ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Вищий господарський суд України /листопад 2015/
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ
ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ
26/244 Про зобов'язання Державної виконавчої служби України закінчити виконавче провадження (02/11/2015)
5017/781/2012 Про зобов`язання підписати додатковий договір до договору оренди (02/11/2015)
910/10150/15 Про зобов'язання Банку виконати платіжні доручення міжрайонної виконавчої дирекції міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (02/11/2015)
910/1411/13 Про звернення стягнення на предмет застави, та зустрічні вимоги щодо визнання недійсним договору застави (02/11/2015)
910/5114/15-г Про зобов`язання Банку вчинити дії щодо виконання умов генерального договору банківського вкладу (02/11/2015)
910/8832/15 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (02/11/2015)
910/9323/15 Про стягнення заборгованості за Договором банківського вкладу "Класичний" (02/11/2015)
910/9602/15 (02/11/2015)
915/850/15 Про припинення правовідносин за договором іпотеки (02/11/2015)
922/1973/15 Про стягнення заборгованості за договором на виконання науково-технічної продукції (02/11/2015)
05-10-14-01-08/103 Про визнання особи кредитором та включення до проміжного ліквідаційного балансу та реєстру кредиторів ПАТ всієї суми заборгованості, стягнути залишок невиплаченої заробітної плати по виконавчому листу (03/11/2015)
4/14 Про припинення процедури санації Відкритого акціонерного товариства у справі про визнання боржника банкрутом (03/11/2015)
5004/1537/12 Про визнання банкрутом Фізичної особи-підприємця (03/11/2015)
56/381-09 Про відмову задовольнити клопотання про визнання поважними причин пропуску строку на подання апеляційної скарги на ухвалу господарського суду та поновлення пропущеного процесуального строку (03/11/2015)
904/1907/15 Про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, та призначення ліквідатора банкрута арбітражного керуючого (03/11/2015)
904/236/15 Про визнання векселя таким, що не підлягає виконанню (03/11/2015)
904/4815/15 Про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури ТОВ (03/11/2015)
904/4815/15 Про порушення справи про визнання банкрутом ТОВ (03/11/2015)
908/1778/14 Про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальніст, закриття провадження у справі (03/11/2015)
908/2020/15-г Про стягнення заборгованості за Договором про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послугиза (03/11/2015)
908/3165/15 Про стягнення заборгованості за надані послуги за укладеним Договором про надання перекладацьких послуг (03/11/2015)
909/34/14 Про стягнення заборгованої заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні (03/11/2015)
910/11586/13 Про стягнення на підставі договору поруки заборгованості за кредитним договором (03/11/2015)
910/24550/13 Про визнання недійсними договорів (правочинів) про припинення зобов'язання передачею відступного в межах справи про визнання боржника банкрутом (03/11/2015)
910/3018/15-г Про стягнення заборгованості за договором про закупівлю послуг з організації охорони громадського порядку та здійснення контрольно-пропускного режиму у відокремлених приміщеннях Національного науково-дослідного реставраційного центру України (03/11/2015)
910/459/15-г Про стягнення заборгованості та неустойки за договором про будівництво Торгового центру у складі готелю, офісних будівель, багатофункціонального торгового центру, паркінгу (03/11/2015)
910/7343/15-г Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу запчастин до компресорів автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (03/11/2015)
910/8394/15-г Про зобов`язання виконати платіжні доручення (03/11/2015)
922/2117/15 Про стягнення накладеного штрафу за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що призвели до ущемлення інтересів споживачів (03/11/2015)
922/3351/13 Про звернення стягнення на предмет іпотеки (03/11/2015)
923/753/15 Про зняття заборони з відчуження нерухомого майна та визнання права власності (03/11/2015)
923/790/15 Про тлумачення змісту правочину (03/11/2015)
925/1946/14 Про затвердження вимог конкурсних кредиторів до боржника у справі про визнання боржника банкрутом (03/11/2015)
925/2435/14 Про визнання недійсним рішення засновника Дочірнього підприємства (03/11/2015)
904/1641/15 Про стягнення заборгованості за договором про закупівлю товарів за державні кошти (04/11/2015)
904/268/15 Про стягнення вартості недостачі вантажу (04/11/2015)
904/528/15 Про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, ліквідацію банкрута та припинення провадження у справі (04/11/2015)
906/628/15 Про стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію (04/11/2015)
908/2182/15-г Про стягнення основної заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу та неустойки за прострочення строку її сплати (04/11/2015)
908/2352/15-г Про стягнення заборгованості за договором фінансового лізингу (04/11/2015)
910/11845/14 Про стягнення суми боргу за надані послуги з наземного обслуговування повітряних суден (04/11/2015)
910/11934/15 Про стягнення заборгованості за придбаний природний газ (04/11/2015)
910/1543/14 Про визнання недійсним пункту договору поставки товару (04/11/2015)
910/15474/14 Про зобов`язання банку вчинити дії щодо перерахування грошових коштів клієнта з одного банківського рахунку на банківський рахунок у іншому банку (04/11/2015)
910/1758/15-г Про стягнення заборгованості за договором комісії, за яким комісіонер за дорученням комітента за плату здійснює реалізацію чайно-кавової продукції, безалкогольних напоїв, спецій та приправ, консервної продукції, туалетного паперу та сірників від свого імені за рахунок комітента (04/11/2015)
910/18087/15 Про повернення апеляційної скарги без розгляду (04/11/2015)
910/24823/13 Про стягнення заборгованості за товар, поставлений на підставі видаткової накладної (04/11/2015)
910/3092/15-г Про зобов`язання укласти договір відступлення права вимоги (04/11/2015)
910/6303/15-г Про звільнення від сплати пені по кредитному договору та зобов`язання вчинити дії (04/11/2015)
910/9237/15 Про стягнення заборгованості за договором поставки виробів військового призначення (04/11/2015)
911/191/15 Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг з водопостачання та водовідведення стічних вод (04/11/2015)
911/1962/15 Про солідарне стягнення заборгованості з відсоткового доходу за облігаціями (04/11/2015)
911/329/15 Про стягнення суми матеріальних збитків, завданих несанкціонованим скиданням стічних вод, та зобов'язання у повному обсязі виконати технічні умови підключення до мереж водовідведення (04/11/2015)
913/105/15 Про визнання недійсною додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки (04/11/2015)
913/27/15 Про визнання недійсною додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки (04/11/2015)
916/92/15-г Про розірвання договору про передачу Телекомпанії права надання визначених цим договором телекомунікаційних послуг третім особам та стягнення заборгованості (04/11/2015)
922/1728/15 Про стягнення заборгованості за договором про закупівлю товарів за державні кошти (04/11/2015)
922/4872/14 Про внесення змін до договору оренди землі (04/11/2015)
923/446/15 Про стягнення заборгованості за договором поставки (04/11/2015)
25/229 Про поновлення пропущеного строку для пред`явлення наказу до виконання та видачу дубліката наказу (05/11/2015)
904/1495/15 Про стягнення витрат за зберігання матеріальних цінностей протягом визначеного періоду (05/11/2015)
908/1139/15-г Про стягнення неправомірно списаних грошових коштів за договором перевезення вантажу залізничним транспортом (05/11/2015)
908/2353/15-г Про стягнення заборгованості за договором фінансового лізингу (05/11/2015)
910/15423/15 Про стягнення розміру недоплаченого страхового відшкодування, нарахованого у зв'язку із ДТП (05/11/2015)
910/4260/15-г Про стягнення суми страхового відкшодування (05/11/2015)
910/4983/15-г Про стягнення заборгованості за споживання електричної енергії (05/11/2015)
910/8549/15-г Про повернення орендованого майна, стягнення штрафних санкцій і орендної плати (05/11/2015)
913/1422/14 Про стягнення суми заборгованості за договором на транспортування природного газу магістральними трубопроводами (05/11/2015)
914/3525/14 Про стягнення суми вартості недоврахованої електричної енергії (05/11/2015)
914/3895/14 Про стягнення штрафу за невідповідність маси вантажу даним, зазначеним у залізничній накладній (05/11/2015)
917/506/15 Про стягнення ТОВ, як поручителя боржника, заборгованості за кредитним договором (05/11/2015)
922/1678/15 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (05/11/2015)
922/208/15 Про повернення в натурі територіальній громаді міста в особі міської ради безпідставно набуте майно - земельну ділянку, стягнення з фізичної особи - підприємця доходів, отриманих від безпідставно набутого майна (05/11/2015)
922/2377/15 Про стягнення вартості отриманого газу у визначені договором купівлі-продажу строки (05/11/2015)
922/2378/15 Про стягнення заборгованості з вартості поставленого природного газу (05/11/2015)
922/4070/13 Про розірвання договору оренди комунального нежитлового приміщення, стягнення коштів, зобов`язання вчинити дії, та зустрічні вимоги щодо визнання недійсним договору оренди комунального нерухомого майна (05/11/2015)
923/588/15 Про стягнення суми основного боргу за виконані роботи по прокладенню теодолітних ходів та координуванню точок земельних ділянок, 3% річних та інфляційних сум заборгованості (05/11/2015)
925/225/14 Про перегляд за нововиявленими обставинами постанови апеляційного господарського суду (05/11/2015)
927/516/15 Про стягнення заборгованості за отриманий природний газ (05/11/2015)
904/3334/14 Про стягнення попередньої оплати, одержаної за фактично невиконані роботи з організації перевезення вантажу, оскільки перевізник не міг забезпечити законне та безпечне транспортування великогабаритного вантажу внаслідок ненадання доказів отримання дозволу Державтоінспекції (09/11/2015)
910/15057/15 Про скасування рішення третейського суду (09/11/2015)
910/7094/15-г Про стягнення заборгованості з орендної плати (09/11/2015)
911/1117/15 Про стягнення заборгованості за договором про виконання будівельних робіт (09/11/2015)
915/1469/14 Про звернення стягнення на предмет іпотеки (09/11/2015)
5004/1003/12 Про зобов`язання припинити використання комерційного найменування, внести та зареєструвати відповідні зміни до статуту щодо зміни найменування (10/11/2015)
5015/6311/11 Про зміну порядку та способу виконання рішення господарського суду (10/11/2015)
902/736/15 Про стягнення боргу за надані юридичні послуги згідно договору про надання юридичних послуг (10/11/2015)
902/967/14 Про припинення порушення прав на зареєстрований знак для товарів і послуг (10/11/2015)
904/3161/15 Про звернення стягнення на предмет іпотеки - нерухоме майно: вбудоване не житлове приміщення (10/11/2015)
908/2606/15-г Про стягнення заборгованості за договором фінансового лізингу (10/11/2015)
910/12685/15 Про стягнення витрат, пов'язаних із виплатою страхового відшкодування (10/11/2015)
910/19751/14 Про порушення авторських майнових прав та стягнення компенсації (10/11/2015)
910/20926/14 Про звернення стягнення на предмет застави (10/11/2015)
910/4172/15-г Про визнання недійсним рішення АМК України про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу (10/11/2015)
910/9352/13 Про спонукання укласти договір реструктуризації заборгованості (10/11/2015)
910/9364/15 Про визнання недійсним договору пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (10/11/2015)
911/2037/15 Про визнання недійсними попередніх договорів купівлі-продажу цінних паперів (10/11/2015)
914/1387/15 Про видачу наказу на примусове виконання рішення постійно діючого Третейського суду при Асоціації (10/11/2015)
916/1973/15 Про стягнення збитків, неустойки та заборгованості за договором підряду (10/11/2015)
916/844/15-г Про стягнення заборгованості за кредитним договором (10/11/2015)
917/364/14 Про визнання недійсними договорів оренди нежитлового приміщення (10/11/2015)
918/36/15 Про звільнення приміщення комунальної власності з незаконного володіння з підстав закінчення строку оренди (10/11/2015)
15/107-09-3847 Про визнання незаконною бездіяльність відділу державної виконавчої служби районного управління юстиції під час примусового виконання наказу господарського суду (11/11/2015)
4/30 Про стягнення заборгованості за кредитним договором та звернення стягнення на предмет іпотеки (11/11/2015)
902/515/15 Про стягнення заборгованості за договором на закупівлю послуг за державні кошти (11/11/2015)
904/729/15 Про солідарне стягнення боргу з погашення облігацій, забезпечених за договором страхування (11/11/2015)
904/9787/14 Про стягнення штрафу за порушення строків поставки товару за договором поставки (11/11/2015)
908/451/14 Про відмову прийняти до розгляду апеляційну скаргу на ухвалу про прийняття заяви щодо відновлення втраченої справи (11/11/2015)
910/5837/15-г Про визнання недійсними розпорядження, наказу, рішення, договору купівлі-продажу державного пакета акцій та зобов`язання вчинити дії (11/11/2015)
910/8699/15-г Про стягнення суми передоплати вартості нафтопродуктів (11/11/2015)
910/8882/15 Про призначення судової експертизи (11/11/2015)
910/9647/15 Про стягнення суми оплати вартості отриманої продукції за договором купівлі-продажу (11/11/2015)
911/2418/15 Про стягнення неустойки та заборгованості за договором поставки (11/11/2015)
914/368/15 Про стягнення заборгованості за договором поставки олії соєвої та/або макухи соєвої (11/11/2015)
916/4696/14 Про визнання кредитного договору недійсним, розірвання договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі та скасування рішення загальних зборів (11/11/2015)
916/677/15-г Про стягнення матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок нищення посівів та самовільного зайняття земельних ділянок (11/11/2015)
917/1105/13 Про відмову поновити строк на подання апеляційної скарги на ухвалу господарського суду та повернення апеляційної скарги без розгляду (11/11/2015)
917/461/15 Про визнання виконавчих написів нотаріуса такими, що не підлягають виконанню (11/11/2015)
918/314/15 Про стягнення боргу за договором про надання відновлювальної кредитної лінії (11/11/2015)
918/436/15 Про визнання недійсним Інвестиційного договору на будівництво (11/11/2015)
922/483/15 Про стягнення заборгованості за договором на охорону об'єкта (11/11/2015)
906/635/15 Про виведення особи зі складу учасників товариства та виділення належної їй частку майна товариства повністю у натуральній формі (12/11/2015)
910/7223/15-г Про визнання протиправними дії щодо здійснення виплат страхових відшкодувань (12/11/2015)
916/4521/14 Про визнання договору поруки припиненим (12/11/2015)
917/773/15 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (12/11/2015)
922/3015/15 Про звернення стягнення на предмет застави (12/11/2015)
34/263 Про звернення стягнення на предмет іпотеки (16/11/2015)
904/6094/13 Про визнання права власності на частки в статутному фонді товариства (16/11/2015)
910/10839/15 Про стягнення заборгованості за договором постачання товарів (16/11/2015)
910/11994/15 Про визнання недійсними позачергових загальних зборів Товариства (16/11/2015)
910/3606/15-г Про визнання недійсними рішення позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю (16/11/2015)
5004/1113/12 Про відмову задовольнити клопотання про стягнення оплати послуг арбітражного керуючого у справі про визнання боржника банкрутом (17/11/2015)
5009/4225/12 Про визнання боржника банкрутом (17/11/2015)
903/405/15 Про визнання договорів оренди поновленими та зобов'язання вчинити дії (17/11/2015)
905/5270/13 Про зобов`язання припинити використання комерційного найменування (17/11/2015)
908/1766/15-г Про зобов'язання повернути предмет лізингу (17/11/2015)
908/4096/15 Про визнання укладеним договору купівлі-продажу теплової енергії (17/11/2015)
908/4581/14 Про визнання договору поруки припиненим (17/11/2015)
910/10736/15 Про стягнення страхової виплати (страхового відшкодування) (17/11/2015)
910/13936/15 Про стягнення заборгованості за поставлений товар (17/11/2015)
910/17145/15 Про зупинення провадження справи до вирішення по суті іншої пов'язаної справи (17/11/2015)
910/17491/13 Про зобов`язання звільнити нежитлові приміщення (17/11/2015)
910/4846/14 Про розірвання авторського (ліцензійного) договору про надання виключного права на використання комп'ютерної програми та стягнення коштів (17/11/2015)
910/4883/15-г Про стягнення регламентної виплати за рахунок коштів фонду захисту потерпілих (17/11/2015)
911/1981/13 Про відмову задовольнити заяву про розстрочку виконання рішення господарського суду (17/11/2015)
911/996/15 Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади міста дитячого навчального закладу у зв`язку з відсутністю доказів скасування чи визнання недійсним даного рішення (17/11/2015)
915/370/15 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу (17/11/2015)
916/1799/15 Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг з абонентського обслуговування з питань фінансово-господарської діяльності (17/11/2015)
916/3802/14 Про виселення з орендованого приміщення комунальної власності (17/11/2015)
917/604/15 Про стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди (17/11/2015)
921/1196/14-г/6 Про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нерухомого майна та зобов`язання повернути нерухоме майно (17/11/2015)
922/1614/15 Про визнання недійсним рішення обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (17/11/2015)
922/2846/15 Про стягнення з державного бюджету України збитків, завданих незаконними рішеннями обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (17/11/2015)
922/3721/14 Про внесення змін до договору оренди (17/11/2015)
925/660/15 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу ветеринарних препаратів (17/11/2015)
б8/030-12 Про припинення провадження щодо розгляду скарги на дії (бездіяльність) ліквідатора ТОВ у справі про визнання боржника банкрутом (17/11/2015)
16/351 Про визнання недійсним з моменту вчинення договору пайової участі у створенні соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури міста (18/11/2015)
905/2809/14 Про стягнення заборгованості за поставлений природний газ по договору постачання природного газу (18/11/2015)
908/1424/15-г Про визнання права власності на нерухоме майно - незавершений будівництвом павільйон, витребування майна із чужого незаконного володіння (18/11/2015)
908/1542/15-г Про стягнення суми вартості втраченого при транспортуванні вантажу (18/11/2015)
910/12499/15 Про повернення апеляційної скарги без розгляду (18/11/2015)
910/8353/15 Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг із вивезення та утилізації (захоронення) твердих побутових відходів (18/11/2015)
911/2288/15 Про звернення стягнення на предмет іпотеки (18/11/2015)
913/498/13-г Про стягнення заборгованості за договором поставки природного газу (18/11/2015)
914/38/15 Про стягнення суми безпідставно отриманих коштів (18/11/2015)
916/1695/15 Про зобов`язання виконати за власний рахунок днопоглиблювальні роботи по відновленню прохідних глибин судоходного каналу (18/11/2015)
922/223/15 Про зобов`язання підписати акт звіряння розрахунків з контрагентом за спожиту електричну енергію (18/11/2015)
922/796/15 Про стягнення заборгованості з оплати поставленої продукції, та за зустрічним позовом про визнання недійсним договору поставки (18/11/2015)
924/1078/15 Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу (18/11/2015)
924/954/15 Про стягнення завданих збитків (18/11/2015)
905/161/15 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу (23/11/2015)
908/1743/15-г Про стягнення суми заборгованості за кредитом (23/11/2015)
910/27047/14 Про стягнення страхового відшкодування за договором майнового страхування транспортного засобу (23/11/2015)
910/7467/15-г Про спростування недостовірної інформації (23/11/2015)
916/3718/15 Про звернення стягнення на предмет іпотеки (23/11/2015)
904/1081/15 Про повернення безпідставно набутих коштів (24/11/2015)
907/1275/14 Про солідарне стягнення збитків, завданих несанкціонованим відбором газу (24/11/2015)
910/10398/15 Про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг (24/11/2015)
910/22275/14 Про стягнення збитків, завданих неналежним виконанням умов договору оренди нежитлового приміщення (24/11/2015)
910/7755/15-г Про стягнення штрафу за договором купівлі-продажу електричної енергії у точках купівлі-продажу електричної енергії на тимчасово окупованих територіях Криму (24/11/2015)
910/8591/14 Про звернення стягнення на предмет застави в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором (24/11/2015)
916/478/15-г Про визнання недійсним свідоцтва на право власності на нежитлові будівлі магазину з мийкою та адміністративно-побутовими приміщеннями (24/11/2015)
922/1702/14 Про стягнення збитків, заподіяних державі внаслідок засмічення земельної ділянки (24/11/2015)
903/379/15 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна (25/11/2015)
904/5804/15 Про стягнення проіндексованої суми боргу та солідарне стягнення процентів за користування товарним кредитом та пені за порушення зобов'язання (25/11/2015)
910/16261/15 Про зобов'язання звільнити та повернути орендоване нежитлове приміщення (25/11/2015)
918/316/15 Про внесення змін у договір на право тимчасового користування землею (25/11/2015)
2/5025/178/12 Про видачу дублікату наказу господарського суду та поновлення пропущеного строку на прид'явлення його до виконання (26/11/2015)
923/1273/14 Про визнання недійсним рішення спостережної ради (26/11/2015)
925/472/15 Про визнання незаконним та скасування рішення, визнання недійсним договору купівлі - продажу земельної ділянки (26/11/2015)
905/3367/14-908/4818/14 Про стягнення заборгованості за договором поставки (30/11/2015)
908/1358/14 Про визнання неправомірним та скасування рішення комісії з розгляду Актів про порушення Правил користування електричною енергією відкритого акціонерного товариства "Обленерго" стосовно публічного акціонерного товариства (30/11/2015)
914/3132/13 Про визнання частково недійсним додатку до договору про проведення аукціону (30/11/2015)
914/803/15 Про стягнення заборгованості за договором генпідряду в капітальному будівництві (30/11/2015)
922/3417/15 (30/11/2015)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group