ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Вищий господарський суд України /березень 2015/
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ
ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ
5/172б Про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю (03/03/2015)
5017/3800/2012 Про визнання права спільної часткової власності на частку будівель та споруд митно-складського комплексу (03/03/2015)
909/554/14 Про стягнення заборгованості за виконані роботи за договором будівельного підряду (03/03/2015)
910/12651/14 Про визнання частково недійсним кредитного договору (03/03/2015)
910/2219/14 Про стягнення заборгованості по сумі орендної плати (03/03/2015)
910/2761/14 Про звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором (03/03/2015)
910/6576/14 (03/03/2015)
911/2736/14 Про стягнення заборгованості за договором поставки товару (03/03/2015)
911/4239/14 Про визнання недійсним договору поставки товару (03/03/2015)
20/20 Про визнання права спільної часткової власності на нежитлове приміщення (04/03/2015)
3/374-26/433 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки (04/03/2015)
32/35 Про визнання права на оренду земельної ділянки (04/03/2015)
5011-35/1539-2012 Про визнання недійсним договору поставки природного газу (04/03/2015)
5011-47/17773-2012 Про визнання незаконними дії відділу державної виконавчої служби та визнання недійсними постанови державного виконавця про повернення виконавчих документів, а також поновлення виконавчого провадження з виконання наказів господарського суду (04/03/2015)
902/930/14 Про стягнення заборгованості за договором поставки, та зустрічні вимоги щодо визнання недійсним договору поставки пестицидів (04/03/2015)
904/3123/14-908/1665/14 Про визнання договору факторингу недійсним (04/03/2015)
908/3033/13 Про стягнення заборгованості за перевищення договірної величини споживання електроенергії, погодженої сторонами у договорі на постачання електричної енергії яка закуповується за державні кошти (04/03/2015)
910/13329/14 Про оскарження рішення суду особою, яка не є стороною у справі, але права та обов'язки якої зачіпаються ухваленим рішенням (04/03/2015)
910/15002/14 Про стягнення заборгованості за договором про обслуговування емісії цінних паперів (04/03/2015)
910/15027/14 Про стягнення суми річних та інфляції за прострочку розрахунків за договором купівлі-продажу природного газу (04/03/2015)
910/18479/14 Про визнання укладеним договору пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (04/03/2015)
910/19122/13 Про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки (04/03/2015)
910/19535/14 Про стягнення заборгованості за поставлений товар згідно із договором купівлі-продажу (04/03/2015)
910/22402/13 Про визнання недійсним договору поруки (04/03/2015)
910/8053/14 Про відшкодування шкоди, завданої Відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції (04/03/2015)
911/3771/14 Про звернення стягнення на предмет іпотеки (04/03/2015)
914/1659/14 Про заборону вчинення перешкод у користуванні власністю (майном) (04/03/2015)
914/2645/14 Про затвердження реєстру вимог кредиторів боржника, призначення проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів боржника (04/03/2015)
914/3819/13 Про стягнення заборгованості за облігаціями та відсотків по облігаціям (04/03/2015)
915/1946/13 Про внесення змін до договору оренди землі (04/03/2015)
922/4902/13 Про стягнення заборгованості за кредитним лімітом (04/03/2015)
923/7/13-г Про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Боржника, ліквідацію юридичної особи у справі про банкрутство (04/03/2015)
925/1463/14 Про переведення прав і обов'язків покупця за договорами відчуження цінних паперів простих іменних акцій ПАТ, які були укладені з вигодонабувачами (04/03/2015)
4/662 Про заміну сторони у виконавчому провадженні (05/03/2015)
5028/10/27/2012 Про поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання (05/03/2015)
907/187/14 Про спонукання до укладення договору про постачання електроенергії (05/03/2015)
907/653/14 Про звільнення члена правління товариства (05/03/2015)
910/15237/14 Про стягнення заборгованості за виконані роботи на підставі договору про закупівлю робіт за державні кошти (05/03/2015)
910/17897/14 (05/03/2015)
911/3667/14 Про визнання контракту купівлі-продажу недійсним (05/03/2015)
922/3720/14 Про внесення змін до договору оренди землі (05/03/2015)
910/18523/14 Про захист авторського права (09/03/2015)
15/1136 Про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки та стягнення завданої шкоди (10/03/2015)
2/98-30/54 Про визнання неправомірними дій головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень ДВС України щодо винесення постанови про накладення штрафу (10/03/2015)
34/534 Про стягнення заборгованості та відсотків за кредитним договором (10/03/2015)
5023/1242/12 Про стягнення вартості отриманої електричної енергії (10/03/2015)
902/435/14 Про визнання недійсною генеральної угоди про регулювання загальних засад співпраці між банком та Позичальниками щодо фінансування довгострокової програми по розвитку діяльності позичальника (10/03/2015)
904/1378/14 Про визнання виконавчих написів такими, що не підлягають виконанню (10/03/2015)
904/5068/14 Про стягнення суми попередньої оплати за договором поставки сільськогосподарської продукції (10/03/2015)
908/2550/13 Про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства, оформленого протоколом (10/03/2015)
908/4581/14 Про визнання поруки припиненою (10/03/2015)
909/1071/14 Про стягнення надмірно виплаченої пенсії (10/03/2015)
910/10405/14 Про визнання недійсним договору відступлення права вимоги (10/03/2015)
910/10422/14 Про захист авторського права та стягнення компенсації порушених майнових прав автора (10/03/2015)
910/11159/14 (10/03/2015)
910/11842/14 Про стягнення плати за отримання та користування позикою на підставі договору безвідсоткової позики (10/03/2015)
910/13104/14 Про стягнення компенсації у зв'язку з порушенням авторських прав на персонаж мультиплікаційного серіалу (10/03/2015)
910/14131/14 Про визнання недійсним рішень загальних зборів та статуту товариства (10/03/2015)
910/15211/14 Про стягнення заборгованості з орендної плати приміщення (10/03/2015)
910/21077/13 Про спонукання укласти договір оренди частини нежитлового приміщення першого поверху (10/03/2015)
910/9388/14 Про стягнення авансового платежу та розірвання договору Створення дизайну Комплексу "Єдиний сайт" та розробка сценаріїв взаємодії користувачів з Комплексом "Єдиний сайт" (10/03/2015)
911/2449/14 Про солідарне стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу товару (10/03/2015)
914/1492/14 Про стягнення заборгованості за кредитнимм договором (10/03/2015)
914/1976/13 Про пропуск строку на апеляційне оскарження ухвали господарського суду (10/03/2015)
915/1288/14 Про визнання недійсним рішення адміністративної колегії відділення АМК (10/03/2015)
916/3208/14 Про визнання недійсним договору генерального підряду (10/03/2015)
922/1626/13 Про стягнення з Фізичної особи - підприємця збитків за користування земельною ділянкою (10/03/2015)
922/2581/14 Про визнання недійсними рішення загальних зборів учасників товариства та змін до статуту (10/03/2015)
924/1606/13 Про перегляд рішення господарського суду за нововиявленими обставинами (10/03/2015)
5011-34/12508-2012 Про стягнення з боржників у солідарному порядку заборгованості та штрафних санкцій за кредитним договором (11/03/2015)
907/1109/13 Про зобов'язання передати майно (11/03/2015)
910/11220/14 Про визнання договору відступлення права вимоги недійсним (11/03/2015)
910/14517/14 Про примусове виселення з нежитлового приміщення у зв'язку із припиненням дії договору оренди (11/03/2015)
910/14689/14 Про розірвання договору застави (11/03/2015)
910/14868/14 Про розірвання договору іпотеки (11/03/2015)
910/15296/14 Про відшкодування збитків, завданих у зв'язку із ухиленням Національної телекомпанії України від укладення основного договору поза межами державного замовлення на розповсюдження (трансляцію) телепрограм (11/03/2015)
910/15412/14 Про стягнення заборгованості за договором оренди (11/03/2015)
910/15734/14 Про стягнення заборгованості за договором на виконання капітального ремонту приміщень центральної частини будівлі (11/03/2015)
910/18441/14 Про відшкодування шкоди, завданої пошкодженням застрахованому у страховій компанії транспортному засобу внаслідок бездіяльності щодо очищення снігу з даху будинку (11/03/2015)
910/21578/14 Про повернення попередньої оплати за договором купівлі-продажи (11/03/2015)
910/22049/13 Про стягнення заборгованості за виконані роботи за договором підряду (11/03/2015)
910/23023/14 (11/03/2015)
910/6863/13 Про стягнення заборгованості та неустойки за договором купівлі-продажу природного газу (11/03/2015)
911/2353/14 Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг з організації участі у виставці (11/03/2015)
912/3128/14 Про стягнення пені за договором купівлі-продажу природного газу (11/03/2015)
915/721/14 Про стягнення страхового відшкодування за договором добровільного страхування обладнання (11/03/2015)
917/2599/13 Про вирішення питання про розподіл між сторонами судових витрат (11/03/2015)
921/365/13-г/9 Про визнання недійсним рішення міської ради Про надання дозволу на укладення договору земельного сервітуту (11/03/2015)
922/4057/14 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу (11/03/2015)
922/538/14 Про внесення зміни до договору оренди земельної ділянки (11/03/2015)
925/1418/14 Про стягнення заборгованості за договором підряду з виконання комплексу робіт із демонтажу будівель та споруд (11/03/2015)
902/1197/14 Про примусовий демонтаж кабелів на підставі договору про надання послуги використання місця в каналі кабельної каналізації (12/03/2015)
902/883/14 Про стягнення авансового платежу за договором поставки товару (12/03/2015)
904/5271/13 Про визнання права власності на нерухоме майно та стягнення заборгованості (12/03/2015)
904/7147/14 Про визнання договору оренди недійсним (12/03/2015)
905/120/14 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу товару (12/03/2015)
906/1241/14 Про стягнення річних, інфляційних та пені, нарахованих на суму заборгованості за договором на постачання природного газу (12/03/2015)
910/13628/14 Про стягнення заборгованості за надані послуги за договором про надання послуг з проведення експертизи (12/03/2015)
910/14247/14 Про стягнення відсотків за користування чужими грошовими коштами (12/03/2015)
910/17670/14 Про стягнення частини попередньої оплати за договором поставки металу з підстав недопоставки товару (12/03/2015)
910/17824/14 Про стягнення грошової суми з банківського рахунку на підставі обов'язку банку щодо проведення розрахунково-касового обслуговування клієнта за укладеним між банком і клієнтом договором банківського рахунку (12/03/2015)
910/21987/14 Про стягнення суми банківського вкладу (12/03/2015)
910/23964/14 Про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки (12/03/2015)
910/5271/14 Про визнання договору оренди земельної ділянки укладеним на новий строк (12/03/2015)
910/5767/14 Про розірвання договору купівлі-продажу частки у статутному фонді ТОВ, визнання права власності компанії на частку у статутному капіталі ТОВ (12/03/2015)
910/5851/14 Про стягнення заборгованості за договором про відшкодування податку за земельну ділянку (12/03/2015)
910/9986/14 Про визнання договору поруки припиненим (12/03/2015)
911/2950/14 Про визнання недійсним договору про надання юридичних послуг (12/03/2015)
916/2192/14 Про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки та повернення земельної ділянки (12/03/2015)
916/3007/14 Про стягнення з ТОВ на користь міськради збитків нанесених територіальній громаді міста в особі міської ради у вигляді неодержаного доходу, який міг би одержати власник земельної ділянки, але не одержав внаслідок її тимчасового зайняття ТОВ та використання без правовстановлюючих документів (12/03/2015)
916/3834/14 Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг морським та річковим суднам (12/03/2015)
920/930/14 Про відновлення стану земельної ділянки (12/03/2015)
922/3183/13 Про визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельних ділянок та визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку (12/03/2015)
922/3734/14 Про внесення змін до договору оренди землі (12/03/2015)
922/4064/14 Про повернення безпідставно набутого майна та повернення коштів (12/03/2015)
924/886/13 Про визнання протиправними дії Відділу примусового виконання рішень Управління Державної виконавчої служби Головного управління юстиції в частині стягнення суми виконавчого збору (12/03/2015)
5011-72/6007-2012 Про стягнення зайво сплачених грошових коштів за послуги з водопостачання та водовідведення (16/03/2015)
906/1081/14 Про стягнення заборгованості за договором поставки (16/03/2015)
922/2862/14 Про визнання недійсним окремого пункту договору генерального підряду (16/03/2015)
18/1885/12 Про стягнення майнової шкоди, завданої неповерненням майна, яке було передано орендарю за договором оренди майна (17/03/2015)
910/1397/14 Про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг (17/03/2015)
924/970/13 Про стягнення заборгованості за договором на постачання теплової енергії (17/03/2015)
21/319 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна та зобов'язання повернути нежитлову будівлю (18/03/2015)
51/421 Про визнання права власності на приміщення костелу (18/03/2015)
52/250-45/540-2012 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу майнового комплексу та витребування майна із чужого незаконного володіння (18/03/2015)
904/4566/14 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (18/03/2015)
904/7744/13 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу Олії соняшникової (18/03/2015)
904/8540/14 Про визнання договору поруки недійсним (18/03/2015)
904/8552/14 Про визнання недійсним договору поруки (18/03/2015)
910/11224/14 Про розірвання договору банківського рахунку та стягнення грошових коштів (18/03/2015)
910/11254/14 Про визнання недійсним іпотечного договору (18/03/2015)
910/14966/14 Про захист ділової репутації та спростування недостовірної інформації (18/03/2015)
910/16610/14 Про стягнення штрафних санкцій з підстав невиконання умов іпотечного договору щодо обов'язку страхування предмета іпотеки (18/03/2015)
910/18459/14 Про стягнення основної заборгованості за договором позики (18/03/2015)
910/24991/13 Про визнання договору про надання правової допомоги недійсним (18/03/2015)
910/7319/13 Про звернення стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки (18/03/2015)
910/9230/14 Про зобов'язання банку переказати грошові кошти з поточного рахунку ТОВ на рахунок банку із зазначенням призначення платежу - погашення кредиту за кредитним договором (18/03/2015)
911/130/14 Про визнання права власності на виробничий гуртожиток (18/03/2015)
911/4072/14 Про стягнення річних та інфляційної суми заборгованості за непогашення заборгованості за рішенням господарського суду (18/03/2015)
912/3132/14 Про стягнення боргу за договором купівлі-продажу природного газу (18/03/2015)
914/2864/14 Про визнання недійсним договору про надання правових послуг та застосування наслідків недійсності договору (18/03/2015)
914/3484/13 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна та зобов'язання повернути нерухоме майно (18/03/2015)
915/1476/14 Про стягнення заборгованості за договором купівлі - продажу природного газу (18/03/2015)
917/1143/14 Про визнання незаконним та скасування рішення про затвердження акту про порушення Правил користування електричною енергією (18/03/2015)
920/1463/14 Про стягнення господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (18/03/2015)
920/49/14 Про спонукання укласти договір оренди нерухомого майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста, без проведення конкурсу (18/03/2015)
924/392/14 (18/03/2015)
925/802/14 (18/03/2015)
927/1624/14 (18/03/2015)
903/905/14 Про стягнення суми заборгованості за договором поставки сільськогосподарської продукції (19/03/2015)
904/7611/14 Про відшкодування збитків у сумі вартості безхазяйного майна (19/03/2015)
904/7782/14 Про стягнення заборгованості та неустойки за договором поставки продукції (19/03/2015)
908/532/14 Про відмову задовільнити заяву ліквідатора КП арбітражного керуючого про спростування майнових дій боржника (19/03/2015)
910/19273/14 Про визнання договору уступки прав вимоги недійсним (19/03/2015)
910/19451/14 Про стягнення заборгованості за виконані на підставі укладених договорів підрядні роботи (19/03/2015)
910/19489/14 Про стягнення суми заборгованості з оплати вартості виконаних підрядних робіт за договором підряду з будівництва адміністративної будівлі державного центру зайнятості (19/03/2015)
910/19794/14 Про розірвання іпотечного договору (19/03/2015)
910/24268/14 Про стягнення витрат, здійснених на утримання і зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (19/03/2015)
910/7107/14 Про стягнення заборгованості за виконані роботи за укладеним договором на технічне обслуговування ліфтів (19/03/2015)
915/1363/14 Про стягнення заборгованості за договором поставки та неустойки і річних за невиконання грошових зобов'язань за рішенням суду (19/03/2015)
915/1508/14 Про визнання недійсним рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ (19/03/2015)
916/4348/14 Про розірвання договору оренди землі, зобов'язання повернути земельну ділянку та стягнення заборгованості (19/03/2015)
922/3911/14 Про стягнення суми заборгованості за договором підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по заповненню прорізів технічних приміщень (19/03/2015)
19/5007/1455-б/12 Про прийняття проміжного звіту ліквідатора ТОВ у справі про визнання боржника банкрутом (24/03/2015)
38/5005/10390/2012 Про відхилення заявлених грошових вимог у справі про визнання банкрутом Малого приватного підприємства (24/03/2015)
5/314-09 Про визнання товариства банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого (24/03/2015)
5015/1763/12 Про визнання грошових вимог кредитора у справі про визнання банкрутом Відкритого акціонерного товариства (24/03/2015)
5015/1763/12 Про визнання грошових вимог кредитора, які підлягають включенню в першу чергу реєстру вимог кредиторів ВАТ як вимоги, що забезпечені заставою (іпотекою) (24/03/2015)
903/1304/14 Про повернення без розгляду заяви об'єднаної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю (24/03/2015)
904/5612/14 (24/03/2015)
910/21047/13 Про стягнення помилково перерахованих коштів (24/03/2015)
910/22130/13 Про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства (24/03/2015)
914/158/14 Про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів, накладено арешт на нерухоме майно - незавершене будівництво, завод по виготовленню конструкцій (24/03/2015)
5005/2737/2011 Про визнання таким, що не підлягає виконанню наказ Господарського суду (25/03/2015)
5021/1930/12 Про визнання грошових вимог кредитора з включенням до першої черги реєстру вимог кредиторів, як такі що забезпечені заставою (25/03/2015)
5024/1094/2012 Про витребування майна з чужого незаконного володіння (25/03/2015)
7/136-04 Про відмову визнати грошові вимоги ДПІ у якості кредиторських вимог у справі про банкрутство (25/03/2015)
902/1652/13 Про стягнення заборгованості та неустойки за договором купівлі-продажу природного газу (25/03/2015)
902/411/14 Про визнання незаконними дії відділу державної виконавчої служби міського управління юстиції (25/03/2015)
910/13343/14 Про стягнення безпідставно набутих та збережених грошових коштів (25/03/2015)
910/13609/14 (25/03/2015)
910/14710/14 Про стягнення заборгованості за договором про організацію морських перевезень та експедирування вантажів в контейнерах, що знаходяться у власності/лізингу/та іншому праві користування (25/03/2015)
910/14984/14 Про стягнення заборгованості за договором фінансового лізингу (25/03/2015)
910/15574/14 Про стягнення заборгованості за договором про надання платних послуг по зберіганню товарно-матеріальних цінностей (25/03/2015)
910/16910/13 Про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки та приведення її у попередній стан (25/03/2015)
910/20111/14 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки (25/03/2015)
910/20475/14 Про стягнення заборгованості за надані послуги за договором про надання послуг з технічного обслуговування і ремонту пасажирських автомобілів (25/03/2015)
910/20618/13 Про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України про порушення ТОВ законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу (25/03/2015)
910/24812/13 Про стягнення заборгованості з вартості переданих прав (дозволів) на користування програмним забезпеченням SAP у відповідності до договору (25/03/2015)
911/3028/14 (25/03/2015)
911/3653/13 Про перегляд за нововиявленими обставинами рішення господарського суду (25/03/2015)
916/3580/14 Про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки (25/03/2015)
920/1488/14 Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг з централізованого постачання холодної води (25/03/2015)
922/2540/14 Про стягнення збитків у вигляді вартості неповернутого орендованого майна (25/03/2015)
922/3897/14 Про стягнення суми заборгованості за договором поставки продукції (25/03/2015)
924/1432/14 Про стягнення поточної заборгованості по поверненню кредитних коштів та нарахованим відсоткам (25/03/2015)
13/294-08 Про повернення без розгляду заяви про розстрочку виконання рішення суду (26/03/2015)
904/5444/14 Про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги (26/03/2015)
910/12492/13 Про стягнення заборгованості за надані послуги з водопостачання та водовідведення (26/03/2015)
910/19467/14 Про стягнення суми інфляційних втрат, 3 % річних, штрафу та пені за весь час прострочення виконання грошового зобов'язання за рішенням господарського суду (26/03/2015)
911/78/14 Про визнання кредиторських вимог у справі про визнання боржника банкрутом (26/03/2015)
918/1438/14 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу (26/03/2015)
924/1808/14 Про стягнення пені, інфляційних сум та 3% річних у зв'язку з неналежним виконанням зобов'язання з оплати поставленого природного газу за договором купівлі-продажу природного газу (26/03/2015)
925/1494/14 Про стягнення заборгованості з орендної плати за землю (26/03/2015)
904/1358/14 Про стягнення заборгованості з плати за користування вагонами та із збору за зберігання вантажу (30/03/2015)
904/3921/13 Про скасування прийнятої відділом державної виконавчої служби міського управління юстиції постанови про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського суду (30/03/2015)
906/706/14 Про стягнення інфляційної заборгованості за прострочку виконання зобов'язання з повернення вартості належного учаснику майна та частини прибутку у зв'язку з виходом зі складу учасників товариства (30/03/2015)
914/3494/14 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (30/03/2015)
53/324-08 Про визнання права власності на нежитлові будівлі (31/03/2015)
9/103 Про визнання недійсним патенту України на винахід (31/03/2015)
907/664/14 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу обладнання (31/03/2015)
908/4801/14 Про усунення перешкод у користуванні орендованим приміщенням та стягнення боргу з орендної плати (31/03/2015)
909/1072/14 Про зобов'язання укласти договір про пайову участь замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (31/03/2015)
910/12618/14 Про визнання недійсним інвестиційного договору (31/03/2015)
910/12663/14 Про відшкодування шкоди в порядку регресу, погашеної на підставі договору добровільного страхування наземного транспорту (31/03/2015)
910/18552/13 Про стягнення з Банка неустойки у розмірі подвійної орендної плати за користування приміщеннями після закінчення строку дії Договору оренди (31/03/2015)
910/21281/14 Про визнання недійсним рішення Державної служби інтелектуальної власності про продовження строку дії патенту України на винахід (31/03/2015)
910/21584/14 Про стягнення попередньо оплачених коштів за договором поставки продукції (31/03/2015)
911/4612/14 Про стягнення заборгованості за договором про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії (31/03/2015)
914/2140/13 Про стягнення заборгованості за договором підряду по виконанню робіт по облаштуванню побутових і допоміжних приміщень матеріально-технічного складу з ремонтно-механічною дільницею (31/03/2015)
917/1315/14 Про визнання договору відступлення права вимоги недійсним (31/03/2015)
918/1472/14 Про стягнення боргу та штрафних санкцій за договором купівлі - продажу природного газу (31/03/2015)
922/3490/14 Про визнання дій неправомірними та зобов'язання перерахувати суму оплати за надані телекомунікаційні послуги за узгодженими тарифами (31/03/2015)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group