ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Місцеві господарські суди /2009/
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
18/177пн Про спонукання прийняти у комунальну власність житлові будинки (13/01/2009)
36/219 Про повернення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву , переданих на відповідальне зберігання (13/01/2009)
9/422-ПН-05 Про визнання права власності та зобов'язання до вчинення дій (13/01/2009)
4/235 Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг з виконання бурових робіт (14/01/2009)
4/236 Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг по проведенню вибухових робіт (14/01/2009)
4/156 Про стягнення заборгованості за договором поруки (15/01/2009)
4/164 Про стягнення заборгованості за договором купівлі- продажу та на підставі договору поруки (15/01/2009)
15/451-08 Про визнання права спільної часткової власності (16/01/2009)
12/566/08 Про стягнення боргу за генеральним кредитним договором (20/01/2009)
18/232пд Про визнання недійсним договору про відвантаження щебіню (20/01/2009)
24/224-08 Про визнання права власності на нежитлову будівлю (20/01/2009)
24/225-08 Про визнання права власності на нежитлові приміщення (20/01/2009)
44/19 Про зобов'язання виконати обов'язки за договором оренди (20/01/2009)
5/57 Про заборону незаконного використання знаку для товарів і послуг (20/01/2009)
АС12/780-08 Про стягнення заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (20/01/2009)
11/447-08 Про стягнення вартості поставленого неякісного товару (21/01/2009)
10068-2008 Про спонукання до укладення додаткової угоди до договору оренди землі (22/01/2009)
16/682-08 Про стягнення збитків, завданих неналежним виконанням договору транспортного експедирування автомобільним транспортом (22/01/2009)
30/247 Про  стягнення вартості недоврахованої електричної енергії (22/01/2009)
15/120(8/586) Про стягнення заборгованості за поставлений природний газ (23/01/2009)
15/02-09-2 Про визнання недійсним з моменту укладення договору купівлі-продажу цінних паперів (26/01/2009)
29/428-08 Про витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння (26/01/2009)
3/44-36/497 Про визнання недійсним рішення міської ради про програму приватизації комунального майна територіальної громади міста (26/01/2009)
5020-3/235 Про стягнення штрафних санкцій за порушення умов договору перевезення (27/01/2009)
5020-3/237 Про стягнення штрафних санкцій за невірно зазначену масу вантажу у залізничній накладній (27/01/2009)
5/129 Про стягнення штрафу за порушення вимог лісового законодавства (28/01/2009)
17/229-48/210 Про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства (29/01/2009)
5/357-08 Про стягнення неустойки за неналежне виконання договірних зобов'язань щодо здійснення розрахунку за придбаний об'єкт нерухомості у порядку приватизації (29/01/2009)
8/563/08 Про стягнення заборгованості за договором поставки продукції (29/01/2009)
9729-2008 Про визнання права власності на нерухоме майно (29/01/2009)
Б18/599-08 Про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури (29/01/2009)
41/215 Про стягнення заборгованості за поставлену теплову енергію (30/01/2009)
11/20/09 Про припинення юридичної особи (03/02/2009)
16/261/08 Про визнання громадянина-підприємця банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (03/02/2009)
8484-2008 Про стягнення заборгованості за договором цесії (03/02/2009)
21/68 Про виселення КП Ринок із частини привокзального майданчика з підстав закінчення договору оренди (04/02/2009)
31/165 Про розірвання договору про порядок виконання взаємних зобов'язань (05/02/2009)
6/647-32/444 Про припинення зобов'язань за договором купівлі-продажу щодо передачі у власність майнових прав на квартири, та зустрічні вимоги щодо визнання права вимоги на передачу за актом майнових прав на зазначені квартири та зобов'язання передати за актом майнові права на ці квартири, а також визнання на них права власності (05/02/2009)
09/5383 Про солідарне стягнення основної заборгованості за договором фінансового лізингу (06/02/2009)
10/321-07/13-08 Про визнання недійсним договору комісії (09/02/2009)
17/3 Про стягнення попередньо сплачених коштів за ненадані консультаційні послуги (09/02/2009)
37/472 Про відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням зобов'язання за договором транспортного експедирування (09/02/2009)
17/209 Про спонукання до укладення договору оренди (10/02/2009)
5/4 Про зобов'язання зареєструвати право власності на об'єкт нерухомого майна – автозаправний комплекс (10/02/2009)
6808-2008 Про розірвання видавничого договору та стягнення авансу (10/02/2009)
05-5-35/8497-35/587 Про стягнення штрафу за прострочку звільнення місць за договором про надання в користування місць,, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій (11/02/2009)
16532-2007 Про визнання недійсними та скасування рішення загальних зборів засновників ТОВ про виключення учасника зі складу засновників ТОВ, затвердження у новій редакції Статуту ТОВ, зобов'язання Державного реєстратора внести до ЄДРПОУ запис про скасування державної реєстрації змін в засновницькі документи ТОВ пов'язані із виключенням учасника зі складу засновників ТОВ (12/02/2009)
5/369 Про стягнення суми дивідендів пропорційно частці у статутному капіталі товариства (12/02/2009)
6/349д/08 Про спонукання районної державнної адміністрації прийняти рішення щодо продажу земельної ділянки (12/02/2009)
2/449-ПД-08 Про визнання недійсним рішення сільської ради про оформлення права приватної власності та видачу свідоцтва про право приватної власності на будівлю, та договору купівлі – продажу цієї будівлі (13/02/2009)
41/331 Про стягнення пені за невиконання договору щодо надання послуг з транспортування природного газу (13/02/2009)
11/243 Про розірвання договору купівлі-продажу (16/02/2009)
12/53-08-4928 Про стягнення орендної плати та пені (16/02/2009)
35/74 Про виселення та повернення нежилого орендованого приміщення (16/02/2009)
5020-4/337-5/630 Про стягнення боргу за договором експлуатації залізничної колії (16/02/2009)
06/1/31-92 Про визнання недійсними договори поставки скріпленого газу (17/02/2009)
21-25-32/283-07-8944 Про визнання боржника банкрутом (18/02/2009)
24/513 Про повернення сплачених грошових коштів за невиконання договору про надання послуг з підбору персоналу (18/02/2009)
33/59-09 Про стягнення боргу за договором постачання (18/02/2009)
5/37 Про невиконання умов договору поставки та стягнення боргу за поставлену продукцію (19/02/2009)
32/50 Про визнання недійсними рішень Загальних зборів акціонерів ВАТ (20/02/2009)
26/285 Про повернення безпідставно набутого майна (24/02/2009)
34/346-33/60 Про стягнення заборгованості з лізингових платежів (24/02/2009)
08/174-08 Про стягнення боргу за скид стічних вод без одержання дозволу на скид (26/02/2009)
10/222 Про визнання права власності на самочинно збудовані будівлі танцювального майданчику з кінозалом (26/02/2009)
31/17 Про стягнення заборгованості за Договором субпідряду по будівництву житлового будинку (03/03/2009)
4/154 Про стягнення штрафу та пені за невиконання договору відповідального зберігання майна (03/03/2009)
9/110 Про стягнення заборгованості за надані позивачем послуги по охороні майна (03/03/2009)
11/141-08 Про визнання права власності на нерухоме майно (04/03/2009)
35/400-08 Про часткове визнання недійсним свідоцтва про право власності на цілісний майновий комплекс, відновлення порушеного права власності та визнання права власності на це майно (04/03/2009)
4/254-35/572 Про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки (04/03/2009)
6/187 Про визнання безхазяйними будівель, передачу у комунальну власність територіальної громади безхазяйних будівель, визнання права власності на об'єкти нерухомого майна та визнання за сільською радою право провести державну реєстрацію будівель (05/03/2009)
8/21 Про стягнення заборгованості за договором на виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги (05/03/2009)
40/267-08 Про визнання права оперативного управління нежилим приміщенням та усунення перешкод у його користуванні (06/03/2009)
22/90/09 Про стягнення попередньої оплати за договором підряду (10/03/2009)
37/38 Про стягнення заборгованості за договором поставки сільськогосподарської техніки на умовах товарного кредиту (10/03/2009)
9778-2008 Про внесення змін та доповнень до договору оренди (10/03/2009)
17/20 Про стягнення поточної заборгованості за кредитом (12/03/2009)
3/19/09 Про визнання недійсним договору про розпорядження правами користування земельною ділянкою (12/03/2009)
3/20/09 Про визнання недійсним договору про розпорядження правами користування земельною ділянкою (12/03/2009)
3/785-08 Про визнання недійсним з моменту укладення договору про відступлення права вимоги (12/03/2009)
6/35-05 Про визнання боржника банкрутом та призначення ліквідаційної процедури (12/03/2009)
11/49-09 Про визнання права власності на цілісний майновий комплекс магазину (16/03/2009)
11/50-09 Про визнання права власності на виробничі цехи (16/03/2009)
29/164-08 Про зобов'язання укласти договір оренди земельної ділянки (17/03/2009)
29/62-09 Про стягнення заборгованості з урахуванням індексу інфляції за договором оренди нежитлового приміщення (17/03/2009)
8/102 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу (17/03/2009)
18/11 Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг будівельною технікою (19/03/2009)
3/21-271 Про визнання права власності на нерухоме майно – нежитлові приміщення та споруди (19/03/2009)
37/141 Про стягнення заборгованості за договором поставки електричної енергії (23/03/2009)
6/14-09-241 Про стягнення заборгованості із амортизаційних відрахувань за умовами договору про сумісну діяльність (23/03/2009)
7/130-07 Про стягнення заборгованості, що випливає з векселів (23/03/2009)
15/165-б Про визнання боржника банкрутом (24/03/2009)
15/37-09 Про стягнення вартості електричної енергії (24/03/2009)
2/38-НМ Про визнання засновником підприємства (24/03/2009)
20/225 Про стягнення заборгованості за договором на виконання робіт та надання послуг з виготовлення відеопродукції та розміщення її на телебаченні (24/03/2009)
29/116-09 Про визнання права власності на нежитлове приміщення (24/03/2009)
4/46 Про визнання незаконним передання за оспорюваними наказами  гуртожитків у власність відкритого акціонерного товариства, що утворилося внаслідок приватизації державного підприємства (24/03/2009)
11/33-09-1023 Про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (25/03/2009)
16/381-ПН-07 Про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки та повернення її до земель запасуklass=[1133.1.1258 ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО /господарські справи/ (25/03/2009)
61/109-08 Про стягнення боргу у зв'язку із невиконанням умов договору оренди земельної ділянки та майна (25/03/2009)
3/116-09 Про зобов'язання ТОВ виконати ремонтно-будівельні роботи нежитлових приміщень за договором підряду, та визнання за ВАТ право власності на нежитлове приміщення (26/03/2009)
40/156 Про звільнення займаних приміщень та стягнення неустойки з підстав закінчення строку їх оренди (26/03/2009)
40/35 Про зобов'язання відновити надання послуг з опалення та холодного і гарячого водопостачання (26/03/2009)
10/47/08 Про зобов'язання привести у відповідність вартість основних фондів ТОВ та стягнення з ТОВ "Компанія Торговий Дім" на користь учасника вартість частини майна ТОВ пропорційної частці у статутному капіталі ТОВ (30/03/2009)
11/76 Про стягнення витрат з технічного обслуговування водопроводів та каналізаційних мереж (30/03/2009)
24/3 Про стягнення заборгованості за надані послуги за договором про наданя юридичних послуг (30/03/2009)
33/27 Про стягнення частини страхового відшкодування за договором про загальні умови факультативного перестрахування (ретроцесії) (30/03/2009)
9/410 Про визнання недійсним договору про заміну боржника у зобов'язанні (30/03/2009)
17/60 Про зобов'язання вчинити дії щодо реалізації неоплачених акцій ЗАТ (31/03/2009)
5/10-18/53 Про визнання недійсним свідоцтва про право власності на нерухоме майно, визнання права власності на це майно, усунення перешкод у користуванні нерухомим майном (31/03/2009)
12/120/09 Про визнання вимоги про усунення порушення такою, що не відповідає вимогам законодавству про іпотеку (01/04/2009)
1/660/08 Про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників Обласного міжколгоспного проектно-шляхо-будівельного об'єднання (02/04/2009)
463-2009 Про визнання недійсними контрактів купівлі - продажу будинків та споруд (02/04/2009)
16/49/09 Про визнання частково недійсними акту, розпорядження та рішення Адміністративної колегії обласного територіального Відділення Антимонопольного комітету України (06/04/2009)
19/27 Про стягнення вартості неякісно виконаних робіт за договором підряду та шкоди, завданої неякісним виконанням робіт (06/04/2009)
5020-5/084 Про стягнення заборгованості по орендній платі за договором оренди (06/04/2009)
ПР30/38-09 Про розірвання договору купівлі-продажу та зобов'язання повернути об'єкт  незавершеного будівництва у державну власність (06/04/2009)
ПР30/39-09 Про розірвання договору купівлі-продажу та зобов'язання повернути об'єкт  незавершеного будівництва у державну власність (06/04/2009)
11/110 Про внесення змін до договору оренди в частині розміру орендної плати нежилих приміщень комунальної власності (07/04/2009)
16/76 Про стягнення орендної плати за фактичне користування приміщеннями (07/04/2009)
17/17-352 Про стягнення збитків за створення несанкціонованого сміттєзвалища, що призвело до засмічення земельної ділянки та завдало шкоди навколишньому природному середовищу (07/04/2009)
33/146 Про стягнення заборгованості за міжбанківським кредитним договором (07/04/2009)
6/58 Про стягнення заборгованості за договором поставки (07/04/2009)
09/45 Про визнання незаконним включення до статутного фонду майна, визнання недійсними договорів, визнання права державної власності на будівлі (08/04/2009)
10173.2-2008 Про визнання права власності на нерухоме майно (09/04/2009)
11/115-09 Про стягнення заборгованості за поставлений товар (09/04/2009)
11/55 Про стягнення основного боргу за договором поставки (09/04/2009)
13/35-ПН-09 Про скасування рішення постійно діючого третейського суду при корпорації (09/04/2009)
27/50-09 Про визнання дійсним договору застави нежитлового будинку (09/04/2009)
11/137 Про визнання права власності на земельні ділянки та зобов'язання оформити та видати державні акти про власність на земельні ділянки (10/04/2009)
11/232 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу (10/04/2009)
12/159 Про визнання права спільної часткової власності на нерухоме майно (10/04/2009)
12/61 Про визнання свідоцтва про право власності недійсним (10/04/2009)
16/36-09 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (14/04/2009)
16/49д/09 Про визнання договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки недійсним (14/04/2009)
3/319-08 Про розірвання договорів купівлі-продажу нежитлових будівель, які підлягають продажу за конкурсом (14/04/2009)
5/101/09 Про стягнення вартості виконаних робіт (14/04/2009)
10/202/06 Про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури (16/04/2009)
18/057-09 Про визнання права власності на частку у статутному капіталі та зобов'язання вчинити дії (16/04/2009)
29/54-09-1836 Про визнання права власності на газобетонні блоки (17/04/2009)
12/14-09 Про визнання недійсним договору оренди нежитлового приміщення та стягнення відшкодування шкоди (21/04/2009)
2/018-09/6 Про стягнення заборгованості за договором безвідсоткової зворотної фінансової допомоги (21/04/2009)
2/57-К Про визнання укладеним та дійсним договору купівлі-продажу, та визнання за ЗАТ права власності на частку в статутному фонді колективного підприємства (21/04/2009)
20/57 Про стягнення заборгованості за договором про надання консультаційних послуг (21/04/2009)
47/130 Про стягнення заборгованості по оплаті вартості виконаних робіт (21/04/2009)
21/121 Про стягнення з учасника товариства грошової суми вкладу у статутний капітал товариства, яку він не вніс після збільшення статутного капіталу товариства (23/04/2009)
3/153-09 Про визнання дійсними договорів купівлі-продажу нерухомого майна (23/04/2009)
36/58 Про стягнення основного боргу та неустойки за договором купівлі-продажу продукції (23/04/2009)
37/17пд Про зобов'язання повернути суму, сплачену як орендну плату і суму, сплачену як Гарантійний платіж, та зобов'язання підписати Додаткові угоди про дострокове розірвання Договорів суборенди нерухомого майна (23/04/2009)
11/114 Про стягнення авансу, сплаченого за угодою про проведення експертної грошової оцінки та складення технічної документації з продажу земельної ділянки (24/04/2009)
15/49 Про стягнення неустойки та річних по заборгованості за поставлений природний газ (24/04/2009)
39/126-16/407 Про зобов'язання передати будинок на баланс ОСББ (24/04/2009)
10/1009 Про стягнення неустойки за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання за ддоговором про постачання природного газу (27/04/2009)
10/1010 Про стягнення основного боргу та неустойки за поставлений природний газ (27/04/2009)
10/1011 Про стягнення неустойки за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання за договором про постачання природного газу (27/04/2009)
85-2009 Про визнання незаконним та скасування частково рішення міської ради, оскільки останнє порушує право власника майна яке знаходиться на спірній земельній ділянці, на одержання спірної земельної ділянки в оренду (27/04/2009)
02/813 Про стягнення строкової заборгованості по кредиту (28/04/2009)
11/51 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу автобуса (28/04/2009)
1590-2009 Про порушення справи про банкрутство на підставі того, що боржник не надає в органи державної податкової служби документи фінансової звітності, та відсутній за юридичною адресою (28/04/2009)
16/78д/09 Про визнання договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки дійсним, визнання права власності на цю техніку, та спонукання зареєструвати право власності на неї (28/04/2009)
П-18/37 Про розірвання договору на виконання робіт та стягнення зайво сплачених коштів (28/04/2009)
12/74 Про стягнення заборгованості та штрафних санкцій за договором на постачання природного газу (29/04/2009)
29/101-09 Про стягнення заборгованості та неустойки за поставлений товар згідно видаткової накладної (29/04/2009)
12/31б Про визнання боржника банкрутом з підстав відсутності підприємства за адресою місцезнаходження та припинення ним підприємницької діяльності (05/05/2009)
15/91 Про стягнення заборгованості по договору кредитної лінії та сплаті відсотків по цьому договору (12/05/2009)
29/203-09 Про визнання недійсним договорів купівлі-продажу нерухомого майна (12/05/2009)
7/37 Про стягнення суми недоврахованої електроенергії (12/05/2009)
14/297-14/71 Про стягнення грошової суми за договором схову майна та договором поруки (13/05/2009)
17/124 Про стягнення заборгованості за інвестиційним договором (13/05/2009)
19/67 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна та визнання права власності на майно (13/05/2009)
3/48 Про стягнення заборгованості з орендної плати та комунальним і експлуатаційно-сервісним послугам (13/05/2009)
50/62-09 Про визнання права власності на нежитлове приміщення першого поверху офісної торгово-виробничої будівлі (13/05/2009)
6/24-473 Про стягнення заборгованості за договором поставки (13/05/2009)
2141-2009 Про скасування рішення міської ради про відміну рішення міської ради про передачу земельних ділянок в оренду ЗАТ (14/05/2009)
35/159-09 Про зобов'язання продавати природний газ за цінами, що узгоджені та діють в попередній редакції Договору (14/05/2009)
36/92 Про стягнення заборгованості за продукцію виробничо-технічного призначення (контейнери для перевезення агресивних речовин) за договором купівлі-продажу (14/05/2009)
5020-7/029-9/207-7/195 Про визнання недійсним рішення Адміністративної колегії міського територіального відділення Антимонопольного комітету України про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу (14/05/2009)
8/120/09 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу напівфабрикатів (14/05/2009)
09/837 Про витребування майна із чужого незаконного володіння (15/05/2009)
1/250 Про стягнення комісійної винагороди за договором комісії про відчуження теплової енергії споживачам (15/05/2009)
14/480 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна (15/05/2009)
28/142 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу (поставки) (15/05/2009)
35/231 Про спонукання укласти договір оренди державного майна в редакції орендаря (15/05/2009)
35/233 Про спонукання укласти договір оренди державного майна в редакції орендаря (15/05/2009)
13/88пд Про розірвання договору поставки, стягнення попередньої оплати та штрафних санкцій (18/05/2009)
3/20-09-640 Про розірвання договору оренди та виселення (18/05/2009)
39/78 Про визнання фіктивним правочину (авторського договору про передачу майнових прав) (18/05/2009)
12/10-09-232 Про визнання недійсним договору підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт (19/05/2009)
17/156/09 Про витребування майна із чужого незаконного володіння (19/05/2009)
43/60 Про стягнення суми попередньої оплати за договором поставки товару (20/05/2009)
20/21 Про стягнення суми збитків, завданих Державному бюджету виконанням рішення Європейського суду з прав людини (21/05/2009)
25/69 Про стягнення заборгованості за активну та реактивну електроенергію (21/05/2009)
13/47-876 Про зобов'язання укласти договір оренди комунального майна (22/05/2009)
34/54-09-1433 Про стягнення заборгованості (22/05/2009)
54/115 Про сплату заборгованості та неустойки за поставлений товар (22/05/2009)
12/43 Про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок тривалого невиконання рішення Європейського суду з прав людини (25/05/2009)
16/183-07 Про визнання співвласником переробленого нежитлового приміщення (25/05/2009)
2/24-447 Про стягнення заборгованості за надані медичні послуги (25/05/2009)
24/227д/07-8/465д/08 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна та витребування цього майна із незаконного володіння, та зустрічні вимоги щодо визнання зазначеного договору дійсним (25/05/2009)
20/75-09-1931 Про визнання права власності на будівлі господарського призначення (27/05/2009)
3/152-09 Про стягнення основного боргу за поставлений природний газ (27/05/2009)
10/1353 Про стягнення неустойки та річних за прострочку грошових зобов'язань за поставлений природний газ (28/05/2009)
12/288 Про стягнення заборгованості за договором комісії з укладення господарських операцій з продажу металопрокату (28/05/2009)
7/70-09      Про стягнення процентів за користування кредитом за кредитною лінією (28/05/2009)
14/207 Про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства, статуту ТОВ, скасування державної реєстрації статуту ТОВ (29/05/2009)
8/97 Про стягнення заборгованості за виконані роботи за контрактом субпідряду на виконання оздоблювальних робіт (29/05/2009)
Б24/40/15/176/02 Про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора боржника (29/05/2009)
1635-2009 Про Знесення самочинно збудованої споруди (01/06/2009)
29/170-08-5073 Про стягнення заборгованості за надані послуги з водопостачання та водовідведення (01/06/2009)
31/115 Про визнання права власності на будівлю, визнання недійсним договору купівлі-продажу будівлі та виселення зі спірної будівлі (01/06/2009)
7/84-09 Про визнання товариства з обмеженою відповідальністю банкрутом за ініціативою самого товариства (01/06/2009)
16/89-09(38/119-08(12/51-08)) Про визнання частково недійсним рішення про погодження місця розташування торговельного комплексу "Північний" (02/06/2009)
21/257 Про стягнення заборгованості по оплаті вартості виконаних будівельно-монтажних робіт (02/06/2009)
29/163-08-4988 Про стягнення вартості спожитої електроенергії та закінчення строку позовної давності для звернення за стягненням пені (02/06/2009)
34/254 Про зобов'язання провести кредитування на суму до розрахункового ліміту у ТЕО (03/06/2009)
8/40-Б Про визнання банкрутом приватного підприємця за заявою останнього (03/06/2009)
11/55-09 Про стягнення грошової суми, надлишково сплаченої відносно обсягу робіт, здійснених за договором підряду на будівництво (04/06/2009)
14/188-09 Про звільнення з під арешту, накладеного Постановою про відкриття виконавчого провадження, об'єктів нерухомого майна (04/06/2009)
14/8пд Про визнання дійсним, укладеним договору поворотної фінансової допомоги (04/06/2009)
39/84 Про розірвання підрядного договору на виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву житлового будинку з підземним паркінгом (05/06/2009)
08/92-09 Про стягнення заборгованості за договором на постачання природного газу (09/06/2009)
32/194 Про стягнення боргу шляхом звернення стягнення на заставлене майно із визначенням способу реалізації предмета іпотеки через застосування процедури продажу предмету іпотеки (09/06/2009)
44/265 Про стягнення заборгованості за договором про надання юридичних послуг (09/06/2009)
15/5 Про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним (11/06/2009)
15/5 Про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним, та зустрічні позовні вимоги фізичної особи – підприємця щодо відновлення порушеного права на користування об'єктом оренди - земельною ділянкою (11/06/2009)
18/1086 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу товару (11/06/2009)
19/80 Про стягнення заборгованості за векселем (11/06/2009)
25/106пд Про спонукання до прийняття в редакції позивача спірних пунктів договору про постачання електричної енергії (11/06/2009)
21/81 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю (12/06/2009)
1879-2009 Про визнання недійсним пунктів рішення міської ради щодо визначення меж парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення (15/06/2009)
33-22-23/321-05-10190 Про визнання дійсним договору купівлі-продажу юридичної особи (15/06/2009)
21/404 Про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг (16/06/2009)
27/289 Про стягнення заборгованості за договором підряду про виконання монтажних робіт (16/06/2009)
32/233 Про стягнення заборгованості та неустойки за Договором поворотної фінансової допомоги (16/06/2009)
5/56 Про стягнення заборгованості з оплати за передану деревомодельну оснастку для виготовлення відливок за договором на виготовлення модельно стержневої оснастки (16/06/2009)
1/172-09 Про стягнення заборгованості та неустойки за договором про надання охоронних послуг (18/06/2009)
20/106 Про стягнення суми заборгованості за перевищення договірних величин електроспоживання (18/06/2009)
21/90 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу векселів (18/06/2009)
2464-2009 Про стягнення безпідставно отриманих коштів згідно договору переробки природного газу (18/06/2009)
31/104-09 Про стягнення процентів за користування кредитом та вартості послуг з управління кредитною лінією за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії (18/06/2009)
5/20      Про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним (18/06/2009)
5020-9/229 Про зобов'язання передати на баланс ОСББ житловий комплекс (18/06/2009)
Б24/201-09 Про визнання товариства банкрутом з підстав недостатності майна для погашення заборгованості перед кредиторами (18/06/2009)
24/43-09-1527 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (19/06/2009)
32/171-6/507 Про визнання укладеною додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки та зобов'язання її зареєструвати (22/06/2009)
7/219 Про стягнення заборгованості за поставлену електричну енергію (22/06/2009)
7/220 Про стягнення заборгованості за поставлену електричну енергію (22/06/2009)
7/221 Про стягнення заборгованості за поставлену електричну енергію (22/06/2009)
7/222 Про стягнення заборгованості за поставлену електричну енергію (22/06/2009)
7/223 Про стягнення заборгованості за поставлену електричну енергію (22/06/2009)
07/1068 Про визнання права власності на нерухоме майно (23/06/2009)
19/86пн Про зобов'язання змінити умови додатків до Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів (23/06/2009)
10/318 Про вилучення спірної пшениці на підставі договору поставки (24/06/2009)
57/59-09 Про стягнення орендної плати та за зустрічними вимогами щодо визнання договору оренди недійсним (24/06/2009)
11/178/09 Про визнання права власності на цілий об'єкт нерухомості (25/06/2009)
2508-2009 Про стягнення надлишкових сум за договором переробки природного газу та транспортування теплової енергії (25/06/2009)
40/16пд Про розірвання договору оренди нежитлового приміщення (25/06/2009)
6/169/09 Про стягнення заборгованості за розроблену проектну документацію за договором підряду (25/06/2009)
16/109-09 Про визнання недійсним договору про безоплатну передачу нежилих об'єктів і автотранспорту в частині передачі нежитлових приміщень в будинках (30/06/2009)
18/479 Про визнання законним держателем простого векселя (30/06/2009)
7/48 Про стягнення суми заборгованості за спожиту активну електроенергію (30/06/2009)
24/52-09-1814 Про стягнення заборгованості за надані послуги по здійсненню охоронних заходів (01/07/2009)
32/131-09 Про відновлення пропущеного з поважних причин строку для звернення з позовом, визнання недійсним переліку ФДМУ в частині передачі у власність ВАТ нерухомого майна та визнання права власності на вищезазначене нерухоме майно за територіальною громадою міста (02/07/2009)
37/266 Про стягнення заборгованості та неустойки за договором купівлі-продажу товару (03/07/2009)
08/64-09 Про стягнення вартості недостачі вантажу (06/07/2009)
13/163(9/158) Про стягнення заборгованості за фактично надані послуги з постачання теплової енергії (06/07/2009)
20/90 Про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю (06/07/2009)
27/350 Про повернення валютного депозитного вкладу (06/07/2009)
39/140пд Про зобов'язання прийняти  продукцію (06/07/2009)
7/7-147 Про звільнення від виконання господарського зобов'язання за кредитним договором у наслідок непереборної сили (06/07/2009)
18/163 Про           зобов'язання виконати умови інвестиційного договору та зустрічні вимоги щодо визнання зазначеного договору неукладеним (07/07/2009)
50/445 Про визнання недійсним рішення конкурсної комісії та зобов'язання укласти договіркупівлі-продажу (07/07/2009)
8/203/09 Про визнання частково незаконним та скасування рішення міської ради про надання у постійне користування земельних ділянок в частині затвердження технічної документації із землеустрою щодо відношення меж земельної ділянки та надання у постійне користування земеьної ділянки Державному підприємству (08/07/2009)
7/100-09      Про визнання недійсним договору страхування майна (09/07/2009)
42/70б Про визнання банкрутом фізичної особи - підприємця та відкриття ліквідаційної процедури (13/07/2009)
3/41 Про зобов'язання затвердити акт комісії про прийняття в експлуатацію систем водопостачання та водовідведення та зобов'язання підключити новий обєкт - систему водопостачання та водовідведення (14/07/2009)
33/90-09 Про стягнення заборгованості за договором комісії (14/07/2009)
5020-12/093 Про визнання права власності на причал (14/07/2009)
8/232-07 Про стягнення заборгованості за продукти, товари, послуги надані сільгосптехнікою, передані, надані, згідно накладних (14/07/2009)
15/10-09-477 Про стягнення заборгованості за лізинговими платежами та зустрічні вимоги щодо визнання розірваними договорів фінансового лізингу (15/07/2009)
48/4 Про визнання недійсним рішення голови правління, визнання недійсним розпорядження адміністрації, визнання права власності на електромережі (16/07/2009)
10/307/09 Про визнання недійсними рішення загальних зборів учасників товариства (17/07/2009)
14/145-Д Про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нерухомого майна (17/07/2009)
11/165-09 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нежитлових приміщень (20/07/2009)
11/166-09 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна (20/07/2009)
12/98-26/125 Про стягнення збитків за одностороннє розірвання договору охорони майна (20/07/2009)
42/86б Про визнання банкрутом відсутнього боржника (20/07/2009)
21/68 Про визнання акту та визнання платіжної вимоги такою, що не підлягає виконанню (21/07/2009)
7647-2008 Про стягнення неустойки за прострочку виконання договору про поставку, монтаж та пуско – налагодження обладнання систем кондиціювання повітря та повітряного опалення (22/07/2009)
24/270-23/151 Про зміну умов договору про пайову участь в будівництві житла (23/07/2009)
26/217 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу саджанців (23/07/2009)
4/168 Про стягнення заборгованості за поставку підшипників (23/07/2009)
44/207пд Про визнання недійсним договору найму нежитлової будівлі (23/07/2009)
8/226 Про стягнення шкоди та внесення змін до договору поставки товару (23/07/2009)
Б18/127-09 Про визнання боржника банкрутом з підстав його відсутності за своїм місцезнаходженням (23/07/2009)
22/207-08-5563 Про розірвання договору позички та витребування державного майна (24/07/2009)
3/133/09 Про визнання права власності на об’єкт нерухомого майна (24/07/2009)
51/181 Про стягнення заборгованості з орендної плати (24/07/2009)
12/1583 Про стягнення шкоди, завданої засміченням земельної ділянки (28/07/2009)
21/140-09 Про стягнення вартості товару (28/07/2009)
28/239/09 Про зобов'язання повернути нерухоме майно, яке є предметом договору оренди (28/07/2009)
29/338-09 Про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень, та визнання права власності на нерухоме майно (29/07/2009)
31/89-09-3430 Про визнання недійсним договору про право забудови земельної ділянки (29/07/2009)
49/199 Про стягнення заборгованості за договором поставки (29/07/2009)
6-15/96-08-2185 Про стягнення основного боргу за договором на право забудови (03/08/2009)
14/284 Про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України (07/08/2009)
5/88 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (07/08/2009)
7/796 Про визнання права власності на нерухоме майно (07/08/2009)
39/232 Про визнання права власності на будівлю торговельного центру площею (11/08/2009)
5/209-09 Про стягнення неустойки за прострочку оплати поставленого природного газу (11/08/2009)
9/161-09 Про стягнення заборгованості за поставлені згідно договору нафтопродукти (11/08/2009)
2-29/7634-2008-36/152 Про визнання права власності на частину об'єкта нерухомого майна - готеляь klass=[1133.1.1263 ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ (ПРАВА СПІЛЬНОЇ ЧАСТКОВОЇ ВЛАСНОСТІ) /господарські справи/ (13/08/2009)
27/150-09 Про стягнення заборгованості за договором фінансового лізингу (13/08/2009)
29/143пд Про визнання недійсною угоду щодо постачання металевих конструкцій, оформленої видатковими накладними (13/08/2009)
8/303 Про зобов'язання відповідача виконати договірні зобов'язання в натурі щодо поставки екскаватора та виконання пусконалагоджувальних робіт за договором поставки спецтехніки (13/08/2009)
3566-2009 Про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників та визнання недійсним договору купівлі – продажу нерухомого майна (14/08/2009)
42/426 Про стягнення заборгованості за договором постачання нафти (14/08/2009)
42/427 Про стягнення безпідставно набутих коштів (14/08/2009)
26/139 Про стягнення заборгованості за кредитним договором про надання овердрафту (18/08/2009)
12/26 Про стягнення вартості безпідставно спожитого газу (19/08/2009)
10/1115 Про стягнення основного боргу та неустойки за поставлений природний газ (20/08/2009)
8/315 Про стягнення заборгованості за договором субпідряду на капітальне будівництво (20/08/2009)
К-17/64-16/110 Про визнання права на частку в статутному капіталі Товариства, набутої в порядку придбання частки учасників господарського товариства (21/08/2009)
17/99 Про   визнання недійсними договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості (25/08/2009)
4/149-09 Про стягнення заборгованості на підставі акту про порушення Правил користування електричною енергією (25/08/2009)
23/444-б Про визнання боржника банкрутом (26/08/2009)
37/276 Про стягнення заборгованості за договором поставки продукції виробничо-технічного призначення та визнання недійсними окремих умов зазначеного договору (26/08/2009)
37/518 Про стягнення заборгованості за договором про поставку обладнання та виконання робіт (26/08/2009)
9/10/09 Про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки (26/08/2009)
7/326-09-4050 Про визнання банкрутом відсутнього боржника (28/08/2009)
Б24/331-09 Про визнання боржника банкрутом з підстав наявності безспірних грошових вимог кредитора та відсутності боржника за юридичною адресою (01/09/2009)
12/75-Б-09 Про визнання боржника банкрутом (03/09/2009)
23/199 Про стягнення заборгованості за поставлену за накладними продукцію (07/09/2009)
36/224 Про визнання договору на оплату за надані комунальні послуг для співвласників нежитлових будівель комунальної власності територіальної громади укладеним (09/09/2009)
12/113 Про визнання недійсним договору оренди нерухомого майна та усунення перешкод в користуванні майном (10/09/2009)
12/113 Про визнання недійсним договору оренди нерухомого майна та усунення перешкод в користуванні майном (10/09/2009)
31/103пн Про визнання права власності на будинок крамниці (11/09/2009)
53/294 Про відшкодування збитків за неналежне виконання договору поставки сої товарної (11/09/2009)
5020-1/054 Про стягнення безпідставно перерахованих коштів (14/09/2009)
12/127 Про спонукання до укладення договору оренди земельної ділянки (16/09/2009)
52/370 Про стягнення заборгованості за договором на постачання електричної енергії (16/09/2009)
13/270пн Про зобов'язання банку здійснювати перерахування за платіжними дорученнями, які надаються клієнтом, та визнання протиправними дії щодо не виконання розпоряджень клієнта щодо перерахування грошових коштів (17/09/2009)
25/130-09 Про стягнення заборгованості по орендній платі та виселення із орендованого приміщення (17/09/2009)
37/185пн Про зобов'язання прийняти  продукцію (17/09/2009)
10/192/09-11/347/09 Про стягнення з Концерну суми неустойки та річних за прострочку сплати суми основного боргу за поставлений природний газ (18/09/2009)
8/74 Про стягнення заборгованості за договором про водопостачання та водовідведення (18/09/2009)
19/200-09 Про визнання права власності на об'єкт незавершеного будівництва, визнання недійсним рішення БТІ та скасування державної реєстрації права власності (21/09/2009)
6/97 Про стягнення заборгованості шляхом звернення стягнення на нерухоме майно за договором іпотеки (22/09/2009)
17/228 Про стягнення заборгованості за договором про передання у власність обладнання систем охоронної та пожежної сигналізації (23/09/2009)
10/167пн Про витребування маййна із чужого незаконного володіння (24/09/2009)
6/509 Про виконання зобов'язання за договором поставки щодо прийняття поставленої продукції та стягнення заборгованості за поставлену продукцію на підставі зазначеного договору (24/09/2009)
11/180 Про зобов'язання міської ради розглянути клопотання про надання в оренду земельної ділянки (25/09/2009)
11/Б-1194 Про порушення ДПІ справи про банкрутство (25/09/2009)
42/302 Про визнання договору на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі укладеним в редакції водокористувача (25/09/2009)
29/189-09-4586 Про визнання права власності на нерухоме майно (28/09/2009)
31/102пн Про визнання права власності на самочинно збудовану будівлю автовагової (28/09/2009)
18/425 Про стягнення заборгованості за надані послуги за договором про надання консультацій щодо діяльності підприємства (29/09/2009)
42/305-6/498 Про стягнення збитків, завданих державному бюджету (29/09/2009)
4600-2009 Про визнання недійсним договору купівлі – продажу нерухомого майна (29/09/2009)
7871.3-2008 Про визнання недійсними рішень Наглядових рад Відкритих акціонерних товариств щодо створення ними іншого товариства та передачу до його статутного капіталу їх майна (29/09/2009)
Б15/258-08 Про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури (29/09/2009)
10/246-09 Про визнання недійсним Договору купівлі-продажу нерухомого майна (30/09/2009)
25/79пд Про визнання недійсними двох додаткових угод до договору про поставку природного газу (01/10/2009)
32/129 Про визнання простих векселів такими, що не мають вексельної сили (01/10/2009)
18/176н-к Про визнання незаконними рішень загальних зборів та скасування державної реєстрації нової редакції статуту (02/10/2009)
16/112пн Про примусове повернення майна балансоутримувачу за актом приймання-передачі (05/10/2009)
16/112пн Про примусове повернення орендованого майна балансоутримувачу за актом приймання-передачі (05/10/2009)
10400-2008 Про визнання права на складання проекту відведення земельної ділянки для будівництва готелю (06/10/2009)
11/433 Про стягнення неустойки за прострочку оплати товару за Договором купівлі-продажу (06/10/2009)
20-11/217-12/154-9/057 Про спонукання перенести торговий павільйон малої архітектурної форми з дотриманням вимог протипожежної безпеки (06/10/2009)
10/088-08/20-09 Про визнання недійсними рішень міської ради та договору оренди землі (09/10/2009)
14/75 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів (09/10/2009)
3/75-1134 Про визнання недійсними рішення зборів акціонерів ВАТ "Автотранс" (09/10/2009)
15/07 Про стягнення заборгованості по сплаті орендної плати (12/10/2009)
44/597 Про    визнання укладеним договору купівлі-продажу земельної ділянки (12/10/2009)
44/8пд Про визнання недійсним договору підряду (12/10/2009)
7/14 Про стягнення заборгованості за договором поставки вентиляційного обладнання (13/10/2009)
1272.2-2007 Про стягнення заборгованості та частини прибутку товариства від прибутку, отриманого одноособово Дочірнім підприємством за договором про спільну діяльність, та зустрічні вимоги щодо визнання невиконаним та розірвання договору спільної діяльності (14/10/2009)
31/299 Про стягнення заборгованості за виконані підрядні роботи (14/10/2009)
12/74 Про стягнення заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення (15/10/2009)
16/85 Про стягнення збитків, завданих пошкодженням орендованого майна (15/10/2009)
2/124 Про стягнення заборгованості з орендної плати (15/10/2009)
16/191 Про стягнення заборгованості з лізингових платежів (16/10/2009)
32/331 Про стягнення дивідендів та штрафних санкцій (16/10/2009)
13/185-09 Про визнання недійсним розпорядження та договору оренди земельної ділянки (19/10/2009)
19/133/09 Про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатора боржника та затвердження оплати його послуг (19/10/2009)
02/2133 Про стягнення заборгованості по кредиту за кредитним договором (20/10/2009)
2-496/04-12/180пн Про визнання недійсними засновницьких документів товариства (20/10/2009)
8/255-08/4 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нежилого приміщення та виселення (20/10/2009)
20/195 Про визнання права власності на нерухоме майно (22/10/2009)
7/597 Про стягнення заборгованості за надані послуги за Договором про надання послуг з транспортування природного газу (22/10/2009)
51/527 Про дострокове розірвання договору суборенди (26/10/2009)
08/1923 Про визнання договору безоплатного користування недійсним та витребування майна (27/10/2009)
18/115-09 Про визнання права власності на цілісний майновий комплекс ринку (27/10/2009)
13/29-09 Про стягнення заборгованості за відмову укласти основний договір суборенди торгових приміщень у торгівельному центрі (29/10/2009)
19/99 Про визнання недійсним результату аукціону та визнання недійсним договору купівлі-продажу частини нерухомого майна (29/10/2009)
21/232-09 Про стягнення заборгованості за виконані роботи по газифікації печі обжигу (04/11/2009)
11/211-09 Про визнання дійсним договору оренди нежитлового приміщення (05/11/2009)
26/151-32/196-6/210 Про розірвання договору доручення та стягнення грошової суми як відповідальність Агента за втрату бланків полісів у розмірі базового страхового платежу (05/11/2009)
6/117-09-2855 Про стягнення заборгованості з лізингових платежів (05/11/2009)
16/682-08нр Про стягнення збитків, завданих неналежним виконанням договору транспортного експедирування автомобільним транспортом (06/11/2009)
26/188/09 Про визнання боржника банкрутом у зв'язку з неспроможністю останнього виконати свої грошові зобов'язання перед кредитором (06/11/2009)
24/136-09-4305 Про зобов'язання не чинити перешкоди у користуванні власністю (09/11/2009)
3070-2009 Про стягнення заборгованості по оплаті дольових коштів   на  розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста (09/11/2009)
10/272-09 Про стягнення штрафу за правопорушення у сфері містобудування, накладеного за здійснення будівельних робіт без дозволу та затвердженої проектної документації (10/11/2009)
3232-2009 Про розірвання договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва та повернення спірного об'єкта за актом приймання-передачі (10/11/2009)
9/235-09 Про зобов’язання вчинити певні дії (10/11/2009)
22/144 Про стягнення заборгованості за господарським договором поставки (11/11/2009)
14/257-09 Про стягнення заборгованості за договорами позики (зворотної фінансової допомоги) (12/11/2009)
16/295 Про визнання недійсним договору купівлі–продажу нежитлової будівлі (12/11/2009)
2/126 Про визнання права власності на нерухоме майно за набувальною давністю (12/11/2009)
7/182 Про стягнення боргу за активну електроенергію (12/11/2009)
Б24/435-09 Про визнання боржника банкрутом з підстав наявності безспірної заборгованості перед кредитором та відсутності боржника за юридичною адресою (12/11/2009)
34/170-09-4744 Про стягнення заборгованості з орендної плати (13/11/2009)
1/181 Про стягнення заборгованості за договором поруки (19/11/2009)
3/785-08нр Про визнання недійсним з моменту укладення договору про відступлення права вимоги (19/11/2009)
38/434 Про стягнення штрафу за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (19/11/2009)
Б3/306-09 Про визнання боржника  банкрутом, як відсутнього боржника (19/11/2009)
30/145-09-3607 Про повернення вкладу та відсотків по Договору банківського вкладу (20/11/2009)
17-27-6-15-19/256-03-8548 Про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами (23/11/2009)
6/637 Про стягнення заборгованості за договором про фінансування виробництва та купівлю сільськогосподарської техніки (23/11/2009)
6/643 Про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу (23/11/2009)
11/157-09 Про визнання частково недійсним рішення Виконавчого комітету міської ради (25/11/2009)
569-2009 Про визнання недійсним контракту про купівлю-продаж будинків та споруд (26/11/2009)
8/094-09 Про усунення перешкод у користуванні майном шляхом виселення (26/11/2009)
Б38/108-09 Про визнання боржника банкрутом з підстав встановлення Ліквідатором недостатності вартості майна боржника для задоволення вимог кредиторів (26/11/2009)
111/14б-03/3-06/11 Про визнання грошових вимог до боржника - банкрута (27/11/2009)
2/331 Про стягнення боргу за поставлену абоненту електричну енергію (30/11/2009)
18/212-09 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна та зобов'язання повернути майно, та зустрічні вимоги щодо визнання договору купівлі-продажу укладеним, визнання права власності та зобов'язання  зареєструвати майно (01/12/2009)
18/444-63/223-09 Про стягнення заборгованості з вартості наданих послуг за договором про надання послуг з проведення рекламних компаній (01/12/2009)
14/587 Про визнання недійсними рішення Наглядової ради ЗАТ (02/12/2009)
3/180 Про стягнення заборгованості за виконані підрядні роботи (02/12/2009)
3/325-09 Про стягнення заборгованості за договором поставки (02/12/2009)
37/56-09 Про стягнення орендної плати за договором оренди комунального майна (02/12/2009)
9/195-09 Про визнання недійсною третейської угоди, скасування рішення третейського суду та державної реєстрації прав на нерухоме майно (02/12/2009)
26/410 Про стягнення заборгованості за договором поставки (03/12/2009)
20-33/333-07-8448 Про стягнення заборгованості за виконані підрядні роботи по реконструкції пожарно-технічного депо (04/12/2009)
21/258-09 Про стягнення заборгованості за виконані підрядні роботи за договором про підряд на капітальне будівництво (04/12/2009)
40/313-09 Про визнання права власності на нежитлову будівлю (04/12/2009)
5237-2009 Про визнання недійсним рішення засідання комісії по розгляду акту про порушення Правил користування електричною енергією (07/12/2009)
37/202-08 Про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки, приведення її у придатний для подальшого використання стан та повернення територіальній громаді (09/12/2009)
13/197 Про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нерухомого майна, скасування реєстрації прав власності на нерухоме майно та визнання права власності на частку нерухомого майна спального корпусу санаторію (10/12/2009)
28/45 Про стягнення заборгованості за договорами поставки товару - нафтопродуктів (бензин, дизельне паливо) (10/12/2009)
34/361-4/276 Про стягнення неправомірно стягнутої суми (10/12/2009)
5669-2009 Про спонукання укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна (10/12/2009)
16/162 Про стягнення заборгованості за договором кредиту (14/12/2009)
16/162 Про стягнення заборгованості за кредитом (14/12/2009)
19/172 Про зобов'язання перерахувати вклад з депозитного рахунку на поточний рахунок (14/12/2009)
2062-2009 Про розірвання договорів оренди земельної ділянки (14/12/2009)
33/131-09 Про стягнення заборгованості за договором про користування електричною енергією (14/12/2009)
7/649 Про стягнення заборгованості за Договором на користування електричною енергією (14/12/2009)
7/650 Про стягнення заборгованості за Договором на користування електричною енергією (14/12/2009)
36/394 Про визнання недійсними розпорядження міської державної адміністрації про погодження місця розташування і дозвіл на складення проекту відводу земельної ділянки (16/12/2009)
5/343/09 Про банкрутство боржника на підставі заяви ліквідаційної комісії останнього, оскільки на балансі боржника не достатньо активів для погашення всіх кредиторських вимог (16/12/2009)
32/723 Про визнання права на оренду земельної ділянки (17/12/2009)
17/312 Про стягнення заборгованості з оплати вартості виконаних робіт за договором підряду (21/12/2009)
23-15-20/170-08-3276 Про визнання недійсними постанови, протоколу, статуту та скасування державної реєстрації споживчого товариства (21/12/2009)
25/343-6/97-32/529 Про визнання недійсними рішень загальних зборів (21/12/2009)
35/549 Про стягнення заборгованості з орендної плати (21/12/2009)
38/267 Про стягнення заборгованості за договором про постачання електричної енергії (21/12/2009)
39/250 Про стягнення компенсації за порушення майнових прав інтелектуальної власності (21/12/2009)
7/206-09 Про стягнення неустойки на підставі договору оренди державного майна (22/12/2009)
16/23-09(8/451-07) Про визнання права власності на нежитлові приміщення (23/12/2009)
30/201 Про стягнення заборгованості за поставлений товар за договором купівлі-продажу (23/12/2009)
9800-2006 Про витребування майна з чужого незаконного володіння, усунення перешкод у користуванні майном та зобов'язання до виконання певних дій (23/12/2009)
2/349 Про визнання права власності на адміністративно-побутовий комплекс (24/12/2009)
22/42 Про стягнення страхового відшкодування (24/12/2009)
33/141 Про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури (24/12/2009)
7/137 Про стягнення заборгованості за Договору банківського вкладу (24/12/2009)
32/688 Про стягнення грошової суми конкурсної гарантії (25/12/2009)
11/146 Про розподіл нерухомого майна в натурі відповідно до розміру часток у спільній частковій власності (29/12/2009)
18/128-5/164-2/234-5-6/124 Про визнання недійсним протоколу прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна (29/12/2009)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group