ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Вищий господарський суд України /грудень 2016/
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ
ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ
3/374-26/433 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 10,1771 га від 07.07.2006 (05/12/2016)
904/2744/16 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу (06/12/2016)
908/3995/15 Про заміну сторони у виконавчому провадженні з виконання наказу (06/12/2016)
909/447/13 Про стягнення шкоди, заподіяної державі внаслідок засмічення землі відходами (06/12/2016)
910/10830/13 Про визнання приватизації недійсною (06/12/2016)
910/11783/16 Про визнання договору поруки припиненим (06/12/2016)
910/26290/15 Про визнання недійсним додаткового договору до Кредитного договору (06/12/2016)
910/7543/16 Про визнання недійсним договору делегування повноважень та виконання окремих функцій, визначених у статуті товариства (06/12/2016)
910/8648/16 Про визнання недійсними з моменту прийняття рішень наглядової ради, оформлених протоколами (06/12/2016)
910/9017/16 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нежилих приміщень (06/12/2016)
910/9932/16 Про звернення стягнення на предмет іпотеки (06/12/2016)
910/9978/16 Про повернення земельної ділянки, що використовується для експлуатації та обслуговування газо-заправного пункту та тимчасової споруди - операторської, привівши її у придатний для використання стан (06/12/2016)
913/725/16 Про визнання недійсним договору оренди державного окремого індивідуально визначеного майна - нежитлових вбудованих приміщень та зобов'язання повернути приміщення (06/12/2016)
914/1318/16 Про визнання недійсним договорів про розірвання договору застави майнових прав та застосування наслідків недійсності правочину (06/12/2016)
914/3037/15 Про розірвання договору оренди та усунення перешкод в користуванні майном (06/12/2016)
922/925/16 Про визнання недійсним договору про спільний обробіток землі (06/12/2016)
923/143/16 Про визнання недійсним інвестиційного договору про інвестування у житлове будівництво (06/12/2016)
902/538/14 Про скасування розпорядження та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою (07/12/2016)
904/3561/16 Про стягнення плати за користування вагонами (07/12/2016)
904/4470/16 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу (07/12/2016)
904/841/16 Про відшкодування шкоди, завданої порушенням правил користування електричною енергією (07/12/2016)
906/1376/15 Про визнання незаконним розпорядження про надання у довгострокове користування лісової ділянки, визнання недійсним договору та зобов'язання повернути земельну ділянку (07/12/2016)
907/1079/15 Про визнання частково недійсним рішень міської ради, визнання недійсним договору оренди землі та повернення земельної ділянки (07/12/2016)
909/331/16 (07/12/2016)
910/4666/16 Про відшкодування шкоди в порядку регресу (07/12/2016)
910/6312/16 Про відшкодування шкоди (07/12/2016)
910/8850/16 Про відшкодування збитків (07/12/2016)
911/1139/16 Про скасування розпорядження, державної реєстрації права власності на земельні ділянки та витребування земельних ділянок з незаконного володіння (07/12/2016)
911/5310/14 Про стягнення заборгованості за договором поставки комплектуючих запчастин до турбін (07/12/2016)
914/2779/15 Про нарахування ТОВ та стягнення обсягу та вартості електричної енергії недорахованої внаслідок порушення ПКЕЕ (07/12/2016)
914/4192/15 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу (07/12/2016)
915/261/16 Про визнання недійсним рішення міської ради в частині надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста нежитлових будівель стадіону (07/12/2016)
915/326/16 Про зобов'язання повернути з незаконного володіння техніку (07/12/2016)
916/760/16 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу (07/12/2016)
918/36/16 (07/12/2016)
922/5040/15 Про припинення права власності, визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, визнання права власності, витребування майна з чужого незаконного володіння (07/12/2016)
923/359/16 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу (07/12/2016)
924/269/16 Про визнання незаконними та скасування рішень загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю (07/12/2016)
927/552/16 Про розірвання договору оренди земельної ділянки (07/12/2016)
927/592/16 Про визнання незаконними дій щодо проведення відкритих торгів на закупівлю робіт за державні кошти (07/12/2016)
904/4477/16 Про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором (08/12/2016)
910/1208/16 Про визнання недійсним договору застави майнових прав (08/12/2016)
910/1308/16 Про визнання недійсними договору купівлі-продажу майнових прав та акта приймання-передачі, визнання незаконними та скасування рішення про державну реєстрацію права власності, реєстраційного номеру нерухомого майна та Свідоцтва про право власності, визнання права власності та усунення перешкод в користуванні й розпорядженні майном (08/12/2016)
902/248/15 Про стягнення штрафу за недопоставлений соняшник та за безпідставне використання посівного матеріалу, а також суми завданих збитків (12/12/2016)
904/1881/16 Про визнання недійсним договору оренди (12/12/2016)
905/3016/15 Про розірвання договору купівлі-продажу нерухомого майна та повернення майна до комунальної власності (12/12/2016)
908/1742/16 Про стягнення заборгованості за договором про відпуск води та прийом стоків в комунальну каналізацію (12/12/2016)
910/459/16 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу прав вимоги (12/12/2016)
910/4938/16 Про тлумачення змісту договору застави товарів в обороті (12/12/2016)
910/7752/16 Про стягнення суми збитків, завданих недостачою вантажу (12/12/2016)
910/9394/16 Про стягнення збитків, завданих недостачою вантажу (12/12/2016)
911/5242/15 (12/12/2016)
914/1358/16 Про розірвання договору оренди та звільнення приміщення (12/12/2016)
6/129-62/179 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна - будівель дитячого оздоровчого комплексу та витребування майна із незаконного володіння, та за вимогами третіх осіб про визнання добросовісним набувачем і визнання права власності на нерухоме майно (13/12/2016)
904/3197/16 Про скасування рішення комісії з розгляду акту про порушення правил користування електричною енергією, та застосованої оперативно-господарської санкції (13/12/2016)
904/9437/15 Про стягнення заборгованості за договором постачання товару (13/12/2016)
905/3377/15 Про визнання недійсним рішення про зміну канонічної підлеглості релігійної громади та про затвердження Статуту релігійної громади (13/12/2016)
906/162/15 Про визнання недійсними рішень конференції районної спілки споживчих товариств (13/12/2016)
907/263/16 Про визнання недійсним договору поруки (13/12/2016)
908/2655/15 Про звернення стягнення на предмет застави (13/12/2016)
908/5863/15 Про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства (13/12/2016)
910/10512/14 Про визнання недійсним патенту України (13/12/2016)
910/1572/16 Про зобов'язання повернути грошові кошти, отримані за договором про внесення змін до договору про депозитний вклад "Стандартний" (13/12/2016)
910/21074/15 Про розірвання договору делегування повноважень та виконання окремих функцій (13/12/2016)
910/23599/15 Про визнання припиненими зобов'язань за договором кредитної лінії (13/12/2016)
910/26664/15 Про зобов'язання допустити юридичної особи для участі у конкурсі серед кваліфікованих інвесторів, які візьмуть участь у виведенні неплатоспроможного ПАТ "КБ "Банк" з ринку та визнання (оголошення) заявника переможцем конкурсу у спосіб "створення та продажу інвестору з подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку (13/12/2016)
910/27384/15 Про визнання недійсним договору відступлення прав вимоги (договір цесії) (13/12/2016)
910/33042/15 Про визнання недійсними договору факторингу, а також укладених на його підставі договорів відступлення права вимоги за договором поруки (13/12/2016)
910/4654/16 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки (13/12/2016)
910/6542/16 Про визнання недійсним одностороннього правочину - заяви Публічного акціонерного товариства про зарахування однорідних зустрічних вимог (13/12/2016)
910/9115/16 Про виселення з орендованого державного нерухомого майна та стягнення заборгованості (13/12/2016)
910/9414/16 Про визнання незаконними дій ліквідаційної комісії, що створена на підставі наказу ДАК Про утворення комісії з ліквідації дочірнього підприємства ДАК та передачі цілісного майнового комплексу, визнання недійсним з моменту вчинення правочину щодо приймання-передачі майнового комплексу дочірнього підприємства ДАК, який оформлений актом приймання-передачі (13/12/2016)
910/9539/14 Про визнання права власності на нерухоме майно (13/12/2016)
911/2019/16 Про визнання незаконним та скасування рішення по розгляду акта про порушення Правил користування електроенергією у споживача щодо нарахування оперативно-господарських санкцій (13/12/2016)
911/542/15 Про розірвання договору про тимчасове користування лісовими ділянками та зобов'язання повернути лісові ділянки (13/12/2016)
913/724/16 Про визнання недійсною додаткової угоди до договору оренди землів судовому засіданні взяли участь представники :від позивача:Сутковий А.М. (довіреність від 12.0-5.2016 (13/12/2016)
914/2093/15 (13/12/2016)
914/508/16 Про визнання недійсним договору поворотної фінансової допомоги (13/12/2016)
914/563/16 Про визнання права власності на об'єкт інвестування - квартиру та зобов'язання вчинити дії (13/12/2016)
916/975/16 Про визнання недійсним рішення загальних зборів ТОВ, визнання недійсною нову редакцію статуту та його реєстрацію (13/12/2016)
917/415/16 Про визнання права на оренду земельної ділянки (13/12/2016)
922/2114/16 Про визнання незаконним та скасування окремого пункту додатку до рішення міської ради про надання земельних ділянок для будівництва об'єктів, та зобов'язання вчинити певні дії (13/12/2016)
922/35/16 Про внесення змін до договору оренди землі (13/12/2016)
922/5661/15 Про визнання недійсним договору поруки (13/12/2016)
922/5787/15 Про визнання поруки припиненою (13/12/2016)
924/1151/15 Про визнання недійсним рішення позачергової сесії сільської ради (13/12/2016)
924/333/16 Про визнання недійсним рішення сесії міської ради (13/12/2016)
925/2042/13 Про визнання недійсним іпотечного договору (13/12/2016)
926/1322/15 Про відшкодування збитків, завданих шляхом проведення робіт по культивації ґрунту, внаслідок чого знищено посіви на орендованих землях, в розмірі вартості придбаних товарів та виконаних робіт по обробітку земельних ділянок, а також посіву ріпаку (13/12/2016)
926/1433/15 Про звернення стягнення на предмет іпотеки (13/12/2016)
926/847/15 Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради та свідоцтва про право власності на приміщення трансформаторної підстанції (13/12/2016)
04/5026/693/2012 Про заміну кредитора у зв'язку з відступленням права вимоги (14/12/2016)
17/114/13-17/115/14(11/181/24-11/185/29) (14/12/2016)
5015/3297/12 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна (14/12/2016)
5023/2082/12 Про стягнення суми заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії (14/12/2016)
902/1241/15 Про звернення стягнення на предмет застави (14/12/2016)
902/469/16 Про визнання недійсним рішення адміністративної колегії обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (14/12/2016)
904/10355/15 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі приватного підприємства (14/12/2016)
904/2154/16 Про стягнення заборгованості за договором про виконання робіт (14/12/2016)
904/2840/16 Про відшкодування збитків заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів (14/12/2016)
904/618/16 Про стягнення заборгованості та неустойки за договором оренди нерухомого приміщення (14/12/2016)
904/9160/16 Про усунення перешкод у користуванні власністю (14/12/2016)
905/1240/16 Про визнання недійсним з моменту вчинення договору про внесення змін до договору поруки (14/12/2016)
905/2803/14-908/5482/14 Про визнання недійсним окремого пункту договору застави (14/12/2016)
906/1291/15 Про визнання недійсним договору застави (14/12/2016)
907/458/15 Про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства (14/12/2016)
910/10805/16 Про визнання договору оренди продовженим та визнання додаткової угоди до договору оренди укладеної (14/12/2016)
910/11969/16 Про відмову задовольнити заяву про забезпечення позову (14/12/2016)
910/13239/16 Про визнання рішення загальних зборів учасників товариства недійсними (14/12/2016)
910/1577/16 (14/12/2016)
910/16707/15 Про визнання недійсним договору на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі, та недійсною додаткової угоди або зобов`язань до нього (14/12/2016)
910/18212/15 Про визнання недійсним одностороннього правочину ТОВ, вчинений листом щодо зарахування зустрічних однорідних вимог (14/12/2016)
910/22863/15 Про визнання незаконним наказу Про прийняття рішення щодо укладення договору оренди державного нерухомого майна, визнання недійсним договору оренди нерухомого майна та договору купівлі-продажу цього майна, визнання незаконними та скасування наказів, повернення нежитлових приміщень (14/12/2016)
910/2517/16 Про визнання припиненими договорів про підтримку членства банку в Міжнародній платіжній системі VISA Іnternational (14/12/2016)
910/26749/15 Про визнання зобов'язань за кредитним договором припиненими (14/12/2016)
910/2821/16 Про визнання недійсним договору про задоволення вимог іпотекодержателя (14/12/2016)
910/28686/15 Про застосування наслідків нікчемності договору купівлі-продажу нерухомого майна та витребування майна (14/12/2016)
910/29004/15 Про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню (14/12/2016)
910/3960/16 Про визнання недійсним окремого пункту договору купівлі-продажу природного газу (14/12/2016)
910/4835/16 Про стягнення суми збитків, заподіяних внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства (14/12/2016)
910/5305/15-г Про стягнення суми заборгованості та неустойки за неналежне виконання умов договору купівлі-продажу насіння (14/12/2016)
910/6521/16 Про стягнення заборгованості за договором на розподіл природного газу (14/12/2016)
910/6804/16 Про стягнення компенсації вартості товару за договором поставки засобів захисту рослин (14/12/2016)
910/7065/16 Про визнання договорів поруки припиненими (14/12/2016)
910/722/16 Про визнання недійсним договору іпотеки (14/12/2016)
911/109/16 Про вилучення з постійного користування земельної ділянки (14/12/2016)
911/1988/16 Про стягнення суми заборгованості за договором поставки обладнання (14/12/2016)
911/248/16 Про неоплату векселя, визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, та зобов'язання повернути прості векселі (14/12/2016)
911/2825/15 Про визнання недійсними розпоряджень, визнання недійсним договору оренди, визнання недійсними державних актів на право власності, витребування земельних ділянок (14/12/2016)
911/5215/15 Про визнання інвестиційного договору недійсним (14/12/2016)
913/406/16 Про стягнення заборгованості за договором про охорону об'єкту (14/12/2016)
914/133/16 Про визнання недійсним одностороннього правочину - заяви Товариства з обмеженою відповідальністю про припинення зобов'язань щодо сплати ТОВ на користь АТ "Банк" суми заборгованості за кредитним договором (14/12/2016)
914/1429/16 Про демонтаж тимчасової споруди (14/12/2016)
914/534/16 Про визнання додаткової угоди укладеною, а договору оренди земельної ділянки поновленим (14/12/2016)
915/468/16 Про визнання недійсним договору фінансового лізингу (14/12/2016)
916/1256/16 Про зобов`язання не чинити перешкод у користуванні майном (14/12/2016)
916/5113/14 Про стягнення заборгованості зі сплати вартості орендної плати за оренду цілісного майнового комплексу, який перебуває у державній власності (14/12/2016)
920/483/13 Про усунення перешкод у здійсненні статутних повноважень (14/12/2016)
921/224/16-г/14 Про стягнення розміру шкоди, заподіяної засміченням земельної ділянки (14/12/2016)
922/1304/16 Про визнання недійсним договору оренди державного майна та повернення майна (14/12/2016)
922/1385/16 Про визнання недійсним договору оренди нерухомого майна та зобов'язання вчинити дії (14/12/2016)
922/2011/16 Про визнання недійсним договору оренди окремого, індивідуально визначеного державного майна - нежитлових приміщень та повернення майна (14/12/2016)
922/214/16 Про визнання недійсною процедури закупівлі та укладеного за її результатами договору (14/12/2016)
922/6475/15 Про визнання недійсним договору іпотеки (14/12/2016)
922/796/15 Про відстрочку виконання рішення Господарського суду (14/12/2016)
922/863/16 Про визнання недійсним рішень загальних зборів товарисва (14/12/2016)
924/20/15 Про визнання незаконним та скасування рішення міської ради в частині надання земельної ділянки в короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю для обслуговування будівлі магазину по продажу меблів та меблевої фурнітури з офісним приміщенням (14/12/2016)
924/663/16 Про визнання недійсним на майбутнє договору про спільну обробку землі та додаткових угод до нього (14/12/2016)
926/138/16 Про зобов`язання виконати умови договору та передати дозвільну документацію для здійснення будівництва - містобудівні умови та обмеження на забудову земельної ділянки (14/12/2016)
926/1380/16 Про визнання поруки припиненою (14/12/2016)
927/173/16 Про визнання недійсним та скасування рішення обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (14/12/2016)
910/1358/16 Про визнання недійсним окремих частин угоди про поновлення та про внесення змін до договору оренди земельної ділянки (15/12/2016)
910/19751/14 Про припинення порушення майнових авторських прав та стягнення компенсації за таке порушення (15/12/2016)
910/7256/16 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки (15/12/2016)
916/1237/16 Про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки (15/12/2016)
916/1520/16 Про розірвання договору оренди та зобов'язання повернути земельну ділянку (15/12/2016)
917/2221/15 Про визнання укладеним договору купівлі-продажу необробленої деревини (15/12/2016)
920/92/15 Про визнання недійсним договору оренди нерухомого комунального майна (15/12/2016)
925/597/16 Про визнання укладеним договору купівлі-продажу необробленої деревини (15/12/2016)
908/1744/15-г Про припинення права користування та повернення земельної ділянки (16/12/2016)
903/1265/15 Про звернення стягнення на предмет іпотеки (19/12/2016)
906/570/16 Про стягнення заборгованості за надані послуги з оцінки майна (19/12/2016)
910/10494/16 Про припинення правовідношення за договором про здійснення кредитних операцій (19/12/2016)
910/11995/16 Про стягнення збитків, завданих внаслідок нестачі вантажу (19/12/2016)
910/25616/14 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів, та за зустрічними вимогами щодо визнання зазначеного договору недійсним (19/12/2016)
910/7710/16 Про відступлення права вимоги за кредитним договором (19/12/2016)
914/1628/16 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки та нежитлової будівлі (19/12/2016)
914/2092/15 Про визнання права власності на нежитлові приміщення (19/12/2016)
921/360/16-г/17 Про визнання продовженим (поновленим) договору оренди (19/12/2016)
922/2847/16 Про визнання недійсним іпотечного договору (19/12/2016)
12/116-12/21 Про перегляд за нововиявленими обставинами постанови (20/12/2016)
14/264 Про зміни договорів оренди нежитлового приміщення (20/12/2016)
29/588-07 Про визнання права власності на комплекс будівель (що складається з господарського блоку, дизельної, вбиральні, насосної та ресторану) (20/12/2016)
904/2226/15 Про відстрочку виконання рішення господарського суду (20/12/2016)
904/2287/16 Про стягнення збитків, заподіяних державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (20/12/2016)
904/2380/16 Про визнання права користування земельною ділянкою та зобов'язання укласти договір (20/12/2016)
904/5733/16 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу (20/12/2016)
905/713/16 Про внесення змін до договору оренди (20/12/2016)
908/4247/14 Про відстрочку виконання рішення господарського суду (20/12/2016)
909/309/16 Про зобов'язання повернути причіп лісовозний, стягнення заборгованості з орендної плати за договором оренди причіпа лісовозного за відповідний період та неустойки за прострочення виконання зобов'язань з повернення об'єкта оренди (20/12/2016)
910/10915/14 Про перегляд за нововиявленими обставинами рішення суду (20/12/2016)
910/1757/15-г Про роз'яснення рішення господарського суду (20/12/2016)
910/18343/16 Про визнання недійсним рішення постійно діючої адміністративної колегії АМК з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (20/12/2016)
910/3058/16 Про стягнення заборгованості за поставлену теплову енергію (20/12/2016)
910/30818/15 Про визнання недійсним договору на закупівлю послуг проживання та харчування, укладеного за державні кошти (20/12/2016)
910/5001/16 Про зобов`язання провести перебудову нерухомого майна (20/12/2016)
910/6242/16 Про стягнення заборгованості, неустойки та річних за договором про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби (за кошти державного бюджету України (20/12/2016)
910/6981/16 Про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства (20/12/2016)
910/8424/16 Про стягнення страхового відшкодування (20/12/2016)
910/9321/16 Про стягнення суми збитків, які виникли у зв'язку з незбереженням вантажу при його перевезенні (20/12/2016)
911/1370/16 Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою (20/12/2016)
912/3692/15 Про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства (20/12/2016)
916/1241/16 Про відшкодування понесених витрат на сплату земельного податку за земельні ділянки, які використовуються (20/12/2016)
916/1350/16 Про спонукання до укладання додаткової угоди до договору на виконання робіт з радіочастотного моніторингу параметрів випромінювання та забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ) та випромінюючих пристроїв (ВП) (20/12/2016)
916/1373/16 Про стягнення заборгованості за договором про встановлення строкового платного земельного сервітуту (20/12/2016)
916/2352/16 Про забезпечення позову (20/12/2016)
916/997/16 Про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства та зобов'язання вчинити певні дії (20/12/2016)
917/414/16 Про визнання поновленим Договору оренди землі (20/12/2016)
918/160/15 Про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою та церквою (20/12/2016)
918/341/16 Про визнання договору поруки недійсним (20/12/2016)
920/555/16 Про визнання укладеної додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки (20/12/2016)
920/685/14 Про визнання недійсним результатів другого повторного аукціону у справі про визнання боржника банкрутом (20/12/2016)
921/383/15-г/17 Про припинення договору оренди землі шляхом розірвання договору та повернення земельної ділянки у державну власність (20/12/2016)
922/1761/16 (20/12/2016)
922/1786/16 Про визнання недійсними рішення загальних зборів товариства (20/12/2016)
922/4123/14 Про внесення змін до договору оренди землі (20/12/2016)
923/221/16 Про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства (20/12/2016)
923/299/16 Про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню (20/12/2016)
925/278/16 Про визнання розпорядження та договору оренди землі недійсним, повернення земельної ділянки (20/12/2016)
925/472/15 Про визнання незаконним та скасування рішення сільської ради "Про надання дозволу обслуговуючому кооперативу на викуп земельної ділянки під влаштування зони відпочинку та дачного будівництва", визнання недійсним укладеного договору купівлі-продажу земельної ділянки (20/12/2016)
902/1102/15 Про внесення змін та доповнень до договору оренди приміщень (21/12/2016)
904/550/16 Про визнання недійсним розпоряджень районної державної адміністрації (21/12/2016)
904/694/16 Про стягнення заборгованості за виконані роботи по договору зняття та перенесення ґрунтового покриву на ділянці рекультивації шахти (21/12/2016)
905/1740/16 Про стягнення заборгованості, 3% річних та інфляційних сум у зв'язку з порушенням зобов'язання з оплати за одержаний товар за договором купівлі-продажу (21/12/2016)
907/126/15 Про звільнення майна з-під арешту (21/12/2016)
908/1491/16 Про стягнення заборгованості за договором на транспортування природного газу магістральними трубопроводами (21/12/2016)
908/2671/13 Про визнання незаконною бездіяльність відділу державної виконавчої служби у виконавчому провадженні, що полягає в невиконанні відділом вимог Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" і в не передачі виконавчого документа у виконавчому провадженні до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для його виконання за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду (21/12/2016)
908/651/16 Про стягнення суми заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу (21/12/2016)
909/192/16 Про розірвання договору купівлі - продажу цілісного майнового комплексу (21/12/2016)
910/1200/16 Про визнання незаконним і скасування рішення міської ради про передачу Товариству земельної ділянки для завершення будівництва та експлуатації багатоповерхового житлового будинку з об'єктами обслуговування населення, визнання недійсним договору оренди землі, визнання відсутнім у товариства права на оренду земельної ділянки (21/12/2016)
910/13693/16 Про стягнення суми неустойки, річних та інфляційної суми заборгованості за неналежне виконання взятих на себе договірних зобов'язань щодо оплати заборгованості за виконані роботи (21/12/2016)
910/18980/15 Про стягнення заборгованості з орендної плати та суму завданих збитків (21/12/2016)
910/2034/16 Про стягнення заборгованості з оплати вартості поставленого товару відповідно до договору поставки продукції (21/12/2016)
910/24980/15 Про визнання недійсними договорів про передачу в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста (21/12/2016)
910/5085/16 Про стягнення суми заборгованості за договором про надання послуг з транспортування природного газу газорозподільними мережами (21/12/2016)
910/9289/16 Про визнання недійсними з моменту укладення договорів Про спільну діяльність у будівництві житла (21/12/2016)
911/1143/16 Про скасування оперативно-господарської санкції, застосованої у вигляді нарахування за рішенням комісії з розгляду акта про порушення Правил користування електричною енергією у споживача оформленого протоколом (21/12/2016)
911/1805/16 Про стягнення суми заборгованості за скид до міської каналізації стічних вод з перевищенням концентрації забруднюючих речовин (21/12/2016)
911/2285/16 Про визнання права користування земельною ділянкою (21/12/2016)
911/4784/15 Про визнання укладеної додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки та визнання його поновленим на новий строк (21/12/2016)
913/865/16 Про стягнення суми заборгованості за надані послуги з вивозу рідких нечистот (21/12/2016)
916/2587/16 Про припинення права власності на частину нерухомого майна та визнання права власності на це нерухоме майно (21/12/2016)
921/285/16-г/5 Про стягнення штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних сум за несвоєчасне виконання зобов'язань за договором поставки на умовах відстрочення платежу (21/12/2016)
922/1348/16 Про стягнення сплаченого страхового відшкодування в порядку регресу (21/12/2016)
922/2110/16 (21/12/2016)
922/4371/15 Про витребування майна з чужого незаконного володіння (21/12/2016)
922/785/16 Про стягнення суми заборгованості за тимчасовим договором про постачання теплової енергії (21/12/2016)
923/582/16 Про визнання недійсним договору поруки (21/12/2016)
924/648/13 Про визнання незаконним та скасування рішення виконавчого комітету міської ради в частині оформлення права власності на 3-х поверхову будівлю, скасування свідоцтва про право власності та визнання права власності за територіальною громадою міста в особі міської ради (21/12/2016)
924/648/13 Про визнання незаконним та скасування рішення виконавчого комітету міської ради в частині оформлення права власності на 3-х поверхову будівлю, скасування свідоцтва про право власності та визнання права власності за територіальною громадою міста в особі міської ради (21/12/2016)
926/1859/14 Про визнання недійсними договорів іпотеки (21/12/2016)
5011-23/10527-2012 Про визнання неправомірними (незаконними) дій головного державного виконавця Відділу ДВС щодо винесення постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, постанови про арешт коштів боржника, постанови про стягнення з боржника виконавчого збору та постанови про стягнення з боржника витрат на проведення виконавчих дій (22/12/2016)
906/437/16 (22/12/2016)
908/43/16 Про визнання електронних торгів недійсними (22/12/2016)
908/6341/15 Про зобов'язання здійснити поділ земельної ділянки (22/12/2016)
910/2036/16 Про скасування рішення Конкурсного комітету з підготовки та проведення обласних конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції обласної державної адміністрації, в частині недопущення ТОВ до конкурсу на відповідному маршруті, та визнання переможцем ПАТ, та визнання недійсним договору "Про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування" (22/12/2016)
910/31767/15 Про визнання незаконним та скасування рішення міської державної адміністрації Про наслідки інвентаризації земель оборони та інших відомств на території області (22/12/2016)
910/6709/16 Про внесення змін до окремого пункту договору оренди земельної ділянки (22/12/2016)
910/8547/16 Про розірвання договору про створення сайту та стягнення суми попередньої оплати (22/12/2016)
912/311/16 Про розірвання договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність (22/12/2016)
914/1647/16 Про визнання недійсним рішення сільської ради (22/12/2016)
915/575/16 Про розірвання договору про відшкодування витрат по сплаті земельного податку (22/12/2016)
916/2142/15 Про визнання незаконним і скасування державного акту та витребування земельної ділянки з незаконного володіння (22/12/2016)
917/2091/15 Про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства і стягнення штрафних санкцій (22/12/2016)
917/405/16 Про визнання поновленим договір оренди землі (22/12/2016)
922/1779/16 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки (22/12/2016)
34/263 Про звернення стягнення на предмет іпотеки (26/12/2016)
904/1479/16 Про стягнення збитків за недостачу вантажу (26/12/2016)
904/1530/16 Про визнання недійсним договору оренди державного окремого індивідуально визначеного нерухомого майна (26/12/2016)
904/3113/16 Про стягнення заборгованості з орендної плати за договором оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності (26/12/2016)
904/4230/16 Про визнання недійсним договору оренди об'єкта нерухомості комунальної власності міста (26/12/2016)
904/5748/16 Про стягнення заборгованості за поставлений природний газ (26/12/2016)
904/6289/16 Про стягнення заборгованості з плати за користування вагонами (26/12/2016)
906/532/16 Про визнання Додатку до типового договору розподілу природного газу укладеним зі змінами згідно Протоколу розбіжностей, та про зустрічні вимоги щодо визнання Додатку "Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача" укладеним в редакції ПАТ "Облгаз" (26/12/2016)
907/1300/15 Про стягнення заборгованості за надані послуги з метеорологічного обслуговування та забезпечення на аеродромі (26/12/2016)
909/582/16 Про розірвання договору оренди державного нерухомого майна (26/12/2016)
909/622/16 Про визнання укладеним договору про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (26/12/2016)
909/81/16 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу (26/12/2016)
909/81/16 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу (26/12/2016)
910/16175/16 (26/12/2016)
910/16175/16 (26/12/2016)
911/2593/16 Про стягнення інфляційних втрат, пені, та 3% річнихза договором купівлі-продажу природного газу (26/12/2016)
914/1319/16 Про стягнення страхового відшкодування збитків, завданих ДТП (26/12/2016)
915/594/16 Про зобов'язання довантажити недовантажену кукурудзу та стягнути заборгованість за договором надання послуг на зерновому складі (26/12/2016)
916/1675/16 Про визнання укладеним договору про надання послуг центрального опалення нежитлових приміщень та стягнення заборгованості за фактично надані послуги (26/12/2016)
916/2238/16 Про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства (26/12/2016)
916/242/16 (26/12/2016)
916/4405/15 Про стягнення суми ставки корабельного збору як для суден, які виконують рейси під час закордонного плавання у каботажному плаванні (26/12/2016)
923/484/15 Про визнання права власності на нерухоме майно (26/12/2016)
923/552/16 Про визнання недійсним договору постачання продуктів харчування (26/12/2016)
903/370/16 Про виселення з незаконно займаного об'єкту нерухомого майна, а саме будівлі вбудовано-прибудованого приміщення, що перебуває у державній власності (27/12/2016)
903/450/16 Про витребування майна з чужого незаконного володіння (27/12/2016)
904/274/16 Про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню (27/12/2016)
904/5955/16 Про стягнення суми попередньої оплати та розірвання договору купівлі продажу (27/12/2016)
908/6063/15 Про визнання права власності, виключення з акту опису та арешту майна, звільнення майна з-під арешту (27/12/2016)
909/1168/14 Про визнання незаконними рішень міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (27/12/2016)
910/11298/16 Про застосування наслідків нікчемності договору факторингу, відновлення становища, яке існувало до порушення права (27/12/2016)
910/3561/16 Про визнання незаконним та скасування рішення міської ради "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю земельної ділянки для реконструкції з подальшою експлуатацією офісного приміщення з вбудованими приміщеннями для надання соціальних послуг та підземним паркінгом (27/12/2016)
910/8743/15-г Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг (27/12/2016)
910/9482/16 Про стягнення заборгованості з орендної плати, заборгованості з компенсації витрат за користування земельною ділянкою, пені, 3 % річних, та суми інфляційних втрат, розірвання договору про передачу майна територіальної громади міста в оренду, зобов'язання Товариства передати за актом приймання - передачі Підприємству нежитлове приміщення (27/12/2016)
911/2133/16 Про визнання недійсним рішення сільської ради Про підписання договору оренди земельної ділянки з ТОВ (27/12/2016)
911/2692/16 Про розірвання договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю (27/12/2016)
913/426/16 Про стягнення заборгованості за надані послуги з балансування обсягів природного газу у відповідності до укладеного між сторонами договору на транспортування природного газу (27/12/2016)
914/1007/16 Про розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки (27/12/2016)
914/1027/16 Про стягнення заборгованості за договором поставки зерна пшениці (27/12/2016)
914/1027/16 Про стягнення заборгованості за договором поставки зерна пшениці (27/12/2016)
916/2062/16 Про стягнення заборгованості за договором поставки товару, та за зустрічними вимогами про визнання недійсним окремого пункту зазначеного договору (27/12/2016)
916/90/16 Про виселення з нежитлового приміщення та вселення (27/12/2016)
920/119/16 Про стягнення збитків, завданих неповерненням цукру (27/12/2016)
920/119/16 Про стягнення збитків, завданих неповерненням цукру (27/12/2016)
920/56/16 Про визнання незаконним рішення міської ради Про надання в оренду, вилучення, продовження терміну оренди земельних ділянок підприємствам, установам, організаціям і підприємцям та внесення змін до рішень міської ради (27/12/2016)
920/645/16 Про визнання недійсним розпорядження адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України "Про початок розгляду справи" (27/12/2016)
922/1973/16 Про усунення перешкод у здійсненні права користування майном, припинення дій, що порушують право (27/12/2016)
922/3914/14 Про визнання частково недійсним рішення адміністративної колегії територіального відділення АМК "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу" (27/12/2016)
924/587/16 Про визнання протиправним та скасування в частині рішення адміністративної колегії обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу" (27/12/2016)
19/5025/918/12 Про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню (28/12/2016)
19/5025/918/12 Про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню (28/12/2016)
903/489/16 Про врегулювання розбіжностей, які виникли при укладенні договору про надання автостанційних послуг (28/12/2016)
904/2680/16 Про визнання поновленим договору оренди земельної ділянки (28/12/2016)
904/963/16 Про стягнення збитків, завданих внаслідок використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів (28/12/2016)
904/963/16 Про стягнення збитків, завданих внаслідок використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів (28/12/2016)
904/963/16 Про стягнення збитків, завданих внаслідок використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів (28/12/2016)
906/631/16 Про визнання недійсним договору оренди нежитлового приміщення, та звільнення орендованого майна (28/12/2016)
908/1297/16 Про стягнення заборгованості за договором на проведення проектно-вишукувальних робіт (28/12/2016)
908/1297/16 Про стягнення заборгованості за договором на проведення проектно-вишукувальних робіт (28/12/2016)
910/10976/16 Про стягнення заборгованості за договором підряду по виконанню робіт з улаштуванню внутрішнього оздоблення в приміщеннях (28/12/2016)
910/10976/16 Про стягнення заборгованості за договором підряду по виконанню робіт з улаштуванню внутрішнього оздоблення в приміщеннях (28/12/2016)
910/16870/15 Про стягнення суми безпідставно оплачених грошових коштів (28/12/2016)
910/17012/15 Про розірвання договору оренди нерухомого майна та зобов'язання звільнити орендоване приміщення (28/12/2016)
910/17574/15 Про стягнення суми заборгованості за спожиту теплову енергію (28/12/2016)
910/22897/13 Про визнання права власності на нежиле приміщення (28/12/2016)
910/22897/13 Про визнання права власності на нежиле приміщення (28/12/2016)
910/5811/16 Про стягнення 3% річних та інфляційних сум за порушення умов розрахунків за виконані роботи за договором підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт (28/12/2016)
910/6544/16 Про визнання недійсною заяви про зарахування зустрічних однорідних вимог (28/12/2016)
910/7926/16 (28/12/2016)
910/8925/16 Про стягнення суми збитків, які утворилися внаслідок недостачі вантажу (28/12/2016)
915/297/16 Про визнання незаконними дії головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції при винесенні постанови про стягнення виконавчого збору, та скасування постанови про стягнення виконавчого збору (28/12/2016)
915/710/16 (28/12/2016)
916/4551/15 Про визнання недійсним правочину щодо придбання дизельного палива (28/12/2016)
920/394/16 Про усунення перешкод в користуванні власністю (земельними ділянками) (28/12/2016)
921/190/16-г/16 Про стягнення суми неустойки, річних та інфляційної суми заборгованості за договором фінансового лізингу у зв'язку із несвоєчасною оплатою лізингових платежів у встановлений договором строк (28/12/2016)
922/1558/16 Про внесення змін до договору оренди землі (28/12/2016)
922/1558/16 Про внесення змін до договору оренди землі (28/12/2016)
922/2428/16 Про визнання недійсним договору оренди і додаткових угод до нього, та повернення орендованого майна (28/12/2016)
922/4116/15 (28/12/2016)
922/478/16 Про стягнення суми заборгованості з орендної плати за договором оренди нежитлового приміщення (28/12/2016)
923/582/16 Про визнання недійсним договору поруки (28/12/2016)
927/838/15 Про визнання протиправним (незаконним) рішення виконкому міськради Про недопущення призупинення приватизації в частині квартир (28/12/2016)
927/838/15 Про визнання протиправним (незаконним) рішення виконкому міськради Про недопущення призупинення приватизації в частині квартир (28/12/2016)
917/843/16 Про визнання права власності та витребування майна з чужого незаконного володіння (29/12/2016)
916/1422/16 Про визнання припиненими договорів оренди земельних ділянок (30/12/2016)
916/1422/16 Про визнання припиненими договорів оренди земельних ділянок (30/12/2016)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group