стягнення пені за несвоєчасну сплату вартості майна, придбаного згідно договору купівлі-продажу (28/05/2000)
Спір про визнання недійсними рішень органу ДПІ та визнання інкасових доручень такими, що не підлягають виконанню (01/06/2000)
Спір про візнання угоди недийсною згідно положень ст.49 ЦК України (20/06/2000)
Про визнання недійсним рішення про стягнення донарахованої плати за землю та застосування фінансових санкцій (24/06/2000)
/постанова про перевірку ухвали в порядку нагляду/ Спір про стягнення збитків, завданих завищенням тарифів на оформлення переадресування вантажів (30/06/2000)
Спір про визнання договору комісії недійсним (30/06/2000)
Спір про захист права власності та усунення перешкод в володінні, користуванні та розпорядженні майном (04/07/2000)
Спір про визнання недійсним рішення органів ДПІ яким неправомірно донараховано ПДВ, податок на прибуток та застосовані фінансові санкції (07/07/2000)
Про стягнення заборгованості за кредитним договором та за договором поруки (12/07/2000)
Про визнання рішення недійсним в частині неправомірного оподаткування податком на прибуток грошових коштів, отриманих по договору позики, а також донарахування податку на прибуток на доходи від операцій по відвантаженню товарів на експорт за цінами нижче звичайних, та донарахування на них штрафу і пені (16/07/2000)
Про визнання платіжної вимоги такою, що не підлягає виконанню (24/07/2000)
/перевірка повторного рішення/ Спір про вилучення продукції в рахунок виконання договірних зобов'язань (28/07/2000)
Про визнання частково недійсним рішення органів ДПІ в частині донарахування податку на прибуток (07/08/2000)
Спір про визнання недійсним рішення органів ДПІ щодо застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про оподаткування (07/08/2000)
Спір про зобов'язання укласти договір купівлі-продажу нежитлового приміщення (07/08/2000)
Про стягнення штрафу за результатами перевірки факту порушень ЗУ "Про рекламу" (08/08/2000)
Про стягнення незаконно вилучених коштів (14/08/2000)
/наглядова інстанція/ Cпір про повернення помилково сплачених грошових коштів за використання радіочастот (17/08/2000)
Про стягнення заборгованости за договором оренди та пені за прострочку виконання платежів (17/08/2000)
Про стягнення заборгованності та пені за договорними зобов'язаннями (19/08/2000)
Спір про визнання недійсним акту перевірки та рішення органів ДПІ щодо затосування фінансових санкцій по ПДВ та податку на прибуток (19/08/2000)
Про усунення перешкод у користуванні майном (29/08/2000)
/наглядова інстанція/ Про спонукання виконання умов договору (12/09/2000)
Спір про визнання недійсною постанови управління у справах захисту прав споживачів (12/09/2000)
Про визнання недійсним рішення про застосовування фінансових санкцій за несплату податку на землю (13/09/2000)
Про визнання недійсним рішення органів ДПІ стосовно донарахованого ПДВ за послуги по реєстрації та оформленню документів по безоплатній приватизації відомчого житла (16/09/2000)
Про визнання недійсним рішень загальних зборів (24/09/2000)
/наглядова інстанція/ Про визнання недійсною картки у митному оформлені (26/09/2000)
Спір про визнання недійсним договору підписки на акції (26/09/2000)
/повторний розгляд/ Спір про стягнення продукції за договором про сумісну діяльність (03/10/2000)
Спір про спонукання відновити виконавче провадження (05/10/2000)
Спір про визнання недійсним рішення органів ДПІ про донарахування акцизного збору, ПДВ та застосування фінансових санкцій (06/10/2000)
Про визнання недійсною картки у митному оформлені (09/10/2000)
Про повернення ПДВ (09/10/2000)
Про звернення стягнення на майно, яке належить відповідачу на праві власності, по договору застави (12/10/2000)
Про визнання недійсним акту держінспекції енергонагляду (13/10/2000)
Спір про стягнення збитків, завданих завищенням тарифів на оформлення переадресування вантажів (13/10/2000)
Про спонукання оформити право власності та видати Свідоцтва на право власності на квартири (17/10/2000)
/наглядова інстанція/ Спір про розірвання договору аренди нежитлового приміщення (23/10/2000)
Про зобов'язання видати свідоцтво про сплату єдиного податку (23/10/2000)
Спір про визнання недійсним рішення органів ДПІ стосовно донарахування ПДВ та застосування фінансових санкцій по ПДВ за порушення п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" (27/10/2000)
7/475 Спір про стягнення заборгованості за контрактом на поставку хімічної продукції (06/11/2000)
Спір про стягнення коштів за контрактом на поставку хімічної продукції (06/11/2000)
Спір про стягнення суми заборгованості з обов'язкових платежів до Пенсійного фонду (07/11/2000)
Cпір про визнання недійсним договору про передачу права на оренду приміщення (13/11/2000)
/ухвала про зміну способу виконання рішення/ Спір про стягнення заборгованості за договором поставки (14/11/2000)
Спір про визнання недійсним розпорядження ДПІ стосовно призупинення операції на рахунках в установах банків (17/11/2000)
Про зобов`язання надати висновок до відділу Державного казначейства про суми відшкодування ПДВ та нарахованих процентів (18/11/2000)
Спір про визнання розрахункового документу кредитору про безспірне стягнення коштів з рахунку боржника таким, що не підлягає виконанню (08/12/2000)
Спір про зобов'язання органів БТІ вчинити реєстрацію договору дарування (16/12/2000)
Спір про стягнення заборгованості за договором поставки (18/12/2000)
Спір про стягнення коштів за опротестованими векселями (18/12/2000)
Про стягнення боргу та пені з урахуванням індексу інфляції за прострочку платежу (19/12/2000)
Спір про визнання недійсними рішень органу ДПІ про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення законодавства про оподаткування та про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення п.3 ст.24 ЗУ "Про підприємства в Україні" (19/12/2000)
Про визнання договору недійсним згідно статті 48 ЦК України (21/12/2000)
/наглядова інстанція/ Про звернення стягнення на майно, яке належить відповідачу на праві власності, по договору застави (25/12/2000)
Спір про відшкодування заподіяних збитків, спричинених невиконанням зобов'язань за договором оренди, а саме - ухиленням від повернення зайво перерахованих сум за електроенергію (01/01/2001)
Спір про стягнення заборгованності за договором субпідряду (11/01/2001)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group