ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Вищий господарський суд України /червень 2016/
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ
ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ
25/97/06-12/214/10 Про затвердження звіту керуючого санацією, визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, та призначення ліквідатором арбітражного керуючого (01/06/2016)
35/67-07 Про визнання дій Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з винесення постанови про стягнення виконавчого збору незаконними та скасування постанови про стягнення виконавчого збору (01/06/2016)
56/239 Про визнання дії Відділу державної виконавчої служби районного управління юстиції міста щодо відмови у відкритті виконавчого провадження незаконними, скасування постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження (01/06/2016)
56/239 Про визнання дії Відділу державної виконавчої служби районного управління юстиції міста щодо відмови у відкритті виконавчого провадження незаконними, та скасування постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження (01/06/2016)
56/239 Про визнання незаконними дії Відділу державної виконавчої служби районного управління юстиції міста щодо відмови у задоволенні скарги на дії державного виконавця Відділу державної виконавчої служби районного управління юстиції міста в зв`язку з винесенням постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження про примусове виконання наказу Господарського суду (01/06/2016)
902/1236/15 Про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором (01/06/2016)
902/1379/15 Про стягнення заборгованості за договором поставки товару (01/06/2016)
904/10294/15 Про визнання недійсним договору поставки (01/06/2016)
904/11028/15 Про повернення заявнику апеляційної скарги без розгляду у справі про визнання боржника банкрутом (01/06/2016)
904/5812/15 Про визнання недійсним іпотечного договору (01/06/2016)
904/6349/15 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу сільськогосподарського обладнання (01/06/2016)
905/1794/15 Про відмову задовольнити клопотання про звільнення від сплати судового збору (01/06/2016)
906/1514/15 Про стягнення заборгованості за виконані роботи з транспортування природного газу (01/06/2016)
906/1650/15 Про стягнення основного боргу, пені, інфляційних втрат, та 3 % річних за прострочення виконання грошових зобов'язань з оплати вартості отриманого природного газу (01/06/2016)
906/1651/15 Про стягнення пені, інфляційних сум та 3% річних у зв'язку з простроченням виконання грошового зобов'язання за договором купівлі-продажу природного газу (01/06/2016)
910/1404/15-г Про визнання поруки припиненою (01/06/2016)
910/14578/14 Про визнання недійсним протоколу проведення прилюдних торгів (01/06/2016)
910/2225/16 Про повернення позовної заяви без розгляду (01/06/2016)
910/24284/15 Про розірвання договору оренди та стягнення заборгованості по орендній платі та платі за землю (01/06/2016)
910/24830/15 Про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою (01/06/2016)
910/25906/15 Про стягнення з Державного бюджету України через Державну казначейську службу України на користь ТОВ матеріальної шкоди, завданої протиправними рішенням та діями митниці Міністерства доходів і зборів України (01/06/2016)
910/26781/15 Про зупинення провадження справи до ухвалення та набуття чинності судовим рішенням у цивільній справі (01/06/2016)
910/27996/15 Про визнання недійсним відступлення права вимоги (01/06/2016)
910/31548/15 Про розірвання договору про пайову участь у будівництві житлового будинку (01/06/2016)
910/8791/14 Про визнання недійсними рішень загальних зборів товариства (01/06/2016)
911/4653/15 Про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги (01/06/2016)
912/243/16 Про визнання недійсним договору застави (01/06/2016)
912/2965/15 Про розірвання договорів поставки товару та стягнення заборгованості за поставлений товар (01/06/2016)
912/3775/15 Про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню (01/06/2016)
912/4646/14 Про визнання недійсними наказів Головного управління Держземагенства про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою та надання земельних ділянок в оренду (01/06/2016)
915/1104/15 Про стягнення заборгованості за договором підряду на виконання реконструкції існуючої будови майстерні під їдальню з добудовою допоміжних приміщень (01/06/2016)
916/4155/14 Про розірвання договору оренди, виселення та стягнення заборгованості (01/06/2016)
916/5095/15 Про визнання недійсним окремого підпункту договору про надання послуг з охорони майна в частині визначення ліміту відповідальності (01/06/2016)
917/1685/14 Про визнання недійсним рішення адміністративної колегії обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (01/06/2016)
918/1128/15 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки (01/06/2016)
920/1432/15 Про стягнення пені за прострочення постачання послуг згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти (01/06/2016)
920/1603/14 Про визнання незаконними дії відділу державної виконавчої служби міськрайонного управління юстиції з винесення постанови про стягнення виконавчого збору, визнання незаконною постанову про стягнення виконавчого збору та зобов'язання відділу державної виконавчої служби міськрайонного управління юстиції повернути ТОВ суму незаконно стягнутого виконавчого збору (01/06/2016)
922/1469/15 Про відмову задовольнити заяву фізичної особи про відновлення строку на подання апеляційної скарги (01/06/2016)
922/4176/15 Про скасування рішення міської ради про безоплатну передачу кооперативу у власність спірної земельної ділянки (01/06/2016)
922/4177/15 Про відмову скасувати рішення та зобов`язання вчинити певні дії з підстав спливу строку позовної давності (01/06/2016)
924/1814/15 Про стягнення авансових платежів за договором підряду на виконання робіт (01/06/2016)
926/1338/13 Про визнання укладеними договорів оренди землі (01/06/2016)
922/6509/15 Про стягнення заборгованості за отриманий природний газ на підставі договору на постачання природного газу (06/06/2016)
5004/1658/11 Про звернення стягнення на майно-предмет іпотеки (07/06/2016)
913/860/14 Про стягнення з Товариства інфляційних втрат та 3 % річних за прострочення виконання зобов'язання з оплати природного газу за договором поставки природного газу (07/06/2016)
914/3026/13 Про визнання протиправним та скасування рішення адміністративної колегії обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (07/06/2016)
926/1683/15 Про передачу предмета іпотеки в управління іпотекодержателя (07/06/2016)
5015/3182/12 Про перегляд за нововиявленими обставинами постанови апеляційного господарського суду (08/06/2016)
910/15802/15 Про стягнення суми заборгованості з оплати вартості спожитого за договором природного газу (08/06/2016)
910/21924/15 (08/06/2016)
910/28582/15 Про стягнення заборгованості з орендної плати на підставі договору оренди нерухомого майна (частини вестибюлю (переходу), визначену відповідно до проектної документації (08/06/2016)
910/28665/15 Про стягнення боргу за кредитним договором (08/06/2016)
910/31188/15 Про стягнення пені за порушення банком договору банківського рахунку (08/06/2016)
910/31790/15 Про відшкодування шкоди в порядку регресу, яка була відшкодована на підставі застрахованої цивільно-правової відповідальності (08/06/2016)
910/6889/13 Про захист честі, гідності, ділової репутації, стягнення збитків та моральної шкоди (08/06/2016)
914/2360/15 Про стягнення заборгованості за договором про постачання електричної енергії (08/06/2016)
915/2041/15 (08/06/2016)
926/564/15 Про спонукання виконати певні дії: демонтаж самовільно зведеного приміщення (08/06/2016)
14/264 Про зміну договорів оренди нежитлового приміщення (09/06/2016)
24/309 Про визнання наказу господарського суду таким, що не підлягає виконанню (09/06/2016)
904/9684/15 Про стягнення заборгованості за договором про надання транспортно-експедиційних послуг (09/06/2016)
910/12298/13 Про стягнення частини протиправно утриманої суми забезпечення виконання договору, річних за прострочення повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів, процентів річних за прострочення повернення забезпечення виконання договору, та інфляційних втрат за прострочення повернення забезпечення виконання договору (09/06/2016)
910/20158/15 Про визнання недійсним договору про надання послуг (09/06/2016)
910/19450/15 Про залишення позовної заяви без розгляду, оскільки не були надані без поважних причин витребувані судом документи на підтвердження викладених у позовній заяві обставин (13/06/2016)
914/3093/15 Про виселення з нежитлових приміщень та їх повернення з підстав припинення договору оренди нерухомого майна (13/06/2016)
16/3163 Про звернення стягнення на заставлене майно (14/06/2016)
910/28649/15 Про визнання частково недійсним рішення Антимонопольного комітету України у справі "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу" (14/06/2016)
910/28800/15 Про виселення з орендованого майна та стягнення заборгованості за договором оренди (14/06/2016)
910/29124/14 Про стягнення збитків, завданих неналежним виконанням договору на охорону та супроводження вантажів (14/06/2016)
912/1948/15 Про стягнення заборгованості по кредиту та відсоткам по кредиту (14/06/2016)
915/1762/15 Про визнання протиправним та скасування рішення адміністративної колегії обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України у справі "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції" (14/06/2016)
916/3404/15 Про визнання недійсною нікчемної додаткової угоди до Договору застави майнових прав та застосування наслідків недійсності нікчемної угоди (14/06/2016)
921/1392/14-г/6 Про розірвання договору про виконання робіт з утримання та ремонту об`єкта благоустрою (14/06/2016)
922/4741/15 Про визнання недійсним договору іпотеки та витребування з незаконного володіння нежитлових будівель (14/06/2016)
926/1811/14 Про звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором (14/06/2016)
16/5009/8176/11 Про визнання незаконною та протиправною бездіяльність ліквідатора, яка полягає у незабезпеченні проведення оцінки майна банкрута - комплексу будівель та споруд, у справі про визнання боржника банкрутом (15/06/2016)
32/17-3653-2011 Про визнання банкрутом Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю (15/06/2016)
904/9615/15 Про стягнення неустойки, пені та річних за неналежне виконання зобов'язань за договором поставки природного газу щодо оплати спожитого природного газу, а також стягнення заборгованості за спожитий газ (15/06/2016)
917/950/14 Про відхилення кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства у справі про визнання банкрутом Приватного підприємства (15/06/2016)
902/1291/14 Про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою (16/06/2016)
903/811/14 Про стягнення заборгованості за виконані роботи на підставі договору підряду (16/06/2016)
904/1289/14 Про стягнення неустойки, пені та річних за неналежне виконання зобов'язань за договором поставки природного газу щодо оплати спожитого природного газу (16/06/2016)
910/27238/15 Про спонукання укласти додаткову угоду до договору оренди приміщення (16/06/2016)
910/31804/15 Про визнання протиправним та скасування рішення міської ради про розірвання договору оренди земельної ділянки (16/06/2016)
917/2421/15 Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг з організації перевезення відправлень (16/06/2016)
922/5123/15 (16/06/2016)
26/368 Про відмову задовольнити заяву про поновлення строку подання апеляційної скарги (21/06/2016)
6/152 Про заміну боржника у виконавчому провадженні з примусового виконання ухвали господарського суду на правонаступника (21/06/2016)
903/1216/15 Про розірвання договору оренди нерухомого майна (21/06/2016)
904/8615/15 Про стягнення заборгованості за договором про компенсацію плати за землю (21/06/2016)
904/8831/15 Про стягнення штрафу за несвоєчасну доставку вантажів (21/06/2016)
904/9133/15 Про стягнення заборгованості за договором поставки трубної продукції (21/06/2016)
908/2014/13 Про стягнення попередньої оплати як майна, яке збережено ТОВ без достатньої правової підстави (21/06/2016)
910/19917/15 Про стягнення пені та штрафних санкцій за договором про закупівлю проектних робіт (21/06/2016)
910/20743/14 Про визнання незаконним та скасування розпорядження районної державної адміністрації про передачу ТОВ в довгострокову оренду водного об`єкту, визнання недійсним договору оренди водного об`єкту загальнодержавного значення, повернення водного об`єкту (21/06/2016)
910/23115/15 Про визнання недійсним договору добровільного комплексного страхування майбутнього врожаю сільськогосподарської культури (21/06/2016)
910/24687/15 Про стягнення заборгованості за спожиту активну електроенергію (21/06/2016)
910/2706/16 Про повернення поданої апеляційної скарги на рішення Господарського суду з підстав сплати судового збору у меншому розмірі, ніж встановлено діючим законодавством (21/06/2016)
910/294/16 Про скасування рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків (21/06/2016)
910/30063/15 Про зобов'язання публічного акціонерного товариства списати суму пені, інфляційних втрат, суми 3% річних стягнутих з приватного підприємства, що підлягають стягненню на підставі рішення господарського суду (21/06/2016)
910/32397/15 Про стягнення помилково перерахованих грошових коштів (21/06/2016)
910/5369/16 Про повернення позовної заяви без розгляду (21/06/2016)
910/5746/14 Про заміну сторони виконавчого провадження, відповідно до якої необхідно замінити стягувача у виконавчому провадженні (21/06/2016)
910/7755/15-г Про відмову ПАТ у задоволенні заяви про відстрочку виконання рішення господарського суду (21/06/2016)
911/5113/15 Про зобов`язання укласти договір на експлуатацію складових газорозподільної системи (21/06/2016)
911/7/16 Про стягнення заборгованості за виконані роботи за договором підряду на виконання реконструкції підігрівачів високого тиску (21/06/2016)
912/3143/15 (21/06/2016)
912/4752/15 Про стягнення заборгованості за договором підряду щодо Будівництва водозабору підземних вод для водопостачання комплексу "Качкова ферма" у складі інкубаторію (21/06/2016)
913/465/15 Про визнання недійсним рішення загальних зборів та змін до статуту (21/06/2016)
914/297/16 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (21/06/2016)
916/1023/13 Про визнання незаконними та скасування розпорядження районної державної адміністрації про затвердження проектів землеустрою щодо відведення Товариству з обмеженою відповідальністю земельних ділянок на умовах оренди із земель запасу сільської ради (21/06/2016)
916/948/15-г Про визнання договору поруки припиненим (21/06/2016)
917/2400/15 Про стягнення заборгованості та неустойки за договором підряду на виконання робіт по об'єкту благоустрій території ТОВ (21/06/2016)
918/101/16 Про стягнення неустойки, інфляційної суми заборгованості та річних за неналежне виконання договору купівлі-продажу природного газу (21/06/2016)
922/1744/15 Про внесення змін до договору оренди землі (21/06/2016)
922/1794/15 Про відмову в позові з підстав спливу позовної давності (21/06/2016)
922/2290/13 Про відстрочку виконання рішення господарського суду (21/06/2016)
922/3585/14 Про відмову задовольнити заяву про визнання протиправною та скасування постанови ДВС про стягнення з боржника виконавчого збору (21/06/2016)
922/5651/15 Про стягнення заборгованості за договором про організацію перевезень вантажів автомобільним транспортом (21/06/2016)
922/5657/15 Про стягнення витрат зі сплати страхового відшкодування в порядку регресу, виплачених на підставі договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (21/06/2016)
923/2009/15 Про стягнення суми заборгованості за кредитним договором (21/06/2016)
924/1992/15 Про стягнення заборгованості за договором поставки насіння (21/06/2016)
925/1631/15 Про стягнення кредитних коштів та відсотків за користування такими коштами (21/06/2016)
904/10863/15 Про відшкодування в порядку регресу шкоди, завданої ДТП і відшкодованої шляхом виплати страхового відшкодування (22/06/2016)
904/6674/14 Про визнання у справі про банкрутство результатів аукціону недійсними (22/06/2016)
905/1054/15 Про стягнення заборгованості за договором на відпуск теплової енергії (22/06/2016)
910/10111/15 Про відшкодування шкоди, завданої незаконним стягненням суми виконавчого збору за постановою відділу примусового виконання рішень ДВС України (22/06/2016)
910/11903/14 Про визнання кредиторами Боржника та внесення їх до риєстру вимог кредиторів у справі про визнання боржника банкрутом (22/06/2016)
910/1416/16 Про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги (22/06/2016)
910/17469/14 Про стягнення вартості спожитої електричної енергії, яка була не облікована внаслідок порушення правил користування електричною енергією (22/06/2016)
910/29234/15 Про стягнення суми попередньої оплати, сплаченої за договором підряду (22/06/2016)
910/30379/15 Про розірвання договору оренди (нежитлового офісного приміщення) та стягнення суми гарантійного платежу (22/06/2016)
910/31223/15 Про стягнення суми заборгованості за договором про надання послуг з охорони майна (22/06/2016)
910/3904/13 Про стягнення заборгованості за договором підряду на капітальне будівництво житлових будинків (22/06/2016)
911/4649/15 Про визнання незаконною та скасування рішення сільської ради про припинення права КСП на постійне користування землею (22/06/2016)
915/1896/15 Про стягнення суми заборгованості за договором на закупівлю робіт з реконструкції автомобільної дороги (22/06/2016)
916/1689/15 Про внесення змін до договору оренди цілісного майнового комплексу (22/06/2016)
916/3841/15 Про визнання укладеним договору про закупівлю товарів за державні кошти (22/06/2016)
917/2345/15 Про витребування майна з чужого незаконного володіння (22/06/2016)
918/1395/15 Про стягнення суми неустойки, річних та інфляційної суми заборгованості за прострочення виконання грошового зобов'язання з оплати природного газу, що виникло з договору поставки природного газу (22/06/2016)
921/830/15-г/16 Про стягнення неустойки, інфляційної суми заборгованості та річних за неналежне виконання зобов'язань за договором поставки природного газу щодо оплати спожитого природного газу (22/06/2016)
922/4692/15 Про визнання незаконним та скасування окремого пункту додатку до рішення міської ради про надання земельних ділянок для будівництва (22/06/2016)
925/1982/15 Про стягнення заборгованості, неустойки та річних з оплати послуг транспортування природного газу за договором транспортування (22/06/2016)
902/1607/15 Про розірвання договору про надання інформаційних послуг (23/06/2016)
904/4150/15 Про стягнення боргу з виплати страхового відшкодування (23/06/2016)
908/454/14 Про зобов'язання повернути земельну ділянку шляхом її звільнення (23/06/2016)
910/18967/15 Про відшкодування шкоди, завданої невиконанням рішення господарського суду (23/06/2016)
910/31299/15 Про усунення перешкод у користуванні майном (23/06/2016)
910/70/16 Про зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю виконати замовлення на поставку продукції (23/06/2016)
912/5041/15 Про стягнення заборгованості за договорами поставки насіння соняшнику (23/06/2016)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group