ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Верховний Суд України /грудень 2007/
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ
ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ
6-21123св07 Про встановлення факту проживання однією сім'єю, визнання недійсним спадкового договору, визнання права користування квартирою (03/12/2007)
6-9966св07 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (03/12/2007)
6-10944св07 Про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки та знесення гаражу (05/12/2007)
6-11076св07 Про відшкодування шкоди працівникові, завданої ушкодженням здоров'я (05/12/2007)
6-11655св07 Про відшкодування збитків, завданих внаслідок дострокового розірвання договорів оренди земельних паїв (05/12/2007)
6-11965св07 Про визнання договорів купівлі-продажу, реєстрації майна, приватизації, свідоцтва про право власності недійсними і усунення перешкод у здійсненні права власності; за зустрічним позовом - про усунення перешкод у користуванні правом власності та визначення порядку користування приміщенням (05/12/2007)
6-12078ск06 Про поновлення на посаді голови правління та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (05/12/2007)
6-12282св07 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (05/12/2007)
6-12365св07 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири (05/12/2007)
6-13551св07 Про відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення Правил користування електричною енергією (05/12/2007)
6-13832св07 Про усунення перешкод у користуванні майном; за зустрічним позовом - про визнання права власності на частину приміщення (05/12/2007)
6-13865св07 Про визнання акта форми Н-1 недійсним (05/12/2007)
6-14486св07 Про виділ у користування частини земельної ділянки (05/12/2007)
6-15131св07 Про визнання рішень загальних зборів житлово-будівельного кооперативу, визнання права власності на квартиру (05/12/2007)
6-15980св07 Про відшкодування моральної шкоди, у зв'язку з нещасним випадком на виробництві (05/12/2007)
6-16317св07 Про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням (05/12/2007)
6-16600св07 Про стягнення заборгованості за щомісячними страховими виплатами та перерахунок розміру виплат (05/12/2007)
6-16986сво07 Про визнання права володіння та користування земельною ділянкою (05/12/2007)
6-1767св07 Про стягнення заборгованості по заробітній платі, вихідної допомоги, стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку (05/12/2007)
6-17700св07 Про стягнення вихідної допомоги (05/12/2007)
6-17774св07 Про встановлення факту спільного проживання та поділ спільного майна (05/12/2007)
6-1812св07 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (05/12/2007)
6-18205св07 Про перерахунок щомісячних страхових виплат (05/12/2007)
6-19002св07 Про стягнення грошових сум та відшкодування моральної шкоди у зв'язку з порушенням зобов'язання за договором добровільного страхування автомобіля (05/12/2007)
6-20417св07 Про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю (05/12/2007)
6-20541св07 Про перерахунок щомісячних страхових виплат (05/12/2007)
6-25479ск06 Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою (05/12/2007)
6-25738св06 Про стягнення збитків (05/12/2007)
6-2722св07 Про захист прав споживача (05/12/2007)
6-3269св07 Про оскарження дій державного виконавця по невиконанню судового рішення (05/12/2007)
6-7307ск07 Про захист прав споживачів, відшкодування матеріальної та моральної шкоди (05/12/2007)
6-8891св06 Про зміну договору найму житлового приміщення; за зустрічним позовом - про визнання таким, що втратив право користування житловим приміщенням (05/12/2007)
6-910св07 Про визнання права власності на спадкове майно (05/12/2007)
6-10572ск07 Про перерахунок щомісячних страхових виплат та стягнення заборгованості (06/12/2007)
6-20693св07 Про поновлення в членах товариства, визнання права користування земельною ділянкою та відшкодування моральної шкоди (07/12/2007)
6-26953ск07 Про визнання акта незаконним та відшкодування моральної шкоди (07/12/2007)
6-16906сво07 Про стягнення кредитної заборгованості (10/12/2007)
6-27547ск07 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок ДТП (10/12/2007)
6-13054св07 Про стягнення середнього заробітку за час затримки видачі трудової книжки та стягнення заробітної плати (11/12/2007)
6-10197св07 Про визнання членом сім'ї померлого квартиронаймача, наймачем жилого приміщення; за зустрічним позовом - про виселення з самовільно зайнятого жилого приміщення (12/12/2007)
6-11813св07 Про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою, відшкодування моральної шкоди (12/12/2007)
6-11897св07 Про стягнення недоплачених щомісячних виплат (12/12/2007)
6-12292св07 Про зменшення розміру аліментів (12/12/2007)
6-12454св07 Про визнання неправомірними дій щодо розгляду звернень про проведення перевірки й надання інформації відносно якості лікування та визнання неправомірними дій щодо поширення недостовірної інформації, відшкодування моральної та матеріальної шкоди (12/12/2007)
6-14008св07 Про виплату страхового відшкодування та стягнення пені за невиконання умов договору добровільногострахування транспортного засобу (12/12/2007)
6-14170кс04 Про стягнення суми страхового відшкодування у зв'язку з ушкодженням здоров'я, що пов'язане з проходженням дійсної військової служби (12/12/2007)
6-15101св07 Про захист прав споживачів (12/12/2007)
6-15500вов07 Про відшкодування моральної шкоди у зв'язку з професійними захворюваннями отриманими на виробництві (12/12/2007)
6-15523св06 Про виділення частки в майні товариства (12/12/2007)
6-16062св07 Про стягнення сум на відшкодування шкоди, у зв'язку з професійними захворюваннями отриманими на виробництві (12/12/2007)
6-16190кс04 Про стягнення щомісячних страхових виплат та одноразової грошової допомоги (12/12/2007)
6-16331св07 Про стягнення аліментів на утримання дитини (12/12/2007)
6-16921св06 Про визнання права спільної сумісної власності на будинок, про виділ в натурі частки будинку (12/12/2007)
6-17667сво07 Про захист честі, гідності, ділової репутації, відшкодування моральної шкоди (12/12/2007)
6-18442св07 Про визнання договорів купівлі-продажу квартир недійсними (12/12/2007)
6-18457св07 Про стягнення одноразової допомоги (12/12/2007)
6-18796cв07 Про розкриття комерційним банком інформації, що містить банківську таємницю (12/12/2007)
6-18926св07 Про визнання права власності на частину квартири (12/12/2007)
6-19383св07 Про розірвання договору довічного утримання (12/12/2007)
6-20282св07 Про позбавлення батьківських прав (12/12/2007)
6-21357св07 Про стягнення недонарахованих щомісячних страхових виплат (12/12/2007)
6-22760св07 Про продовження строку для прийняття спадщини та визнання права власності на спадкове майно (12/12/2007)
6-22972св06 Про стягнення матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок несанкціонованого списання з карткового рахунку грошових коштів (12/12/2007)
6-22978св06 Про стягнення збитків за незаконне використання земельної ділянки (12/12/2007)
6-23654св07 Про стягнення недорахованих і невиплачених щомісячних страхових виплат (12/12/2007)
6-23705св06 Про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, заподіяної у зв'язку з незаконним перебуванням під слідством (12/12/2007)
6-24294сво07 Про визначення порядку користування жилим приміщенням (перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами) (12/12/2007)
6-2532св07 Про визнання осіб такими, що втратили право користування квартирою (12/12/2007)
6-25601св06 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу, реєстрації права власності та примусове виселення (12/12/2007)
6-27696сво07 Про визнання договору купівлі-продажу автомобіля недійсним (13/12/2007)
6-19471сво07 Про стягнення заборгованості за кредитним договором; за зустрічним позовом - про зобов'язання укласти додаткову угоду до договору про надання позики (14/12/2007)
6-23367ск07 Про відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням законодавства про працю (14/12/2007)
6-5657св07 Про відмову від договору та повернення сплаченої за товар грошової суми (14/12/2007)
6-23350св07 Про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним, визнання приватизації недійсною, анулювання реєстрації договорів і витребування майна з чужого незаконного володіння (17/12/2007)
6-23564св07 Про стягнення середнього заробітку за час затримання розрахунку при звільненні, зміну причини та дати звільнення (17/12/2007)
6-27714ск07 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди у зв’язку з невиконанням зобов'язань з гарантійного обслуговування та ремонту автомобіля (17/12/2007)
6-10529св06 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (19/12/2007)
6-11399св07 Про поділ майна подружжя (19/12/2007)
6-11509св07 Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП (19/12/2007)
6-11521св07 Про стягнення та перерахунок пенсії на пільгових умовах (19/12/2007)
6-11901св07 Про відшкодування моральної шкоди, у зв'язку з професійним захворюванням отриманим на виробництві (19/12/2007)
6-12089св07 Про відшкодування шкоди, заподіяної смертю годувальника (19/12/2007)
6-12449св07 Про відшкодування моральної шкоди, у зв'язку з професійним захворюванням отриманим на виробництві (19/12/2007)
6-13357св07 Про визнання договорів іпотеки недійсними; за зустрічним позовом - про визнання права власності на нерухоме майно за іпотечними договорами (19/12/2007)
6-14563св07 Про визнання наказів незаконними, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (19/12/2007)
6-14674св07 Про визнання договору поруки недійсним (19/12/2007)
6-14878св07 Про стягнення страхової виплати за моральну шкоду у зв'язку з виробничою травмою (19/12/2007)
6-1554св07 Про скасування наказу про переведення, поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу (19/12/2007)
6-15989св07 Про стягнення заробітної плати (19/12/2007)
6-17284св07 Про перерахунок щомісячних страхових виплат (19/12/2007)
6-17287ск07 Про відшкодування у зв'язку з нещасним випадком на виробництві (19/12/2007)
6-17364св07 Про перерахунок щомісячних страхових виплат (19/12/2007)
6-17654св07 Про стягнення аліментів (19/12/2007)
6-18178св07 Про стягнення недонарахованих щомісячних страхових виплат (19/12/2007)
6-18473св07 Про встановлення факту наявності трудових відносин та факту трудового каліцтва (19/12/2007)
6-19227св07 Про стягнення недоплаченої суми одноразової допомоги (19/12/2007)
6-19754ск07 Про стягнення недонарахованих щомісячних страхових виплат (19/12/2007)
6-19763св07 Про відшкодування моральної шкоди, заподіяної у зв'язку з професійним захворюванням (19/12/2007)
6-20229cв07 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки (19/12/2007)
6-20958св07 Про поновлення на роботі, виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу, відшкодування моральної шкоди (19/12/2007)
6-21429св07 Про стягнення заборгованості по щомісячним страховим виплатам та компенсації за порушення строків їх виплати (19/12/2007)
6-7941св07 Про стягнення заборгованості за договором позики (19/12/2007)
6-8794св07 Про відшкодування моральної шкоди, завданої неправомірними діями адміністрації виправної колонії (19/12/2007)
6-9223св07 Про відшкодування матеріальної шкоди в порядку регресу (19/12/2007)
6-9603св07 Про надання житлового приміщення (19/12/2007)
6-16109св07 Про відшкодування шкоди внаслідок ДТП (21/12/2007)
6-18340св07 Про захист честі, гідності та ділової репутації і відшкодування моральної шкоди (21/12/2007)
6-19489св07 Про стягнення збитків; за зустрічним позовом - про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір (24/12/2007)
6-9454св07 Про визнання недійсним акта та відшкодування матеріальної і моральної шкоди (24/12/2007)
6-10148св07 Про відшкудування шкоди, завданої внаслідок порушення правил користування електричною енергію (26/12/2007)
6-11904св07 Про перерахунок розміру страхового відшкодування та стягнення заборгованості (26/12/2007)
6-12807св07 Про виселення з житлового приміщення (26/12/2007)
6-12809св07 Про визнання договору щодо надання послуг телефонного зв'язку частково недійсним (26/12/2007)
6-12887св07 Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (26/12/2007)
6-14670св07 Про розкриття інформації, що містить банківську таємницю (26/12/2007)
6-15118св07 Про розірвання договору купівлі-продажу мобільного телефону та відшкодування моральної шкоди (26/12/2007)
6-15735св07 Про усунення перешкод у праві власності на земельну ділянку та знесення будівель (26/12/2007)
6-17101св07 Про відшкодування збитків, завданих у зв’язку з порушення Правил користування електроенергією для населення (26/12/2007)
6-17366св07 Про поділ спільного майна подружжя (26/12/2007)
6-17695св07 Про стягнення незаконно утриманого прибуткового податку (26/12/2007)
6-19117св07 Про визнання права власності на нерухоме майно, визнання права користування земельною ділянкою; за зустрічним позовом - про визнання договору дійсним, визнання права власності на жилий будинок та земельну ділянку (26/12/2007)
6-19391св07 Про перерахунок розміру щомісячних страхових виплат та відшкодування моральної шкоди (26/12/2007)
6-19991кс04 Про поновлення на роботі, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди (26/12/2007)
6-22341ск07 Про усунення перешкод у користуванні будинком, земельними ділянками та відшкодування матеріальної і моральної шкоди (26/12/2007)
6-23871св07 Про стягнення недонарахованих щомісячних страхових виплат (26/12/2007)
6-23875св07 Про стягнення суми недонарахованих щомісячних страхових виплат (26/12/2007)
6-9450св07 Про спонукання до належного виконання умов договору та стягнення орендної плати; за зустрічним позовом - про визнання договору оренди майна недійсним (26/12/2007)
6-14260св07 Про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров'я (27/12/2007)
6-20668св07 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нежилого приміщення (27/12/2007)
6-15627св07 Про стягнення збитків, заподіяних порушенням Правил користування електричною енергією (29/12/2007)
6-7956св07 Про визнання права власності на житловий будинок, усунення перешкод в користуванні житловим будинком та виселення; визнання договору іпотеки частково недійсним (за зустрічним позовом) (29/12/2007)
6-1555св09 Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою та знесення об’єкта самочинного будівництва (31/12/2007)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group