ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАРЬКОВ ПЛЮС

Законодательство Украины / нормативные документы / правовая помощь / услуги юриста / услуги адвоката

Судебная практика
Вищий господарський суд України /січень 2014/
ПОИСК ПО ВСЕЙ БАЗЕ
ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ
ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ
5006/8/139/2012 Про визнання незаконними дії державної виконавчої служби щодо винесення постанови про стягнення виконавчого збору (08/01/2014)
7/163 Про визнання неправомірними дії Державної виконавчої служби України щодо винесення постанови про арешт коштів (08/01/2014)
910/2151/13 Про відмову задовільнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю про поновлення строку для подання апеляційної скарги (08/01/2014)
5002-22/2812-2012 Про вибуття особи із складу засновників Товариства з обмеженою відповідальністю, зобов'язання Державного реєстратора Виконавчого комітету міської ради зареєструвати Статут Товариства з обмеженою відповідальністю у новій редакції (09/01/2014)
919/881/13 Про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства (09/01/2014)
922/1315/13 Про стягнення заборгованості за виконані роботи по договору підряду (09/01/2014)
926/805/13 Про стягнення суми завищеної вартості виконаних робіт за договором підряду (09/01/2014)
13/491 Про стягнення збитків, неустойки та інших витрат, завданих ДТП (13/01/2014)
18/06/5026/2907/2011 Про перегляд за нововиявленими обставинами рішення господарського суду (13/01/2014)
19/17-530-2011 Про відшкодування компанії майнової шкоди, завданої внаслідок неправомірних дій Державної екологічної інспекції (13/01/2014)
20/88 Про незаконні дії державної виконавчої служби про закінчення виконавчого провадження (13/01/2014)
32/345 Про визнання недійсним договору про внесення змін до договору купівлі-продажу будівель (13/01/2014)
5/906/3/13-г Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг з експлуатаційного утримання та поточного (планово-попереджувального) ремонту доріг (13/01/2014)
5002-34/917-2012 Про визнання недійсним договору оренди землі (13/01/2014)
5006/7/155/2012 Про стягнення заборгованості за договором оренди транспортних засобів (13/01/2014)
5011-3/15152-2012 Про визнання недійсними прилюдних торгів (13/01/2014)
5013/1533/12 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу (13/01/2014)
905/5528/13 Про стягнення заборгованості за договором підряду (13/01/2014)
908/2074/13 Про стягнення суми страхового відшкодування (13/01/2014)
908/2262/13 Про скасування протоколу комісії з розгляду актів про порушення правил користування електричною енергією (13/01/2014)
908/5/13-г Про відмову відновити пропущений строк для подання апеляційної скарги на рішення господарського суду (13/01/2014)
910/12113/13 Про стягнення заборгованості за договором підряду на виконання будівельних робіт (13/01/2014)
910/13547/13 Про стягнення заборгованості за Договором купівлі-продажу скрапленого газу (13/01/2014)
911/1661/13 Про стягнення заборгованості за договором поставки молока коров'ячого пастеризованого (13/01/2014)
911/1943/13 Про стягнення штрафних санкцій на суму 20 375 грн. за неналежне виконання зобов"язань за договором купівлі-продажу (13/01/2014)
911/2021/13 Про стягнення штрафу за договором купівлі-продажу електроенергії (13/01/2014)
914/2288/13 Про розірвання договорів оренди землі та повернення земельних ділянок (13/01/2014)
921/411/13-г/9 Про стягнення заборгованості за договором поставки нафтопродуктів (13/01/2014)
922/2592/13 Про визнання за державою права власності на нежитлову будівлю (13/01/2014)
922/3735/13 Про стягнення неустойки за прострочення виконання зобов'язання з оплати отриманого природного газу (13/01/2014)
925/493/13 Про стягнення страхового відшкодування в порядку регресу (13/01/2014)
925/702/13 Про визнання незаконними та скасування рішеньміської ради Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки, визнання недійсним договору оренди земельної ділянки та її повернення (13/01/2014)
10/188/06 Про перегляд постанови апеляційного господарського суду за нововиявленими обставинами (14/01/2014)
11/62-10 Про витребування майна з чужого незаконного володіння, скасування державної реєстрації права власності та відновлення права власності (14/01/2014)
24/104 Про стягнення заборгованості, що утворилась внаслідок безпідставного придбання та збереження (у зв'язку з невиконанням взятого на себе майново-господарського зобов'язання) майна (грошових коштів) (14/01/2014)
25/208-21/110 Про витребування з чужого незаконного володіння 18 сувоїв Тори (14/01/2014)
28/176 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (14/01/2014)
28/178 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (14/01/2014)
37/730 Про стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію (14/01/2014)
39/193-72/323-2012 Про стягнення на підставі договору відступлення права вимоги заборгованості за виконані роботи по договору субпідряду (14/01/2014)
5/314-09 Про визнання грошових вимог кредитора (14/01/2014)
5002-17/3625-2012 Про виділення майна в натурі та визнання права власності на майно (14/01/2014)
5006/36/152а/2012 Про визнання недійсним та скасування державного акту на право постійного користування земельною ділянкою (14/01/2014)
5011-34/1900-2012 Про звернення стягнення на предмет іпотеки (14/01/2014)
5011-49/12831-2012 Про затвердження мирової угоди у справі про визнання боржника банкрутом (14/01/2014)
5013/1691/12 Про визнання недійсним договору іпотеки та додаткової угоди до нього, та зобов'язання вчинити певні дії (14/01/2014)
5015/2689/12 Про демонтаж самочинно встановленого літнього майданчика (14/01/2014)
5020-614/2012 Про стягнення збитків завданих неможливістю використовувати орендовані земельні ділянки за їх призначенням у зв'язку із створенням перешкод у вигляді обмеженого доступу до ділянок (14/01/2014)
5027/643/2012 Про внесення змін до договору оренди землі (14/01/2014)
8/75/10-3/5009/1772/11 Про визнання недійсним рішення установчих зборів товариства (14/01/2014)
901/1568/13 Про визнання права власності та витребування майна з чужого незаконного володіння (14/01/2014)
904/5134/13 Про стягнення заборгованості за поставлений товар на підставі договору поставки (14/01/2014)
904/6456/13 Про визнання договору оренди нерухомого майна продовженим (14/01/2014)
905/1851/13 Про визнання недійсним рішення адміністративної колегії територіального відділення АМК України (14/01/2014)
905/5117/13 Про стягнення штрафу за невірно вказану масу вантажу у залізничній накладній (14/01/2014)
905/5430/13 Про визнання недійсними результатів аукціону оформлених протоколом та договору купівлі-продажу, укладеного за результатами торгів (14/01/2014)
908/2025/13 Про визнання заборгованості ДП перед ТОВ на суму основного боргу за спожиту теплову енергію (14/01/2014)
908/2373/13 Про стягнення неустойки та збитків за порушення строків поставки товару за укладеним договором поставки (14/01/2014)
909/569/13 Про визнання недійсним та скасування рішення адміністративної колегії відділення АМК (14/01/2014)
910/12980/13 Про стягнення заборгованості за договором на транспортно-експедиційне обслуговування (14/01/2014)
910/4238/13 Про стягнення заборгованості за договором відносин власників житлових і не житлових приміщень і управителя, та зустрічні вимоги щодо визнання недійсним зазначеного договору (14/01/2014)
910/7064/13 Про визнання недійсним пункту рішення районної ради щодо переліку об'єктів, які підлягають приватизації (14/01/2014)
910/7066/13 Про визнання недійсним пункту рішення районної ради про перелік об'єктів, які підлягають приватизації (14/01/2014)
910/9938/13 Про відшкодування збитків (14/01/2014)
911/535/13-г Про визнання договорів оренди землі недійсними (14/01/2014)
914/1967/13 Про розірвання договору оренди нерухомого майна (14/01/2014)
920/371/13-г Про солідарне стягнення завданої матеріальної шкоди (14/01/2014)
920/985/13 Про стягнення заборгованості з орендної плати (14/01/2014)
921/561/13-г/1 Про визнання недійсним та скасування рішення адміністративної колегії відділення АМК України (14/01/2014)
922/1971/13 Про визнання права власності на нежитлові приміщення (14/01/2014)
922/2066/13 Про зобов`язання припинити виробництво та реалізацію лікарського засобу, що є порушенням прав на знаки для товарів і послуг (14/01/2014)
922/3871/13 Про визнання недійсним правочину про зарахування зустрічних однорідних вимог (14/01/2014)
922/4022/13 Про солідарне стягнення кредитної заборгованості (14/01/2014)
922/973/13-г Про визнання права на безоплатне продовження використання промислового зразка (14/01/2014)
б11/141-10 Про припинення всіх обтяжень (у вигляді іпотеки та арешту) щодо розпорядження нерухомим майном банкрута (14/01/2014)
б38/41-10 Про визнання грошових вимог (14/01/2014)
11/24/2012/5003 Про визнання договору оренди землі недійсним та скасування його державної реєстрації (15/01/2014)
21-32-2/44-10-2632 Про повернення апеляційної скарги без розгляду, оскільки скаржником не надано доказів направлення апеляційної скарги на адресу ініціюючого кредитора (15/01/2014)
38/381 Про стягнення заборгованості та неустойки за порушення зобов'язань зі сплати вартості виконаних робіт з будівництва дитячого садку та повної середньої школи (15/01/2014)
42/558 Про стягнення зайво переплачених коштів по Договору на послуги водопостачання та водовідведення (15/01/2014)
42/655 Про стягнення заборгованості та неустойки за договором на постачання теплової енергії у гарячій воді (15/01/2014)
49/118-б Про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута (15/01/2014)
5002-8/1511-2012(5002-20/1511-2012) Про розірвання договору оренди нерухомого майна та стягнення завданих збитків (15/01/2014)
5006/12/23пн/2012 Про відмову задовольнити заяву про зміну способу виконання судового рішення (15/01/2014)
5009/3124/12 Про стягнення штрафу за порушення умов договору на охорону та супроводження вантажів (15/01/2014)
5011-42/10698-2012 Про стягнення заборгованості з орендної плати за договорами оренди нерухомого майна, що перебуває в спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міст області (15/01/2014)
5011-46/5821-2012 Про відмову Відкритому акціонерному товариству задовольнити скаргу на відмову ліквідатора включити вимоги до реєстру вимог кредиторів (15/01/2014)
5013/1557/12 Про повернення шляхом звільнення орендованих відповідно до договору оренди об'єктів (каналів зв'язку у будинках, що належать до комунальної власності територіальної громади) та стягнення заборгованості з орендної плати (15/01/2014)
5019/1840/12 Про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню (15/01/2014)
5023/866/12 Про відстрочку виконання рішення господарського суду (15/01/2014)
6/906/58/13-г Про усунення перешкод в користуванні орендованим майном, визнання недійсними договорів суборенди та повернення орендованого майна (15/01/2014)
7/70 Про звіт по оплаті послуг арбітражного керуючого (15/01/2014)
901/287/13-г Про стягнення неустойки за неналежне виконання умов форвардного біржового контракту (15/01/2014)
903/802/13 Про стягнення неустойки за несвоєчасне повернення об'єкту оренди (15/01/2014)
904/2850/13 Про стягнення вартості втраченого вантажу (15/01/2014)
904/4108/13 Про стягнення плати за користування вагонами (15/01/2014)
905/2908/13 Про стягнення заборгованості за відвантажену продукцію (15/01/2014)
905/4591/13 Про стягнення заборгованості за прострочку повернення порожніх вагонів (15/01/2014)
905/4890/13 Про стягнення суми страхового відшкодування (15/01/2014)
905/5348/13 Про визнання недійсним договору купівлі - продажу соломи пшеничної в тюках (рулонах) (15/01/2014)
905/5824/13 Про стягнення заборгованості за поставлений чорний металопрокат (15/01/2014)
905/6076/13 Про стягнення заборгованості за виконані роботи по договору генерального підряду (15/01/2014)
908/1735/13 Про визнання кредитором та включення грошових вимог до реєстру вимог кредиторів (15/01/2014)
908/2406/13 Про стягнення грошових коштів за договором підряду (15/01/2014)
909/559/13 Про стягнення заборгованості за договором про організацію харчування (15/01/2014)
909/855/13 Про визнання недійсними окремих пунктів кредитного договору (15/01/2014)
910/1883/13 Про стягнення заборгованості та неустойки за поставлену продукцію за договором поставки (15/01/2014)
910/199/13 Про стягнення заборгованості за договором про відшкодування витрат по сплаті податку на землю (15/01/2014)
910/466/13 Про визнання недійсним рішення АМК України щодо недобросовісної конкуренції у діях ЗАТ та ПП під час здійснення діяльності на ринку молочної продукції (15/01/2014)
910/6915/13 Про стягнення заборгованості за договором поставки паливно-мастильних матеріалів (15/01/2014)
910/8035/13 Про визнання іпотечного договору припиненим (15/01/2014)
910/8206/13 Про стягнення грошових коштів, сплачених на підставі договору фінансового лізингу (15/01/2014)
910/9720/13 Про стягнення грошових коштів, звернення стягнення на заставлені грошові кошти на банківських рахунках, визнання права власності (15/01/2014)
911/2029/13 Про розірвання додаткового договору оренди землі (15/01/2014)
911/2946/13 Про стягнення заборгованості за договором поставки сільськогосподарської продукції (15/01/2014)
913/1162/13 Про стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди, заподіяних у зв'язку з неотриманням орендної плати від суборендарів (15/01/2014)
913/1600/13 Про стягнення грошової суми, безпідставно перерахованої в межах договору на розрахунково-касове обслуговування (15/01/2014)
913/1617/13 Про стягнення заборгованості за договором на виконання проектно-вишукувальних та інших робіт (15/01/2014)
914/2779/13 Про стягнення суми заборгованості за договором купівлі-продажу товару (15/01/2014)
914/2883/13 Про зобов'язання надати інформацію про діяльність товариства (15/01/2014)
915/861/13 Про стягнення штрафу за допущений простій вагонів (15/01/2014)
920/535/13 Про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки (15/01/2014)
925/1332/13 Про Стягнення суми заборгованості за отриманий товар на підставі накладних (15/01/2014)
20/87 Про визнання незаконними дії відділу державної виконавчої служби міського управління юстиції, які полягають у винесенні незаконної постанови про закінчення виконавчого провадження (16/01/2014)
5006/41/94/2012 Про стягнення основного боргу, неустойки та річних за договором оренди опалубки (16/01/2014)
5011-36/4894-2012 Про визнання недійсними додаткових угод до договору фінансового лізингу (16/01/2014)
5011-4/19119-2012 Про стягнення суми заборгованості та неустойки за поставлений природний газ (16/01/2014)
5017/3258/2012 Про визнання договору купівлі-продажу недійсним та зобов'язання повернути нерухоме майно (16/01/2014)
904/4014/13 Про визнання недійсними додаткової угоди до договору оренди приміщень та договору оренди приміщення (16/01/2014)
908/2150/13 Про стягнення заборгованості за спожиту активну електроенергію та вартості послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії (16/01/2014)
908/2435/13 Про стягнення грошових коштів, набутих без достатньої правової підстави (16/01/2014)
910/11696/13 Про повернення предмету лізингу (16/01/2014)
910/9367/13 Про визнання результатів прилюдних торгів та протоколу проведення аукціону недійсними (16/01/2014)
911/2567/13 Про стягнення суми заборгованості за договором поставки природного газу (16/01/2014)
913/1472/13 Про стягнення заборгованості із сплати лізингових платежів (16/01/2014)
913/1509/13 Про визнання недійсним договору про надання послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкових територій (16/01/2014)
914/3240/13 Про стягнення суми заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу (16/01/2014)
917/1106/13 Про стягнення заборгованості за кредитним договором (16/01/2014)
920/1256/13 Про стягнення суми заборгованості за перевищення договірної величини споживання електричної енергії (16/01/2014)
920/1338/13 Про зобов'язання списати заборгованість за електроенергію (16/01/2014)
922/3481/13 Про стягнення штрафних санкцій за порушення зобов'язань за договором про надання послуг з технічних випробувань та аналізу (16/01/2014)
923/998/13 Про визнання недійсними Кредитного договору та додаткової угоди до договору (16/01/2014)
925/1028/13 Про стягнення суми заборгованості та неустойки за договором про закупівлю природного газу за державні кошти (16/01/2014)
5023/5502/12 Про припинення апеляційного провадження з підстав того, що апеляційну скаргу подала ДПІ, яка не є учасником господарської справи (17/01/2014)
14/560 Про стягнення заборгованості за кредитним договором, гарантії за яким давав Кабінет Міністрів України (20/01/2014)
5021/1165/12 Про розірвання договору оренди, виселення з нежитлового приміщення та стягнення заборгованості з орендної плати та пені за її прострочку (20/01/2014)
901/2403/13 Про стягнення заборгованості за проданий товар (20/01/2014)
902/531/13 Про розірвання договору фінансового лізингу та зобов`язання повернути майно (20/01/2014)
910/8249/13 Про стягнення шкоди в порядку регресу (20/01/2014)
911/2615/13 Про розірвання договору про постачання електричної енергії (20/01/2014)
913/1435/13 Про зміну договору оренди землі (20/01/2014)
11/б-1042(377/7-10) Про відмову визнати кредиторські вимоги до боржника (21/01/2014)
14/169-нр Про затвердження реєстру вимог кредиторів (21/01/2014)
14/169-нр Про припинення апеляційного провадження (21/01/2014)
18/1247/12 Про заміну ініціюючого кредитора у справі про банкрутство (21/01/2014)
2/68 Про розірвання договору купівлі-продажу приміщень, та зустрічні вимоги щодо визнання зазначеного договору недійсним в частині визначення ціни (21/01/2014)
20-7/208-5/263-3/234 Про зобов'язання повернути орендовані приміщення (21/01/2014)
4/76 Про припинення провадження справи про банкрутство державного підприємства (21/01/2014)
43/83 Про передання документації, активів та печатки боржника (21/01/2014)
5/36 Про припинення провадження справи про банкрутство Державного підприємства, припинення процедури розпорядження майном боржника та повноваження розпорядника майна боржника (21/01/2014)
5002-33/745-2012 Про спонукання до повернення Фонду державного майна цілісного майнового комплексу колишнього судноремонтного заводу, переданого за договором оренди (21/01/2014)
5004/725/12 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, визнання права власності на це приміщення, повернення приміщення та його звільнення (21/01/2014)
5011-23/11192-2012 Про стягнення заборгованості за договором на виконання проектних робіт (21/01/2014)
5016/3076/2012(1/124) Про стягнення шкоди, завданої внаслідок зриву крану пожежного гідранту, розташованого на другому поверсі аеровокзалу, внаслідок чого було залито водою орендоване приміщення (21/01/2014)
5021/1163/12 Про розірвання договору оренди, виселення з нежитлового приміщення та стягнення заборгованості (21/01/2014)
5021/1203/12 Про розірвання договору оренди, виселення з нежитлового приміщення та стягнення заборгованості (21/01/2014)
8/5025/1402/12 Про стягнення заборгованості за поставлений товар (21/01/2014)
9/5005/7518/2012 Про відшкодування збитків завданих нестачею вантажу (21/01/2014)
901/1991/13 Про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (21/01/2014)
904/1630/13-г Про визнання договору оренди землі припиненим (21/01/2014)
904/5428/13 Про визнання недійсним договору підряду з капітального ремонту трамвайних вагонів (21/01/2014)
905/1075/13-г Про визнання договору поруки припиненим (21/01/2014)
905/2639/13 Про внесення змін до договору оренди землі (21/01/2014)
905/5315/13 Про визнання недійсним рішення адміністративної колегії відділення АМК України (21/01/2014)
905/5515/13 Про стягнення збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного видалення зелених насаджень (21/01/2014)
907/581/13 (21/01/2014)
908/1656/13 Про визнання недійсним договору оренди нежитлового приміщення (21/01/2014)
908/2553/13 Про стягнення заборгованості за безоблікове водокористування (21/01/2014)
908/598/13-г Про стягнення неустойки за невиконання умов форвардного біржового контракту на постачання зерна пшениці (21/01/2014)
909/422/13 Про визнання договору поруки припиненим (21/01/2014)
910/12596/13 Про стягнення страхового відшкодування за майнову шкоду, завдану автомобілю (21/01/2014)
910/5164/13 Про виселення із займаних приміщень та стягнення заборгованості з орендної плати, в рахунок відшкодування вартості комунальних послуг та податку на землю (21/01/2014)
911/1427/13 (21/01/2014)
912/167/13-г Про стягнення неустойки за невиконання форвардного біржового контракту (21/01/2014)
912/168/13-г Про стягнення коштів, сплачених за форвардним біржовим контрактом (21/01/2014)
914/903/13-г Про розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки (21/01/2014)
915/1209/13 (21/01/2014)
916/1506/13 Про визнання недійсними рішень та витребування майна з чужого незаконного володіння (21/01/2014)
916/478/13-г Про визнання договору оренди майна з правом викупу та акту приймання передачі недійсним (21/01/2014)
920/1137/13 Про скасування рішення міської ради про відмову поновити договір оренди земельної ділянки та зобов'язання вчинити певні дії (21/01/2014)
922/1269/13 Про розірвання договору про участь у будівництві та стягнення грошових коштів (21/01/2014)
922/1996/13 Про визнання права власності на квартиру (21/01/2014)
922/2835/13 Про визнання недійсним пункту договору застави майнових прав (21/01/2014)
б-39/27-09 Про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури (21/01/2014)
б-39/72-10 Про часткове погашення кредиторських вимог (21/01/2014)
б24/029-11 Про визнання боржника банкрутом (21/01/2014)
б38/124-09 Про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (21/01/2014)
15/5005/153/2012 Про стягнення заборгованості за договором про закупівлю природного газу за державні кошти (22/01/2014)
16/5007/23/11 Про оскарження постанови ВДВС про повернення виконавчого документа стягувачу (22/01/2014)
20/129б Про затвердження плану санації боржника (22/01/2014)
21-32-2/44-10-2632 Про визнання кредитної спілки банкрутом (22/01/2014)
39/5005/10722/2012 Про визнання частково недійсним векселя (22/01/2014)
4/388-54/236-5011-1/2272-2012 Про визнання недійсним договору поруки (22/01/2014)
43/5005/10885/2012 Про визнання частково недійсним векселя (22/01/2014)
5009/1989/12 Про стягнення суми неустойки за договором купівлі-продажу (22/01/2014)
5011-18/15906-2012 Про стягнення заборгованості з орендної плати за договором оренди приміщення (22/01/2014)
5011-35/3889-2012 Про визнання договору про передачу активів та зобов'язань недійсним (22/01/2014)
5011-66/1632-2012 Про визнання права власності на нежитлову будівлю, зобов'язання вчинити дії (22/01/2014)
5011-66/1632-2012 Про відмову розглянути апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції з підстав того, що зазначена ухвала не підлягає апеляційному оскарженю (22/01/2014)
5015/4159/12(5015/4092/12) Про відмову задоволити клопотання про поновлення строку на подання апеляційної скарги на рішення господарського суду (22/01/2014)
5015/4453/12 Про стягнення заборгованості за кредитом, залученим під державні гарантії і наданим для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва (22/01/2014)
5015/5393/12 Про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута (22/01/2014)
53/22-07 Про визнання права власності на самовільно збудоване нежитлове приміщення корівника (22/01/2014)
7/69 Про видачу дубліката судового наказу та відновлення пропущеного строку пред'явлення наказу до виконання (22/01/2014)
7/89 Про стягнення кредитної заборгованості, звернення стягнення на предмет іпотеки та стягнення неустойки за порушення умов іпотечного договору (22/01/2014)
901/1801/13 Про спонукання допоставити зливків платини та зливків паладію (22/01/2014)
902/1191/13 Про визнання недійсними рішення загальних зборів товариства (22/01/2014)
905/2531/13 Про стягнення суми заборгованості з оплати поставленого природного газу (22/01/2014)
905/3166/13 Про припинення дій з утримання залишку ремонтного фонду, переданого на підставі договору про надання послуг з виконання капітального ремонту обладнання, та його повернення (22/01/2014)
905/3855/13 Про визнання недійсним рішення наглядової ради ВАТ (22/01/2014)
905/6132/13 Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг по розробці обгрунтовуючих документів для отримання дозволів на викиди (22/01/2014)
906/1144/13 Про визнання договору на управління та утримання житлового фонду міської ради продовженим на новий строк (22/01/2014)
908/1065/13 Про стягнення коштів за форвардним біржовим контрактом на передачу зерна пшениці (22/01/2014)
908/2294/13 Про стягнення заборгованості за договором поставки газонагнітача (22/01/2014)
910/11037/13 Про стягнення заборгованості за договором про надання спеціалізованих послуг по обслуговуванню на платній основі плавзасобів (22/01/2014)
910/26083 Про стягнення заборгованості за користування Програмою, та за зустрічним позовом про визнання ліцензійного договору недійсним (22/01/2014)
910/9174/13 Про стягнення заборгованості та збитків за договором про виконання ремонтних робіт техніки (22/01/2014)
911/2393/13 Про зобов'язання повернути землі водного фонду (22/01/2014)
911/2766/13 Про стягнення суми заборгованості та неустойки за договором поставки товару (22/01/2014)
912/815/13 (22/01/2014)
914/1622/13 Про виселення із безпідставно займаних нежитлових приміщень та стягнення частини неустойки (22/01/2014)
916/1703/13 Про стягнення заборгованості за поставлену теплову енергію (22/01/2014)
916/660/13 Про стягнення заборгованості за договором пайової участі у розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста (22/01/2014)
916/815/13 Про спонукання до укладання договору на послуги водопостачання та водовідведення (22/01/2014)
918/847/13 Про стягнення заборгованості з оплати поставленого природного газу (22/01/2014)
922/2104/13 Про стягнення заборгованості за виконані роботи, пов'язані з подачею і забиранням вагонів (22/01/2014)
922/2430/13 Про стягнення безпідставно сплачених коштів (22/01/2014)
922/2826/13 Про стягнення вартості безпідставно отриманої теплової енергії (22/01/2014)
12/327/31 Про припинення дії кредитного договору та стягнення заборгованості (23/01/2014)
6/46-10-1124 Про спонукання до укладення основного договору купівлі-продажу нежитлових будівель (23/01/2014)
903/541/13 Про стягнення заборгованості за договором про надання послуг по теплопостачанню (23/01/2014)
905/4122/13 Про визнання незаконними дій стосовно припинення постачання природного газу та зобов'язання відновити постачання природного газу відповідно до договору (23/01/2014)
906/403/13 Про звернення стягнення на предмет іпотеки, застави та передачу предмета застави в заклад (23/01/2014)
910/5671/13 Про стягнення грошових коштів за поставлений товар (23/01/2014)
924/590/13 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки (23/01/2014)
927/732/13 Про стягнення заборгованості з оплати пайового внеску згідно з договором про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (23/01/2014)
927/999/13 Про стягнення вартості переданого на зберігання насіння озимої пшениці (23/01/2014)
24/138-08 Про визнання права власності на нежитлові приміщення цокольного поверху житлового будинку (27/01/2014)
5002-24/3846-2012 Про визнання недійсним частини рішення загальних зборів (27/01/2014)
5010/238/2012-16/12 Про визнання недійсним договору іпотеки (27/01/2014)
5011-55/3660-2012 Про стягнення заборгованості за договором поставки (27/01/2014)
5011-73/14299-2012 Про визнання недійсним рішення міської ради та визнання відсутнім права користування земельною ділянкою (27/01/2014)
5023/2850/12(5023/10020/11) Про звернення стягнення на предмет іпотеки (27/01/2014)
8/92/2012/5003 Про стягнення вартості частини майна, пропорційної частці в статутному капіталі товариства (27/01/2014)
905/5837/13 Про стягнення штрафних санкцій за договором підряду (27/01/2014)
906/1101/13 Про встановлення безоплатного строкового земельного сервітуту (обмеження) (27/01/2014)
907/399/13 Про уступку права вимоги (27/01/2014)
908/2464/13 Про визнання права власності на майно (27/01/2014)
909/15/13-г Про розірвання договору фінансового лізингу та стягнення заборгованості (27/01/2014)
909/334/13 Про визнання дійсними договорів про компенсацію пайової участі (паю) Міністерства оборони України в інвестиційному договорі про спільну діяльність шляхом реконструкції об'єктів житлово-цивільного призначення (27/01/2014)
910/3023/13 Про стягнення в порядку регресу страхової суми (27/01/2014)
910/7772/13 Про визнання недійсним договору про спільну діяльність у будівництві житла (27/01/2014)
914/1808/13 Про звернення стягнення на предмет застави в рахунок погашення кредитної заборгованості (27/01/2014)
916/1341/13 Про визнання незаконним та скасування рішення селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності (27/01/2014)
916/1765/13 Про визнання права власності на об'єкт нерухомого майна (27/01/2014)
916/1964/13 Про стягнення штрафних санкцій за договором генерального підряду (27/01/2014)
917/1209/13 Про стягнення неустойки та штрафу за договором підряду з ремонту покрівлі будівель (27/01/2014)
920/448/13 Про визнання недійсними статуту і положення товариства та зобов`язання вчинити певні дії (27/01/2014)
922/2852/13 Про стягнення основного боргу за договором з ремонту елеваторів (27/01/2014)
922/3651/13 Про стягнення грошової суми у зв'язку з невиконанням мирової угоди (27/01/2014)
923/710/13 Про тлумачення змісту правочину (27/01/2014)
923/997/13 Про поновлення строку на апеляційне оскарження судового рішення (27/01/2014)
13/260-09 Про визнання незаконними дії державного виконавця Відділу державної виконавчої служби міського управління юстиції щодо винесення постанови про закінчення виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського суду (28/01/2014)
14/345-10 Про визнання права власності на нерухоме майно (28/01/2014)
43/5005/7131/2012 Про зміну умов договору оренди земельної ділянки (28/01/2014)
5002-10/333-2012 Про стягнення збитків, завданих у зв'язку з втратою зберігачем переданого йому на зберігання майна за договором про зберігання (28/01/2014)
5004/1003/12 Про припинення використання чужого комерційного найменування (28/01/2014)
5006/48/123пд/2012 Про розірвання договору про постачання електричної енергії (28/01/2014)
5009/4165/12 Про відшкодування шкоди, завданої внаслідок незаконного рибного промислу (28/01/2014)
5011-2/17176-2012 Про відшкодування шкоди в порядку регресу (28/01/2014)
5011-48/15527-2012 Про зобов'язання закрити мультивалютний кореспондентський рахунок типу "ЛОРО" (28/01/2014)
5011-59/2262-2012 Про визнання недійсним патенту України на винахід (28/01/2014)
5011-61/11570-2012 Про внесення змін до договорів позики (28/01/2014)
5013/1395/12 Про визнання недійсними результатів прилюдних торгів та аукціону з реалізації майна, актів про проведені публічні торги та проведення аукціону (28/01/2014)
5017/1451/2012 (28/01/2014)
5019/418/12 Про відшкодування шкоди, завданої незаконною рубкою дерев (28/01/2014)
5023/10687/11(н.р.5023/2153/11)-5011-7/364-2012 Про розірвання договору зберігання з правом користування майна (гідротехнічних споруд), які обліковуються на балансі ДП (28/01/2014)
5023/1890/12 Про затвердження ліквідаційного звіту та ліквідаційного балансу (28/01/2014)
9/343-33/125 Про стягнення відсотків за користування кредитом та пені (28/01/2014)
9/38-10 Про визнання неправомірною і скасування постанови Відділу ДВС про повернення виконавчого документа стягувачеві (28/01/2014)
9/5025/1025/12 Про перегляд рішення господарського суду за нововиявленими обставинами (28/01/2014)
901/1401/13 Про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки (28/01/2014)
901/73/13-г Про виселення з підстав припинення договору оренди та стягнення заборгованості (28/01/2014)
904/3134/13 Про стягнення коштів, безпідставно перераховані банком (28/01/2014)
904/3679/13 Про стягнення плати за користування вагонами (28/01/2014)
905/5221/13 Про стягнення плати за користування вагоном, збору за маневрові роботи та збору за телеграфне повідомлення (28/01/2014)
905/5789/13 Про стягнення заборгованості за виконані роботи з ремонту обладнання (28/01/2014)
905/6676/13 (28/01/2014)
906/742/13 Про поновлення договору оренди землі (28/01/2014)
908/2285/13 Про визнання права на встановлення та розміщення зовнішньої реклами (28/01/2014)
910/21932/13 Про залишення апеляційної скарги без розгляду з підстав пропуску строку на її подання (28/01/2014)
910/7885/13 Про визнання недійсними рішень загальних зборів (28/01/2014)
910/8294/13 Про зобов'язання КП виконавчого органу Київради (КМДА) "Київреклама" вчинити певні дії при нарахуванні плати за право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів (28/01/2014)
910/9368/13 Про звернення стягнення на предмет іпотеки (28/01/2014)
912/734/13 Про визнання недійсним договору про поворотну безпроцентну фінансову допомогу (28/01/2014)
912/794/13 Про визнання протоколів земельних торгів недійсними, скасування розпоряджень, визнання недійсними договорів оренди землі, зобов'язання повернути земельні ділянки (28/01/2014)
913/1592/13 Про визнання банкрутом Приватного підприємства (28/01/2014)
916/1548/13 Про стягнення заборгованості за договором доручення про надання послуг в області транспортно-експедиторського обслуговування, та зустрічні вимоги щодо визнання недійсним договору поруки (28/01/2014)
916/1817/13 Про стягнення штрафу за порушення строків поставки товару визначених умовами договору поставки (28/01/2014)
917/1187/13 Про визнання укладеною додаткової угоди до договору оренди землі (28/01/2014)
918/1144/13 Про скасування рішення територіального відділення АМК (28/01/2014)
918/1165/13 Про визнання недійсним договору оренди нежитлового приміщення (28/01/2014)
920/915/13 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки (28/01/2014)
922/2381/13 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу на умовах відстрочення платежу (28/01/2014)
922/3267/13 Про визнання недійсним рішення адміністративної колегії відділення АМК України (28/01/2014)
923/523/13 Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна (28/01/2014)
923/524/13 Про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна недійсним (28/01/2014)
923/746/13 Про скасування рішень, визнання недійсним договору оренди земельної ділянки та повернення земельної ділянки (28/01/2014)
923/885/13 Про визнання недійсними окремих пунктів рішення обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (28/01/2014)
925/1059/13 Про стягнення надмірно сплачених страхових коштів застрахованій особі, яка померла (28/01/2014)
11/5007/1245/12 Про скасування рішень загальних зборів (29/01/2014)
12/197 Про розірвання договору оренди нежитлових приміщень та зобов'язання звільнити орендовані нежитлові приміщення (29/01/2014)
19/240-68/388-2012 Про розірвання договору підряду та стягнення збитків за невиконання робіт (29/01/2014)
2/159 Про стягнення заборгованості за договором підряду (29/01/2014)
4/5007/930/12 Про визнання права оренди на земельну ділянку, припинення права користування земельною ділянкою; визнання недійсним акту органу державної влади, скасування державної реєстрації (29/01/2014)
5011-19/17714-2012 Про стягнення заборгованості за договором на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднанні мережі (29/01/2014)
5015/1384/12 Про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу (29/01/2014)
5016/2417/2011(6/153) Про розстрочку виконання рішення суду (29/01/2014)
5020-1328/2012 Про розірвання договору про спільну (сумісну) діяльність, визнання права власності на квартири та визнання недійсним доповнень та змін до угоди (29/01/2014)
53/532 Про розірвання договору підряду та стягнення заборгованості (29/01/2014)
903/1055/13 Про стягнення суми заборгованості за контрактом купівлі-продажу (29/01/2014)
903/970/13 Про звернення стягнення на предмет іпотеки (29/01/2014)
904/1176/13-г Про стягнення неустойки за порушення строків поставки товару (29/01/2014)
904/1217/13-г Про визнання договору на розподіл природного газу (на транспортування природного газу розподільними мережами) укладеним в редакції позивача (29/01/2014)
908/1448/13 Про стягнення завданих збитків (29/01/2014)
908/2539/13 Про зобов'язання замовника відмінити процедуру закупівлі робіт (29/01/2014)
910/11352/13 Про розірвання договору про надання фінансової допомоги на безповоротній основі та стягнення заборгованості і відсотків (29/01/2014)
910/13753/13 (29/01/2014)
910/2296/13 Про стягнення заборгованості з оплати медичних послуг (29/01/2014)
910/3677/13 Про скасування рішення Антимонопольного комітету України (29/01/2014)
910/9849/13 Про стягнення заборгованості з оплати виконаних робіт за договором підряду (29/01/2014)
911/680/13-г (29/01/2014)
912/1167/13 Про визнання права власності на нерухоме майно (29/01/2014)
913/1802/13 Про витребування майна з чужого незаконного володіння та знесення самочинного будівництва (29/01/2014)
916/1363/13 Про стягнення заборгованості та неустойки за договором підряду (29/01/2014)
916/1662/13 Про розірвання договору оренди нежитлового приміщення (29/01/2014)
916/1832/13 Про звільнення заставленого майна з-під арешту (29/01/2014)
917/1194/13 Про стягнення збитків, завданих перевищенням гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах (29/01/2014)
918/349/13 Про стягнення заборгованості за договором поставки та за зустрічними вимогами щодо визнання недійсним договору поставки та додаткової угоди до нього (29/01/2014)
922/3304/13 Про стягнення заборгованості за виконані роботи на підставі договору підряду (29/01/2014)
924/37/13-г Про стягнення грошових коштів, набутих без достатньої правової підстави (29/01/2014)
23/5014/2330/2012 Про стягнення вартості електроенергії, спожитої за відсутності договору про енергопостачання (30/01/2014)
5004/1344/12 Про зобов'язання звільнити орендоване державне майно (30/01/2014)
5006/44/9/2012 Про стягнення заборгованості за договором про постачання теплової енергії (30/01/2014)
5006/8/10/2012 (30/01/2014)
5023/5132/12 Про розірвання договору оренди нежитлового приміщення та стягнення збитків (30/01/2014)
6/283-52/69 Про стягнення заборгованості за надані послуги з водопостачання та водовідведення (30/01/2014)
901/2124/13 Про стягнення суми за перевищення договірного обсягу споживання електричної енергії (30/01/2014)
902/850/13 Про визнання права власності на самопливний каналізаційний колектор (30/01/2014)
903/712/13 Про стягнення заборгованості за передані матеріальні цінності державного мобілізаційного резерву (медикаменти, які мають мінімальний термін придатності та вивільненні після освіження з розривом у часі) (30/01/2014)
904/2175/13 Про визнання недійсним договору про закупівлю товарів за державні кошти та стягнення збитків (30/01/2014)
904/5926/13 Про стягнення неустойки та річних у зв'язку з несвоєчасним виконанням грошових зобов'язань з оплати за отриманий за договором природний газ (30/01/2014)
904/6941/13 Про стягнення суми неустойки та річних за прострочку оплати договору купівлі-продажу природного газу (30/01/2014)
910/12493/13 Про стягнення заборгованості за договором на послуги водопостачання та водовідведення (30/01/2014)
912/1244/13 Про стягнення заборгованості за товар, поставлений за договором купівлі-продажу (30/01/2014)
913/1933/13 Про стягнення боргу, який виник за договором купівлі-продажу природного газу (30/01/2014)
913/2212/13 Про стягнення суми заборгованості за договором про поставку природного газу для надання населенню та релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання (30/01/2014)
918/1178/13 Про розірвання договору оренди майна (30/01/2014)
922/660/13-г Про визнання укладеним договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію (30/01/2014)
924/781/13 Про поновлення договору оренди землі на той самий строк на тих самих умовах (30/01/2014)
924/886/13 Про стягнення суми заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу (30/01/2014)
926/464/13 Про усунення перешкод у користуванні власністю (30/01/2014)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group