ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Верховний Суд України /лютий 2010/
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ
ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ
6-24984св09 Про зобов’язання зареєструвати в кімнаті гуртожитку (01/02/2010)
6-26815св09 Про визнання особи такою, яка втратила право користування жилим приміщенням (01/02/2010)
6-27617св09 Про стягнення боргу (01/02/2010)
6-3040ск10 Про розподіл спадкового майна (01/02/2010)
6-3134ск10 Про зобов’язання припинити нарахування платежів та заборгованості за користування послугами з теплопостачання (01/02/2010)
6-3157ск10 Про визнання договору дарування частки нежитлових приміщень недійсним (01/02/2010)
6-3211ск10 Про поділ майна подружжя (01/02/2010)
6-19842св09 Про стягнення коштів за договором купівлі-продажу товару (02/02/2010)
6-20062св09 Про відшкодування збитків (02/02/2010)
6-22002св08 Про виключення майна із спадкового (02/02/2010)
6-22495св09 Про розкриття банківської таємниці (02/02/2010)
6-26350св09 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок залиття квартири (02/02/2010)
6-26823св09 Про відшкодування шкоди (02/02/2010)
6-26854св09 Про усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням та відшкодування моральної шкоди (02/02/2010)
6-3005ск10 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (02/02/2010)
6-3055ск10 Про визнання права власності на спадкове майно (02/02/2010)
6-10435св08 Про стягнення боргу за договором банківського вкладу (03/02/2010)
6-11334св09 Про визнання недійсними рішення міської ради та Державного акта на право постійного користування землею (03/02/2010)
6-11881св09 Про визнання рішення сесії селищної ради нечинним та скасування державного акта на право власності на земельну ділянку (03/02/2010)
6-12197св08 Про відшкодування шкоди, завданої  здоров’ю у зв’язку з нещасним випадком  на  виробництві (03/02/2010)
6-12448св08 Про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю (03/02/2010)
6-13422св09 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (03/02/2010)
6-14443св09 Про визнання недійсними рішення виконавчого комітету та державного акта на право приватної власності на землю (03/02/2010)
6-15592св09 Про дострокове повернення коштів за договором банківського вкладу та відшкодування шкоди (03/02/2010)
6-16111св08 Про визнання права користування жилим приміщенням (03/02/2010)
6-17172св07 Про захист гідності, честі та ділової репутації (03/02/2010)
6-17877св09 Про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду (03/02/2010)
6-18540св09 Про визнання частково незаконним наказу щодо встановлення тривалості робочого часу (03/02/2010)
6-18559св09 Про визнання договору позики недійсним та стягнення суми позики (03/02/2010)
6-19160св09 Про стягнення невиплаченої заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку (03/02/2010)
6-19883св09 Про переведення прав та обов’язків покупця за договором купівлі-продажу нежилого приміщення (03/02/2010)
6-20531св09 Про визнання права власності на нерухоме майно (03/02/2010)
6-20846св08 Про вселення (03/02/2010)
6-21178св08 Про повернення автомобіля (03/02/2010)
6-21893св09 Про визнання недійсним свідоцтва про право власності на майновий пай (03/02/2010)
6-2267св09 Про розкриття банківської таємниці (03/02/2010)
6-24036св08 Про поділ спільного майна подружжя (03/02/2010)
6-24796св09 Про визнання незаконними та скасування рішень виконкому сільської ради (03/02/2010)
6-2518св09 Про виселення (03/02/2010)
6-26711св09 Про усунення перешкод у користуванні жилим будинком і виселення (03/02/2010)
6-26814св09 Про визнання осіб такими, які втратили право користування жилим приміщенням (03/02/2010)
6-26876св08 Про розрахунок при звільненні, стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні та індексації невиплачених коштів (03/02/2010)
6-26972св09 Про розірвання шлюбу та визначення місця проживання малолітніх дітей (03/02/2010)
6-27204св09 Про скасування наказу та поновлення на роботі (03/02/2010)
6-27291св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (03/02/2010)
6-27841св08 Про визнання частково недійсним договору купівлі-продажу будинку та визнання права власності на частину будинку в порядку спадкування за законом (03/02/2010)
6-27944св09 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (03/02/2010)
6-27981св08 Про відшкодування збитків (03/02/2010)
6-28147св07 Про захист гідності, честі та ділової репутації (03/02/2010)
6-30320св09 Про визнання частково недійсним договору купівлі-продажу частини будинку та переведення обов’язків покупця (03/02/2010)
6-30730св09 Про стягнення аліментів (03/02/2010)
6-3196ск10 Про стягнення заборгованості за договором надання послуг (03/02/2010)
6-3206ск10 Про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними діями (03/02/2010)
6-3214ск10 Про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги (03/02/2010)
6-3233ск10 Про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди (03/02/2010)
6-3336св07 Про захист ділової репутації, спростування інформації та відшкодування моральної шкоди (03/02/2010)
6-4526св07 Про стягнення моральної шкоди, заподіяної незаконними діями органів дізнання (03/02/2010)
6-4759св09 Про визнання угоди купівлі-продажу нежилих приміщень дійсною (03/02/2010)
6-4798св09 Про визнання недійсним договору оренди землі (03/02/2010)
6-4932св09 Про стягнення заборгованості за договором оренди земельної ділянки та розірвання цього договору (03/02/2010)
6-5055св09 Про видачу виконавчого документа на рішення третейського суду (03/02/2010)
6-5290св09 Про визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно (03/02/2010)
6-5443св09 Про стягнення заборгованості за послуги з газопостачання (03/02/2010)
6-5644св09 Про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним (03/02/2010)
6-636св09 Про розкриття банківської таємниці (03/02/2010)
6-6859св09 Про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди (03/02/2010)
6-705св09 Про виділ частини зі спільного майна подружжя (03/02/2010)
6-7095св09 Про визнання прилюдних торгів недійсними (03/02/2010)
6-7416св08 Про внесення змін до акта санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта (03/02/2010)
6-7505св09 Про визнання шлюбу недійсним (03/02/2010)
6-7980св09 Про поділ спільного сумісного майна подружжя (03/02/2010)
6-7999св09 Про стягнення суми боргу (03/02/2010)
6-8503св09 Про розірвання договору про передачу у власність будинку (03/02/2010)
6-8891св09 Про розкриття банківської таємниці (03/02/2010)
6-9483св08 Про визнання права власності на самочинно збудоване майно (03/02/2010)
6-27331св09 Про визнання недійсним договору довічного утримання (04/02/2010)
6-3518ск10 Про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (04/02/2010)
6-26283св09 Про поділ майна подружжя (05/02/2010)
6-26595св09 Про визнання заповіту недійсним та усунення від права на спадщину (05/02/2010)
6-26658св09 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок неналежного виконання профобов’язків (05/02/2010)
6-26913св09 Про стягнення різниці між фактично нарахованою заробітною платою та тією, що повинна бути нарахована (05/02/2010)
6-27161св09 Про визнання права на приватизацію житла (05/02/2010)
6-27766св09 Про стягнення боргу та процентів за договором купівлі-продажу товару (05/02/2010)
6-3020ск10 Про стягнення боргу за договором позики (05/02/2010)
6-3058ск10 Про витребування майна з чужого незаконного володіння (05/02/2010)
6-3076ск10 Про визнання незаконними наказу про звільнення та запису у трудовій книжці про звільнення (05/02/2010)
6-3144ск10 Про усунення перешкод у користуванні власністю та відшкодування моральної шкоди (05/02/2010)
6-3344ск10 Про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та визначення способу та порядку спілкування (05/02/2010)
6-3560ск10 Про скасування наказу про звільнення та поновлення на роботі (05/02/2010)
6-19997св09 Про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною (08/02/2010)
6-26534св09 Про поновлення строку для прийняття спадщини та визнання частково недійсним свідоцтва про право на спадщину (08/02/2010)
6-26741св09 Про усунення перешкод у користуванні нежилим приміщенням (08/02/2010)
6-26911св09 Про скасування наказів та поновлення на роботі (08/02/2010)
6-27252ск09 Про зміну договору найму жилого приміщення (08/02/2010)
6-27791св09 Про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням (08/02/2010)
6-29740ск09 Про визначення порядку користування квартирою (08/02/2010)
6-3160ск10 Про відшкодування шкоди, завданої злочином (08/02/2010)
6-3533ск10 Про визнання особи такою, яка втратила право користування жилим приміщенням (08/02/2010)
6-3587ск10 Про визнання права власності на нежитлове приміщення (08/02/2010)
6-3618ск10 Про поновлення на роботі та скасування наказу про звільнення (08/02/2010)
6-3649ск10 Про скасування наказів, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (08/02/2010)
6-27321св09 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (09/02/2010)
6-27942св09 Про визнання права власності на самочинно реконструйований об’єкт нерухомості (09/02/2010)
6-3152ск10 Про визначення місця проживання малолітньої дитини (09/02/2010)
6-3223ск10 Про усунення перешкод у користуванні жилим будинком (09/02/2010)
6-3278ск10 Про визнання заповіту недійсним (09/02/2010)
6-3678ск10 Про визнання недійсним договору довічного утримання (09/02/2010)
6-3767ск10 Про встановлення факту родинних відносин та визнання недійсним заповіту (09/02/2010)
6-3861ск10 Про стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію та гаряче водопостачання (09/02/2010)
6-10191св09 Про визнання квартири об’єктом права спільної сумісної власності (10/02/2010)
6-10293св09 Про виділення майнового паю в натурі (10/02/2010)
6-10385св09 Про визнання недійсними прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна й свідоцтва про право власності (10/02/2010)
6-10601св09 Про визнання особи такою, яка втратила право на користування жилим приміщенням (10/02/2010)
6-11357св09 Про стягнення збитків, завданих внаслідок неналежного виконання умов договору про надання послуг зв’язку (10/02/2010)
6-11753св09 Про визнання акта та протоколу недійсними (10/02/2010)
6-11924св07 Про визнання неправомірними дій нотаріуса щодо відмови у видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом (10/02/2010)
6-12004св09 Про поділ спільно нажитого майна (10/02/2010)
6-12698св09 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири та виселення (10/02/2010)
6-12910св09 Про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (10/02/2010)
6-12930св08 Про укладення окремого договору найму жилого приміщення та визначення порядку користування жилим приміщенням (10/02/2010)
6-12998св09 Про стягнення винагороди за загальними підсумками роботи (10/02/2010)
6-13500св07 Про зобов’язання до виконання умов договору та відшкодування матеріальної й моральної шкоди (10/02/2010)
6-13546св09 Про відшкодування шкоди, заподіяної незаконним притягненням до адміністративної відповідальності (10/02/2010)
6-13553св09 Про визнання попереднього договору недійсним (10/02/2010)
6-14130св09 Про визнання частково недійсним кредитного договору та договору іпотеки (10/02/2010)
6-14218св09 Про переведення прав та обов’язків покупця за договором купівлі-продажу нерухомого майна (10/02/2010)
6-14689св09 Про відшкодування майнової та моральної шкоди (10/02/2010)
6-14894св09 Про визнання права власності на земельні ділянки та визнання недійсним договору оренди (10/02/2010)
6-15006св09 Про відібрання дитини та визначення її місця проживання (10/02/2010)
6-15227св09 Про встановлення факту родинних відносин, усунення від права на спадкування та визнання права на спадкування (10/02/2010)
6-15298св09 Про визнання права власності на частку в спільному майні та визнання спадкоємцем (10/02/2010)
6-15316св09 Про усунення перешкод у користуванні власністю шляхом виселення та стягнення боргу (10/02/2010)
6-16070св09 Про приватизацію квартири (10/02/2010)
6-16321св08 Про стягнення коштів (10/02/2010)
6-16324св09 Про визнання недійсним ордеру, свідоцтва про право власності та анулювання державної реєстрації права власності (10/02/2010)
6-16761св09 Про відшкодування шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою (10/02/2010)
6-17381св09 Про визначення порядку користування земельною ділянкою (10/02/2010)
6-18504св08 Про визнання рішень незаконними, відновлення прописки, вселення або надання іншого житлового приміщення (10/02/2010)
6-18851св09 Про захист права власності (10/02/2010)
6-18945св09 Про визнання наказу про звільнення недійсним, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та заборгованості із заробітної плати (10/02/2010)
6-19503св09 Про визнання недійсними розпорядження органу приватизації, свідоцтва про право власності на квартиру та свідоцтва щодо придбання квартири з прилюдних торгів (10/02/2010)
6-19568св09 Про визнання незаконними рішень сільської ради та визнання права користування земельними ділянками (10/02/2010)
6-19982св09 Про скасування рішення постійно діючого третейського суду, визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним (10/02/2010)
6-2017св09 Про розірвання договору оренди земельної ділянки (10/02/2010)
6-20329св09 Про переведення прав і обов’язків покупця за договором купівлі-продажу земельної ділянки (10/02/2010)
6-20433св09 Про відшкодування матеріальної шкоди (10/02/2010)
6-20528ск10 Про визнання договору щодо надання послуг недійсним, повернення коштів та відшкодування моральної шкоди (10/02/2010)
6-21654св09 Про визнання особи такою, яка втратила право користування жилим приміщенням (10/02/2010)
6-21967св09 Про звернення стягнення на предмет іпотеки (10/02/2010)
6-22056св09 Про скасування наказу, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (10/02/2010)
6-23084св09 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу частини будинку (10/02/2010)
6-24054св08 Про поділ спільного майна подружжя (10/02/2010)
6-24123св08 Про визнання права власності на обов’язкову частку в спадковому майні (10/02/2010)
6-241св09 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (10/02/2010)
6-24370св09 Про визнання права користування жилим приміщенням та визнання членом сім’ї наймача (10/02/2010)
6-24614св09 Про припинення права на частку в спільному майні та виселення (10/02/2010)
6-24727св09 Про захист прав споживача та усунення перешкод у користуванні електричною енергією (10/02/2010)
6-24857св09 Про стягнення боргу та процентів за договором позики (10/02/2010)
6-25005св09 Про зобов’язання укласти договір на постачання електричної енергії (10/02/2010)
6-25056св07 Про зобов’язання надати житло (10/02/2010)
6-25180св08 Про встановлення факту визнання батьківства та визнання права власності на половину будинку в порядку спадкування за законом (10/02/2010)
6-25191св09 Про визнання права на приватизацію земельної ділянки без погодження її меж із землекористувачами сусідніх земельних ділянок (10/02/2010)
6-25543св07 Про визнання неправомірними дій відділу державної виконавчої служби (10/02/2010)
6-25589св09 Про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини (10/02/2010)
6-27227св09 Про призначення опікуна (10/02/2010)
6-27804св09 Про визнання права власності на новостворений об’єкт нерухомого майна та визнання недійсними договорів іпотеки (10/02/2010)
6-27844св09 Про визначення додаткового строку для прийняття спадщини (10/02/2010)
6-27869св07 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки квартири (10/02/2010)
6-28731св09 Про стягнення страхової виплати (10/02/2010)
6-29582св09 Про визнання договору купівлі-продажу нежилого приміщення недійсним (10/02/2010)
6-30179ск09 Про визнання осіб такими, які втратили право користування жилим приміщенням (10/02/2010)
6-3553св09 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди внаслідок залиття квартири (10/02/2010)
6-3674ск10 Про визнання недійсними заповіту та договору дарування жилого будинку (10/02/2010)
6-3709ск10 Про відшкодування моральної шкоди (10/02/2010)
6-3771ск10 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок залиття квартири (10/02/2010)
6-3845ск10 Про стягнення страхової суми та відшкодування моральної шкоди (10/02/2010)
6-3851св08 Про захист прав споживача (10/02/2010)
6-3942св09 Про стягнення суми страхового відшкодування (10/02/2010)
6-4427св09 Про визнання частково недійсним договору дарування будинку та земельної ділянки (10/02/2010)
6-4921св09 Про визнання права власності на частину підвалу (10/02/2010)
6-5156св09 Про визнання права на приватизацію земельної ділянки та скасування рішення сільської ради (10/02/2010)
6-5278св08 Про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням (10/02/2010)
6-5650св09 Про визнання недійсним свідоцтва про право власності на будинок (10/02/2010)
6-5822св09 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (10/02/2010)
6-708св09 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири, скасування державної реєстрації та визнання права власності (10/02/2010)
6-7909св09 Про встановлення порядку користування земельною ділянкою (10/02/2010)
6-9515св09 Про визнання права на земельну частку (пай) (10/02/2010)
6-27342св09 Про визнання незаконними дій та зобов’язання поновити постачання електричної енергії (11/02/2010)
6-27560св09 Про визнання недійсним свідоцтв про право на спадщину за законом (11/02/2010)
6-24313св09 Про стягнення боргу за кредитним договором (12/02/2010)
6-24747св09 Про стягнення суми заборгованості за надані послуги (12/02/2010)
6-26422св09 Про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки (12/02/2010)
6-27045св07 Про визнання переважного права на купівлю частини будинку в праві спільної часткової власності (12/02/2010)
6-27155св09 Про визнання недійсними державного акта на право власності на земельну ділянку та договору купівлі-продажу (12/02/2010)
6-30329ск09 Про визнання особи такою, яка втратив право користування жилим приміщенням (12/02/2010)
6-3345ск10 Про визнання договору оренди транспортного засобу недійсним, відшкодування матеріальної та моральної шкоди (12/02/2010)
6-3358ск10 Про стягнення коштів за ненадані комунальні послуги та відшкодування моральної шкоди (12/02/2010)
6-3523ск10 Про поділ майна подружжя (12/02/2010)
6-3755ск10 Про поділ майна подружжя (12/02/2010)
6-6066св09 Про відшкодування моральної шкоди, заподіяної внаслідок побиття (12/02/2010)
6-9723св09 Про відшкодування збитків, заподіяних внаслідок безоблікового споживання електроенергії (12/02/2010)
6-19540св09 Про поділ майна подружжя (15/02/2010)
6-22683св09 Про стягнення заборгованості з оплати послуг за утримання будинку та прибудинкової території (15/02/2010)
6-24195ск09 Про розірвання договору банківського вкладу, стягнення сум й відшкодування моральної шкоди (15/02/2010)
6-3056ск10 Про розірвання договору оренди земельної ділянки (15/02/2010)
6-3420ск10 Про визнання дій незаконними, відшкодування збитків й моральної шкоди (15/02/2010)
6-3640ск10 Про усунення перешкод у користуванні житлом та вселення (15/02/2010)
6-4077ск10 Про стягнення заборгованості (15/02/2010)
6-4105ск10 Про усунення перешкод у користуванні власністю та відшкодування моральної шкоди (15/02/2010)
6-4234ск10 Про відшкодування моральної шкоди, заподіяної внаслідок отримання профзахворювання (15/02/2010)
6-753ск10 Про продовження строку на прийняття спадщини (15/02/2010)
6-1270ск10 Про поділ сумісно нажитого майна подружжя (16/02/2010)
6-18406св09 Про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок продажу товару неналежної якості (16/02/2010)
6-29365св09 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та компенсації (16/02/2010)
6-4140ск10 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок ДТП (16/02/2010)
6-52ск10 Про зміну розміру аліментів та стягнення додаткових витрат (16/02/2010)
6-63ск10 Про зобов’язання виконати умови договору банківського вкладу (16/02/2010)
6-1027ск10 Про стягнення заборгованості по орендній платі та пені та визнання частково недійсними договорів оренди земельних ділянок (за зустрічним позовом) (17/02/2010)
6-11088св09 Про стягнення боргу за договором позики (17/02/2010)
6-11152св09 Про скасування рішення виконавчого комітету та відновлення у пільговій черзі на отримання житла (17/02/2010)
6-11256св09 Про скасування акту, зобов'язання вчинити дії щодо постачання електроенергії та відшкодування шкоди (17/02/2010)
6-11509св09 Про визнання права власності на частину жилого будинку та визнання частково недійсним договору дарування (17/02/2010)
6-11740св09 Про поновлення на роботі та стягнення зарплати за час вимушеного прогулу (17/02/2010)
6-12526св09 Про стягнення суми спричиненої шкоди (17/02/2010)
6-12618св09 Про відшкодування шкоди в порядку регресу (17/02/2010)
6-13174св09 Про визнання права власності на добудову до житлового будинку та поділ майна (17/02/2010)
6-13354св09 Про визнання незаконним рішення селищної ради та зобов’язання скасувати реєстрацію права власності на нерухоме майно (17/02/2010)
6-13404св09 Про визнання частково недійсним свідоцтва про право власності на спадщину (17/02/2010)
6-13519св09 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок пожежі (17/02/2010)
6-14420св09 Про визнання права власності на земельну ділянку (17/02/2010)
6-14460св08 Про визнання ордеру недійсним та виселення з гуртожитку (17/02/2010)
6-14486св09 Про стягнення заборгованості за кредитними договорами та договорами поруки (17/02/2010)
6-14601св09 Про виселення та вселення (17/02/2010)
6-15137св09 Про визнання особи такою, яка втратила право представляти інтереси (17/02/2010)
6-15386св09 Про стягнення збитків (17/02/2010)
6-15599св09 Про визнання недійсним договору про виховання дітей та їх утримання (17/02/2010)
6-15601св09 Про визнання заставодержателем за договором застави та стягнення коштів (17/02/2010)
6-16226св09 Про визнання договору оренди землі недійсним (17/02/2010)
6-16310св09 Про вселення та зобов’язання не чинити перешкоди у користуванні квартирою (17/02/2010)
6-16618св09 Про стягнення боргу та відсотків за договором позики (17/02/2010)
6-16647св09 Про стягнення додаткових витрат на дитину (17/02/2010)
6-16823св09 Про відшкодування шкоди (17/02/2010)
6-17155св09 Про стягнення вартості будівельних робіт та будівельних матеріалів за договором купівлі-продажу цегельної прибудови до цеху (17/02/2010)
6-17189св09 Про визнання договору купівлі-продажу приміщення профілакторію недійсним (17/02/2010)
6-17340св09 Про стягнення суми (17/02/2010)
6-17739св09 Про стягнення заборгованості за комунальними платежами (17/02/2010)
6-17750св09 Про визнання договору дарування квартири недійсним (17/02/2010)
6-18173св09 Про стягнення заборгованості (17/02/2010)
6-18319св07 Про визнання права працювати у нічний час (17/02/2010)
6-18711св09 Про відшкодування шкоди, завданої в результаті ДТП (17/02/2010)
6-19165св07 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нежилого приміщення (17/02/2010)
6-19354св07 Про стягнення суми за кредитним договором (17/02/2010)
6-19709св08 Про стягнення належних сум при звільненні з роботи (17/02/2010)
6-19929св09 Про поділ майна подружжя (17/02/2010)
6-2013св09 Про звернення стягнення на предмет іпотеки (17/02/2010)
6-20876св09 Про стягнення суми боргу (17/02/2010)
6-21008св08 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (17/02/2010)
6-21013св09 Про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду (17/02/2010)
6-21123св09 Про визнання права власності на частину квартири та визнання недійсним договору дарування (17/02/2010)
6-21528св09 Про стягнення заборгованості із заробітної плати з урахуванням індексу інфляції та компенсації за несвоєчасну її виплату (17/02/2010)
6-21940св08 Про зміну договору найму житлового приміщення та  видачу ордеру (17/02/2010)
6-22427св09 Про визначення додаткового строку для прийняття спадщини (17/02/2010)
6-22851св09 Про стягнення коштів (17/02/2010)
6-22925св08 Про повернення автомобіля, грошових сум та збитків (17/02/2010)
6-23044св09 Про стягнення пені у зв’язку з невиплатою аліментів (17/02/2010)
6-23499св09 Про розірвання договору, повернення грошових коштів і стягнення моральної шкоди (17/02/2010)
6-23542св08 Про припинення права власності на частину у спільному майні (17/02/2010)
6-23629св09 Про стягнення коштів за невиконання обов’язків за попереднім договором (17/02/2010)
6-23958св07 Про стягнення коштів за договором страхування транспортного засобу (17/02/2010)
6-24545св09 Про витребування майна та відшкодування шкоди (17/02/2010)
6-24792св08 Про визнання дій приватного нотаріуса такими, що не відповідають вимогам закону (17/02/2010)
6-24975св07 Про усунення перешкод у користуванні будинком та  виселення (17/02/2010)
6-25369св07 Про розірвання договору купівлі-продажу автомобіля, стягнення вартості майна та відшкодування моральної  шкоди (17/02/2010)
6-25909св09 Про скасування наказу, поновлення на роботі та стягнення різниці заробітної плати за час вимушеного прогулу (17/02/2010)
6-26129св08 Про визнання договорів купівлі-продажу та дарування квартири недійсними (17/02/2010)
6-26819св08 Про визнання недійсними акта Державної виконавчої служби щодо проведення прилюдних торгів і свідоцтва про придбання майна (17/02/2010)
6-26847св09 Про визнання відмови від прийняття спадщини недійсною та визнання права власності на частку у спадковому майні (17/02/2010)
6-26952св08 Про визнання договору купівлі-продажу будинку дійсним та визнання права власності на будинок (17/02/2010)
6-2697ск10 Про усунення перешкод у користуванні житловим будинком шляхом знесення самовільно збудованих споруд (17/02/2010)
6-27452сво09 Про виселення без надання іншого житлового приміщення (17/02/2010)
6-27458св08 Про збільшення розміру аліментів (17/02/2010)
6-27607св09 Про стягнення коштів у зв’язку з неналежним виконанням умов договору надання послуг (17/02/2010)
6-2815св09 Про визнання недійсним договору оренди землі (17/02/2010)
6-2835св09 Про визнання недійсним договору оренди землі (17/02/2010)
6-28389св09 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири (17/02/2010)
6-28394св09 Про визнання права власності на спадкове майно (17/02/2010)
6-2930св09 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (17/02/2010)
6-30105св09 Про усунення перешкод у користуванні квартирою та виселення (17/02/2010)
6-30280св09 Про усиновлення (17/02/2010)
6-3438св09 Про визнання недійсними договорів купівлі-продажу овочесховища, визнання права власності на майно та скасування реєстрації (17/02/2010)
6-3575св09 Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою (17/02/2010)
6-4146св08 Про встановлення фактів проживання однією родиною та прийняття спадщини (17/02/2010)
6-415св10 Про стягнення суми страхового відшкодування (17/02/2010)
6-4314ск10 Про відшкодування моральної шкоди (17/02/2010)
6-4338ск10 Про відшкодування моральної шкоди (17/02/2010)
6-4480ск10 Про розірвання шлюбу (17/02/2010)
6-4505ск10 Про відшкодування додаткових витрат на дитину (17/02/2010)
6-4512ск10 Про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (17/02/2010)
6-4695ск10 Про вселення та усунення перешкод у користуванні ліжком-місцем в кімнаті гуртожитку (17/02/2010)
6-46св08 Про визнання спадщини відумерлою (17/02/2010)
6-4802св09 Про визнання недійсним договору оренди землі (17/02/2010)
6-5242св09 Про визнання недійсним договору дарування будинку (17/02/2010)
6-6248св09 Про припинення права власності на частку у спільному майні (17/02/2010)
6-6991св08 Про визнання майна об’єктом спільної сумісної власності та його поділ (17/02/2010)
6-7521св09 Про визначення додаткового строку для прийняття спадщини та визнання свідоцтв про право на спадщину недійсними (17/02/2010)
6-911св09 Про розірвання кредитного договору та стягнення заборгованості (17/02/2010)
6-997ск10 Про стягнення аліментів (17/02/2010)
6-152ск10 Про стягнення аліментів на утримання дитини (18/02/2010)
6-1531ск10 Про відшкодування шкоди (18/02/2010)
6-3784ск10 Про скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та відшкодування моральної шкоди (18/02/2010)
6-3933ск10 Про визначення порядку користування земельною ділянкою (18/02/2010)
6-3942ск10 Про визнання недійсним договору дарування житлового будинку (18/02/2010)
6-425ск10 Про визнання свідоцтва про право власності та свідоцтва про право на спадщину за законом недійсними (18/02/2010)
6-44ск10 Про відшкодування шкоди в порядку регресу, заподіяної внаслідок ДТП (18/02/2010)
6-452ск10 Про звернення стягнення на предмет іпотеки (18/02/2010)
6-11976св09 Про стягнення грошових коштів (19/02/2010)
6-1874ск10 Про відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення споживачем правил користування електричною енергією для населення (19/02/2010)
6-21102св09 Про захист гідності, честі і ділової репутації, відшкодування моральної шкоди (19/02/2010)
6-26382св09 Про відшкодування матеріальної шкоди (19/02/2010)
6-26688св09 Про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки (19/02/2010)
6-26793св09 Про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (19/02/2010)
6-27626св09 Про зміну формулювання причин звільнення та виплату заробітної плати (19/02/2010)
6-29540св09 Про встановлення порядку користування квартирою (19/02/2010)
6-29631св09 Про стягнення заборгованості, пов’язаної з позаобліковим використанням електричної енергії (19/02/2010)
6-30269св09 Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою (19/02/2010)
6-4018ск10 Про визнання заповіту недійсним (19/02/2010)
6-4070ск10 Про визнання частково недійсним свідоцтва про право власності та визнання права власності на частину квартири (19/02/2010)
6-4106ск10 Про стягнення заборгованості із заробітної плати та відшкодування моральної шкоди (19/02/2010)
6-4257ск10 Про поділ майна подружжя та визначення ідеальних часток у ньому (19/02/2010)
6-483св10 Про поновлення на роботі та зобов’язання вчинити певні дії (19/02/2010)
6-5076ск10 Про стягнення заборгованості за договором позики (19/02/2010)
6-27725св09 Про стягнення коштів за договором особистого страхування (20/02/2010)
6-1277ск10 Про скасування рішення комітету співвласників майнових паїв та оформлення права власності на житловий будинок (22/02/2010)
6-1439ск10 Про відшкодування матеріальної шкоди, завданої у зв’язку з нестачею товару (22/02/2010)
6-1453ск10 Про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки, визнання незаконними розпоряджень та зобов’язання виконати певні дії (22/02/2010)
6-157св10 Про усунення перешкод у користуванні жилим приміщенням та вселення (22/02/2010)
6-24424св09 Про визнання права на поліпшення житлових умов та зобов’язання забезпечити житловим приміщенням (22/02/2010)
6-25392св09 Про визнання біржових контрактів недійсними, визнання права власності на частину спільного майна подружжя (22/02/2010)
6-2622ск10 Про визнання дій щодо підвищення в односторонньому порядку відсоткової ставки за кредитними договорами неправомірними й відшкодування моральної шкоди (22/02/2010)
6-28638св09 Про визнання договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу недійсним та визнання права власності (22/02/2010)
6-29161св09 Про стягнення боргу за договором позики (22/02/2010)
6-29188св09 Про визначення місця проживання дітей (22/02/2010)
6-291ск10 Про визнання недійсними договорів іпотеки (22/02/2010)
6-29497св09 Про поділ спільного майна подружжя (22/02/2010)
6-29735св09 Про поділ майна подружжя (22/02/2010)
6-315ск10 Про визнання права власності на автомобіль, стягнення неотриманого прибутку та відшкодування моральної шкоди (22/02/2010)
6-404ск10 Про стягнення аліментів (22/02/2010)
6-4225ск10 Про визнання права власності на частину житлового будинку із надвірними спорудами (22/02/2010)
6-4495ск10 Про скасування пунктів статуту товариства та усунення перешкод у користуванні майном (22/02/2010)
6-4568ск10 Про стягнення заборгованості із заробітної плати (22/02/2010)
6-4576ск10 Про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (22/02/2010)
6-1311ск10 Про розірвання кредитного договору та стягнення боргу (23/02/2010)
6-4794ск10 Про стягнення аліментів у зв’язку з навчанням (23/02/2010)
6-4819ск10 Про визнання права власності на жилий будинок з господарськими спорудами (23/02/2010)
6-5040ск10 Про відшкодування шкоди, завданої незаконним притягненням до кримінальної відповідальності (23/02/2010)
6-5439св09 Про стягнення боргу, повернення коштів, стягнутих із заробітної плати (за зустрічним позовом) (23/02/2010)
6-11078св09 Про відшкодування шкоди, завданої в результаті дорожньо-транспортної пригоди (24/02/2010)
6-1121ск10 Про визнання договору дійсним та визнання права власності на частину домоволодіння (24/02/2010)
6-1194св09 Про захист прав споживача та стягнення суми страхового відшкодування (24/02/2010)
6-12315св09 Про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним (24/02/2010)
6-13056св09 Про стягнення коштів у порядку регресу (24/02/2010)
6-14298св09 Про стягнення заборгованості за спожиту електричну енергію (24/02/2010)
6-14564св09 Про стягнення суми за договором страхування наземного транспорту та відшкодування моральної шкоди (24/02/2010)
6-14878св09 Про стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів (24/02/2010)
6-15413св09 Про визнання права власності на самочинно забудоване нерухоме майно (24/02/2010)
6-15613св09 Про визнання особи такою, що втратила права користування жилим приміщенням (24/02/2010)
6-15781св09 Про стягнення суми боргу та відшкодування моральної шкоди (24/02/2010)
6-1578св10 Про розкриття інформації, що містить банківську таємницю (24/02/2010)
6-15991св08 Про відшкодування шкоди (24/02/2010)
6-16192св09 Про відшкодування моральної шкоди (24/02/2010)
6-16448св09 Про звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення з квартири (24/02/2010)
6-16511св09 Про розірвання договорів оренди земельних ділянок (паїв) (24/02/2010)
6-16546св09 Про відшкодування збитків (24/02/2010)
6-16892св09 Про визнання заповіту недійсним (24/02/2010)
6-16995св09 Про стягнення боргу за кредитною угодою (24/02/2010)
6-1861св09 Про усунення перешкод у користуванні власністю шляхом виселення та вселення (24/02/2010)
6-1861ск10 Про стягнення суми (24/02/2010)
6-18640св09 Про відшкодування моральної шкоди, заподіяної у зв’язку з отриманням виробничої травми (24/02/2010)
6-18816св09 Про визнання недостовірною та спростування поширеної інформації, відшкодування моральної шкоди (24/02/2010)
6-19295св09 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (24/02/2010)
6-19458св09 Про поновлення права на користування послугами електропостачання та усунення перешкод в користуванні жилим приміщенням (24/02/2010)
6-19785св09 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної незаконним притягненням до кримінальної відповідальності (24/02/2010)
6-2001св09 Про визначення місця проживання дитини та зобов’язання повернути дитину з іншої країни (24/02/2010)
6-2006ск10 Про визнання права власності на майно та виключення його з акту опису та арешту (24/02/2010)
6-20125св09 Про захист прав споживачів, визнання недійсною частини кредитного договору та заборону вчиняти певні дії (24/02/2010)
6-2041ск10 Про визнання дій директора незаконними, стягнення компенсації за роботу у неробочі дні та години (24/02/2010)
6-20458св08 Про визнання права власності в порядку спадкування на частину будинку (24/02/2010)
6-20471св09 Про скасування свідоцтва про право на спадщину за законом та визнання права власності на спадкове майно (24/02/2010)
6-20819св09 Про зобов’язання внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради й надати додатково однокімнатну квартиру (24/02/2010)
6-2106ск10 Про одержання права на спадкування разом зі спадкоємцями першої черги (24/02/2010)
6-21410св09 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (24/02/2010)
6-21505св08 Про відшкодування збитків, заподіяних безобліковим споживанням електроенергії (24/02/2010)
6-21805св09 Про визнання права власності на спадщину (24/02/2010)
6-21830св09 Про визнання недійсними попередніх договорів та договорів купівлі-продажу земельних ділянок (24/02/2010)
6-21853св09 Про відшкодування моральної шкоди (24/02/2010)
6-22315св09 Про встановлення факту проживання однією сім’єю та поділ спільного сумісного майна (24/02/2010)
6-22379св09 Про визнання договору дарування квартири недійсним (24/02/2010)
6-22544св09 Про стягнення боргу (24/02/2010)
6-22601св09 Про відшкодування збитків (24/02/2010)
6-23191св09 Про відшкодування майнової та моральної шкоди (24/02/2010)
6-23765св09 Про визнання договору купівлі-продажу дійсним, визнання права власності та визнання договору іпотеки недійсним (24/02/2010)
6-24255св09 Про стягнення суми боргу за договором позики (24/02/2010)
6-242св10 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири та визнання права власності на майно (24/02/2010)
6-24662св09 Про визнання договорів купівлі-продажу нежилих приміщень недійсними (24/02/2010)
6-25185св09 Про визнання недійсним договору поруки (24/02/2010)
6-25681св09 Про визнання договору дарування квартири частково недійсним (24/02/2010)
6-26206св09 Про визнання права користування земельною ділянкою (24/02/2010)
6-26275св08 Про скасування наказу про звільнення та поновлення на роботі (24/02/2010)
6-26349св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП (24/02/2010)
6-26916св07 Про усунення перешкод у користуванні власністю (24/02/2010)
6-26945св08 Про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним (укладення під впливом обману) (24/02/2010)
6-28051св09 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (24/02/2010)
6-28220св07 Про визнання недійсною довіреності та договору дарування квартири (24/02/2010)
6-28844св09 Про розірвання шлюбу (24/02/2010)
6-2885ск10 Про встановлення факту, що має юридичне значення (24/02/2010)
6-2920св09 Про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням (24/02/2010)
6-29227св09 Про зобов’язання не чинити перешкод у користуванні власністю та заборону вчиняти будь-які дії (24/02/2010)
6-29347св09 Про визнання звільнення незаконним, стягнення заборгованості із заробітної плати, середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати та відшкодування моральної шкоди (24/02/2010)
6-29366св09 Про визнання дій неправомірними щодо нарахування заборгованості за спожиту електричну енергію (24/02/2010)
6-30418св09 Про визнання осіб такими, які втратили право користування жилим приміщенням, та зняття з реєстраційного обліку (24/02/2010)
6-3545ск10 Про визнання висновку таким, що не відповідає дійсності, порочить честь, гідність та ділову репутацію (24/02/2010)
6-3932св09 Про стягнення матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок порушення Гірничого Закону України (24/02/2010)
6-4202св09 Про стягнення суми страхового відшкодування (24/02/2010)
6-4212ск10 Про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (24/02/2010)
6-424св10 Про визнання недійсним рішення про звільнення з посади та про поновлення на роботі (24/02/2010)
6-424св10 Про визнання недійсним рішення про звільнення з посади та про поновлення на роботі (24/02/2010)
6-4393ск10 Про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку (24/02/2010)
6-4487ск10 Про стягнення заборгованості за спожиту електроенергію (24/02/2010)
6-4682св09 Про поновлення позовної давності та визнання недійсним акта встановлення і узгодження меж земельної ділянки (24/02/2010)
6-4754св09 Про видачу свідоцтва на раціоналізаторську пропозицію, виплату винагороди та відшкодування моральної шкоди (24/02/2010)
6-5154ск10 Про відшкодування моральної шкоди, заподіяної внаслідок нещасного випадку (24/02/2010)
6-5179ск10 Про стягнення коштів за договором страхування транспортного засобу (24/02/2010)
6-5338ск10 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (24/02/2010)
6-5342ск10 Про визнання права власності на частину квартири, усунення перешкод у користуванні житлом та вселення (24/02/2010)
6-5528св09 Про визнання договору купівлі-продажу частини квартири недійсним та визнання права власності (24/02/2010)
6-554св08 Про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання (24/02/2010)
6-6085св09 Про стягнення коштів за договором страхування авто (24/02/2010)
6-630св09 Про поновлення на роботі, стягнення втраченого заробітку та відшкодування моральної шкоди (24/02/2010)
6-657св09 Про визнання довіреності та договору купівлі-продажу частини будинку недійсними, стягнення моральної шкоди (24/02/2010)
6-6869св09 Про стягнення витрат на відновлення житлового будинку та відшкодування моральної шкоди (24/02/2010)
6-7284св09 Про визнання права на земельну частку (пай) (24/02/2010)
6-7407св08 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (24/02/2010)
6-7412св09 Про визнання незаконними та скасування наказів (24/02/2010)
6-7471св09 Про визнання права власності на нерухоме майно (24/02/2010)
6-776св10 Про визнання частково недійсним договору купівлі-продажу квартири та перевід прав покупця (24/02/2010)
6-801св09 Про відшкодування шкоди (24/02/2010)
6-8023св08 Про відшкодування шкоди (24/02/2010)
6-816ск10 Про зняття дисциплінарного стягнення та виключення запису про дисциплінарне стягнення з дубліката трудової книжки (24/02/2010)
6-833ск10 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (24/02/2010)
6-894св10 Про усунення перешкод у користуванні човновим гаражем шляхом витребування його з чужого незаконного володіння (24/02/2010)
6-926св10 Про звільнення від сплати аліментів на утримання сина та стягнення безпідставно отриманих коштів (24/02/2010)
6-9703св09 Про визнання договору купівлі-продажу піонерського табору недійсним (24/02/2010)
6-1704св10 Про встановлення порядку користування земельною ділянкою (25/02/2010)
6-21559св09 Про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (25/02/2010)
6-21700св09 Про відшкодування матеріальної шкоди, завданої залиттям квартири (25/02/2010)
6-2172св10 Про визнання свідоцтв про право на спадщину за законом на будинок та грошові вклади недійсними (25/02/2010)
6-22390св09 Про визнання договору доручення виконаним, стягнення винагороди та штрафу (25/02/2010)
6-2247св10 Про стягнення заробітної плати за роботу у вихідні дні та відшкодування моральної шкоди (25/02/2010)
6-24363св09 Про розірвання кредитного договору та стягнення заборгованості (25/02/2010)
6-25926св09 Про визнання дій неправомірними та зобов’язання звернути стягнення на автомобіль (25/02/2010)
6-2768св09 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (25/02/2010)
6-29546св09 Про припинення права спільної часткової власності (25/02/2010)
6-4316ск10 Про відшкодування моральної шкоди (25/02/2010)
6-4319ск10 Про відшкодування матеріальної та моральної (немайнової) шкоди, завданої злочином (25/02/2010)
6-4731ск10 Про визначення способу участі батька у вихованні дитини (25/02/2010)
6-4800ск10 Про визнання заповіту недійсним (25/02/2010)
6-4827ск10 Про стягнення страхової виплати (25/02/2010)
6-4864ск10 Про відшкодування моральної шкоди, заподіяної внаслідок отримання профзахворювання (25/02/2010)
6-4976ск10 Про поновлення на роботі (25/02/2010)
6-5010ск10 Про скасування наказу щодо застосування дисциплінарного стягнення та зміну формулювання причин звільнення (25/02/2010)
6-5271ск10 Про стягнення аліментів на дитину (25/02/2010)
6-6690св09 Про поновлення на роботі (25/02/2010)
6-1042ск10 Про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (26/02/2010)
6-1219ск10 Про визнання права користування житловою площею та усунення перешкод у користуванні (26/02/2010)
6-1337ск10 Про встановлення факту перебування на утриманні (26/02/2010)
6-17242св09 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (26/02/2010)
6-2228св10 Про поновлення на роботі та визнання незаконним наказу про звільнення (26/02/2010)
6-27360св09 Про скасування наказу, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (26/02/2010)
6-29841св09 Про визнання договорів купівлі-продажу нежилих приміщень недійсними та визнання права власності (26/02/2010)
6-4558ск10 Про встановлення порядку володіння та користування земельною ділянкою (26/02/2010)
6-4630ск10 Про зменшення розміру аліментів (26/02/2010)
6-4662ск10 Про відшкодування моральної шкоди (26/02/2010)
6-470св10 Про відшкодування моральної шкоди, спричиненої розголошенням відомостей медичної таємниці (26/02/2010)
6-4765ск10 Про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок затоплення квартири (26/02/2010)
6-5176ск10 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (26/02/2010)
6-5503ск10 Про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (26/02/2010)
6-716ск10 Про стягнення аліментів на утримання непрацездатної матері (26/02/2010)
6-893ск10 Про визнання звільнення незаконним, поновлення на роботі та зобов’язання внести зміни до трудової книжки (26/02/2010)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group